Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Καλήν Πρωτογρονιάν

Η αντίστροφη μέτρηση
Όπου να σαι αρκεύκει

10...
Πότε επέρασεν ένας γρόνος; εμέν αρωτώ
Έντα γλήορα περνά ο γρόνος, δκιαπιστώννω

9...
Τα πράματα που εν έκαμα φέτη
Πομπρός μου περνούσιν σγιαν αστραπή

8...
Τες καλές τζαι τες κατζές στιμμές
Μιάν μιάν ξαναζςώ τες

7...
Ο γρόνος ήτουν καλός γιά κακός;
Σημαντικόττερον, έμεινεν ανεκμετάλλευτος;

6...
Πως όι, μάχουμαι να πιστώ
Για να μεν μαραζώσω

5...
Γυρών γυρών θωρώ
Το δικολόιν πεισκάζω*

4...
Για τζείνους πουν δαμαί καλοκαρτίζω*
Για τζείνους που λύπουν μακκουφκιάζω*

3...
Για έναν αριθμόν που εννά αλλάξομεν
Το νόημαν προπολλού το εχάσαμεν

2...
Οι τζαινούρκες αρκές
Εν χιέλουσιν ημερομηνίες

1...
Για να βελτιωθούμεν τζαι να ευτυσςίσομεν
Απόφαν* μανιχά πρέπει να πάρομεν

Καλήν Γρονιάν.Γλωσσάριν:

πεισκάζω = παίρνω παρουσίες
καλοκαρτίζω = χαίρομαι
μακκουφκιάζω = λυπάμαι
απόφα = απόφαση

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Πούμπου επήεν το καράβιν;

Μέστο καθηστικόν κάθουμαι
Την πατανίαν μου τυλίουμαι
Το δέντρον θωρώ τζαι σκέφτουμαι
Πούμπου επήεν το καράβιν;

Τα φωτούθκια αναυκοσβήννουσιν
Σγιάν τες ψυσςές που φεύκουσιν
Που άδικα εις τον άλλον τον κόσμον εβρεθήκασιν
Πούμπου επήεν το καράβιν;

Ατζέλλοι που τα κλωννιά κρέμμουσιν
Σγιάν δια απαγχονισμού να εκτελεστήκασιν
Το άστρον με την ελλατόμουττιν σγιάν να εσουβλήστειν
Πούμπου επήεν το καράβιν;

Ομπρός μου έναν δεντρόν στέκει
Η μυρώνια του ποκλονίζει σγοιόν ξεψυσςεί
Μιά κορτέλλα γρουσή σγιαν το σάβανον τυλιμένη
Τζαι αναρωθκιούμαι, πούμπου επήεν το καράβιν;
(Καλά Γέννα)

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Το φάντασμα του 74'

Έν έτη 2009, 35 γρόνια μετά το έγκλημαν του 74', το φάντασμαν των γεγονότων στοισςώννει μας κόμα. Το φάντασμαν κόμα ζςει μόνον επειδή οι εγκληματίες του 74' εν ετιμωρηθήκασιν. Κόμα δρουν για τον δκιαμελισμόν της Κύπρου.Ούλλοι σίουρα εννά έσςετε ακούσει ότι η σωρός του πρώην προέδρου τζαι μακαρίτη Παπαδόπουλου εκλάπειν που τον τάφον του. Η πράξη έν σίουρα απαράδεκτη, προβοκάτσια αμμά που πκοιόν, γιατί; Οι απαντήσεις βρίσκουνται ειστό ένταμπου μάσςεται να προκαλέσει το γεγονός τζαι τα άτομα που το εκάμασιν. Μια τέθκοια πράξη ακατάχνωτα εννά προκαλέσει έκρηξην του εθνικισμού, οργήν εναντίων των αριστερών, των ΔΗΣΥιτών τζαι γενικά εναντίων όσων υποστηρίζουσιν την λύσην. Αμμά γιατί να χιέλει κάπκοιος να προκαλέσει τούντα συναισθήματα;Ίσως επειδή η λύση ποττέ εν ήτουν τόσον κοντά; Επειδή εκαταλάβασιν ότι η λύση είναι προ των πυλών τζαι φοούνται να συζήσουσιν με τους Τ/κ. Επειδή εκαταλάβασιν ότι εννά χάσουσιν την πολιτικήν επιρροήν τζαι δύναμην τους αφού η πολιτική τους τζαι το μανιφέστο τους έν κτισμένον πάστην εισβολήν τζαι κατοχήν. Επειδή φοούνται την Τούρκιτζην κουλτούραν τζαι νομίζουσιν ότι η ελληνιτζή έν υποδιαίστερη. Φοούνται την αφομίωσην των Ε/κ ειστήν Τ/κ κοινότηταν. Άρα θέλουσιν μέστον παραλογισμόν τους να υποσκάψουσιν, να ποτινάξουσιν τες διαπραγματεύσεις με μιάν έκρηξην εθνικισμού.Πκοιοι το εκάμασιν; Τα ίθκια άτομα, ''ΕλληνοΚύπριοι'', που τες τελευταίες μέρες γράφουσιν πάστους τοίχους ''η Κύπρος είναι τουρκική'' τζαι πάστα αυτοκίνητα των Τ/κ ''ΕΟΚΑ''. Τούντα άτομα λαλούσιν ότι έν εθνικόφρων τζαι άλλες μαλακίες. Αυτοσκοπός τους όμως έναι να δκιαμελίσουσιν την Τζύπρον τζαι να γινεί διχοτόμηση. Εν τους ενδιαφέρει για τους Έλληνες της Τζύπρου. Αντιθέτως εν συνεννοημένοι με τους Τούρκους τζαι τους Καλαμαράες για να καταστρέψουσιν το νησίν, όπως το 74'. Για να αφανίσουσιν τους Τζυπραίους που την Τζύπρον.Πκοιούς εννά φταίξουσιν; Τους Επανενωνιστές, τους Τ/κ τζαι τους Τούρκους. Επειδή λαλούσιν ότι οι συνκεκριμένοι δουλεύκουσιν για την εξόντωσην του Ελληνισμού της Τζύπρου. Μεν γελιέστε. Οι εθνικιστές επροκαλέσασιν την εισβολήν. Οι εθνικιστές εκάμασιν 200,000 Τζυπραίους πρόσφυγες, 1619 αγνοουμένους τζαι 5,000 θανάτους. Οι εθνικιστές εδώκασιν την ευκαιρίαν ειστήν Τουρτζάν να φέρει 40,000 στρατεύματα, 150,000 εποίκους τζαι να γεμώσει η Τζύπρος μετανάστες επειδή προτιμούν να πκιορώννουσιν τους αλλοδαπούς παρά τους Ε/κ. Οι εθνικιστές επαρατήσασιν τα όπλα την ώραν που εκατέβαιννεν ο Τούρτζικος στρατός ειστήν Τζερύνιαν. Τα άτομα που τους μαστίζει η ημιμάθεια, που συνεννοούνται με Ελληνοεγγλέζικα τζαι γράφουσιν greeklish ενώ δηλώνουσιν Έλληνες.


Εν φταίει κανένας άλλος παρά τζείνοι που λαλούσιν ότι ένι Έλληνες. Τα ίθκια άτομα εκάμασιν τζαι την ιεροσυλίαν. Ο στόχος τους έν πλέον ο εμφύλιος. Να χυθεί περίτου γιαίμαν Ε/κ τζαι Τ/κ. Γιατί ααπούσιν την Ελλάδαν τζαι την Τουρτζάν, όι την Τζύπρον. Γιατί ααπούσιν τα ριάλια. Γιατί μισούσιν τους Τζυπραίους. Γιατί μισούσιν την Τζύπρον.

Μεν ξιάννεται, ο εθνικισμός μας έφερεν όπου είμαστιν σήμερον. Εγιώ, Εν Ξιάννω.

Αήννω σε μανιχόν σου

Η ημέρα που πάντα αφέρπιζες
Τζείνη η ώρα που κρυφά έτρεμες
Η στιμή που σου θκιούσεν εφιάλτες

Την πόρταν του σπιθκιού σου εφάτσςηεν
Ποκλείωτην τζαι ορθάννοιχτην την ήβρεν
Του κατωφλιού έμπειν, έσσω επέραεν

Κλαίεις τζαι οδύρεσαι
Για το τέλος παουρίζεις, σςυλλοφοάσαι
Γιατί η πίστη τζαι η γύναμη σου αήκαν σε

Τα όπλα εν σώννεις να τα σηκώεις
Τα πόθκια σου ούτε να τα κωλοσύρεις
Τον νουν σου εν ιμπορείς να τον κουμαντάρεις

Εμέν μεν με ασκοπάς
Για να σου τανύω μεν με παρακαλάς
Το σςέριν μου ξαπόλα μεν βαστάς

Εγιώ φεύκω, αήννω σε μανιχόν σου
Μεν αγκρίζεσαι, μεν με έσςεις ειστό άχτιν σου
Ούλλοι είχαμεν την τύσςην του λόου σου

Ποσςαιρετώ σε άντζακκις που σε λυπούμαι
Καλήν αντάμωσην μας εύκουμαι
Για λόου σου εννά προσεύκουμαι

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Αποκωδικοποιώντας τις Στατιστικές: Συμπεράσματα

Έναν συμπέρασμαν έναι ότι παρόλο που αξξήθηκεν ο αριθμός των μεταναστών η ένταξη μας ειστήν Ε.Ε. παραμένει ο κύριως τόπος καταγωγής της τεράστιας πλειοψηφίας των νεοαφηξέντων αλλοδαπών. Άρα η αξξημένη μετανάστευση ήταν αναπόφευκτη τζαι μιά που τες επιπτώσεις της ένταξης μας. Εντούτοις ο αριθμός των Ελλήνων ειστήν Τζύπρον εσημείωσεν απότομην πτώσην. Κακά τα ψέματα η Τζύπρος έσςει δεχτεί υπερβολικούς αριθμούς μεταναστών τζαι η διατάραξην ειστήν κοινωνία διαπιστώννεται τζαι που την άξξησην των ενκλημάτων ειστήν Τζύπρον (40% μετά το 2004).

Αν τζαι 2-3 σχολεία ειστήν Τζύπρον εκαταντήσασιν γκέτο για τα παιθκιά των μεταναστών εντούτοις 5-6% έν αλλόγλωσσα ειστό σύνολον τους τζαι έτσι το εκπαιδευτικόν σύστημαν έν εθκιαταράχτειν. Ήδη η τζυβέρνηση κάμνει καλήν δουλειάν για να ενταχθούσιν ειστήν κοινωνίαν τζαι να μάθουσιν Ελληνικά τα παιθκιά των αλλόγλωσσων που σημαίνει ότι αν εμείνουσιν ειστήν Τζύπρον ώστην ενηλικίωσην τους εννά θεωρούσιν τους εαυτούς τους Τζυπραίους.

Η Τζυβέρνηση εν πρέπει να θεωρεί τους μετανάστες σαν κάτι εχθρικόν. Πρέπει να θεωρόμεν τους μετανάστες σαν πιθανούς μόνιμους κατοίκους της Τζύπρου που μέσω την ένταξης τους ειστήν τζοινωνίαν εννά εξελληνιστούσιν μειώνοντα τες αρνητιτζές τους επιπτώσεις ειστήν τζοινωνίαν. Δυστυχώς όμως η τζυβέρνηση έν κόμα ειστά πρώτα στάδια ένταξης των μόνιμων αλλοδαπών ειστήν τζοινωνίαν τζαι εν πέρνει το θέμαν τόσον σοβαρά όσον πρέπει.

Έν απαράδεκτον εις μιάν Ευρωπαϊκήν Χώραν τόσοι μετανάστες να μεν μαθαίννουσιν την γλώσσαν του κράτους τζαι του λαού που τους φιλοξενά τζαι να απαιτούσιν όπως τους συντύσςεις ειστά εγγλέζικα για να καταλαβαίννουσιν ένταμπου λαλείς. Κόμα σςειρόττερα οι αλλοδαποί εκαναντήσασιν σκλάβοι. Πολλοί εργάζουνται 24/7, κυρίως οι Ασιάτισσες οικιακές βοηθοί τζαι οι ''νοσοκόμες'' των ηλικιωμένων. Τρανταχτή απόδειξη τζαι η πρόσφατη υπόθεση όπου ένας Ε/κ είσςεν σκλαβοπάζαρων με Ρουμάνους.

Επι πρόσθετα η Τζυπραίϊτζη οικονομία εξαρτάται τεράστια που εξωγενείς παράγοντες, όπως την ζήτηση τζαι την προμήθειαν εργατικού δυναμικού. Ο λόος έν απλώς. Κόμα εξαρτούμαστιν που τον τουρισμόν τζαι πάσχομεν που χαμηλήν παραγωγικότηταν ενώ πολλοί Τζυπραίοι αρνούνται να κάμουσιν θκιάφορες δουλειές. Η Τζυβέρνηση πρέπει να αρχίσει προγράμματα κατάρτησης για να φύουσιν καμπόσοι που συνκεκριμένα επαγγέλματα που έχουν κόρεσην όπως τους εκπαιδευτικούς. Επίσης πρέπει να αρκέψει τα κρατικά γηροκομεία γιατί έν απαράδεκτον τζαι γελοίον ο κάθε γέρος να έσςει μιάν βιετναμέζαν να τον υπηρετεί σαν σκλάβος.

Η Τζύπρος ανέκαθεν ήτουν μια χώρα της μετανάστευσης αμμά τα τελευταία γρόνια απειλείται η δομή της κοινωνίας αφού οι μετανάστες ΔΕΝ εντάσσουνται ειστήν κοινωνίαν. Ήρταν ούλλοι να ζήσουσιν την ζωήν που εκάμναν ειστήν χώραν τους ειστήν Τζύπρον. Τούτον ένναιν αποδεκτόν αμμά έναι δυστυχώς μιά που τες επιπτώσεις της φιλελεύθερης κοινωνιτζής πολιτιτζής. Μια πολιτιτζή πέρα για πέρα γελοία.

Ειστό μέλλον ένταμπου εννά γινεί; Αδύνατον να πεις. Το 2008 είεν μιάν δραματιτζήν μείωσην ειστό πλεόνασμαν της μετανάστευσης. Το 2009 λόγω οικονομιτζής κρίσης πιστεύκω ότι εννά προκύψει έλλειμαν της μετανάστευσης. Ήδη πολλοί νόμιμοι μετανάστες που απολυθήκασιν επήασιν έσσω τους, Εγγλέζοι που είχαν κατοικίες δακάτω εφύασιν, το ίθκιον τζαι πολλοί συνταξιούχοι ενώ ως τον Ιούλην είχασιν φύει 2,500 παράνομοι μετανάστες. Πιστεύκω ότι ώστα τωρά μπορεί να εφύασιν αλλο 1-2,000 παράνομοι αφού η κυβέρνηση έκαμεν τζαι εκστρατείαν για αντιμετώπισην της παράνομης εργοδότησης. Εξάλλου η παράνομη μετανάστευση εμειώθηκεν κατακόρυφα.

Το μόνον σίουρον έναι ότι μετά το 2009 η τζυβέρνηση πρέπει να προβεί σε πολλές τολμηρές αποφάσεις. Για την παιδείαν πχ. τα παιθκιά των μεταναστών πρέπει να κάμνουσιν ενταντικά μαθήματα ελληνικών ανεξαρτήτως του αν πάσιν εις ιδιωτικά ή εις δημόσια σχολεία. Όσον αφορά την εργασίαν να απαγορεύεται η εργοδότηση του οποιουδήποτε αλλοδαπού εν ξέρει ελληνικά. Οι τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί να κάμνουσιν ιδιαίτερα ειστά σχολεία για τους μετανάστες που θέλουσιν δουλειάν. Όσοι εργοδότες εργοδοτούσιν παράνομους ή αλλοδαπούς που εν επεράσασιν τες εξετάσεις βασιτζής γνώσης ελληνικών να δέχουνται επί πρόσθετην φορολογίαν 10% ειστά ακάθαρτα έξοδα τους ανά κκελλέν τζαι αν μεν πκιορώσουσιν εννά κλείει η επιχείρηση τζαι οποιαδήποτε νέα επιχείρησην πάει να αννοίξει εννά αναγκάζεται να αναγράφει πάστην πόρταν του ότι εργοδοτεί παράνομα μετανάστες ή εργοδοτεί πάρανομους μετανάστες. Τέλος πρέπει να γινεί παράνομη η παροχή υπηρεσιών υγείες, παιδείας τζαι κατοικίας εις παράνομους μετανάστες.

Τούτα έν μόνον λλία που τα μέτρα που πρέπει να λάβει η τζυβέρνηση. Φυσικά παίζουσιν πολλά συμφέροντα τζαι εν τέλη εννά ναι δύσκολον να περάσουσιν ασχέτως με το πόσον αναγκαία έναι.

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Αποκωδικοποιώντα τες Στατιστιτζές Πληθυσμού

Εις τούντην ανάρτησην χιέλω να αναλυσω την Δημογραφιτζήν Αναφοράν του 2008 που την τζυβέρνησην. Τελευταίως απασχολά πολλά την τζοινωνίαν μας το θέμαν της μετανάστευσης λόγω της παράνομης μετανάστευσης που είχαμεν το 2008 που την Συρίαν αλλά τζαι το γεγονός ότι ειστήν Κύπρον έσςει έναν δυσανάλογον αριθμόν παράνομων τζαι νόμιμων μεταναστών.

Για μιαν συνκριτικήν ανάλυσην ας αρκέψομεν με την Απογραφήν του Πληθυσμού του 2001. Η απογραφή λαλεί ότι ως τον Οκτώβρην του 2001 η Τζύπρος είσςεν πληθυσμόν περίπου 703,500 άτομα. Παρούλα τούτα έχοντα του αριθμούς μεταξύ 2002-08 για τους Τζυπραίους που επαναπατιστήκασιν, την φυσιτζήν άξξησην του πληθυσμού τζαι το πλεόνασμαν της μετανάστευσης (ούλλα που τες δημογραφιτζές αναφορές 2002-08) φκάλομεν τον υπολογισμόν 705,534 για τον πληθυσμόν την 1.1.2002.

Ο πληθυσμός θκιαμοιράζεται εις 639,507 πολίτες της Τζυπραίϊτζης Δημοκρατίας ή 90.64% (με 360-400 Τ/κ) τζαι εις 66,027 ξένους υπήκοους ή 9.36% του πληθυσμού με 36,792 άτομα ή 55.72% να ναι που τες χώρες της σημερινής Ε.Ε. των 27, 9,355 να ναι που τες υπόλοιπες ευρωπαϊτζές χώρες, 1,320 που την Αφριτζήν, 1,220 που την Αμεριτζήν, 15,049 που την Ασίαν, 290 που την Ωτζεανίαν τζαι 2,001 που άγνωστην χώραν. Οι μιαλλύττερες ομάες μεταναστών ήσαν οι Καλαμαράες με 17,459 άτομα, οι Εγγλέζοι με 11,870, 4,952 Ρώσσοι, 4,939 Σςρι Λανκκέζοι, 3,245 Φιλιππινέζοι, 2,411 Βουλγάροι, 1,778 Ρουμάνοι, 1,436 Σύριοι, 1,313 Ινδοί τζαι 1,259 Ουκρανοί Υπήκοοι.

Η Δημογραφιτζή αναφορά του 2008 μας λαλεί ότι ο πληθυσμός έν 796,875 άτομα με 668,700 Ε/κ. Η άξξηση οφείλεται εις την φυσιτζήν άξξησην του πληθυσμού, την μετανάστευσην τζαι τον επαναπατρισμόν Τζυπραίων. Μεταξύ του 2002-2008 είχαμεν 59,034 γεννήσεις τζαι 36,716 θανάτους. Σημείωσην έναι ότι μέστες γέννες τζαι τα θανατικά εν λαλεί αν συμπεριλανβάννει τους αριθμούς που αφορούν τους αλλοδαπούς αλλά μας δκια την εντύπωσην ότι εν τους συμπεριλανβάννει. Ενώ μέστους θανάτους μετρούσιν τζαι οι Τζυπραίοι που εμεταναστέυσασιν, επεθάνασιν ειστό εξωτερικόν τζαι εθαφτήκασιν ειστήν Τζύπρον. Τέλως πάντων η φυσιτζή άξξηση έναι 22,318 άτομα. Μεταξύ του 2002-8 είχαμεν αφήξεις (εμπάματα) 126,353 ατόμων για θκιαμονήν πέραν του νιού γρόνου τζαι 57,330 αναχωρήσεις (φευκάματα). Το πλεόνασμαν της μετανάστευσης έναι 69,023. Συμπεριλανβάννει αφήξεις 11,512 τζαι αναχωρήσεις 4,637 Τζυπραίων με πλεόνασμαν 6,875 Τζυπραίους. Άρα 639,507 + 6,875 + 22,318 = 668,700 Ε/κ που έν ο αριθμός που δκιά η Δημογραφιτζή Αναφορά.

Ενώ 66,027 + 62,148 = 128,200 άτομα που έν αλλοδαποί. Οι Ε/κ έναι 83.91% τζαι οι αλλοδαποί 16,09%. Θωρόμεν ξεκάθαρα μιάν εκτίναξην πέραν του 50% ειστόν αριθμόν των αλλοδαπών τζαι μιάν άξξησην 6-7% ειστήν άξξησην των μεταναστών ειστόν συνολικόν πληθυσμόν. Αλλά πόθεν έναι τούτοι ούλλοι. Που την Ε.Ε. έχομεν 93,073 άτομα, που την υπόλοιπην Ευρώπην 16,239, που την Αφριτζήν 2,167, που την Ασίαν 2,075, που την Αμεριτζήν 2,188, που την Ωτζεανίαν 1,131 τζαι που άγνωστην χώραν 14,861 (μάλλον ούλλοι που 3ες χώρες). Άρα θωρόμεν ξεκάθαρα ότι οι αλλοδαποί που την Ε.Ε. των 27 αποτελούσαν σχεδόν ούλλην την μετανάστευσην των τελευταίων ετών τζαι αποτελούσιν 72,60% ούλλων των αλλοδαπών. Οι πλείστοι μετανάστες που εφύαν ήταν που την Ασίαν. Πκιο αναλυτικά ήρτασιν 20,044 Ασιάτες τζαι εφύασιν 33,018, δηλαδή έλλειμαν 12,974 τζαι πλεόνασμαν που τον αριθμόν του 2001 2,075 άτομα. Εντούτοις θωρόμεν ότι εφύασιν 15,833 Σςρι Λανκκέζες τζαι ήρτασιν μόνον 6,953 με τελικόν αριθμόν -3,941 Σςρι Λανκκέζες! Άρα σκεδόν ούλλοι που άγνωστες χώρες έν που την Ασίαν τζαι ειστήν Τζύπρον έσςει τουλάχιστον 3,941 Σςρι Λανκκέζες.

Οι μιαλλύττερες ομάες έναι Καλαμαράες 38,628, Εγγλέζοι 27,330, Ρώσσοι 10,223, Πολωνοί 4,651, Βουλγάροι 4,395, Ρουμάνοι 4,340, Σςρι Λανκκέζες 3,941, Σλοβάκοι 2,596, Γερμανοί 2,375, Φιλιππινέζοι 1,844, Σύριοι 1,800, 1,666 Ουκρανοί, Σέρβοι 1,626, Αμερικάνοι 1,596 τζαι 1,121 Λιβανέζοι. Σημαντικόν τωρά έναι ότι δεν ξέρομεν πόσοι έναι Ε/κ με Εγγλέζικα, Καλαμαρίστικα, Αμερικάνικα, Αυστραλέζικα, Νοτιοαφρικάνικα τζαι άλλα θκιαβατήρια άρα τζαι ξένην υπηκοότηταν. Υποθέτω ότι τους εμετρήσασιν σαν Τζυπραίους ειστήν μετανάστευσην πρός Τζύπρον. Επίσης ξέρομεν που στατιστικές της Ευρωστατιστιτζής Υπηρεσίας (Eurostat) ότι εδωθήκασιν εις 11,776 άτομα Υπηκοότηταν της Τζυπραίϊτζης Δημοκρατίας μεταξύ 2002-2006! Οι αριθμοί τους εν συμπεριλανβάνονται ειστόν αριθμόν των Ε/κ επειδή ο επαναπατρισμός τζαι οι γεννήσεις καλύφκουσιν την διαφοράν μεταξύ του πληθυσμού των Ε/κ το 2001 τζαι το 2008! Αν ειστόν αριθμόν των πολιτών της δημοκρατίας το 2001 εσυμπεριλανβάνονταν είναι άγνωστον αμμά μάλλον όι! Εντούτοις ο αριθμός τους μάλλον ήταν μικρός κάπου ειστές 4-6,000 (είναι 9% του αριθμού των αλλοδαπών το 2008 άρα χρησιμοποιώ το ίθκιον ποσοστόν για τον αριθμόν του 2001 λανβάνοντα όμως υπόψην ότι ήσαν η πρώτη δεκαετία μετά το ''άννοιμαν'' των συνόρων το 1991).

Άρα έχομεν 668,200 Ε/κ τζαι 11,776 Υπηκόους που όμως μετρούνται σαν αλλοδαποί! Πράμαν οξύμορον! Σύνολον 679,976 Υπηκόοι ή 85.33% του πληθυσμού, μείωση του 5%, ενώ με τους Καλαμαράες (718,604) πρέπει να θεωρόμεν ότι 90.17% παραμένουν μέλη της Ελληνιτζής Κοινότητας. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2001 ήσαν 93.82%, μείωση κατά 3.5% περίπου. Τωρά όμως πρέπει να αναρωτηθούμεν αν όντως εμεινίσκασιν 796,875 άτομα την 1.1.2009 ειστήν Τζύπρον.

Μάλλον όι γιατί σύφφωνα με τες στατιστιτζές της αστυνομίας περίπου 30,000 αλλοδαποί που ήρτασιν παράνομα ή που ελήξασιν οι βίζες τους ή που εν εφύασιν μετά που απορρήφτειν η αίτηση ασύλου τους πιθανόν να παραμεινίσκουσιν ειστήν Τζύπρον. Άρα οι αλλοδαποί πρέπει να ναι 145,000 σςιλιάες (λαμβάννω υπόψην ότι πρέπει να εδωθήκασιν εις τουλάχιστον αλλο 2,000 άτομα Υπηκοότηταν) τζαι ο συνολικός πληθυσμός 826,000 που σημαίνει ότι 87% άτομα έναι μέλη της Ελληνιτζής Κοινότητας. Άρα έχομεν μιάν μείωσην του 7% που το 2001.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Μελλοντικά Γραφούμενα

Μιάν μικρήν ενημέρωσην τούντην βολάν. Ειστά δεξςά της οθόνης σας έσςει μιάν μικρήν λίσταν με τες θκυό δημιουργίες μου. Ένα λεξικόν τζαι μιά πλήρης γραμματιτζή των Τζυπραίϊκων, ίσως η μόνη που υπάρχει. Υκαριστώ τον διαχειριστήν της ιστοσελίας www.wikipriaka.com που εδέχτειν να τα βάλει μέστην σελίαν του για να μπορεί καποιος να τα κατεβάζει.

Τον τελευταίον τζαιρόν άρκεψα να κάμνω μιαν σοβαρήν διόρθωσην των κειμένων. Με το λεξικόν είμαι ειστήν μέσην τζαι με την Γραμματιτζήν ειστό έναν κάρτον του τζειμένου. Ορπίζω ότι πριν την αλλαγή του γρόνου εννά τα τελέψω για μιάν γιεύτερην έκδοση.

Προς το παρών απλώς συγχωρείστε μου τα πολλά λάθη μου (ποφέρω που δυσλεξία) τζαι προσπαθείστε να τα μεταδόσετε πέμποντα τα εις άλλους που τους ενθκιαφέρει η τζυπραίϊκη τοπολαλία.

Όσον αφορά την ποίησην εννά συνεχίσω φυσικά να γράφω ποιήματα προσπαθώντα να γράψω όσα πιο πολλά μπορώ ειστήν ομοιοκαταληξίαν Ε' αμμά έν πολλά δύσκολον. Μάχουμαι να έβρω τες σωστές λέξεις, τες σωστές καταλήξεις κτλ. Ορπίζω ως τα τωρά να μεν σας πογοήτευσα με ότι έγραψα ως δα. Τούτα που λόου μου.

Υκαριστώ για την υποστήριξην σας ως τωρά.

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Σωτηρκάζοντα τα Τζυπραίϊκα.

Τα Τζυπραίϊκα αποτελούσιν την πκιο ζωντανήν ελληνικήν λαλιάν μετά που τα αττικά ελληνικά. Γρησιμοποιούντα εις ιστολόγια, εις εθεμερίες, θκιαφημίσεις, βιβίλια, τραούθκια, ποιήματα, εις θκιάφορες άλλες γραπτές μορφές του λόγου αμμά τζαι ειστά οπτικοακουστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τζαι ψυχαγωγίας. Εντούτοις το μέλλον των Τζυπραίϊκων έν πέρα για πέρα αβέβγιον. Την προηγούμενην δεκαετία απειλείτο με εξαφάνισην επειδή μιά συνκεκριμένη τηλεοπτική σειρά επροωθούεν την γρήσην τους σαν ένδειξη αμορφωσύνης τζαι χωρκαθκιού. Φυσικά τούτα έν σχόλια φασιστικά καθώς επίσης τζαι αδαής.

Τα Τζυπραίϊκα έχουσιν μιάν μακράν τζαι υπέροχην λογοτεγνίαν τζαι ιστορίαν. Το να μισάς μιάν ελληνικήν τοπολαλιάν τζαι να την απορρίπτεις για χάρην των αττικών ελληνικών έναι οξύμορον. Εν δικαιολογείται εις καμίαν περίπτωσην. Ας μεν ξιάννομεν ότι τα Κρητικά Ελληνικά παρολλίον να ήταν η επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους αφού ήταν τα μόνο ελληνικά που συντυχάννουνταν τζαι κόμα συντυχάννουνται εις την μοντέρναν επικράτιαν της Ελλάδας που επαράξασιν κάποιον σημαντικόν λογοτεχνικόν έργον ενώ η ελληνική λογοτεχνία ειστήν ηπειρωτικήν Ελλάς ήταν εις μαρασμόν λόγω Τουρκοκρατίας.

Την σήμερον ημέραν τα Τζυπραίϊκα βιώννουσιν μιάν άνθησην. Ο λόος έναι οι θκυό πολλά πετυχημένες τζαι δημοφιλείς Τζυπραίϊκες παραγωγές ειστά Τζυπραίϊκα, η Αίγια Φούξια τζαι οι Γενιές της Σιωπής. Θκυο σειρές που εν φοούνται να γρησιμοποιήσουσιν ''καχαρά'' Τζυπραίϊκα. Οι νέοι μας επιτέλους δκιαπιστώννουσιν ότι τα Τζυπραίϊκα έν πλούσια εις λεξιλόγιον τζαι έν πέρα για πέρα εκφραστικά. Θκιαφέρουν τεράστια που τα αττικά ελληνικά εις δομήν, λεξιλόγιον τζαι γραμματιτζήν. Πολλοί νέοι που εν είχασιν ποττέ εκτεθεί εις τέθκοια καχαρά Τζυπραίϊκα επιτέλους βρίσκουσιν την ευκαιρίαν να μάθουσιν τα Τζυπραίϊκα που οι γονιοί τους αντρέπουνταν να τους μάθουσιν. Έν πλέον φυσιολογικόν να αγροιτζήεις γιά να συντύσςεις την τοπολαλιάν εις την καχαρήν της μορφήν.

Παρούλλα τούτα η άνθηση μάλλον έν προσωρινή. Η κυβέρνηση απέτυσςεν να τα υποστηρίξει. Η πρόσφατη κίνηση της βουλευτικής επιτροπής για την Παιδείαν έσυρεν μανιχά έναν πυροτέχνημαν άμμαν τζαι ανατζοίνωεν ότι η τοπολαλιά μας πρέπει να διδάσκεται ειστά σκολεία. Που τζείντην ημέραν εν έκαμεν τίποτε για να μπει η τοπολαλιά μέστα σκολεία. Γενικώς πάσχει η επιτροπή από λαϊκισμόν. Η εισαγωγή της τοπολαλιάς μας σγιαν μέρος της διδακτέας ύλης ένναιν λαϊκιστικόν μέτρον τζαι ούτε πρέπει να το θωρόμεν έτσι.

Αντιθέτως έν καθήκον μας σγιαν Τζυπραίοι να δώκομεν ειστά παιθκιά μας μιάν παιδείαν όπου τα Τζυπραίϊκα παίζουσιν σημαντικότατον ρόλον. Όπκοιος συντυχάννει Τζυπραίϊκα αθθυμάτε ταυτόγρονα ούλλην την ιστορίαν της Νήσου μέσω των δκιάφορων αρχαίων που εθκιατηρηθήκασιν αμμά τζαι μέσω των ξένων λέξεων που εμπήκασιν ειστό λεξιλόγιον. Αθθυμάτε τους Αράπηες (ίσςαλλα, μάσςαλλα), τους Φράγκους (κοτολέττα, βλατζίν, ζςαμαφού, τσααίρα), τους Ενετούς (δισπιρκώ, πρότσα, κουρτέλλα), τους Τούρκους (μούχτιν, ππεζεβέγκης, -λίκκιν, λαφαζάνης) τζαι τους Εγγλέζους (σιμιντίρι, κκιστάρω, άμπουλα). Αθθυμάτε τους Αρχαίους (κίλλης, βίλλος, ωχρά, βόρτακος) τζαι τους Βυζαντινούς (αλάιν, κάττος) Έλληνες. Αθθυμάτε τον τζαιρόν που ούλλοι οι Τζυπραίοι, μουσουλμάνοι τζαι γρισκιανοί, εσυντυχάννασιν ούλλοι την τοπολαλιάν τζαι μιά βασική θκιαφορά τους που υπάρχει σήμερον εν επλασκιέτουν τζείντον τζαιρόν.

Το αρώτημαν έναι ένταλως να σώσεις μιάν γλώσσαν. Παραδέιγματα έναι το Ισραήλ τζαι τα εβραϊκά, η Καταλονία τζαι τα Καταλανικά. Μερικά μέτρα που πρέπει να γινούσιν έναι:

1. Η καταμερισμός των ωρών δίδαξης ελληνικών αναμεταξύ Τζυπραίϊκων τζαι Αττικών εις 4:1. Δηλαδή 80% των περιόδων που αφιερώνουνται ειστήν εκδίδαξην των ελληνικών να πηαίννουσιν ειστήν δίδαξην των Τζυπραίϊκων. Οι υπόλοιπες ειστά Αττικά ελληνικά. Ο λόος; Τα παιδκιά μας πρέπει να μάθουσιν πρώτα τα ξεχωρίζουσιν τι εστί Τζυπραίϊκα τζαι τι εστί Αττικά. Το πρόγραμμαν πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον ώς την 3ην τάξην του Γυμνασίου. Μετέπειτα τα μαθήματα πρέπει να είναι 50-50%.

2. Η επιβολή της αναγραφής των πινακίδων, ονομάτων εταιριών, τιμοκαταλόγων ειστά Τζυπραίϊκα τουλάχιστον παρά η αναγραφή τους ειστά Αγγλικά τζαι μόνον όπως συνηθίζεται ως τωρά.

3. Διαγωνισμούς ποίησης ή λογοτεγνίας ειστά Τζυπραίϊκα εις ούλλες τες σχολικές βαθμίδες τζαι άλλους ενήλικες με δυνατόν το στοιχείον του μιάλου επιτευγμάτου.

4. Την μετάδοσην ειδήσεων ειστά Τζυπραίϊκα, την αποδοχήν της γρήσης της τοπολαλιάς εις όλες τες υπόλοιπες εκπομπές τζαι προγράμματα εκδίδαξης της τοπολαλιάς εις ελληνόφωνους τζαι αλλόφωνους.

5. Εις τες κρατικές εξετάσεις για εργοδότησην η εξέταση να γίνεται ή για τα Τζυπραίϊκα ή για τα Αττικά. Ούλλες οι κρατικές ανακοινώσεις να εκδίδονται ειστά Τζυπραίϊκα που εννά έχουσιν προτεραιότηταν ειστήν λειτουργίαν του κράτους.

Μόνον έτσι αν σωτηρκαστούσιν τα Τζυπραίϊκα που την εξαφάνισην. Γιατί έν καθήκον μας, έν πογρέωση μας, έν η ιστορία μας προπάντων γιατί αξίζουν το!

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Γλυκοπικρία

Έναν όραμαν πασαμιάν νύχταν
Τον ύπνον μου στοισςώνει
Φακκώ γυρούς πάστην καρκόλαν
Το δρώμαν πάστο μετώπιν μου στεχνώνει

Θωρώ πως σε βρίσκω ομπρός μου μέστην στράταν
Που την έκπληξην μεινίσκω χάσκοστα
Σάννα εκατάπκια την δικτζςην μου γλώσσαν
Αλλά ‘ώρα καλη’ λαλείς μου γελαστά

Τζςαι την ευκαιρίαν πκιάννω πριν μου φύει
Πάεις που δίπλα μου να παρπατήεις
Αμμά πριν περάεις πκιάννω σε που το σςέριν
Αρωθκιέσαι τζςαι μέστα μάθκια εμέν θωρείς

Έχω πολλά πράματα να σου πώ
Καταλάβεις το που το ύφος μου
Τζςαι εν ιξέρω πόθεν να αρκέψω
Αρωτάς ‘Έσςει τίποτες φίλε μου;’

Το πρόσωπον που χαμαί σηκώνω
Αντζςακκις τα δακρυκά τρέχουσιν
Την αάπην μου για λόου σου μολοώ
Τα λόγια που το στόμαν ξεσςειλούσιν

‘Που τον τζ’αιρόν που σε επρωτοεία
Μιτά σου παράφορα ερωτεύτηκα
Είσαι μέστην σκέψην μου νύχταν ημέραν
Βαθκιά έχω σε μέστην καρκιάν

Αμμά πκιόν μακρά σου εν κάμνω
Αφούσον καρκιοφλοΐζουμαι
Εν πάει άλλον να μουλλώνω
Χιέλω μιτά σου πάντα να μαι’

Βάλεις με σφιχτά μέστα αγκάλια
Τζςαι τα σςείλια μας συνομπλάζουνται
Χαϊδέυκεις μου μαλαχτά τα μαλιά
Τζςαι οι ψυσςές επιτέλους ενώνουνται

Μέστο καντόυνιν των καλογριών
Γνάζωντας τες μυρουθκιές της Άνοιξης
Που κάτω της φεντζςάς των αστερκών
‘Ααπώ σε τζςεγιώ’ μμονείς

Αμμά πριχού η χαρά μου άβκασμαν γινεί
Που του πορνού το φώς ξυπνώ
Το κάγιασμαν μου ποττέ έθεννα σβηστεί
Με την γλυκoπικριάν του οραμάτου εννά μείνω

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Μέστην ανεμιτζςήν έσσω πάω

Παρπατώ, έσσω πάω
Η σύγραση κοντεύκει
Παραλαλώ, λιοψυχώ
Η καματερή ρκεύκει

Πομακράς πρωτογκάς
Βροσςή μουσμουτεύκει
Πομονομιάς ξςούρας
Βροντεί, προαλεύκει

Ανόρπιστα μαυκάτα, πασςά κόρδα
Σγιαν μιλλοψιχάθκιασμαν ν'αντακώσαν
Άξυππα αδροκουλουπκιά δκιασσςιστά
Σγιαν καρτάταν νεροφεσςάν ν'εστρώσαν

Παλιώννω ν'αναγκανιαστώ
Μέστην ανεμιτζςήν
Το έσσω σκοπώ, πεθυμώ
Μέστ'ανεμοβρόσςιν

Ποστέκω, πογίρνω
Βαρταλάμια τα κλαματοβρόσςα
Ποκάμνω, ποππέφτω
Βαρυκοπά κόμα ηα 'ντάρα

Αναειρμέ τζςαι λόσσςε στομώστε!
Σσώπονε ξαπόλεισμε τζςαι ξαφήννουμαι!
Αντρατζςαί τζςαι άνεμε κρολοηθείτε!
Σωτήρκασμε, έσσωθκιε πάρμε άτζςελε!

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Πονησάμενον

Μέστης δυστυσςάς το πισσουρκόν
Για γρόνια αμέτρητα δίχα παμόν
Δίχα να ήξερα αν έσςει πατόν

Τζςικάτω που ούτε ο θκιάολος θωρεί
Το ρυόν εγίνειν γλυκoβραστή
Αμμά επιτέλους ήβρα αναπαή

Εν τέλη εκατάλαβα ίνταμπου έπρεπεν να κάμω
Του φου την φέξην που τον νουν μου να φκάλω
Μέστες αγκάλες μου τα τάρτακα να βάλω

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Ερωτεμμένος

Μπορεί να μεν είμαι εχούμενος
Αμμά μιτά σου είμαι ερωτεμμένος
Ούλλα που ποχείς χιέλω να σου τα δώκω
Το πλευρόν σου ποττέ έθεννα αηκώ

Η ευτυσςά σου η γνάση μου
Το καρκιοφάτσςιμαν σου η μουσιτζςή μου
Μακρά σου, νύχτες δίχα το φεγγάριν
Χώρκα σου, μέρες δίχα το νηλιοφέτζςιν

Νερόν τζςαι φας ασσαίν να μεν ξαναμπουκκωχώ
Ώστι ειστά αγγάλια σου να ξαναβρεχώ
Μπορεί να μεν είμαι ο τέλειος
Αμμά μιτά σου είμαι ερωτεμμένος

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Φαλατζςισμένος

Κολλημένες οι παΐες μου πάστα πνευμόνια μου
Τα σςέρκα μου πό ‘ναν τόνον σίερα
Τα σςείλη μου πό νάκρης ραμμένα

Η τζςεφαλή μου ένι δημμένη πάσε ρότσους
Τα πόθκια μου σκαμμένα μες το χώμαν
Τα μάθκια μου κρουσμένα που τσιάρα

Άμμαν κουτσςίν ένι ιμπορώ να ταράξω
Ψύχιρον έν ιμπορώ να φωνάξω
Τζςαι εν ιμπορώ να αναπνέσσω

Αφούσον ο Χεός εν χιέλει να με ακούσει
Πκοιός εννά ρτει να μου τανήει;
Πκοιός εννά ρτει να με σώει;

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Καλονυχτίζοντα ορόματα

Πάστην ψηλήν την μονήν
Μέστην έναστρην την νυχτήν
Πάστα μαλαχτά σεντόνια απλώνοντα
Μένον γλυτζιόν κρύον αέρειον
Να φυσά αρκητά, μουλωχτά, δρουσερά

Την βράστην την θερινήν
Σβήζει, πνάζει τζι καλάρει
Την σσωκάψην αμμήν αήννειτην
Σκέφτομαι τζαι συλλοούμαι πελλάραι
Εσέναν εμέναν τζιαν συνοπλασκιούμασταν

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Γραφή, Λεξιλόγιον, Γραμματιτζιή τζιαι Ομοιοκαταληξία Ε'

Ώρα καλή αναγνώστες

ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΖΙΥΠΡΑΙΪΚΩΝ

Έναν που τα κυριόττερα προβλήματα που αντιμετωπίζει όγοιος μάσιεται να γράψει Τζιυπραίϊκα με τον ελληνικόν αρφάβητον έν η πόδοση των 6 συνκεκριμένων συφφώνων που εν πλάσκιουνται ειστά Καλαμαρίστικα. Τούτα τα σύφφωνα λαββάνοντα υπόψην το ένταλως δκιεβάζουνται ειστήν Εγγλέζιτζιην γρούσσαν έναι:

j = τζι πχ. τζιαι
ch = τσι πχ. τσιεκκάρω
sh = σι πχ. σιωφέρης
zh = ζι πχ. ζιώ
psh = ψι πχ. ανιψιός
ksh = ξι πχ. ξιουρίζουμαι

Για πολλές περιπτώσεις τούτος ο τρόπος πόδοσης των ήχων κανεί αμμά το πρόβλημαν που παρουσιάζεται έναι ότι ειστήν περίπτωσην του ανιψιός μπορεί άνετα να δκιεβαστεί σαν ανιψι-ός παρά ανι-ψιός. Δηλαδή ένναιν καθαρόν το ένταλως να προφέρεις το σύφφωνον. Ψ ή psh; Ενώ σε άλλες περιπτώσεις που έσιεις αλλόναν Ιώτα. Δηλαδή: σιίζω δείχνει άκοψον. Έναι διπλόν ιι ή παχύν σύφφωνων; Ενώ εις περιπτώσεις που ο πασιύς ήχος έν ειστό τέλος; Ένταμπου γίνεται; Η λέξη Ππάσι (pash νόημαν: αρχι) σε λέξεις όπως το ππάσι πελλός (πολλά πελλός) μπορεί κάλλιστα να δκιεβαστεί να ππά-σι αντί σαν pash.

Μιά εισήγηση που έγινεν ήταν η χρήση διπλών συφφώνων όπως το ξξ, σσ, ψψ κτλ. Αλλά το πρόβλημαν που προκύπτει ένι ότι τούτοι οι ήχοι υπάρχουσιν ήδη ειστήν Τζιυπραίϊτζιην. Δηλαδή αντί αύξηση ένι άξξησην, υπάρχει το διπλό σσ σε λέξεις όπως το 'έσσω' κτλ. Άρα μέ τούτη η μέθοδος εν μας κάμνει. Άλλη εισήγηση είναι η πόστροφη μετά που τα σύφφωνα όπως το σ' δηλαδή σ'ωφέρης , τζ' -> τζ'αι αμμά δυστυχώς τούτη η μέθοδος δκιασπάζει την λέξην τζιαι μπορεί άνετα να δκιεβαστεί σαν απλή πόστροφη. Το πρόβλημαν παραμένει.

Η εισήγηση μου είναι το παράδειγμαν που πέρνομεν που την εν μέρη λύσην του προβλήματος με τες μορφές τζι, σι, ξι κτλ. Η εισήγηση που γίνεται για την λέξην ππάσι είναι να γράφεται ππάσς. Δηλαδή όποτε έχομεν σι στο τέλος μιάς λέξης γράφεται με σς. Άν διατηρήσομεν τούτην την τεχνικήν λύνεται εν μέρη το πρόβλημαν μας με την πόδοσην αλλά εν λύνεται πλήρως. Ένταλως μπορεί να λυθεί; Με το τελικόν Σίγμαν. Δηλαδή το 'ς'. Ένταμπου χιέλω να πω; Οι ήσιοι της Τζιυπραίϊτζιης πρέπει να γράφουνται έτσι:

j = τζς = τζςαι
ch = τσς = τσςεκκάρω
sh = σς = σςωφέρης
zh = ζς = ζςώ
psh = ψς = ανιψςός
ksh = ξς = ξςουρίζουμαι

Μόνον με τούντον τρόπον λύνεται το πρόβλημαν της ακριβής πόδοσης των ήχων δίχα να δημιουρκούνται άλλα προβλήματα ή να δκιά την πιθανότηταν λαθθασμένης ανάγνωσης. Που δαμαί τζςαι δά ούλλα τα ποιήματα τζςαι τα άθθρα μου εννά γράφουνται με τον πανωθκιόν τρόπον.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΤΖΙΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΤΖΙΗ

Το λεξιλόγιον που εννά χρησιμοποιώ εννά ναι με ότι ξένες τούρτζςικες, αράπικες, ιταλικές, φράγκικες κτλ. λέξεις που ξέρω ότι έχουσιν τα Τζςυπραίϊκα αμμά τζςαι με πολλές ελληνογενείς που είναι σπάνιες ή εξαφανιστήκασιν για να δείξω τες αρχαίες λέξεις που εδκιατηρηχήκασιν ειστά Τζςυπραίϊκα. Λεξικόν για τες λέξεις έσςει πάνω ειστήν δεξςάν γωνίαν του λεξιλογίου.

Η Γραμματιτζιή που εννά ακολουθώ τζςαι ακολούθησα επίσης περιγράφεται σε ιστοσελίαν που έχω πάνω δεξςά. Η γραφή έν διαφορετική όμως. Χρησιμοποιείται η πόστροφη αντί ο τρόπος που προτιμώ.

ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ Ε'

Μια καινοτομία που χιέλω να φέρω ειστόν τομέαν της ποίησης γενικά, γρησιμοποιώντα τα Τζςυπραίϊκα σγιάν το πρώτον γλωσσικόν μέσον με το ογοίον τούτη η καινοτομία εγρησιμοποιήχηκεν, είναι η Ομοιοκαταληξία Ε'.

Η Ομοιοκαταληξία Ε' έσςει να κάμει με την καταληξίαν των στοίχων ειστήν αριστερήν πλευράν του τζςειμένου. Δηλαδή ειστήν πραγματικότηταν μιλόμεν περί αρχιληξίας παρά καταληξίας αφού οι πρώτες συλλαβές των πρώτων λέξεων σε κάθε στοίχον εννά ομοιοκαταληχτούσιν. Αμμά εν σταματά ως δαμαί. Επίσης εννά σςει οριζόντιαν ομοιοκαταληξίαν. Δηλαδή οι λέξεις μεσέναν στοίχον εννά χουσιν την ήδκια κατάληξη. Τέλος εννά γινεί προσπάθεια για να έχουσιν στοίσςοι την συνηθισμένην ομοιοκαταληξίαν αμμά έθενναν απαραίτητον. Τωρά μπορεί να μεναιν καθαρόν τούτον που χιέλω να κάμω αλλά εννά το δείτε στα ποιήματα που ακολουθούσιν.

Με τούντον τρόπον χιέλω να αλλάξω λλίον την ομοιομορφίαν της ποίησης τζςαι να δείξω την ομορφκιάν των Τζςυπραίϊκων. Ποιήματα με τούντην μέθοδον εννά προκύψουσιν τούντον μήναν τζςαι μετά αμμά μεν καρτεράτε να ναι ούλλα με τούτην την ομοιοκαταληξίαν.

Τούτα που λόου μου! Υγειά σας!

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Η Κύπρος παραμένει Βρετανική αποικία

Αν ρωτήσετε στον δρόμο ποιές είναι οι επίσημες γλώσσες της Κύπρου οι πλειοψηφία των Κύπριων υπηκόων θα ανταποκριθούνε ‘‘Ελληνικά, Τούρκικα και Αγγλικά’’ ενώ πολλοί ξένοι ίσως απαντήσουνε μόνο ‘‘Αγγλικά’’. Και τα δύο είναι φυσικά είναι λάθος αφού οι επίσημες γλώσσες είναι τα Ελληνικά και τα Τούρκικα ενώ τα Αγγλικά είναι συνεπίσημη γλώσσα με τα Ελληνικά μόνο στις Βρετανικές Βάσεις. Παρόλα αυτά σας παροτρύνω να πάρετε το αμάξι σας και να περιπλανηθείτε στους δρόμους οποιασδήποτε κυπριακής πόλης κοιτάζοντας τις διάφορες πινακίδες και επιγραφές. Οι κυβερνητικές και δημοτικές είναι γραμμένες στα ελληνικά, αγγλικά και μερικές στα τούρκικα ενώ ταυτόχρονα στον ιδιωτικό τομέα η συντριπτική πλειοψηφία είναι στα Αγγλικά και άλλες γλώσσες (πχ. Ρωσσικά) με τα Ελληνικά (συχνά στα Greenglish) να ακολουθούνε εξ αποστάσεως, για τα τουρκικά ούτε λόγος.

Έχοντας ζήσει σε ευρωπαϊκές και ασιατικές πόλεις έχω συμπεράνει ότι μοναχά στην Κύπρο τόσες επιγραφές και πινακίδες σε δημόσιους χώρους είναι σε γλώσσες που δεν είναι οι επίσημες του κράτους. Άρα κάποιος αλλόγλωσσος που μαθαίνει ελληνικά δεν θα ρθει στην Κύπρο για να μάθει ελληνικά. Και όχι μόνο λόγω των επιγραφών. Στην Κύπρο η γλωσσική πραγματικότητα αναγκάζει τον μέσο Κύπριο να μιλήσει σε άλλη γλώσσα που δεν είναι η μητρική του πληθυσμού για να διεκπεραιώσει τις δουλειές της καθημερινότητας του. Πόσες φορές πήγατε σε κατάστημα, σε καφετερία κτλ. όπου ο τιμοκατάλογος είναι μόνο στα αγγλικά ή προσωπικό δεν μιλούσε ελληνικά ή καν αγγλικά; Πάμπολλες φορές μου έχει τύχει. Οι δεκάδες χιλιάδες ξένοι εργάτες και μόνιμοι κάτοικοι που έρχονται στην ελεύθερη Κύπρο δεν έχουνε κανένα κίνητρο για να μάθουνε ελληνικά ενώ αρκετοί νέοι επαναπατριζόμενοι Κύπριοι ακολοθούνε τον ίδιο δρόμο επειδή δεν τα χρειάζονται. Αυτόματα αυτό σημαίνει ότι ποτέ τους δεν εντάσσονται στην κοινωνία.

Αυτό το φαινόμενο δεν παρουσιάζεται σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Η Κύπρος αποτελεί μιά οξύμορη εξαίρεση. Στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου οι μετανάστες αναγκάζουνται να μάθουν την τοπική γλώσσα όχι γιατί είναι οι υπήκοοι των άλλων χωρών κακοί γνώστες της αγγλικής ή επειδή είναι ρατσιστές αλλά επειδή καταλαβαίνουν ότι ο μετανάστης πρέπει να σεβαστεί την χώρα που τον φιλοξενά και επειδή οι ίδιοι οι υπήκοοι της χώρας σέβουνται και αγαπάνε την πολιτιστική τους κληρονομιά. Στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε τον Ελληνικό πολιτισμό ερασιτεχνικά.

Οι Κύπριοι από την πλευρά τους αρχίσανε να στέλλουνε τα παιδιά τους σε αγγλόφωνα ιδιωτικά σχολεία και ακόμη νηπιαγωγεία. Η γλωσσική μας προτεραιότητα είναι πια η εκμάθηση των τέλειων αγγλικών. Οι 700,000 ελληνόφωνοι της Κύπρου πρέπει γλωσσικά να βολέψουνε τους 100,000 αλλόγλωσσους ξένους της χώρας! Πρωτάκουστο όχι μόνο για εμένα αλλά και για κάθε πολίτης της πολύγλωσσης Ευρωπαικής Ένωσης. Ήδη στην Κύπρο υπάρχει μια γλωσσική σύγχυση που έχει δημιουργήσει ένα γλωσσικό κράμα νεοελληνικών, κυπριακών και αγγλικών εξ ου και χιλιάδες νέοι μας δεν μπορούνε να ανταποκριθούνε στις παγκύπριες εξετάσεις των νέων ελληνικών αφού μαθαίνουνε μιά γλώσσα που δεν χρησιμοποιείται στο περιβάλλον τους ή καν από τους ιδίους. Τραγικό είναι το γεγονός ότι πολλές φορές ελληνικές λέξεις στην αγγλική προφέρουνται με τον αγγλικό τρόπο όπως το pause (παύση), podium (πόδειον) κτλ. ενώ οι νέοι μας το βρίσκουν υπερβολικά δύσκολο να μάθουνε τις αντίστοιχες ελληνικές φράσεις που μαθαίνουνε στην αγγλική.

Η πραγματικότητα πονάει αλλά ακόμη να μας χαστουκίσει! Όταν το 2050 οι ξένοι αλλόγλωσσοι διπλασιαστούνε στην Κύπρο η ελληνική γλώσσα θα πάρει την αντίστοιχη κατιούσα. Μελλοντικά είναι πιθανότατον οι μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες των μεταναστών να απαιτήσουνε την δημιουργία σχολείων όπου θα διδάσκονται οι γλώσσες τους στο όνομα της ‘‘πολυπολιτισμικής’’ ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αυτό θα δημιουργήσει ένα πληθυσμιακό μωσαϊκό με κανένα κοινό στοιχείο και η μικρή Κύπρος θα καταλήξει να γίνει τα Βαλκάνια.

Το κράτος πρέπει να πάρει αμέσως μέτρα:
1. Νομοθεσίες για αναγραφή των πάντων σε τουλάχιστον μιά από τις επίσημες γλώσσες του κράτους
2. Φορολογία για πινακίδες σε άλλες γλώσσες
3. Απαγόρευση των πινακίδων σε μιά και μόνο γλώσσα που δεν είναι επίσημη
4. Υποχρεωτική εκμάθηση των ελληνικών για όλους τους αλλόγλωσσους για πρόσληψη όλους τους τύπους και βαθμίδες εργασίας και την επιβολή μεγάλων προστίμων σε όσους εργοδότες δεν τηρούν τους νόμους.
5. Να δημιουργηθεί ένας οργανισμός, τουλάχιστον για την Ελληνική γλώσσα, όπου θα διαμορφώσει διάφορες εξετάσεις για τον έλεγχο του επιπέδου των ελληνικών για ξένους και υπηκόους με τους υπηκόους να πρέπει να περάσουνε το ύψιστο επίπεδο.

Σε μερικές δεκαετίες θα υπάρξει γλωσσικό ζήτημα στην Κύπρο με επακόλουθο τις κοινωνικές διαταραχές. Ποιά θα είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους για να ανταποκρίνεται στην πληθυσμιακή πραγματικότητα; Τα Ελληνικά και τα Τούρκικα ή τα Αγγλικά; Όπως οδεύουνε τα πράγματα η Αγγλική θα αντικαταστήσει την Ελληνική και την Τουρκική σαν την γλώσσα του λαού καθώς επίσης και σαν επίσημη γλώσσα του κράτους εις το όνομα του βολέματος των χιλιάδων μεταναστών (που στο μέλλον θα είναι 40% του πληθυσμού από το σημερινό 16-17%), την παταγώδη αποτυχία του κράτους για να ενταχθούν στην κοινωνία και την εγκατάλειψη της ελληνικής/τουρκικής από τους Κύπριους.

Μπορεί η Αγγλοκρατία να είχε τελιώσει το 1960 αλλά τελικά οι Άγγλοι τα καταφέρανε στην μεταγγλοκρατική εποχή να μας κάνουνε Άγγλους και να μας κρατήσουν ανεπίσημα σαν αποικία.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Είς τα πέρα

Ταξιέφκω είς τα πέρα
Πόσσω μου πολλά μακρά
Να ώ άλλον κόσμον ξένον
Τζιαι κάχετις παράξενον

Τον νουν μου να πλαθκιάνω
Την γνώση μου να πολλίνω
Την ζωήν μου να πλουμήω
Τζιαινούρκες εμπειρίες να σωρέψω

Αμμά ούλλη η σκέψη μου
Πισωθκιόν εις την νήσον μου
Καχε λεπτόν εννά πιέννει
Ζαττίν η ψυσιή μου τζιιαμαί εννά μείνει

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Γιαλλουρέτικον Καταφύιν

Εσού γλυτζιά μου γιαλουρού
Χάλασσα με τα ίλαρα νερά
Τζιαι τα σμαραχτένια σου μαλλιά

Που την ειδίαν που κάτω
Ήρτα νάκκον να σε ώ
Την δροσιάν σου να χαρώ

Κατωθκιόν σιρταρισμένη η άμμος σου
Σγιαν την βουβήν την ερημούσην
Οι πατημασιές μου θέαλλες σηκώννουσιν

Πάστην την επιφάνειαν σου επιπλέω
Τα τζιύμματα σου ποτζιοιμήζουν με
Ειστά άπαντα σου ταξιδεύκουν με

Νανουρίσματα τραγουδούν μου
Τα ανέμια που μαλαχτά φυσούσιν
Τζιαι τα μαλλιά σου χαϊδεύκουσιν

Την καρκιάν σου θωρώ
Μέστην βυχήν σου να θκιανέυκεται
Με το νηλιοφώς να λούζεται

Λέπκια τζιαι φτερύγια δως μου
Ξανά κοπελλούιν σου να γινώ
Που της γης το χας να γλυτώσω.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Τζιύπρος ένταμπου ένι;

Η Τζιύπρος ένναιν ελληνική
ένναινε ούτε τούρτζιικη
Η Τζιύπρος ένναιν καν τζιυπριακή
έν μια που τα πέρα ξενιτζιή

Ένι άνομη ανατειλοευρωπαία
που γουλεύκει σε πορνεία
Έν μια τζιυραδευκούσα Σριιλανκκέζα
που επαντρεύτειν γέρον χαχα

Έν μιά τριγκλάισσα Βιετναμέζα
που έν μαθαίννει ελληνικά
Έν μια πολιτιτζιά τζιινέζα
που κάμνει πεζοδρόμια

Έν ένας που τα κατεχώμενα αράπης
που ήρτεν να γουλέψει παράνομα ο ακομπώτης
Ένι ένεις του ασύλου αιτητής
που έσιει να πέρνει που τα κοπελλούθκια τούντης γης

Έν ένας μαννός πακιστανός
που να σκοτώσει αλλόθρησκον του έν ο σκοπός
Έν ένας κλεφτούρης ρουμάνος
όπως τζιαι ο βτελλάρης ο πολωνός

Η Τζιύπρος ένναινε ότι ήτον παλιά
τα ανευκάριστα της τα κοπελλούθκια
Ειστά μυλιούνια τα γαιμορούφκια ξενιτζιά
Επουλήσαν ως τζιαι την δικήν της κοκκαλίστρα

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2009

Μεν Ξαρκάς Φύε

Μεν ξαρκάς φύε
Εμέν άεις με δαμαί

Πίσω σου με δικλήεις
Που την ζωήν μου να ξηπορτήεις
Για εμέν μεν ξανασκοπήεις
Για λόου μου μεν ξαναρωτήεις

Τα φιλγιά σου που το σώμαν μου πλυνίσκω
Τες πατημαθκιές σου σαρίζω
Την νοσιάν σου σφοντζιίζω
Την μυρωθκιάν σου ποξανίσκω

Μιά αττύμηση να μείνει
Μέστο αττυμυτικόν μου να θαφτεί
Γιατί την ψυσιήν μου έκαμες να πονεί.
Τζιαι την καρκιάν μου να γιαμοροεί

Μεν ξαρκάς φύε
Εμέν άεις με δαμαί

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

Το Γλωσσικό Ζήτημα στην Κύπρο

Το 1976 με νόμο του Κωνσταντίνου Καραμανλή η υιοθέτηση της δημοτικής στην Ελλάδα σαν η επίσημη γλώσσα του κράτους έγινε πραγματικότητα και το γλωσσικό ζήτημα που ταλάνιζε την Ελλάδα από το 1716 είχε επιτέλους λήξει δίνοντας την λύση στο πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού αφού πολλά παιδιά δεν μπορούσανε να εκφραστούνε επαρκώς στην Καθαρεύουσα. Από την άλλη στην Κύπρο το γλωσσικό ζήτημα προέκυψε ακριβώς μετέπειτα. Η Καθαρεύουσα αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο για όλες τις ελληνικές διαλέκτους και ήτανε η γλώσσα επικοινωνίας για τον απανταχού Ελληνισμό. Η Δημοτική είναι μια Ελληνική διάλεκτος που ομιλείται κατά εξοχή στην Αττική της Ελλάδος ενώ η τοπολαλιά της Κύπρου όντας αρχαία ελληνικά στον πυρήνα της είχε επηρεαστεί τεράστια από την Κοινή Ελληνική αφού ήταν και είναι η γλώσσα της Εκκλησίας της Κύπρου που δρούσε σαν την ηγεσία και αντιπροσώπευση των Ελλήνων της Κύπρου στους διάφορους κατακτητές της νήσου από τον καιρό της Φραγκοκρατίας.

Τα κυπριόπουλα καλέστηκαν να μάθουνε στις τάξεις μια Ελληνική διάλεκτο που απείχε τεράστια από την Κυπριακή τοπολαλιά σε γραμματική και λεξιλόγιο αφού πολλές αρχαίες λέξεις αντικαταστάθηκαν με σλαβικές, τουρκικές, γαλλικές και ιταλικές ενώ λέξεις με αντίστοιχες ρίζες (με εξαίρεση τις σλαβικές) που υπήρχανε στην Κύπρο αντικατασταθήκανε με αττικοελληνικές. Όλα αυτά γινόντανε με την συνοδεία της εκμάθησης των αγγλικών και την έκρηξη του εθνικισμού λόγω της τουρκικής εισβολής.

Το αποτέλεσμα ήτανε τραγικό. Οι γενιές των Ελλήνων Κυπριόπουλων εκ το 1976 και μετέπειτα αναγκαστήκανε να ζούνε σε μία κοινωνία όπου η δημοτική απείχε τεράστια από την τοπολαλιά που έμαθαν να μιλάνε σαν μητρική γλώσσα ενώ η συνεχής χρήση της θεωρείτο ξυπασμός. Ταυτόχρονα η κοινωνία αντιμετώπιζε την τοπολαλιά σε δημόσιους χώρους σαν ένα ιδίωμα που υποδείκνυε μαθητική και κοινωνική κατωτερότητα.

Τα ελληνόπουλα της Κύπρου μαθαίνανε στο σχολείο μία γλώσσα που χρησιμοποιούσαν σπάνια ενώ ομιλούσανε μια τοπολαλιά που έπρεπε να καταπιέζουνε λόγω της κοινωνίας. Αυτό δημιούργησε ένα κενό στο λεξικό των γενεών γιατί μερικές λέξεις θεωρόντουσαν υπερβολικά ξένες στο τοπικό αυτί και άλλες υπερβολικά χυδαίες από την πλευρά του μορφωτικού επιπέδου απορρηφθήκανε τελείως μειώνοντας την ικανότητα των Ελληνοκυπρίων να εκφραστούνε επαρκώς.

Η μόνη γλώσσα που μπορούσανε να μιλούνε χωρίς καταδίωξη και διπλή και τριπλή σκέψη για την γραμματική και το λεξιλόγιο ήτανε η Αγγλική. Τα Αγγλικά δώσανε στο μέσο Κυπριόπουλο μια σιγουριά στην έκφραση τους όντας βράχος γλωσσικής σταθερότητας και γενικής αποδοχής ενώ ταυτόχρονα άνοιγε την πύλη επικοινωνίας με τον έξω κόσμο πχ. τουρίστες. Εξού και πάρα πολλοί νέοι ριχτήκανε με τα μούτρα στην ταχεία εκμάθηση των Αγγλικών καλύπτοντας τα κενά στο λεξιλόγιο και την έκφραση τους με κοινώς αποδεκτές αγγλικές λέξεις.

Τα σύγχρονα κυπριόπουλα μιλάνε πλέον ένα κράμα Κυπριακών, αττικών Ελληνικών και Αγγλικών ενώ πολλά από αυτά μπορούνε να εκφραστούνε σαφώς καλύτερα στα Αγγλικά παρά στα Κυπριακά ή στα αττικά Ελληνικά. Οι συμπολίτες μας πραγματεύονται την Δημοτική σε εξ ολοκλήρου επίσημες εκδηλώσεις πτωχότατα λόγω της σημαντικής επιρροή των Αγγλικών. Τα Κυπριακά και η Δημοτική ακούγονται στην καθαρή μορφή τους μόνο σε μερικές εκπομπές στα Μ.Μ.Ε. ενώ τα Αγγλικά διαβάζονται και ακούγονται παντού αφού οι πλείστες πινακίδες γράφονται στα Αγγλικά, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται το νησί μας και χιλιάδες αλλοδαποί μετανάστες δεν μαθαίνουν Ελληνικά. Το μέσο κυπριόπουλο καταλήγει να χρησιμοποιεί επί το πλείστο τα Αγγλικά για όλων των μορφών επικοινωνίας στην καθημερινότητα του. Λόγω αυτής της καταστάσεως είναι άρα λογικό η ομιλία του μέσου Κύπριου στα Ελληνικά να είναι πτωχότατη και ο Ελληνισμός στην Κύπρο να έχει αβέβαιο ως και κανένα μέλλον.

Υπάρχει σωτηρία για την Ελληνική γλώσσα και Ελληνισμό της Κύπρου από την αυτοκαταστροφή; Εξαρτάται. Χώρες όπως το Ισραήλ κάνανε μια νεκρή γλώσσα όπως τα Εβραϊκά να αναστηθεί και να αναβιώσει μια άνθηση ενώ στην Καταλονία τα Καταλανικά που απειλούνταν με εξαφάνιση έχουνε σωθεί και γίνει η κύρια γλώσσα της περιοχής. Στην Κύπρο το πρόβλημα είναι διπλό. Τι θα περισώσουμε, τα Κυπριακά ή την Δημοτική; Και όταν έχουμε αποφασίσει ποίος έχει την τόλμη και την πυγμή για να πάρει σοβαρότατα μέτρα για την προστασία και ανάδειξη της Ελληνικής γλώσσας χωρίς να ταλανίζεται ο ίδιος από την αποτυχημένη ιδεολογία του πολυπολιτισμού;

Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για τον μέλλον του κυπριακού Ελληνισμού. Προσωπικά πιστεύω ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης και της ξενομανίας των Κύπριων τα Ελληνικά θα πάψουνε να είναι η γλώσσα των Ελληνοκύπριων εντός μερικών δεκαετιών και θα αντικατασταθούνε από τα πρακτικότερα Αγγλικά. Άρα κάθε προσπάθεια για καθυστέρηση αυτού του γεγονότος φαίνεται μάταια. Μάλλον κατευθυνόμαστε μια πλήρης κατάργηση της Ελληνικής αλλά μαζί με την κατάργηση θα επέλθει και η πλήρης αποκοπή από την Ελληνική μας κληρονομία. Θα γίνουμε Άγγλοι και τα τυχόν ‘Αγγλόφωνοι Έλληνες’ κτλ. θα ναι, όπως το πάρει κανείς, μόνο για κλάματα ή γέλια.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Τρένον

Σταματήστε τούντο τρένον
Χιέλω τωρά να κατεβώ
Εν πολλά φουρκαστόν
Άλλον πκιόν εν αντέχω

Εν ιξέρω που με παίρνει
Τζιαι γιατί είμαι δαπάνω
Φοούμαι πως εννά σταματήσει
Σε τόπον μακρά πόσσω

Σταματήστε τούντο τρένον
Τζιαι που γκρεμμούς περνά
Ράγιες αγιομένες πανωθκιόν
Που ρότσους πετιτόν ξυστά

Μέστες πυράες των ερήμων
Με βαομένα παραθύρκα
Μέστες κρυάδες των βούνατσων
Εμαρκώσαν τα πόθκια τζιαι τα σιέρκα

Έσιει τόσα βαγόνια όφτζιιερα
Κανένας μιτά του να συντύχω
Την νύκταν μέστα πισούρκα
Που τον φόν μου λλιοψυχώ

Σίουρα εν είμαι έτοιμος
Για τζιείνα που έρκουνται
Εν ιμπόρω να το πώ άλλοσπως
Ξανά έσσω να βρεθώ μάχουμαι

Αμμά σιωφέρης εν ο Γρόνος
Τελευταίος σταθμός ο Θάνατος
Εννά καταλήξω, πόξυλος, μανιχός
Μέστην ματζιελλίστρα μόρτος

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

15-20/7/1974

Την νύχταν όξυπνον με αήννει
Τζιαι τον ξύπνιον μου στοισιώννει
Τούτη η εικόνα εμέν μιλολγιώννει
Την σκέψην μου πεϊκλώννει

Της Μεσογείου η γλυτζιά αναράδα
Ντυμένη μέστα σμαραγδογαλάζια
Με τα γρουσά μακρά μαλλιά
Τζιαι τα ώρκα πράσινα αμμάθκια

Τες στράτες γυρίζει μανισιή της
Γρόνια προδωμένη που την μάναν της
Που το μασιαίριν πάστην ράσιην της
Κόμα στρίφει τζιαι άβκασμαν το γιαίμαν της

Τα σιείλη της που νάκρας ραμμένα
Για να μεν συντύσσιει η αρχαία της γρούσσα
Τα ώρκα της μάθκια πρισμένα
Τζιαι τα κορμιά της σιλγιοκαθεδριμένα

Έτσι τα κοπελλούθκια της την εκαταντήσασιν
Το κορμίν της κόμα σε ξένους τζύρηες το πουλούσιν
Οι ογοίοι τα κάλλη της ως σήμερον κουρσέυκουσιν
Καυκαλατίζουσιν αντίς να μάχουνται να μερώσουσιν

Των γιαγιάων τους εν θωρούσιν τα χαΐρκα
Που για 30 αρκύρια έχουν τα πουλημένα
Τζιαι εν καταλάουσιν τα δικά τους λάχη
Τζιαι ότι εννά προκοψουσιν μανιχά μιτά

Με την καρκιάν της ειστά θκυο μοιρασμένη
Κόμα η νηλιοκαμμένη μάνα τους γυρίζει
Που τον πόνον τζιαι το κάγριν παουρίζει
Πεταξούμενη τζιαι για πνάσην κοραζιιασμένη

Την νύχταν όξυπνον με αφήννει
Τζ’αι τον ξύπνιον μου στοισ’ώννει
Τούτη η εικόνα εμέν μιλολγιώννει
Την σκέψην μου πεϊκλώννει

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Η της Επανάστασης γέννησις

Η γλύκα της Λευτερκάς
Το δίτζιον της Δημοκραθκιάς
Έν μέστο τζιέντρον της Καρκιάς

Έν του κάθα λάς
Το αναγκαίον φάς
Διχα τους έρκεται το χάς

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Της Τζιύπρου το Δεντρόν

Της Τζιύπρου το Δεντρόν

Δακάτω έσιει έναν δεντρόν
Που φτάνει που την γην ως τον ουρανόν
Οι ρίζες του φτάνουσιν την Καλαμαρκάν
Τζιαι ως την Μέσαν Ανατολάν

Οι κλώνοι του πλώθουνται που λες
Ως τες Ιταλίες τζιαι τες Φραντζιιές
Τζιαι ο νοσιός του σιεπάζει τες
Της Μεσογείου τες χάλασσες

Αμμά ήρτασιν αδρώποι κορτοτοί
Για να το παίξουσιν γεωρκοί
Τάχα εν γραμματιζούμενοι επειδή εσπουδάσασιν
Τζιαι χαρκούνται πως αρκόντοι εγινίκασιν

Με των χωρκανών τες εφτζιές
Αφου τους είπασιν πως εν που καλοφελγιές
Ισιοσασιν με καμπόσα φτζιάρκα τζιαι τσάππες
Το δεντρόν να φκάλουσιν που τες ρίζες

Εφέρασιν δέντρον ξεριζωμένον τζιαι ξένον
Θέλουσιν να φυτέψουσιν δεντρόν κλαεμμένον
Αμμά τούντην γην ξέρει την
Τζιείνος που τζιαιρόν δουλέυκει την

Ξέρω πως το δεντρόν μας εν γερόν
Με ρίζες ως της γης το τζιέντρον
Στο τέλος εννά μαράνει το τζ’αινούρκον
Τζιαι εννά ξαναφυτρώσει το παλγιόν!