Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Η Γερμανία έδωκεν παραίτησην

Την περασμένην Πέφτην οι υπόλοιπες 15 χώρες μέλη της Ευρωζώνης εν εγγυηθήκαν απλώς τα ριάλια που πρέπει η Ελλάδα να δανειστεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010. Ηταν επίσης μια μέρα όπου η Γερμανία έδωκεν την παραίτησην της. Εις γενικές γραμμές η γερμανίδα καγκελλάριος Μέρκελ εδήλωσεν ότι που δαμαί τζαι δα η Γερμανία εν πρόκειται να ασχολείται με την Ε.Ε. τζςαι θέλει να σταματήσει να πκιορώννει υπέρογκα ποσά στους θεσμούς της Ε.Ε.

Πως εφτάσαμεν ειστό σημείον μιας Ε.Ε. που έχασεν τον οδηγόν της; Με το Γαλλογερμανικόν πείραμαν της Ευρωζώνης. Η Γαλλία τζςαι η Γερμανία μετά το 1945 είχαν επιτέλους καταλάβει ότι καμιά τους εν εμπορούσεν να κατακτήσει την Ευρώπην μανισςή της. Έπρεπεν να συνεργαστούσιν. Η Ε.Ε. έν με τούτην την κρυφήν ιδεολογίαν που εδημιουργήθειν τζςαι γιαυτόν η Γερμανία τζςαι η Γαλλία είχαν ζευκαρώσει. Η Αγγλία έμπηκεν ειστήν Ε.Ε. αφού σαν ανεπίσημη πολιτεία των Η.Π.Α. της εδώθηκεν αποστολή που την Ουάσςινγκτον να καθυστερήσει την δημιουργίαν των Η.Π.Εύρώπης ή αλλιώς το 4ον Ράϊχ.

Μετά την πολιτικήν ένωσην επήλθεν η προσπάθεια για νομισματικήν ένωσην τζςαι ο Γαλλογερμανικός άξονας, όντα τόσον κοντά ειστό όνειρον τους, αρκέψαν να βάλλουν τες μεσογειακές χώρες εντός της Ευρωζώνης με πολιτικά τζςαι όι οικονομικά κριτήρια αφούσον έν πασίγνωστον ότι ειστό παράδειγμαν της Ελλάδος εγνωρίζαν ότι επαραποίησεν η Στατιστική Υπηρεσία τζςαι η ελλαδική κυβέρνηση τα δημοσιονομικά τζςαι οικονομικά της στοιχεία. Ο άξονας όρπιζεν ότι εννά σάσει η Ελλάδα. Δυστυχώς για τον άξοναν με η Ελλάδα έσασεν με οι υπόλοιπες νοτιοευρωπαϊκές χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Ένταλως εφτάσαμεν όμως ως τούντο σημείον;

Οι νοτιοευρωπαϊκές χώρες με την ένταξην τους ειστήν Ευρωζώνην είχαν πρόσβασην σε φτηνόν χρήμαν τζςαι οι κυβερνήσεις εξοθκιάζαν αλόγιστα ενώ ο κόσμος έπκιαννεν δάνεια για να αγοράσει Κινέζικα τζςαι Γερμανικά προϊόντα. Εν τέλη το εμπορικόν ισοζύγειον ήταν τεράστια υπερ τούντων 2 χωρών τζςαι τωρά έχουσιν το μιαλλύττερον εμπορικόν πλεόνασμαν ούλλων των εποχών. Ενώ όμως η Κίνα εδημιούργησεν το με φτηνά προϊόντα η Γερμανία εδημιούργησεν το με το να δκιά δάνεια ειστούς νοτιοευρωπαίους τζςαι μαζεύκοντα τόκους που τζςείνους επίσης. Ειστήν ουσίαν η Γερμανία εγάλευκεν την υπόλοιπην Ευρώπην. Το τελιωτικόν χτύπημεν ήρτεν άμμαν ο πληθωρισμός εκτύπησεν άσςημα τες νοτιοευρωπαϊκές χώρες λόγω υπερκαταναλωτισμού τζςαι εχάσασιν τα προϊόντα τους την ανταγωνιστικότηταν τους. Εζςούσαν με δανεικά ειστό τέλος τζςαι η χρεοκοπία ήταν απλώς η λογική εξέλιξη.

Άρα εν πρέπει να μας εκπλήσσει που τούτες οι χώρες επαττήσαν. Αλλά η Γερμανία είσςεν αυτοσκοπόν να μεν πκιορώσει για την ζημιάν. Γιαυτόν αρνήθηκεν την δημιουργίαν νιού Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου όπως το ΔΝΤ αλά ευρωπαϊκά άμμαν εδημιουργήθειν το Ευρώ τζαι γιαυτόν εν πκιορώννει τωρά ούτε παραδέχεται την ευθύνην της. Ειστήν ουσίαν την τελευταίαν δεκαετίαν η Γερμανία είσςεν οργανώσει μιά που τες μιαλλύττερες κομπίνες του αιώνα. Ο λόος;

Η Γερμανία πρόκειται να υποστεί την μιαλλύττερη μείωσην πληθυσμού στον κόσμον τα επόμενα 40 γρόνια χάνοντα 20% του πληθυσμού της . Η Γερμανία φέτος έσςει 81.75 εκατ. πληθυσμόν ενώ πέρσυ ο πληθυσμός της ήταν 82 εκατ. Χάννει ήδη 250,000 άτομα ειστόν πληθυσμόν της ανά έτος. Ο ρυθμός μείωσης υπολογίζεται να προσεγγίσει το μισόν εκατομύρριον ανά έτος εντός 15-20 ετών. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας αποτύχαν τζςαι η Γερμανία άρχησεν να χάννει τζςαι μετανάστες. Αρχικά υπολόγιζεν η γερμανική κυβέρνηση ότι αν επροσέλκυεν 200,000 μετανάστες ανά έτος ο πληθυσμός της εννά εμειώννετουν κάπου ειστά 70 εκατ., με 100,000 ειστά 65 εκατ. αλλά πέρσυ η Γερμανία είσςεν χάσει σύνολον 50,000 μετανάστες. Με μηδενικήν μετανάστευσην εννά μειωθεί ο πληθυσμός της ειστά 60 εκατ. Με αρνητικήν μετανάστευσην μπορεί τζςαι ειστά 55 εκατ. Ενώ η Γαλλία τζςαι το Η.Β. ως το 2050 εννά έχουν 72 εκατ. (που τα 63 φέτος) η καθεμιά χώρα.

Η Γερμανία εννά χάσει την επιρροήν της τζςαι την οικονομικήν της υπεροχήν. Εννά σβήσει. Άρα τουλάχιστον να μεν υποστεί τζςαι ανεπανόρθωτον οικονομικόν βάρος. Με τα ριάλια που έφκαλεν την περασμένην δεκαετίαν σκοπεύκει να χρηματοδοτήσει τες συντάξεις των εκατ. μελλοντικών συνταξιούχων γερμανών. Ενώ τα πρόσφατα δημοσιεύματα ειστόν γερμανικόν τύπον δείχνουν έμπρακτα ότι υπάρχει κρυφή νοσταλγίαν για το σκοτεινόν τους παρελθόν. Ειδικά το άρθρον της Süddeutsche Allgemeine Zeitung που αμφισβητούσεν την ελληνικότηταν των νεοελλήνων μας δείχνει ότι η ναζιστική ιδεολογία εν εχάθειν που την Γερμανίαν. Γερμανοί δημοσιογράφοι κόμα έν με την εντύπωσην ότι το έθνος τους έν αγνόν τζςαι ότι οι Σλαβο-Αλβανοί (μια πληθυσμιακή ομάδα με την οποίαν εσύνδεσεν τους Έλληνες) έν κατώτεροι ανθρώποι σαν φυλές. Μας μυρίζει Lebensraum η υπόθεση. Μυρωθκιάν τούντης στάσης είχα πάρει όταν μια γερμανίδα με την οποίαν εσυνομιλούσα εδήλωσεν ότι δεν την ενδιαφέρει τι εκάμαν οι Ναζιστές τζςαι εν έσςει καμιάν σχέσην μιτά τους. Ήδη προσπαθούν να ξεχάσουν ένταμπου εκάμαν.

Εν τέλη, γιατί επολλολόησα, η Ε.Ε. έχασεν τον αιμοδότην της. Η Γαλλία εν μπορεί να δημιουργήσει τες. Η.Π.Ε δίχα την Γερμανίαν. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε κομβικόν σημείον. Οι πιθανότητες να σβήσει σαν πυροτέχνημαν τζςαι να επιστρέψουμεν απλώς εις μιάν εμπορικήν ένωσην έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Τζςαι μάλλον έν προτιμόττερον γιατί κανεί μας για να κραήσει την Ευρώπην μακρά που πολέμους. Η πολιτική τζςαι η νομισματική ένωση ήταν καλές ιδέες αλλά ειστήν πράξην αδύνατες.

Οι χώρες της ευρωζώνης υποκύψαν ειστές Ολλανδογερμανικές πιέσεις για την μη ενοποίησην των δημοσιών χρεών χωρών της Ευρωζώνης. Ειστήν ουσίαν η Ευρωζώνη παραμένει επικίνδυνον αστείον. Κακώς εμπιστευτήκαμεν την Γερμανίαν ειστό να οργανώσει την Ευρωζώνην σωστά αφού εν εμπόρεσεν να αναβιώσει την οικονομίαν της ανατολικής Γερμανίας τζςαι Ανατολικόγερμανοί πάσιν να δουλέψουν ειστήν Πολωνίαν!

Η Κύπρος τζςαι η Ελλάδα πρέπει να καταλάβουν ότι η ανάκτηση της ανεξαρτησίας τους που την Ε.Ε. πρέπει να καταστεί προτεραιότητα πριχού η κατάρρευση τους προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιάν.

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Ποτάξαρος

Τα πνευμόνια μου ασκώσασιν
Επρωτοανάπνευσα

Η καρκιά μου γιαίμαν εγέμωσεν
Επρωτοεφάτσςησεν

Τα 'μμάθκια μου φως ελουστήκασιν
Επρωτοεία

Η ψυσςή μου πνεύμαν ενέμπλησεν
Επρωτοαισθάνθηκεν

Ο νους μου που λογικήν εφκιόρωσεν
Εστόμωσεν

Ώστι που σε αγνώρισα
Εν το έγνωσα
Ότι ήμουν ποτάξαρος
ΕυκαριστώΛεξιλόγιον

Ποτάξαρος = νεκρός
Ασκώννω = γεμίζω με αέρα
Νεμπλίζω = γεμίζω
Στομώννω = σταματώ να λειτουργώ
Αγνωρίζω = γνωρίζω
Γνώννω = αντιλαμβάνομαι

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Ο Ελληνικός Πολιτισμός εστί Ευρωπαϊκός; (2)

Την Ελλάς αθθυμηθήκαν την άμμαν εγρειαστήκασιν να διαλύσουσιν την Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν που αδιαφορούσεν για τα αρχαιοελληνικά μνημεία. Αντατζςαι επαναστατήσασιν οι δικοί μας επιτυχώς αντιληφθήκασιν οι Ευρωπαίοι ότι τούτη η εξέγερση έσςει προοπτικήν. Εβοηθήσασιν την Ελλάδαν να δημιουργήσει κράτος τζςαι να ανακυρήξει ανεξαρτησίαν αμμά εβάλασιν έναν δικόν τους να την κυριαρχεί, την οικογένειαν Γλύξμπουρκ. Τότες αποφάσισεν η Ελλάς να ενταχθεί κάτω που τον τίτλον της Ευρωπαϊκής χώρας.

Ωστόσο η Ελλάδα επεκτάθηκεν ως το 1920 με την συνεργασίαν των Σέρβων, Ρουμάνων τζςαι Βούρκαρων ενάντιον της Τουρτζςάς τον 1ον Βαλκανικόν Πόλεμον τζςαι με την βοήθειαν της Τουρτζςάς, των Σέρβων τζςαι των Ρουμάνων εναντίον της Βουρκαρίας τον 2ον Βαλκανικόν. Η Ευρώπη ήτον απούσα...Ώστην συνθήκην των Σεβρών. Τότες εγρειάστηκεν η Ευρώπην την Ελλάδαν για να αποτελέψουσιν την Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν. Η Ελλάδα ανταμοίφθηκεν με την Ανατολικήν Θράκην τζςαι την Σμύρνην. Μετέπειτα η Βρεττανία επαρότρυνεν την Ελλάδαν να συνεχίσει τες κατακτήσεις ενώ οι Γαλλο-ιταλοί εβοηθήσασιν τους ΝεόΤουρκους να αντισταθούσιν τζςαι οδηγηθήκαμεν ειστήν Μικρασιατικήν καταστροφήν (η 2η μιάλη προδοσία). Εντούτοις η Ελλάς με νέον μισητόν εχθρόν, την Τουρτζςάν, αποφάσισεν να παραμείνει ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή πιόνιν. Η τελευταία λαμπρή σελίδα της νέας Ελλάς επροέκυψεν τότες που επέτυχεν την πρώτην νίκην εναντίον των δυνάμεων του Άξονα τζςαι που ύστερις με τους συμμάχους αντατζςαι ενικήσασιν την Ναζιστικήν Γερμανίαν.

Μετέπειτα άρκεψεν η σκοτεινή περίοδος του ΝεοΕλληνικού Πολιτισμού. Ο εμφύλιος, η δυτικουποστηριζόμενη Χούντα που επούλησεν την Κύπρον, η κατάργηση της καθαρεύουσας, οι καπιταλιστικοί εργολάβοι της Αθήνας που ισοπεδώσασιν τα νεοκλασσικά τζςαι έκαμαν την ασςημόττερην πρωτεύουσαν της Ευρώπης, η χρεοκοπία του 2010 αμαυρίζουσιν την χώραν του Καβάφη, Σεφέρη, Ελύτη, της Κάλας, του Καραθεοδωρή, του Καζαντζάκη, του Θεοδωράκη τζςαι των ηρώων του 21'.

Τούντες δεκαετίες η Ελλάς επαρέμεινεν πιστά προσκολλημένη ειστήν Ευρώπην, παρόλο που την επρόδωσεν διπλάκις. Τζςαι η κατάνκια της τες τελευταίες δεκαετίες έφτασεν ειστό αποκορύφωμαν της. Εξεχαστήκασιν τα αρχαιοελληνοβυζαντινά ιδανικά. Αντικατασταθήκασιν με την χρηματολατρείαν, της φιμολατρείαν, την διαφθοράν, την οκνυρίαν. Έφτασασιν οι Καλαμαράες ειστά πρόθυρα της χρεοκοπίας. Την οικονομίαν τους χειρίζεται την η Γερμανίαν πκιον. Οι Μακεδόνες εγίναν Σλάβοι. Οι Έλληνες της Μέσης Ανατολής γίνασιν Αράπηες τζςαι δε της Β.Ηπείρου Αλβανοί. Εν αθθυμίζει οτιδήποτε που το λαμπρόν της παρελθόν λόγω της προσέγγισης της Δύσοθκιον (προς την Δύσην).

Η Κύπρος που δεν υποφέρει που τούντες «αρετές» επροδώθηκεν επίσης πολλάκις που την Ευρώπην αφού η ένταξη της ειστήν Ε.Ε. εν οδήγησεν ειστήν Ε.Ε. να καλεί την Τουρτζςάν να αποχωρήσει που την Κύπρον. Αντιθέτως κάμνει προσπάθειες για αναγνώρισην του ψευδοκράτους. Ενώ το ΕΔΑΔ αποφάσισεν λόγω φόρτου εργασίας να εγκαταλείψει τους Έλληνες της Κύπρου ειστήν δίτζαιην κρίσην της Τουρτζςάς. Δηλαδή το θύμαν βιασμού να έσςει για δικαστήν τον βιαστήν της (η 3η προδοσία).

Γιαυτόν η Ελλάς ουκ εστί Ευρώπη. Η Ελλάς εστί Ελλάς. Μεν ξιάννεται την ετυμολογίαν της Ευρώπης, ευρύς + ώψ, νεοελληνιστί μογγολοπρόσωποι, βάρβαροι. Η ελληνική ιστορία έν αντίθετη της ευρωπαϊκής. Ποττέ έν εδιέπραξεν η Ελλάς γενοκτονίαν, ποττέ εν υπήρξεν επιθετική αυτοκρατορική δύναμη. Όποτε υπάρχει μαρασμός ειστήν Ευρώπην η Ελλάς πραγματικά ανθεί τζςαι το αντίθετον. Η Ευρώπη έν χαμμένη πολιτισμικά, περιμένει ασυνείδητα την επόμενην αντιγραφήν μιάς ανθούσας Ελλάς.

Τώρα η Ελλάς πρέπει να σταματήσει να βασίζεται ειστήν Ευρώπην. Πρέπει να απολέσει την ευρωπαϊκήν ασθένειαν. Η Ελλάδα οφείλει να καθαρίσει την διαφθοράν, την φιμολατρείαν, την χρηματολατρείαν. Να σταθεί ειστά θκυο της πόθκια μανισςή της. Να ανθίσει πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά. Η Κύπρος να θέσει τέρμαν ειστήν Τουρκο-Ελληνικήν έχθραν με μιάν σωστήν επανένωσην. Τελικά Ο Ερτογάν είσςεν δίτζςον. Η Δύση μας έσςει να μισόμεν ο ένας τον άλλον για να μας πουλούσιν όπλα (γαλλικές φρεγάτες, γερμανικά υποβρύχια τζςαι μαχητικά έν καιρώ χρεοκοπίας).

Η Ελλάς πρέπει να επαναθθυμηθεί τες αξίες της. Να ξαναθθυμηθεί ότι ένι η ρίζα.

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Ο Ελληνικός Πολιτισμός εστί Ευρωπαϊκός; (1)

Η Ελλάδα στέκει προ γκρεμού λόγω χρεοκόπησης, η Κύπρος στέκει μανισςή της ειστό εθνικόν ζήτημαν τζςαι ένναιν σύγχρονος Δαυίδ. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται εις κομβικόν σημείον που εννά καθορίσει το μέλλον του, ίσως τζςαι την επιβίωσην του. Τζςαι οι 2 χώρες εστραφήκασιν προς την Ευρώπην για να τους βοηθήσουσιν να διτζαιωθούσιν. Γιατί προς την Ευρώπην; Επειδή αποφασίσασιν σήσωμοι οι Έλληνες ότι πολιτισμικά αννήκουσιν ειστήν Ευρώπην.

Αρωτώ: αννήκει η ρίζα ειστό δεντρόν γιά το δεντρόν ειστήν ρίζαν; Η Κυπριακή Διάλεκτος μας απαντά ξεκάθαρα με το ρήμαν «ρίζειν». Η ρίζα κάμνει το δεντρόν. Ύστερις της θεάλλης η ρίζα μέστο χώμμαν εννά μείνει νέον δεντρόν εννά κάμει, το δεντρόν εννά χάσει τα φύλλα του, ο κορμός του εννά σαπίσει.

Έν πραγματικά ο ελληνικός πολιτισμός ευρωπαϊκός; Η αρώτηση μπορεί να πολοηθεί μανιχά μέσω της ιστορίας.

Ο αρχαιόττερος οργανωμένος πολιτισμός της Ευρώπης που εσυνυπήρχεν με τον αρχαίον Ελληνικόν ήταν τζςείνος του Χαλστάτ, ο οποίος εβρίσκετουν ειστήν κεντρικήν Ευρώπην, ειστήν σημερινήν νότιαν Γερμανίαν. Ωστόσο ο πολιτισμός τούτος ήταν κελτικός τζςαι οι Κέλτες έχουσιν περιθωριοποιηθεί την σύγχρονην εποχήν μας. Το έργον του πολιτισμού της Χαλστάτ έν ασήμαντον. Η Ελλάς που την άλλην άνθησεν με τρόπον αξιοθαύμαστον παράγωντας αμέτρητους διανοούμενος τζςαι τες σημαντικόττερες τέγνες της ανθρωπότης. Η επιτομή της Αρχαίας Ελλάδος ήτουν ο Παρθενώνας, το σημαντικόττερον αρχαίον οικοδόμημαν της Ευρώπης. Η πρώτη Ελληνική αυτοκρατορία ήτουν του Αλεξάνδρου που επεκτάθηκεν ειστήν Ευρώπην τζςαι ελληνοποίησεν την λεκάνην της Ανατολικής μεσογείου για αιώνες. Άμμαν επήλθεν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εκαταχτήθηκεν που τους Έλληνες μέσω του πολιτισμού τους. Η Ρώμη ήσαν η πρώτη Ιαπωνία, δηλαδή μια χώρα που έφκαλεν φτηνές αντιγραφές, ειστήν προκειμένην περίπτωσην του Ελληνικού πολιτισμού.

Άρα ένναιν έκπληξη ότι την Ρώμην την εκληρονόμησεν η Ελλάς με την δημιουργίαν της ελληνοορθοδοξοκεντρικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η απέχθεια που υπάρχει κόμα τζαι ανάμεσα των ιδίων των Ελλήνων ενάντιας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας επροήλθεν που αιώνες δυτικοευρωπαϊκής προπαγάνδας η οποία λανθασμένα εκατηγορούσεν την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν για γραφειοκρατίαν, αναποτελμαστικότηταν τζςαι πολιτιστικόν μαρασμόν. Ωστόσο τα μεγάλα έργα που εδημιουργηθήκασιν κατά την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν όπως το Ανάκτορον της Πόλεως, το Υδραγωγείον, τα Τείχη της Πόλεως, ο Ιππόδρομος, η μυθική Βιβλιοθήκη της Πόλεως τζςαι τα αμέτρητα κάστρα, μοναστήρκα τζςαι εκκλησςές αποδεικνύουν ότι η Ελλάς εν επέρασεν ειστόν Μεσαίωναν πως η υπόλοιπη Ευρώπη την ίθκιαν περίοδον. Το φως του πολιτισμού εδιατηρήθειν ενώ η υπόλοιπη ευρώπη έππεσεν ειστόν σκοταδισμόν.

Άλλωστε γιατί η 4η Σταυροφορία (η πρώτη μιάλη προδοσία της Δύσης) είσςεν ως στόχον την Κωνσταντινούπολην; Για τον μυθικόν πλούτον της φυσικά. Τα κλεψιμιά λοβάρκα της Πόλεως κόμα στολίζουσιν τες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως τα λιοντάρκα της Κωνσταντινουπόλεως τα οποία κοσμούσιν τον καθεδρικόν του Μιλάνου, ενώ η καταστροφή της Βιβλιοθήκης της Πόλεως δείχνει την σημασσίαν που εδκιούσασιν οι Ευρωπαίοι για την γνώσην. Φυσικά μετά την λεηλασίαν της Πόλεως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επήλθεν ειστόν μαρασμόν. Η απελευθέρωση της Κωνσταντινουπόλεως που τον αυτοκράτωρ Μιχαήλ H' Παλαιολόγον εν ήτουν αρκετή για τους μετέπειτα αυτοκράτορες να αναβιώσουσιν το Βυζάντιον τζςαι άρα η Πτώση της στους Οθωμανούς ήταν αναπόφευκτη.

Ένταλως εμπορούσεν διαφορετικά να προκύψει η Αναγέννηση; Μόνον με την πτώσην της Πόλεως επήλθεν η Αναγέννηση αφού σςιλιάες Βυζαντινοί ιστορικοί, καλλιτέχνες τζςαι συγγραφείς επροσφυγοποιήθασιν ειστήν Ιταλίαν τζςαι εμοιραστήκασιν με τους Ιταλούς την γνώσην τους. Αντιθέτως η Ελλάς έππεσεν ειστόν Μεσαίωναν της. Οι Οθωμανοί κληρονόμησαν την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν αλλάσσωντα μανιχά την επικεντρικήν θρησκείαν που τον Χριστιανισμόν ειστό Ισλάμ. Εν πρέπει να μας εκπλήσσει που οι συμβούλοι των Οθωμανών αυτοκρατώρων ήτουν Αρμένιοι τζςαι Έλληνες. Τζςαι πάλε η Ελλάς επιρέασεν τον κατακτητήν της με το σύστημαν της ενώ η Βυζαντινή αρχιτεκτονική εγίνειν το πρότυπον της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής.

Ενώ οι Ευρωπαίοι εχτίζασιν τον πλούτον τους (το τραπεζικόν σύστημαν) μέσω των κλεψιμιών ριαλιών που την Κωνσταντινούπολην οι Έλληνες εδεινοπαθούσασιν. Η Ελλάς ήταν ξιασμένη. Κανένας έν ασχολείτουν μιτά της. Αντιθέτως ήτουν απασχολημένοι με την επέκτασην των αυτοκρατοριών τους εις άλλες ηπείρους. Εδολοφονούσασιν τζςαι ελημοκτονούσασιν τον πληθυσμόν των αποικιών τους τζςαι άμμαν εκαταστρέφασιν τον πολιτισμόν τους επουλούσαν τους ειστά σκλαβοπάζαρα. Εδημιουργήσασιν τον Αυτοκρατορισμόν (Ιμπερεαλισμόν).

Τζςαι όσον αφορά τες τέγνες; Το μόνον που εκάμασιν ήταν να μεταφέρουσιν το πνεύμαν του Βυζαντίου ειστήν υπόλοιπην Ευρώπην σκεδιάζοντα τες πόλεις τους, την κοινωνίαν τους πάνω ειστόν Αρχαιοελληνικόν Πολιτισμόν (Θέατρο, Συγγραφείς, Φιλοσοφία, Επιστήμες, Αρχιτεκτονική). Δηλαδή η Ευρώπη εγίνειν Κίνα, η 2η μιάλη αντιγραφή.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Εννά μείνεις ο ίδιος;

Αγροικάς το ανακαλητόν;
Αγροικάς τον βριτζςισμόν;
Αγροικάς των ατζςέλων;

Ο θρόνος στέκει τζςενός.
Που τον βασιλεύς ξαφησμένος.
Κονιασμένος τζςαι λινατζςασμένος.

Αγροικάς το κλαμουρκόν;
Αγροικάς τον νεκαλιστόν;
Αγροικάς των προφητών;

Ο ουρανός ξιασμένος.
Σκοτεινός δίχα φως.
Χαώδης τζςαι πόξυλος.

Αγροικάς το πνιουρκόν;
Αγροικάς τον δισπιρκασμόν;
Αγροικάς των αγίων;

Εννά μείνεις ο ίδιος;
Εννά μείνεις λογικός;
Εννά μείνεις άθθρωπος;
Λεξιλόγιον

ανακαλητόν (το) = θρήνος
βριτζςισμός (ο) = γοερός θρήνος
ξαφησμένος = εγκατατελειμμένος
κονιασμένος = σκονισμένος
λινατζςασμένος = αραχνιασμένος
νεκαλιστόν (ο) = θρήνος
πόξυλος = κρύος
πνιουρκόν = κλάμα που σε πνίγει
δισπιρκασμός = απελπισία

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Καταναλώνοντα Αδρώπους

http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=931796&-V=archivearticles

Θκιεβάζωντα το πκιο πάνω άρθρον του Πολίτη μπορεί κάπκοιος να καταλάβει ότι κάτι πάει λάθος με την κοινωνικήν πολιτικήν της Κύπρου. Γεννήθηκα εις μιάν Κύπρον που ήταν φτωσςή αλλά είχασιν ούλλοι έναν δόμαν πανωθκιόν τους τζαι ζςώ εις μιάν Κύπρου σαφέστατα πλουσιόττερην με άστεγους, υπαίτες τζςαι κλέφτες. Τζςαι μιά που τες πολλές σκέψεις που επεράσασιν που το μυαλόν μου καθώς εθκιέβαζα τούντο άρθρον ήταν η επιφώτηση ότι ειστήν Κύπρον ο καταναλωτισμός μας οδήγησεν ειστό να καταναλώννομεν αδρώπους.

Σκεφτείτε το. Η κυβέρνηση μας εν ασχολείται με τους αλλοδαπούς τζςαι προφανώς όι μόνον εν ξέρει ένταλως να τους βοηθήσει αμμά ούτε ένταλως να χειριστεί το θέμαν της ένταξης των μεταναστών ειστήν Κυπριακήν κοινωνίαν. Αντί να ασχοληθεί με την αύξησην της γεννητικότητας, της παραγωγικότητας τζςαι την σωστήν εξειδίκευσην του Κυπραίου εργαζομένου προτιμά να επιτρέπει την απρόσκοπτην εισαγωγήν αδρώπων προς εκμετάλλευσην.

Οι Κυπραίοι καταναλώννουσιν ανατολικοευρωπαίες κάμνωντα τες ιερόδουλες, καθαρίστριες, καταναλώννουσιν ασιάτισσες κάμνωντα τες υπηρέτριες, δούλες. Φέρνουσιν ανατολικοευρωπαίους για να τους έχουσιν μέστες παράγκες δίχα μισθόν κανονικά σγιαν δούλους τζςαι τους μη-ευρωπαίους τσςιράκκια για τα ναρκωτικά. Τζςαι άμμαν βαρεθούσιν τούντα άτομα ούλλοι ξαπολούν τα να πάσιν, ειστήν ουσίαν πετάσσουν τα οσάν έν ποσκούπια τζςαι εννά ρτουσιν πο Δευτέρας να τα συνάξουσιν να τα πάρουσιν ειστόν Κοτσςάτην. Ωστόσο μεινίσκουν τζαμαί, γινίσκουνται επαίτες.

Που την άλλην μερικοί μετανάστες έρκουνται ειστήν Κύπρον σγιαν κουρσάροι, για να επιδράμουν, κλέφκωντα τον κόσμον. Άλλοι έρκουνται να φκάλουσιν καμπόσα λεφτά κινώντα αγωγήν των μάστρων τους τζςαι ύστερις πάσιν ειστήν χώραν προέλευσης τους. Τούτοι εννάν οι πρώτοι που εννά φύουσιν άμμαν λείψουσιν τα ριάλια. Τούντον τόπον έν τον αγαπούσιν. Έν δαμαί μόνον για το κέρτος.

Ένταλως εκαναντήσαμεν σγιαν κοινωνία να καταναλώννομεν ο ένας τον άλλον; Γιατί η τωρινή φιλάνδρωπη τζςαι κουμουνιστική κυβέρνηση επιτρέπει την κατανάλωσην των αλλοδαπών εκ μέρους των Κυπραίων τζςαι την κατανάλωσην της Κύπρου που τους αλλοδαπούς; Εν καταλάβει ότι τούτη η κατάσταση εννά οδηγήσει ειστήν κοινωνικήν κατάρρευσην όπως ειστήν Νότιον Αφρικήν;

Πότε εννά αναγκάσει τους Κυπραίους πολίτες να αναλάβουσιν την ευθύνην για τα άτομα που παράνομα και νόμιμα εργοδοτούσιν ή ειστά οποία (κούλλου μάκκα) δκιούσιν μιάν στέγην; Πότε εννά σταματήσει τους αλλοδαπούς κουρσάρους η κυβέρνηση;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το πκιο πάνω πρόβλημαν με τους άστεγους μετανάστες (τζςαι με τους πάρανομους μετανάστες) εν πρόκειται να λυθεί αγνοώντα το (δηλαδή καρτερώντα ώστι να ξυψυσςίσουσιν). Γιατί εν υπάρχει έναν άτομον ειστήν κυβέρνησην που έσςει καλές ιδέες τζςαι προ πάντων λύσεις; Αφού δουλειές εν έσςει έν τόσον δύσκολον να προσφέρεις συμβόλαιον εις έναν μετανάστην άστεγον, άνεργον (πέραν των 6 μηνών) που εννά προνοεί ότι εννά λάβει τους κατώτατους μισθούς (900 ευρώ Χ 3) τριών μηνών τζςαι έναν εισητήριον επιστροφής ειστήν πατρίδαν του με την προυπόθεσην ότι έθεννα ρτει πίσω για 5 γρόνια; (Τζςαι αν έρτει πίσω κατασχέτεις ότι έσςει για να πκιορώσεις το εισητήριον της επιστροφής του.) Είμαι σίουρος ότι ένας άστεγος εννά δεκτεί την προσφοράν παρά να προτιμήσει την απόλυτην φτώσςαν! Με τα λεφτά που εννά λάβει βοηθάς τον να ξεκινήσει μιάν νέαν ζωήν ειστήν χώραν του, τούτον που μάλλον εμάσςετουν να κάμει ούτις αλλιώς!