Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Αποκωδικοποιώντα τες Στατιστιτζές Πληθυσμού

Εις τούντην ανάρτησην χιέλω να αναλυσω την Δημογραφιτζήν Αναφοράν του 2008 που την τζυβέρνησην. Τελευταίως απασχολά πολλά την τζοινωνίαν μας το θέμαν της μετανάστευσης λόγω της παράνομης μετανάστευσης που είχαμεν το 2008 που την Συρίαν αλλά τζαι το γεγονός ότι ειστήν Κύπρον έσςει έναν δυσανάλογον αριθμόν παράνομων τζαι νόμιμων μεταναστών.

Για μιαν συνκριτικήν ανάλυσην ας αρκέψομεν με την Απογραφήν του Πληθυσμού του 2001. Η απογραφή λαλεί ότι ως τον Οκτώβρην του 2001 η Τζύπρος είσςεν πληθυσμόν περίπου 703,500 άτομα. Παρούλα τούτα έχοντα του αριθμούς μεταξύ 2002-08 για τους Τζυπραίους που επαναπατιστήκασιν, την φυσιτζήν άξξησην του πληθυσμού τζαι το πλεόνασμαν της μετανάστευσης (ούλλα που τες δημογραφιτζές αναφορές 2002-08) φκάλομεν τον υπολογισμόν 705,534 για τον πληθυσμόν την 1.1.2002.

Ο πληθυσμός θκιαμοιράζεται εις 639,507 πολίτες της Τζυπραίϊτζης Δημοκρατίας ή 90.64% (με 360-400 Τ/κ) τζαι εις 66,027 ξένους υπήκοους ή 9.36% του πληθυσμού με 36,792 άτομα ή 55.72% να ναι που τες χώρες της σημερινής Ε.Ε. των 27, 9,355 να ναι που τες υπόλοιπες ευρωπαϊτζές χώρες, 1,320 που την Αφριτζήν, 1,220 που την Αμεριτζήν, 15,049 που την Ασίαν, 290 που την Ωτζεανίαν τζαι 2,001 που άγνωστην χώραν. Οι μιαλλύττερες ομάες μεταναστών ήσαν οι Καλαμαράες με 17,459 άτομα, οι Εγγλέζοι με 11,870, 4,952 Ρώσσοι, 4,939 Σςρι Λανκκέζοι, 3,245 Φιλιππινέζοι, 2,411 Βουλγάροι, 1,778 Ρουμάνοι, 1,436 Σύριοι, 1,313 Ινδοί τζαι 1,259 Ουκρανοί Υπήκοοι.

Η Δημογραφιτζή αναφορά του 2008 μας λαλεί ότι ο πληθυσμός έν 796,875 άτομα με 668,700 Ε/κ. Η άξξηση οφείλεται εις την φυσιτζήν άξξησην του πληθυσμού, την μετανάστευσην τζαι τον επαναπατρισμόν Τζυπραίων. Μεταξύ του 2002-2008 είχαμεν 59,034 γεννήσεις τζαι 36,716 θανάτους. Σημείωσην έναι ότι μέστες γέννες τζαι τα θανατικά εν λαλεί αν συμπεριλανβάννει τους αριθμούς που αφορούν τους αλλοδαπούς αλλά μας δκια την εντύπωσην ότι εν τους συμπεριλανβάννει. Ενώ μέστους θανάτους μετρούσιν τζαι οι Τζυπραίοι που εμεταναστέυσασιν, επεθάνασιν ειστό εξωτερικόν τζαι εθαφτήκασιν ειστήν Τζύπρον. Τέλως πάντων η φυσιτζή άξξηση έναι 22,318 άτομα. Μεταξύ του 2002-8 είχαμεν αφήξεις (εμπάματα) 126,353 ατόμων για θκιαμονήν πέραν του νιού γρόνου τζαι 57,330 αναχωρήσεις (φευκάματα). Το πλεόνασμαν της μετανάστευσης έναι 69,023. Συμπεριλανβάννει αφήξεις 11,512 τζαι αναχωρήσεις 4,637 Τζυπραίων με πλεόνασμαν 6,875 Τζυπραίους. Άρα 639,507 + 6,875 + 22,318 = 668,700 Ε/κ που έν ο αριθμός που δκιά η Δημογραφιτζή Αναφορά.

Ενώ 66,027 + 62,148 = 128,200 άτομα που έν αλλοδαποί. Οι Ε/κ έναι 83.91% τζαι οι αλλοδαποί 16,09%. Θωρόμεν ξεκάθαρα μιάν εκτίναξην πέραν του 50% ειστόν αριθμόν των αλλοδαπών τζαι μιάν άξξησην 6-7% ειστήν άξξησην των μεταναστών ειστόν συνολικόν πληθυσμόν. Αλλά πόθεν έναι τούτοι ούλλοι. Που την Ε.Ε. έχομεν 93,073 άτομα, που την υπόλοιπην Ευρώπην 16,239, που την Αφριτζήν 2,167, που την Ασίαν 2,075, που την Αμεριτζήν 2,188, που την Ωτζεανίαν 1,131 τζαι που άγνωστην χώραν 14,861 (μάλλον ούλλοι που 3ες χώρες). Άρα θωρόμεν ξεκάθαρα ότι οι αλλοδαποί που την Ε.Ε. των 27 αποτελούσαν σχεδόν ούλλην την μετανάστευσην των τελευταίων ετών τζαι αποτελούσιν 72,60% ούλλων των αλλοδαπών. Οι πλείστοι μετανάστες που εφύαν ήταν που την Ασίαν. Πκιο αναλυτικά ήρτασιν 20,044 Ασιάτες τζαι εφύασιν 33,018, δηλαδή έλλειμαν 12,974 τζαι πλεόνασμαν που τον αριθμόν του 2001 2,075 άτομα. Εντούτοις θωρόμεν ότι εφύασιν 15,833 Σςρι Λανκκέζες τζαι ήρτασιν μόνον 6,953 με τελικόν αριθμόν -3,941 Σςρι Λανκκέζες! Άρα σκεδόν ούλλοι που άγνωστες χώρες έν που την Ασίαν τζαι ειστήν Τζύπρον έσςει τουλάχιστον 3,941 Σςρι Λανκκέζες.

Οι μιαλλύττερες ομάες έναι Καλαμαράες 38,628, Εγγλέζοι 27,330, Ρώσσοι 10,223, Πολωνοί 4,651, Βουλγάροι 4,395, Ρουμάνοι 4,340, Σςρι Λανκκέζες 3,941, Σλοβάκοι 2,596, Γερμανοί 2,375, Φιλιππινέζοι 1,844, Σύριοι 1,800, 1,666 Ουκρανοί, Σέρβοι 1,626, Αμερικάνοι 1,596 τζαι 1,121 Λιβανέζοι. Σημαντικόν τωρά έναι ότι δεν ξέρομεν πόσοι έναι Ε/κ με Εγγλέζικα, Καλαμαρίστικα, Αμερικάνικα, Αυστραλέζικα, Νοτιοαφρικάνικα τζαι άλλα θκιαβατήρια άρα τζαι ξένην υπηκοότηταν. Υποθέτω ότι τους εμετρήσασιν σαν Τζυπραίους ειστήν μετανάστευσην πρός Τζύπρον. Επίσης ξέρομεν που στατιστικές της Ευρωστατιστιτζής Υπηρεσίας (Eurostat) ότι εδωθήκασιν εις 11,776 άτομα Υπηκοότηταν της Τζυπραίϊτζης Δημοκρατίας μεταξύ 2002-2006! Οι αριθμοί τους εν συμπεριλανβάνονται ειστόν αριθμόν των Ε/κ επειδή ο επαναπατρισμός τζαι οι γεννήσεις καλύφκουσιν την διαφοράν μεταξύ του πληθυσμού των Ε/κ το 2001 τζαι το 2008! Αν ειστόν αριθμόν των πολιτών της δημοκρατίας το 2001 εσυμπεριλανβάνονταν είναι άγνωστον αμμά μάλλον όι! Εντούτοις ο αριθμός τους μάλλον ήταν μικρός κάπου ειστές 4-6,000 (είναι 9% του αριθμού των αλλοδαπών το 2008 άρα χρησιμοποιώ το ίθκιον ποσοστόν για τον αριθμόν του 2001 λανβάνοντα όμως υπόψην ότι ήσαν η πρώτη δεκαετία μετά το ''άννοιμαν'' των συνόρων το 1991).

Άρα έχομεν 668,200 Ε/κ τζαι 11,776 Υπηκόους που όμως μετρούνται σαν αλλοδαποί! Πράμαν οξύμορον! Σύνολον 679,976 Υπηκόοι ή 85.33% του πληθυσμού, μείωση του 5%, ενώ με τους Καλαμαράες (718,604) πρέπει να θεωρόμεν ότι 90.17% παραμένουν μέλη της Ελληνιτζής Κοινότητας. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2001 ήσαν 93.82%, μείωση κατά 3.5% περίπου. Τωρά όμως πρέπει να αναρωτηθούμεν αν όντως εμεινίσκασιν 796,875 άτομα την 1.1.2009 ειστήν Τζύπρον.

Μάλλον όι γιατί σύφφωνα με τες στατιστιτζές της αστυνομίας περίπου 30,000 αλλοδαποί που ήρτασιν παράνομα ή που ελήξασιν οι βίζες τους ή που εν εφύασιν μετά που απορρήφτειν η αίτηση ασύλου τους πιθανόν να παραμεινίσκουσιν ειστήν Τζύπρον. Άρα οι αλλοδαποί πρέπει να ναι 145,000 σςιλιάες (λαμβάννω υπόψην ότι πρέπει να εδωθήκασιν εις τουλάχιστον αλλο 2,000 άτομα Υπηκοότηταν) τζαι ο συνολικός πληθυσμός 826,000 που σημαίνει ότι 87% άτομα έναι μέλη της Ελληνιτζής Κοινότητας. Άρα έχομεν μιάν μείωσην του 7% που το 2001.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου