Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ψέματα τζαι Αλήθκειες...

...όσον αφορά την μετανάστευσην εις την Κύπρον:

Ε: Πόσοι έν οι μετανάστες εις την Κύπρον;

Α: Πολλά λέγονται για τους αριθμούς των μεταναστών εις την Κύπρον.

Περιληπτικά εις την Κύπρον μέχρι την 1.1.2009 εζςούσασιν 128,200 νόμιμοι μόνιμοι μετανάστες που ούλλες τες χώρες του κόσμου. Σύνολον μόνιμου νόμιμου πληθυσμού: 797,000. Οι νόμιμοι μετανάστες αποτελούσιν το 16% του μόνιμου νόμιμου πληθυσμού. Οι Ε/Κ το 84%. Εις την Κύπρον έχομεν τζαι 25,000 παράνομους μετανάστες. Δηλαδή ο πραγματικός πληθυσμός έν 822,000 περίπου. Το σύνολον των μεταναστών έν 18.5% ή 155,000. Δηλαδή σχεδόν ένας τους πέντε εις την Κύπρον έν μετανάστης.

Αν μετρήσεις την νόμιμην αρνητικήν τζαι θετικήν μετανάστευση μεταξύ 2002-8 για κάθαν εθνικότηταν καταλήγεις εις το εξύς συμπέρασμαν. Εις την Κύπρον ζςούσιν περίπου 35-40,000 Ελλαδίτες, 25-30,000 Βρεττανοί, 8-10,οοο Ρώσσοι, 5-10,000 Ρουμάνοι, 5-10,000 Βουλγάροι και οι υπόλοιποι έν των υπόλοιπων εθνικοτήτων.

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει διάφορα στοιχεία που εν συφφωνούσιν με την Ευρωστατιστικήν ή την Κυπριακήν Στατιστικήν Υπηρεσίαν δείχνει την προχειρότηταν με την οποίαν αντιμετωπίζεται το θέμαν. Ακριβείς αριθμούς εννά μάθουμεν με την πανευρωπαϊκήν Απογραφήν Πληθυσμού το 2011.

Ε: Πόσον αυξήθηκεν η μετανάστευση τζαι ένταλως συγκρινούμαστιν με την υπόλοιπην Ε.Ε.;

Α: Σύμφωνα με την Απογραφήν Πληθυσμού του 1960 οι μετανάστες εις την Κύπρον ήτουν 5% του πληθυσμού. Σύφφωνα με την Απογραφήν Πληθυσμού του 2001 εις την Κύπρον εζςούσασιν 65,000 περίπου νόμιμοι μόνιμοι μετανάστες ή 9% του πληθυσμού εκ των οποίων οι 18,000 Ελλαδίτες, 12,000 Βρεττανοί, 5,000 Ρώσσοι τζαι 5,000 Σςρι Λανκκέζοι/-ες. Δηλαδή εντός 41 γρόνων το ποσοστόν αυξήθηκεν κατά 4%. Τα τελευταία χρόνια είχαμεν 62,000 επιπλέον μετανάστες, διπλασιασμός δηλαδή, τζαι το ποσοστόν των μεταναστών αυξήθηκεν κατά 7%.

Εις την Ε.Ε. των 27 ο μέσος όρος των μόνιμων νόμιμων μεταναστών έν 6.4%. Ο μέσος όρος των 15 έν 9.7%. Η Κύπρος έσςει το 3ον πιο ψηλόν ποσοστόν εις την Ε.Ε. Να σημειώσομεν επίσης ότι 15-20% των Κυπραίων περίπου παντρεύκουνται αλλοδαπούς/ες με την πλειοψηφίαν τους νάν Ελλαδίτες/ισσες, Ρώσσους/ιδες, Εγγλέζους/ες (Δημογραφικές εκθέσεις 2002-8). Τα 15,000 άτομα που επκιάσιν Κυπριακήν υπηκοότηταν μεταξύ 2002-7 εν μετρούσιν μέστους αριθμούς των Ε/Κ της χώρας αν τζαι αρκετοί νέοι υπηκόοι έν επαναπατριζόμενοι Κυπραίοι που ήρτασιν με ξένα διαβατήρια. Επίσης εις τους αριθμούς των αλλοδαπών έν άγνωστος ο αριθμός των Κυπραίων με ξένα διαβατήρια. Πολλοί Κυπραίοι πχ. έχουσιν Βρεττανικά διαβατήρια μόνον.

Ε: Ευθύνονται οι μετανάστες για το έγκλημαν εις την Κύπρον;

Α: Σύφφωνα με τες αναφορές των Εγκληματολογικών στατιστικών της Κυπριακής Αστυνομίας οι μετανάστες ευθύνονται για το 25-40% των εγκλημάτων ανάλογα με την κατηγορίαν. Για το 2008 π.χ., 40% των σοβαρών εγκλημάτων εγίνασιν που αλλοδαπούς. Να σημειώσομεν ότι μεταξύ 2006-9 ο αριθμός των εγκλημάτων μειώννεται τζαι φτάννει τες 7100 αλλά ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών εις την Κύπρον τζαι το ποσοστόν των αλλοδαπών που συλλαμβάννουνται για διάφορα εγκλήματα αυξάνουνται. 56% των φυλακισμένων εις τες Κεντρικές Φυλακές έν αλλοδαποί μερικοί εν των οποίων προκαλούν για διάφορους λόγους επεισόδια. Τέλος, όταν είχα κάμει έναν ρεπορτάζ για την συμπεριφοράν των Παλαιστίνιων Αιτητών Ασύλου είχα κατακριθεί αλλά έκτοτε επιβεβαιώθηκα, θκυό βολές. Τέλος η Αλ-Κάϊνταφακκά μας την πόρταν.

Ε: Κλέβκουσιν τες δουλειές μας οι μετανάστες;

Α: Εξαρτάται. Θέλεις να είσαι χτίστης, να δουλεύκεις εις τα χωράφκια, να είσαι οικιακή δούλα; Μάλλον όι. Αν θέλεις όμως να είσαι πωλήτρια, ταμείας, νοσοκόμα ίσως ναι. Πχ. έχομεν 250 άνεργους/ες νοσοκόμους/ες γιατί οι ιδιωτικές κλινικές εργοδοτούσιν παράνομα αλλοδαπές/ους που εν μιλούσιν Ελληνικά όπως εννά έπρεπεν σύφφωνα τζαι με τον νόμον τζαι αρνούνται να τους απολύσουσιν (ΠΟΛΙΤΗΣ - 24/08/2010, Σελίδα: 18).

Ε: Πόσοι έν οι αιτητές ασύλου τζαι πόσοι παράνομοι μετανάστες έρκουνται κάθε γρόνον;

Α: Η Κύπρος μεταξύ 2002-2009 είσςεν 40,000 αιτήσεις ασύλου. Που τες 40,000 αιτήσεις εδώθηκεν άσυλον εις 2,000 άτομα περίπου επειδή οι πλείστοι παράνομοι μετανάστες που εκάμνασιν αίτησην ασύλου εν εδικαιούνταν άσυλον ή προστασίαν.

Ο τεράστιος αριθμός των αιτήσεων ασύλου οφείλεται εις το γεγονός ότι πριν 2 γρόνια για να επεξεργαστεί η κυβέρνηση την αίτησην ασύλου σου ήθελεν 2-3 χρόνια. Κατά την διάρκειαν της επεξεργασίας της αίτησης σου εν μπορεί η Αστυνομία να σε απελάσει. Έτσι σςιλιάες μεταναστές που είαν τες βίζες τους να λίγουσιν ή που ήτουν παράνομοι εκάμασιν αίτησην ασύλου με την παρότρυνσην των Κυπραίων δικηγόρων ή εργοδοτών τους για να μείνουσιν Κύπρον.

Το 2009 η Κυπριακή Δημοκρατία έδωκεν άσυλον/προστασίαν εις 1200 άτομα. Το 2007 εις την Ιαπωνίαν με πληθυσμόν 127 εκατομμύρια ο αριθμός ήτουν 27 άτομα. Εις τες ΗΠΑ με πληθυσμόν 310 εκατομμύρια ο αριθμός ήτουν 50,000. Άλλες χώρες όπως η Ισπανία τζαι ηΙταλία έχουσιν 10,000 τζαι 50,000 παράνομους μετανάστες αντίστοιχα ενώ ο πληθυσμός τους έν 46 εκατομμύρια τζαι 60 εκατομμύρια αντίστοιχα. Ο αριθμός των αιτητών ασύλου εις την Κύπρον όπως παραδέχεται τζαι ο Υπουργός Συλικιώτης έν δυσανάλογος τζαι δυσβάσταχτος.

Ε: Πκοια η σημερινή κατάσταση;

Α: Η ροή μεταναστών εις την Κύπρον συνεχίζεται αλλά όι που τρίτες χώρες αλλά που χώρες της Ε.Ε. Τα άτομα που τρίτες χώρες μειώννουνται σταθερά. Η παράνομη μετανάστευση μειώννεται επίσης καθώς τζαι οι αιτήσεις ασύλου. Αλλά οι αριθμοί παραμένουσιν σταθερά πάνω που τα 1-2,000 άτομα. Σημείωση: η Κύπρος έσςει πληθυσμόν 800,000 τζαι η φυσική αύξηση του πληθυσμού εν υπερβαίνει τες 5,000.

Ε: Πόσα επιδόματα πκιάννουσιν οι αιτητές ασύλου;

Α: Μια απάντηση: Πολλά. Έν εμφανέσταση όμως η εκμετάλλευση εκ μέρους των αιτητών ασύλου, του δυσλειτουργικού τζαι ανίδεου Ταμείου Προνοίας. Η Επίτροπος Διοικήσεως επισημάνει τούτον που ξέρουν ούλλοι οι φορολογούμενοι Κυπραίοι εργαζόμενοι.

Ε: Έν αλήθκεια ότι 50% των γεννήσεων έν που αλλοδαπές μητέρες;

Α: Όι. Αν τζαι μια μονον μελέτη υπάρχει για έναν έτος θωρούμεν ότι 75% των γεννήσεων έν που Κυπραίες μητέρες. 12% των γεννήσεων έν που μητέρες που κατάγονται που χώρες της Ε.Ε. τζαι 12% που μητέρες που τρίτες χώρες. Η μελέτη φυσικά δεν λαμβάνει υπόψην τους πατέρες. Ξέρουμεν ότι 20% των Κυπραίων ανδρών παντρεύκουνται κυρίως Ελλαδίτισσες, Ανατολικοευρωπαίες, Εγγλέζες κτλ. Επίσης οι πλείστες αλλοδαπές γιενέτζες έν εις την Κύπρον για δουλειάν τζαι όι για οικογένειαν. Άρα ένας σημαντικός αριθμός των γεννήσεων που αλλοδαπές αφορούν Κυπραίον πατέραν. Μια δική μου εκτίμηση έναι ότι τωρά εις την Κύπρον 85-90% των γεννήσεων αφορούν τουλάχιστον έναν Κυπραίον γονιόν.

Ε: Παράγουσιν πλούτον οι μετανάστες;

Α: Φυσικά. Όσοι μετανάστες εργάζουνται, τζαι πολλοί εργάζουνται σκληρότατα, παράγουσιν πλούτον για την οικονομίαν μας. Μήπως όμως σημαίνει ότι όποια χώρα δεν έσςει μετανάστες εν πρόκειται να προοδεύσει; Όι φυσικά. Η Ιαπωνία της SONY, Nintendo, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Nissan, Honda κτλ. έσςει μόνον 1.5% μετανάστες ενώ η Κορέα της Samsung, Hyundai, LG έσςει 1% αλλοδαπούς. Τούτες οι θκυό χώρες αποτελούσιν τες πιο ανταγωνιστικές τζαι πλούσιες οικονομίες του κόσμου.

Ε: Πκοιά η μελλοντική κατάσταση;

1. Δύσκολον να πει κάπκοιος. Πάντως η συνεχής εισροή μεταναστών τζαι η συνεχής αύξηση της εργοδότησης μεταναστών καθώς αυξάνεται η ανεργία πρέπει να ανησυχήσει την κυβέρνησην γιατί τρέφει τον ρατσισμόν. Προσωπική μου άποψη έναι ότι καθώς αυξάνουνται οι μισθοί εις τες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες τζαι αφού η Ε.Ε. εν ευνοεί πκιον την εργοδότησην ατόμων που τρίτες χώρες οι Κυπραίοι εργοδότες εννά βρεθούσιν με το πρόβλημαν του: "εν ιβρίσκω εργάτες". Πιστεύκω ότι τωρά που την 1.1.2011 που εννά αννοίξει τα σύνορα της η Γερμανία για τους Ανατολικοευρωπαίους εννά τραβήσει πολλούς μετανάστες που άλλες χώρες της Ε.Ε αφού η γερμανική οικονομία βιώννει μιαν άθθησην εν μέσω οικονομικής κρίσης.

2. Το γεγονός ότι η σημαντική πλειοψηφία των αλλόγλωσσων μεταναστών εις την Κύπρον εν μιλά ελληνικά τζαι άρα εν εντάσσεται εις την κοινωνίαν, εννά δημιουργήσει αρκετά κοινωνικά προβλήματα. Το νέον φαινόμενον έναι ότι εν μιλούσιν καν Εγγλέζικα. Μόνον την μητρικήν τους γλώσσαν. Τούτον δημιουργεί μιαν πολυκοινωτικήν κοινωνίαν τζαι όι μιαν πολυπολιτισμικήν κοινωνίαν. Τζαι με τον όρον "πολυπολυτισμικήν κοινωνίαν" εν εννοούμεν καμπόσες ομάδες αθθρώπων που διάφορα έθνη να ζςούσιν δίπλα δίπλα. Μιλούμεν για αθθρώπους διαφόρων εθνών που παράλληλα με την δικήν τους κουλτούραν υιοθετούν σε ίσον βαθμόν την τοπικήν κουλτούραν (αντί να θέλουν να επιβάλουν την δικήν τους) τζαι μιλούσιν την ντόπκιαν γλώσσαν που τους επιτρέπει να ζήσουσιν μιτά των ντόπκιων τζαι όι δίπλα τους απλώς.

Ε: Γιατί τόση μετανάστευση εις την Κύπρον;

Οι λόγοι έν τρεις:

1. Πράσινη Γραμμή

Η Πράσινη Γραμμή εγίνειν η πύλη των παρανόμων μεταναστών. Χρησιμοποιούν την για να έρτουσιν πίσω μετανάστες που απελαθήκασιν αλλά τζαι μετανάστες που εν τους εγκριθήκασιν οι αιτήσεις για βίζαν. Επίσης χρησιμοποιούν την παράνομοι μετανάστες για να κάμουσιν αιτήσεις ασύλου.

Συχνά λαλούν μου ότι έσςει υποχρέωσην η Κυπριακή Δημοκρατία να δέχεται αιτήσεις ασύλου. Ναι όντως έσςει υποχρέωσην σύφφωνα με την Συφφωνίαν της Γενέβης.

Τούτη η συφφωνία όμως λαλεί ότι πρέπει να δώκεις το δικαίωμαν αίτησης ασύλου αν πατήσει το πόϊν του ο αλλοδαπός εις την χώραν σου αλλά σγιαν χώρα μπορείς να τους αποτρέψεις, κάτι που γίνεται εις την Ισπανίαν τζαι την Ιταλίαν που εκάμασιν συφφωνίες με Βορειοαφρικάνικες χώρες για επαναπατρισμόν παράνομων αλλοδαπών των οποίων η βάρκα ανακόπτεται πριν φτάσει εις την ξηράν.

Εις την περίπτωσην της Κύπρου πολλοί αλλοδαποί εκμεταλλεύκουνται το γεγονός ότι το 37% της πατρίδας μας έν υπό κατοχήν. Τούτων τους επιτρέπει να έρτουσιν εις την Κύπρον μέσω κατεχομένων. Δηλαδή ότι τζαι αν κάμομεν τούτοι πατούσιν εις το έδαφος της Κύπρου χωρίς να μπορούμεν εμείς να τους αποτρέψομεν. Η Κύπρος εν μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμαν της αποτροπής, εν έσςει έτσι πολυτέλειαν.

2. Ο επιχειρηματικός κόσμος

Τα σύνορα μας αννοίξασιν το 1990 για τους μετανάστες λόγω έλλειψης εργατών. Αλλά μετά το 1995 οι επιχειρηματίες της Κύπρου εβρεθήκαν ομπρός που το ακόλουθον δείλημμαν. Ένταλως να μείνεις ανταγωνιστικός εις την διεθνήν τζαι ντόμπιαν αγοράν; Βλέπετε, η εργοδότηση Κυπραίων έγινεν ακριβή επειδή η παραγωγικότητα έμεινεν στάσιμη.

Η παραγωγικότητα εν αυξάνεται εύκολα. Η εύκολη αλλά βραχυπρόθεσμη λύση εις το πρόβλημαν τους ήτουν η εργοδότηση μεταναστών. Έτσι οι Κυπραίοι εργοδότες αρκέψασιν την μαζικήν εισαγωγήν μεταναστών για την αντικατάστασην των Κυπραίων εργαζομένων. Για να διατηρήσουν όμως χαμηλά τα κόστη τους τζαι υψηλά τα κέρτη τους, οι εργοδότες πκιορώννουν τους αλλοδαπούς μισθάρια τζαι έχουν τους υπό απαράδεκτες συνθήκες εργασίας τζαι διαβίωσης. Εξ ου τζαι πριν 15 γρόνια είσςεν Κυπραίους εργαζομένους εις τα χωράφκια τζαι εις τες οικοδομές ενώ τωρά οι πλείστοι έν αλλοδαποί. Τζείντον τζαιρόν μπορεί να μεν εγίνειν ντόρος επειδή η οικονομία ήτουν ανθηρή τζαι απορροφούσεν τους Κυπραίους εργαζομένους αλλού.

Δηλαδή εις την ουσίαν τζείνον που εγίνειν είναι η παγοποίηση των μισθών εις συγκεκριμένα επαγγέλματα, πράμαν που τα έκαμεν απωθητικά για τους Κυπραίους. Δηλαδή πριν 15 γρόνια ο μισθός νιου χτίστη ήτουν ικανοποιητικός. Αλλά άμμαν οι μισθοί αυξηθήκασιν ελάχιστα τα τελευταία 15 γρόνια, πκοιός Κυπραίος εννά πάει να δουλέψει 12ώρα για μισθάρια των 500-600 ευρώ;

Τούτα ούλλα εν δυνατά επειδή εν υπάρχει κατώτατος μισθός για ούλλα τα επαγγέλματα. Παρά μόνον για ορισμένα. Η ΣΕΚ πρόσφατα αναγνώρισεν το πρόβλημαν τζαι εκάλεσεν την κυβέρνησην να βάλει κατώτατους μισθούς για ούλλα τα επαγγέλματα. Η ΠΕΟ τζαι η κυβέρνηση εν ανταποκριθήκασιν.

Η συνεχής μείωση των επαγγελμάτων εις τα οποία μπορεί να δουλέψει ο Κυπραίος οδήγησεν τους πλείστους εις τες σπουδές για ιατρός, δάσκαλος, καθηγητής, λογιστής κτλ. Η άλλη επιλογή έν το να αννοίξεις δικήν σου επιχείρησην. Τούτη η διαστρέβλωση της αγοράς εργασίας επροκάλεν την συφφόρησην/υπερπροσφοράν εις πολλά επαγγέλματα όπως τζείνα που εξαρτούνται έν πολλοίς που την Δημόσιαν εργοδότησην. Εξ ου τζαι οι λίστες έν τεράστιες ενώ ούλλον τζαι πιο πολλοί Κυπραίοι σπουδάζουσιν, κάμνουσιν μεταπτυχιακόν, δοκτοράτον κτλ. Αλλά εις μιαν χώραν που η έρευνα έν σχεδόν ανύπαρκτη εννά φτάσουμεν εις το σημείον να έχομεν το πιο προσοντούχων προσωπικόν που ταυτόχρονα έν άνεργον. Εν μπορούμεν να γινούμεν ούλλοι επιστήμονες, δημόσιοι ή λογιστές τζαι εν το εκαταλάβαμεν κόμα.

3. Αποτυχία του Κοινωνικού κράτους

Υπάρχουσιν 2 λόγοι για την ύπαρξην των "οικιακών δούλων" (γιατί περί αισχρής εκμετάλλευσης πρόκειται). Για να φροντίζουσιν τους γέρους, ή τα κοπελλούθκια. Εις χώρες όπως το Η.Β. όπου υπάρχει ΓεΣΥ (NHS) παρέχεται νοσοκομειακή φροντίδα για γέρους 24 ώρες την ημέραν 7 ημέρες την εφτομάν. Ο νοών νοείτω. Εις την δε Γαλλίαν το σύστημαν παιδοκομίας εν ονόματι Creche παρέχει βοήθειαν για νεαρές μητέρες με νηπειαγωγία ανοικτά ως αργά τζαι με γαλλίδες οικιακές βοηθούς του κράτους να έρκουνται σπίτιν σου να σε βοηθούσιν με το καθάρισμαν τζαι το μαείρεμαν. Ούλλα τούτα για 200-250 ευρώ τον μήναν. Η επιτυχία του γαλλικού συστήματος είσςεν ως αποτέλεσμαν η Γαλλία να έσςει γονιμότηταν 2 παιδιών ανά γιενέκαν που έν το 2ον πιο ψηλόν εις την Ε.Ε. Ο νοών νείτω.

Μερικά τελικά σχόλια:

Υπάρχει εκμετάλλευση αλλοδαπών εις την Κύπρον; Ναι.
Υπάρχει υπερβολικός αριθμός αλλοδαπών εις την Κύπρον; Ναι.
Υπάρχει πρόβλημαν με την παράνομην μετανάστευσην; Ναι.
Υπάρχει πρόβλημαν με τες αιτήσεις ασύλου; Ναι.
Υπάρχει ρατσισμός; Αμφίδρομος ρατσισμός.
Πρέπει να φύουσιν ούλλοι οι αλλοδαποί; Όι.
Πρέπει να λαλούμεν ότι εν υπάρχουσιν λαθρομετανάστες; Όι.
Έν ούλλοι οι μετανάστες κακοί; Όι.
Έν ούλλοι οι μετανάστες καλοί; Όι.

Τι χρειαζούμαστιν εις την Κύπρον για να λυθεί το πρόβλημαν;

Μεταναστευτικήν τζαι Κοινωνικήν Πολιτικήν.

Οι δηλώσεις που αριστερούς φασίστες ότι ούλλοι οι μετανάστες έν αθώοι, καημένοι τζαι καλοί(ττεροι που τους Κυπραίους) τζαι οι δηλώσεις που τους δεξςούς φασίστες ότι ούλλοι οι μετανάστες έν κακοί, βίαιοι τζαι εγκληματίες, ούτε λογικές είναι, ούτε σοβαρές.

Υπάρχουν πολλοί τίμιοι, εργατικοί, νομοταγείς μετανάστες που προσφέρουν τζαι εντάσσουνται εις την κοινωνίαν μας τζαι τούτοι έν ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ.

Υπάρχουν όμως τζαι πολλοί μετανάστες που εν σέβουνται τούντην χώραν τζαι τούτοι έν ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ.

Παν μέτρον άριστον.

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Γοιόν το ονειρευτώ


Λαλούν μου να πάω πίσω σπίτιν
Για των Γέννων την γιορτήν
Αλλά η πατρίς άλλαξεν
Το σπίτιν εμάρανεν
Σγιαν ξενιθκειά μοιάζει
Γοιόν αφιλόξενον νώθει

Την ημέραν των Γέννων
Είμαι σγιαν τον άστεγον
Το σπίτιν έν μια παλιά αθθύμιση
Που χαράν, ευτυχίαν, ζέσην γιεμωμένη
'Ομως το ταξίιν της επιστροφής
Εν ιξέρω πκιον αν το αξίζεις

Όπως πραγματικά το έζηα
Γοιόν πραγματικά το αγάπηα
Τον τζαιρόν που μουν μιτσής
Που κόμα εζςούσεν ο Άης Βασίλης
Φέτος πίσω έσσω εννά πάω
Αμμά μανιχά που ννα το ονειρευτώ.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Νεοχιππισμός

Ωραίος πούν ο κόσμος (μας)!

Ούλλοι μας ξέρουμεν ένταμπου ήτουν οι χίππηες. Τα μέλη της γενιάς των λουλλουθκιών. Μιας γενιάς που αποφάσισεν να αφιερώσει τα νεανικά της γρόνιας εις το φιλειρηνηστικόν κίνημαν, το ροκ εντ ρολ, τα ναρκωτικά, την περιβαλλοντολατρείαν τζαι tην επανάστασην εις οτιδήποτε το καθεστημένον τζαι ειδικά την δουλειάν.

Σγιαν τους οποιουσδήποτε πιστούς οποιασδήποτε θρησκείας, όποτε τους εκάπνιζεν αποφασίζαν να κάμνουν μιαν τεράστιαν συναυλίαν για να αλλάξουν τον κόσμον προς το καλλύττερον. Μια συναυλία με τραούθκια ροκ εντ ρολ τζαι πνευματικού τύπου, η οποία πολλά σύντομα εκατέληγεν εις έναν μαζικόν όργιον υπό την επήρειαν των ναρκωτικών. Η προσπάθεια της αλλαγής του κόσμου έμπαιννεν εις δεύτερην μοίραν αφού ο οργασμός κατά την μαστούραν τζαι την μέθην ήτουν πολλά πιο σημαντικός.

"Αλλάσσω τον κόσμον! Αλλάσω τον!"

Εις το τέλος της συναυλίας ο κόσμος είσςεν όντως αλλάξει. Σςιλιάδες ωάρια εγονιμοποιηθήκασιν, το χορτάριν του λειβαθκιού εγίνετουν πιλά, ο τόπος εγέμωννεν προφυλακτικά, πότσες μπύρας τζαι γόμες ενώ ο αέρας εμπλουτίζετουν με πολλύν διοξείδιον του άθθρακα που τα περίφημα αυτοκινητούθκια τους καθοδόν προς τα χιπποχωρκά τους. Τούντα άτομα εφουσκώσασιν μιαν φούσκαν γυρόν τους τζαι εζςούσασιν εις τον δικόν τους φανταστικόν κόσμον, η ευθυνοφοβία τους ποττέ εν τους επέτρεψεν να καταλάβουν την πραγματικότηταν.

Η πραγματικότητα όμως τους τα εχάλεσεν. Οι πκιο πολλοί χίππηες εγίνασιν γονιοί τζαι εκαταλάβασιν ότι τα ιδανικά χιπποχωρκά ήτουν...αβίοτα για μωρά. Εκόψαν το μαλλύν τους, επκιάσιν μιαν δουλειάν τζαι εχώσασιν τες φωτογραφίες τους που ήτουν χίππηες. Άλλοι επεθάνασιν που την υπερδόσην κάπκοιου ναρκωτικού ή που το σςόνιν σγιαν άστεγοι. Μερικοί όμως επαραμείνασιν χίππηες. Εμιαλύνασιν κοπελλούθκια τα οποία τους εμισήσασιν, εκαταστρέψαν την υγείαν τους που τους εθισμούς τους τζαι ποττέ εν είασιν προκοπήν. Ως τες αρκές του 80' ο χιππισμός είσςεν εν πολλύς πεθάνει που μιαν μικρήν δόσην πραγματικότητας.

Ο χιππισμός αναστήθειν όμως. Κατά το 90' αντατζαι πολλοί χίππηες, 40ρηες ή 50άρηες τότες, εγευτήκασιν την δύναμην μέσω της δουλειάς τους τζαι του πλούτον τους τζαι αποφασίσασιν να αναβιώσουσιν το κίνημαν τους. Επροσεγγίσασιν εφήβους, φοιτητές τζαι πολλούς παλιούς φίλους τους που το 60' τους οποίους τα τηλέφωνα είχαν γραμμένα εις μιαν τρισχωσμένην ατζένταν.

Γεννήθηκα τζαι θα πεθάνω χαραμο...εμ...χίππης!

Με τα λεφτά των πρώτων, την ενέργειαν των δευτέρων τζαι τες ναρκωτικοεπνευσμένες αντεπιστημονικές ιδεολογίες των τρίτων εδημιουργήθηκεν ο νεοχιππισμός. Τούτον το κίνημαν πιστεύκει πάλαι εν πολλύς εις τα ίθκια. Τα ναρκωτικά, την συνουσίαν, την επανάστασην, την διαβολικήν εργασίαν τζαι εις το καλοσύνην της αθθρωπότητας. Μισούν την παγκοσμιοποίησην τζαι τον πόλεμον. Εδημιούργησεν την δικήν του κοσμοθεωρίαν η οποία όπως τζαι η παλιά είναι βασισμένη εις λαθθασμένην κοινωνιολογίαν τζαι τον ιδεαϊσμόν.

Το όνειρον τους έν έναν. Η δημιουργία ενός κόσμου που ούλλοι ζςούσιν αγαπημένοι χωρίς πολέμους τζαι που ούλλοι ζςούσιν δίχα να μολυνίσκουσιν το περιβάλλον τζαι να δουλεύκουν. Πολλά ωραίον το όνειρον τους.

Τούντο κίνημαν εννά ήτουν το ίθκιον ακίνδυνον όπως το πρωταρχικόν αν μεν ήτουν όμως για την μιάλην διαφοράν μεταξύ τους. Οι νεοχίππηες εγευτήκασιν την Ισχύν τζαι θέλουν να την έχουσιν ούλλην. Εμπλεχτήκασιν μέστα πολιτικά τζαι πουλούσιν μαζικά τα ιδεώδη τους. Το νέον τους ναρκωτικόν έν η ιδεολογική τζούρα. Πολλαπλασιάζουνται οι πιστοί τους καθώς υπόσχουνται τον ουρανόν με τα άστρα εις τον κάθε κακομοίρην φτωχόν, καταπιεσμένον τζαι φοητσςασμένον που έν απελπισμένος τζαι θέλει κάποιον να του τανύσει.

Δοκίμαστο τούτον, έβαλα του πολλήν ιδεολογίαν μέσα.

Θέλουν να κάμνουν ότι θέλουν χωρίς τιμωρίαν, να κάθουνται τζαι να πκιορώννουνται, να τους ταΐζουσιν άλλοι, να τους έρκουνται ούλλα έτοιμα που μόνα τους δια μαγείας, εν ολίγοις θέλουν να ζςούσιν σγιαν τους βασιλειάες, τζείνον που μισούσιν περίτου πούλλα δηλαδή. Θωρούν παντού ακραίους που υπηρετούν ξένα συμφέροντα, μισάθθρωπους, κακούς πλούσιους τζαι θέλουν ούλλοι τούτοι να μετανοήσουσιν ή να πεθάνουσιν. Δηλαδή αγαπήσουσιν μόνον την αθθρωπότηταν που συφφωνεί μιτά τους. Μισούν τες θρησκείες αλλά αρέσκει τους κρυφά η θρησκευτική απολυταρχία τζαι έχουν ως θεόν την ιδεολογίαν. Οι νεοχίππηες πιστεύκουν ότι επειδή εκαταλάβαν τάχατες γιατί ο κόσμος έσςει προβλήματα, έν αυτόματα οι εξυπνόττεροι της γης, πλάσματα νοητικά ανώτερα. Αλλά κατά τάλλα παίζουν το ισότημα μέλη της κοινωνίας.


Κάμνω τον κόσμον καλλύττερον με βίαν τζαι μίσος.


Αλλά άμμαν τα ριάλια λείψουν, άμμαν ο κόσμος καταλάβει ότι εν προσφέρουν λύσεις, άμμαν διαπιστώσει ο λαός ότι μόνον προβλήματα προκαλούν, άμμαν ο κόσμος αρκέψει να (αλληλο) σκοτώννεται, τζαι αποδεικνύεται ότι η φύση του αθθρώπου είναι μέρος μιας πραγματικότητας που εν μπορούσιν να αγνοούσιν, τζείνοι παίζουν πελλόν, επαναστατούν σύρνοντα μολότωφ, με τους φίλους τους τους χαραμοφάηες, σε τζείνους που τους επήραν είδησην. Ταυτοχρόνως βαλιτσώννουσιν τα κέρτη τους τζαι πέμπουν τα Ελβετείαν γιατί πολλά τους αρέσκει η χλιδή χωρίς δουλειάν. Τζείνους που ετάξαν βοήθειαν καρφώννουν το μασςαίριν πισώπλατα τζαι βουρούν να φύουν καθώς τα θύματα τους ψυχορραγούσιν. Τους φίλους τους ξιάννουν, χώννουνται τζαι ζςούσιν με τα ριάλια που εκλέψαν. Αλίμονον του κόσμου άμμαν τα λειφτούσιν.

"Oops, I did it again!"


Οι νεοχίππηες έν οι αθθρώποι που επαραμείνασιν οι ίθκιοι ανασφαλείς, ανίδεοι τζαι ανώριμοι έφηβοι. Κάμετε μας την χάρην τζαι ωριμάστε πλέον. Ο κόσμος εν μπορεί νάν μια ωραία ιδέα. Ο κόσμος μπορεί νάν ο εαυτός του. Τζαι ο εαυτός του ένναιν απλός. Μπορούμεν μόνον να τον αντιμετωπίσουμεν με παυσίπονον λογικής.


Που πελλόν τζαι που μιτσήν ακούεις την αλήθκειαν.

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Τζείνον που θέλω πκιο πολλά


Μακρά που τούτα ούλλα
Εις την μέσην του πουθενά
Εις μιαν καλυφούαν, μιαν σταξςάν 2 επί 3

Μέστο μιτσίν μου σατσςιν
Μονον χαρτίν τζαι καλαμάριν
Φυλάωντα μιαν παλιάν ανάμνησην

Ζώντα με ότι μου δωρίσει η γη
Κόφκοντα κουβέντες με την σιωπήν
Τραγουδώντα με την θαλάσσην

Ο νήλιος, η λάμπα μου
Η σελήνη, ο έρωτας μου
Ακούωντα τες ιστορίες του έναστρου ουρανού

Μακρά που τα πάντα
Σύνοπλα του τίποτα.
Με εμέναν μανιχά.

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Μια ύπαρξη σβήννει


Ο αέρας σαπίλαν μυρίζει
Τζαι το νερόν ξινίζει
Το φαΐν σκουλουτζιάζει
Τα ρούχα αλύσοι

Πέρα πέρου χαλαμάντουρα
Σαχταρκές σιγοσβήννουσιν
Ούλλα εγίνασιν κάρβουνα
Οι δρόμοι εσβηστήκασιν

Τα αστέρκα σβήνουσιν
Σκοτεινιάζει τζαι το φεγγάριν
Το ρυόν τυλίει με
Τζαι η νοθκιά πνίει με

Ο ουρανός μαυρίζει
Το χώμαν λιώνει
Τζαι γινίσκεται πίσσα
Τρώει μου τα πόθκια

Βυθίζουμαι, χάννουμαι
Ο αέρας λίφκει
Πονούν με τα πνευμόνια
Καλπάζει η καρκιά

Η ψυσςή μου πεθανίσκει
Ο νους μου ψυχομασςεί
Ο κορμίν μου αιμμοραγγεί
Αλλά κανένας να μου τανύσει

Η μοναξςά η μόνη συντροφκιά
Το σκότος το μόνον φως
Η ορπία, μια παλιά οπτασία
Το νόημαν μια μάτσα ψέματα

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Εισήγησις

Χρεοκοπημένον ΤΚΑ.
Άγνωστον το πότε εννά εφαρμοστεί το ΓεΣΥ.
25,000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι. 35,000 ούλλοι μαζίν.
20% των Κυπραίων κάτω που το όριον της φτώσςειας.
Οικονομική ύφεση.
Πληθωρισμός.
Χρεοκοπίες Κρατικών Εταιριών εν τη γνώση τους.
30 εκατ. για να σωθούσιν οι τράπεζες.
30 εκατ. για τους παράνομους μετανάστες.
Κατάργηση συνόρων.
Ελλιπής μεταναστευτική πολιτική.
Δημοσιονομικόν έλλειμμαν.
Ελλιπής κοινωνική πολιτική.
Ρατσισμός τζαι ξυλοδαρμοί.
Αθθελληνισμός
Δημόσιον Χρέος.
Μητέρα πατρίδα η Συρία.
Εισβολέας η Ελλάδα.
Μετανάστες οι έποικοι.
Διαφθορά.
Αναξιοκρατία τζαι Νεποτισμός.
Ευνοιοκρατία.
Υποβάθμιση των Κυπραίων πολιτών.
Ξεπούλημαν των δικαιωμάτων των προσφύγων.
Τέλμαν εις τες διαπραγματεύσεις.
Επικείμενη διχοτόμηση.
Χλιδή κρατικών αξιωματούχων εν καιρώ οικονομικής κρίσης.
Ατιμωρισία εγκληματιών.
Έγκλημαν.
30 ευρώ τον μήναν για τα ορφανά της Ήλιος.
110 ευρώ τον μήναν για τα παιδιά των παράνομων μετανάστων.
Διασπάθηση του δημοσίου χρήματος.
Κρούσμαν αποδεικτικών στοιχείων.
Διπλές, τριπλές συντάξεις.
Χρυσά κουτάλια για τους κρατικούς οργανισμούς.

Τζαι έσςει κόμα η λίστα...

Ως πού εννά φτάσομεν;

Ως τωρά ενόμιζα ότι ήμαστον Μπανανία. Τωρά διαπιστώννω ότι θέλουν να μας κάμουν...Μπανανιστάν...Εν τέλη είμαστιν Κυπρανανιστάν.

"Απόν εν έσςει αντροπήν ο κόσμος έν δικός του."

Εισήγηση μου προς τους διεφθαρμένους πολιτικούς ανεξαιρέτως πατάραξης για να κρατήσετε τουλάχιστον την τιμήν σας:


Τουλάχιστον οι Ιάπωνες έχουσιν τσίππαν πάνω τους.

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Επικίνδυνα Κενά Εξουσίας

Πάντα έν πκιο σκοτεινά τσας πριν γινεί πισσούριν

Οι τζαιροί αλλάσσουσιν. Εν θυμίζουσιν τα παλιά.

Οικονομικός μαρασμός. Χρεοκοπίες εταιριών. Ανεργία. Ολιγοπώλεια. Πληθωρισμός τζαι ακρίβκεια. Φτώσςεια. Χαμηλή παραγωγικότητα. Χρεοκοπημένον ΤΚΑ. Γραφειοκρατία. Πτωχή παροχή δημόσιας παιδείας τζαι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ραγδαία αυξανόμενον δημόσιον χρέος. Κότσςινες τρύπες εις κρατικούς προϋπολιγισμούς. Ανεξέλεκτη παράνομη τζαι νόμιμη μετανάστευση. Γκέτος. Ναρκωτικά. Έγκλημαν. Αδιέξοδα εις πολιτικά προβλήματα.

Τούτα ούλλα, τα σημάθκια μιας παρακμάζουσας χώρας.

Μια υγιής κοινωνία τζαι έναν λειτουργικόν κράτος αποτελείται που 2 μέρη. Το έναν μέρος έν το πολιτικά ενεργόν κοινόν που ψηφίσει τζαι δρα σγιαν σύνολον τζαι το άλλον μέρος έν μια πολιτική ηγεσία που ακολουθώντα την λαϊκήν εντολήν προσπαθεί να εξυπηρετεί το εθνικό συφφέρον πάνω από όλα τζαι όι την καριέραν τους. Αν μια δυσλειτουργά προκαλεί προβλήματα τζαι της άλλης. Αν μια που τες 2 προϋποθέσεις παύκει να υπάρχει τότε η άλλη ακολουθά την ίδιαν μοίραν.

Το κράτος αυτοδιαλύεται άμμαν έρτουσιν εις την εξουσίαν απανωτές κυβερνήσεις πούν βουττημένες εις την σύψην τζαι την διαφθοράν. Κυβερνήσεις που αντί να λύννουσιν προβλήματα πολλαπλασιάζουν τα επειδής τους το επιτρέπουσιν οι καταστάσεις. Κυβερνήσεις που νοιάζουνται μόνον για την εξουσίαν τζαι την επόμενην κάρπην. Η κυβέρνηση όμως ένναιν κάτι που υπάρχει που μόνον του. Ένναιν μια μηχανή που βάλλουμεν να δουλέψει τζαι άμμαν χαλάσει επιδιορθώννουμεν την. Η κυβέρνηση αποτελείται από άτομα. Τούντα άτομα έν οι πολιτικοί.

Έναν κράτος υπό διάλυσην παρουσιάζει πάντα το ίδιον σύμπτωμαν. Κακοί πολιτικοί οι όγοιοι καταντούσιν αλαζόνες, υπερφίαλοι, διακιοφανείς. Έν τόσον μεθυσμένοι που το κρασίν της σίγουρης εξουσίας που αποκτούσιν το συναίσθημαν της θεότητας τζαι του αλάθθαστου. Παρερμηνεύκουν τους λόγους για τους οποίους εκλεγήκασιν. Πιστεύκουσιν ότι ο κόσμος τους εξέλεξεν επειδή επιστέψασιν τζείνα που τους επουλήσασιν. Όμως οι εκλογές της χώρας υπό διάλυσην έν εκλογές του λιόττερου σςειρόττερου. Άμμαν η λίμνη έσςει μόνον άρρωστα ψάρκα ο πεινασμένος εννά θκιαλέξει τζείνον που έν το λιόττερον άρρωστον.

Φυλακίστε τους διεφθαρμένους πολιτικούς

Ο κόσμος ξέρει ότι οι πολιτικοί του έν διεφθαρμένοι ως το κόκκαλον. Εν πλάσκιεται ένας πολιτικός που νάν αξιόπιστος. Που να υπηρετεί το εθνικόν συφφέρον τζαι όι την κάρπην. ' Εκατάντησαν ίθκιοι ούλλοι τους', 'κανένας τους εν υπηρετεί το συφφέρον του λαού', 'μόνον το προσωπικόν τζαι πολιτικόν τους συμφέρον θωρούσιν' έν τα σχόλια που εννά ακούσεις που έναν εκλογικόν σώμαν εις απελπισίαν. Υπάρχει η απόλυτη απαξίωση για ούλλους τους πολιτικούς τζαι το σςειρόττερον που ούλλα, για το κράτος. Η απάθεια του κόσμου, και ειδικά των νέων, διογκώννεται. Η δυσφορία τζαι η αγανάκτηση ένει εις τα ύψη.

Μέστον χορόν μπαίννει ο φόος τζαι η ανασφάλειαν. Ο λαός θωρεί έναν μέλλον ζοφερόν για τον ίδιον τζαι τα παιθκιά του. Ο φόος οδηγεί εις την απερπισίαν. Άμμαν αρκέψει ο μέσος πολίτης να μεν εμπιστεύκεται καν το κράτος του η χώρα οδηγείται εις πολλά σκοτεινά μονοπάθκια. Επιτήθεται του κράτους του γιατί διαφορετικά έθθα δικαιωθεί. Οι ακραίες τάσεις πολλαπλασιάζουνται. Ο κόσμος στρέφεται εις τον πρώτον τυχώνταν που εννά του κρωστεί. Η πόλωση του κόσμου, δηλαδή η στροφή του εις ακραίες ιδεολογίες έν φυσική επίπτωση ενός τεράστιου βαθύτατου κενού εξουσίας. Εις την ουσίαν τούντο φαινόμενον τρέφεται που την πολιτικήν ηγεσίαν.

Αλλά ας μεν είμαστιν παντελώς άδικοι. Ας μεν ξιάννουμεν ότι χρειάζουνται 2 άτομα για να χορέψουσιν ταγκόν. Μέρος της ευθύνης για τον μαρασμόν της χώρας έσςει τζαι ο λαός. Ο κάθε ψηφοφόρος άμμαν ψηφίζει με λάθος κριτήρια ψηφίζει για την καταστροφήν της χώρας του. Ο κακός ψηφοφόρος θωρεί μόνον το δικόν του συφφέρον τζαι όι το συφφέρον του λαού. Βάλλει εις την εξουσίαν άτομα που εννά τους εξυπηρετήσουσιν. Είτε με διευκολύνσεις εις την κρατικήν μηχανήν είτε με θέσεις εργασίας εις την κρατικήν μηχανήν.

Είναι η επιλογή μου να είμαι ηλίθιος ψηφοφόρος.
Τα γυαλλιστερά αντικείμενα που αποσπούσιν την προσοχήν τζαι ψηφίζω λαθθασμένα.

Ο κακός ψηφοφόρος επίσης έν τζείνος που ψηφίζει κατά παράδοσην, ή κατά ιδεολογίαν. Δηλαδή κάθαν βολάν που έσςει εκλογές πάει τζαι δκιά τον σταυρόν του εις το ίδιον κόμμαν τζαι πριχού ρίξει το ψηφοδέλτιον μέσα βάλλει τον σταυρόν του. Κάθε βολάν που έσςει εκλογές ψηφίζει τα κόμματα που του επουλήσασιν μιαν χρεοκοπημένην ιδεολογίαν αγνοώντα το γεγονός ότι το κόμμαν που ψηφίζει ένναιν μόνον ανάξιον αμμά τζαι επικίνδυνον αν φκει εις την εξουσίαν. Ο ψηφοφόρος δηλαδή εν ξέρει να τιμωρεί τα κόμματα. Εν ξέρει να χρησιμοποιά την κριτικήν του σκέψην για να θκιαλέξει το σωστόν κόμμαν. Εν ξέρει να αλλάσσει κόμμαν προτίμησης. Άρα η πληθώρα κακών ψηφοφόρων έν επικίνδυνη επειδή τρέφει τα κενά εξουσίας.

Ο κάθε λαός έσςει εις την εξουσίαν την πολιτικήν ηγεσίαν που του αξίζει.

Εν τέλη, για να υπάρχει μια επιτυχημένη κοινωνία χρειάζουνται πολιτικοί τζαι ψηφοφόροι που να μεν (εξ)υπηρετούσιν το προσωπικόν ή το ιδεολογικόν συφφέρον.

Χρειάζουνται πολιτικοί τζαι ψηφοφόροι που υπηρετούν το συφφέρον της χώρας.

Γιατί "Μωραίνει Ιστορία λαόν βούλεται απωλέσαι"

Αυτοκαταστροφή

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Ο σύνδρομος του Ζόμπι


Πκοιός χρειάζεται τους φίλους άμμαν έσςει πιστά ζόμπι για τσςαρίκκια;


Έναν φαινόμενον των ημερών μας. Μαστίζει τον κάθε άθθρωπον. Παντού υπάρχουσιν αθθρώποι που υποφέρουσιν που τούντον σύνδρομον. Είτε Ο γείτονας σας, είτε ο αρφός σας, είτε το έταιρον ήμισι σας, είτε κόμα τζαι σεις οι ίδιοι.

Ένταμπουν ο σύνδρομος του Ζόμπι;

Έν "συντομίαν", ο σύνδρομος παρουσιάζει τα ακόλουθα συμπτώματα:1. Το αίσθημαν της πεφώτισης. Η ανάγνωση τζαι η παρακατανόηση ενός κειμένου που τον αναγνώστην λόγω του συγγραφικού στυλ, συχνά οδηγεί εις τον συναίσθημαν της απόλυτης ευτυχίας. Ο αναγνώστης νομίζει ότι με τούτα που εθκιέβασεν απαντηθήκασιν ούλλα τα ερωτήματα τζαι ελυθήκασιν ούλλα τα προβλήματα του κόσμου. Ότι ανακάλυψεν έναν μυστικόν που λλίοι το ξέρουν. Εις την πραγματικότηταν φυσικά εν ανακάλυψεν καν την τασςινόπιτταν. Απλώς έπαθεν πλύσην εγκεφάλου.


Άμμαν είσαι απελπισμένος, εννά έβρεις τον τρόπον.

2. Η απόλυτη προσήλωση για την επίτευξην του στόχου που νομίζει ότι του ανέθεσεν ο πεφωτισμός του. Το ζόμπι αποφασίζει ότι πρέπει να πράξει ότι περνά που το σςέριν του για την πραγματοποίησην της ουτοπίας την οποίαν ασυνείδητα αγόρασεν πουλώντας την λογικήν τζαι κριτικήν του σκέψην. Κανένας εν μπορεί να τον σταματήσει τζαι όπκιος του εναντιωθεί έν ανίξερος, παλαβός, ακραίος. Το τελευταίον ειδικά δημιουργεί έναν οξύμορον επειδή το ίδιον ζόμπι παραμερίζει με έσχατους τζαι ακραίους τρόπους τους αντιπάλους του (εξολόθρευσην, λασπολογία, προπαγάνδα).


Μην κηρύττεις τζείνα που κυρήττεις αν μεν είσαι όπως τζείνους που κυρήττεις.

3. Η σταυροφορία του ζόμπι πάντα οδηγεί εις την διάβρωσην όσον πιστεύκει. Όπως έναν ρούχον που χαλά μετά το πολλύν φόρεμαν έτσι τζαι η πεφωτική ανακάλυψη του ζόμπι διαβρώννεται εις το όνομαν της επίτευξης της ουτοπίας (πάντα όπως την αντιλαμβάννεται ο ίδιος). Τούτον συμπεριλαμβάνει κόμα τζαι πράξεις που εναντιώννονται εις βασικές αρχές που προυποθέτουσιν την ύπαρξην της ουτοπίας του. Πράξεις που άμμαν φτάσει η ώρα να τον στοισςώσουσιν παίζει πελλόν, λαλεί ότι τες εξίασεν, ότι εν εγινικάσιν ποττέ ή εγινήκασιν για τον σωστόν λόγον.


Καλέ μου, είσαι απλοϊκός, επιφανιακός και μια κανονική πουτάνα. Γιαυτόν ετερκάσαμεν.

4. Προσπαθεί πάντα να το παίξει καλός. Γίνεται χώμαν να τον πατήσουσιν αν σημαίνει ότι εις το τέλος μπορεί να αποκτήσει την αφοσίωσην τζαι την υποστήριξην τούτων που βοηθά. Συχνά τούτον σημαίνει τον παραμερισμόν ή ακόμα τζαι την απόλυτην θυσίαν των γύρω συναθρώπων του που εν συμμερίζουνται το όνειρον του. Το ζόμπι όμως έν τόσον τυφλωμένον που εν εκαταλάβει ότι τζείνοι που προσπαθεί να εξαπατήσει, συχνά απλώς θέλουσιν να εκμεταλλευτούσιν το ίδιον το ζόμπι μέχρι εσχάτων για προσωπικόν τους τζαι μόνον ώφελος αφούσον συχνά παρουσιάζουσιν ασυδοσίαν την οποίαν ούτως η άλλώς προσπαθεί να ικανοποιήσει το ζόμπι με κάθε κόστος. Το αποτέλεσμαν συνήθως έναι ότι το ζόμπι εις το τέλος μεινίσκει με 2 σςείλη καμένα αισθάνοντα αποτυχημένος τζαι χρησιμοποιημένος αλλά ιδιαιτέρως αβοήθητος επειδή οι περίοικοι τζαι δήθεν νέοι φίλοι του εγκαταλείψαν τον.


Λογική. Τόσον σπάνια που μπορεί να θεωρηθεί υπερδύναμη.

5. Το διαζύγιον που την κριτικήν, ελεύθερην τζαι λογικήν σκέψην. Ο αναγνώστης μετά την μεταμόρφωσην του συχνά έν αθεράπευτος. Ακολουθά πιστά τον σκοπόν του τζαι τες διαταγές που τα ανώτερα του ζόμπι χωρίς να σκέφτεται τες συνέπειες των πράξεων του ή την επίδρασην που έχουσιν οι πράξεις του στους συναθθρώπους του. Στοιχειοθετημένες αποδείξεις του μεγέθους του παραλογισμού του θεωρούνται προπαγάνδα εναντίον του τζαι άμμαν καταστρέψει τα πάντα τζαι το έσςει καταλάβει ότι απέτυχεν εις τον σκοπόν του φταίει τους οχτρούς τους για δολιοφθοράν. Εις τούντες περιπτώσεις κλείει τα ώτα του τζαι απλώς παίζει πελλόν. Τούτον προέρχεται που την ακαταμάχητην ορμήν του να μεν αποδεικτεί λάθος. Δηλαδή να μεν παραδεκτεί ότι η αγορά που έκαμεν έν κακή.

Ο λόγος ύπαρξης τους;

Η αθθρώπινη ανάγκη για να ξεχωρίσεις. Η αθθρώπινη ανάγκη για να πεις ότι είμαι υπερ άνω των υπολοίπων. Εν διαφέρει που οποιανδήποτε άλλην ιδεολογίαν βασισμένη εις τες διακρίσεις αφού ούλλες τούτες ομάδες αθθρώπων, έν το ίθκιον πράμαν που τους οδηγά εις τούντες στάσεις. Το κοινόν σημείον τούντης λογικής έν το γεγονός ότι πίσω τους κρύβεται η έλλειψη λογικής σκέψης. Ούλλοι τούτοι ένει παράλογοι. Επκιάσιν διαζύγιον που την λογικήν. Τζαι ο παραλογισμός, η πελλάρα γενικώς οδηγεί εις την καταστροφήν του περιβάλλοντος τους αντί την βελτίωσην του τζαι αφούτις κάμουσιν το κακόν βρίσκουσιν τους εαυτούς τους εν τω μέσω μιας μαύρης τρύπας. Ότι εκάμασιν, έρκεται πίσω όι μόνον να τους στοισςώσει αλλά τζαι να τους φάει. Αντίς της ανταμοιβής τους, εισπράττουσιν την απόλυτην τιμωρίαν. Άρα τούτες ούλλες οι στάσεις έν τάσεις αυτοκαταστροφικές.Εξ ου τζαι η σύνδεση του συνδρόμου με το Ζόμπι που (πάντα κατά τους μύθους) εκόλλησεν που έναν ιόν τζαι εμετατρέπηκεν εις έναν νεκροζώντανον ών που ακκάννει το ότι κινείται πλην τα άλλα ζόμπι. Όσην τροφήν τζαι αν φάει όμως σαπίζει σιγά σιγά ώστι να μεν του μείνει εγκέφαλος. Μετά πεθανίσκει.

Το ερώτημαν έναι:

Το ζόμπι πεθανίσκει ύστερις της πλύσης εγκεφάλου ή ύστερις που σαπίζει τέλεια ο εγκέφαλος του;

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

The rent is too damn high Party

Εκλογές εις τες ΗΠΑ εις τες 2 του Νιόμβρη τζαι οι υποψήφιοι αρκέψασιν τες προεκλογικές εκστρατείες για τα καλά.Τρομερός!!

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Συγχαρητήρια εις τον Χριστόφορον Α. Πισσαρίδην!


Τα θερμότατα μου συγχαρητήρια εις τον Χριστόφορον Α. Πισσαρίδην, που εγίνειν ο πρώτος Ελληνοκύπριος Νομπελίστας! Εβραβεύτηκεν για την δουλειάν του που παρουσιάζεται εις το βιβλίον του "Equilibrium Unemployment Theory" το οποίον πραγματεύκεται την θεωρίαν του "search and match."

Ευτυχώς που έχομεν τζαι την ομογένειαν να μας κάμνει περίφανους γιατί εις το εσωτερικόν της Κύπρου είμαστιν για κλάματα!!

http://www.philenews.com/main/297,1,3353,0,48000-.aspx

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Mes Aïeux - Dégénération

Έναν τραουδούιν-μαργαριτάριν που ανακάλυψα πρόσφατα μιλά για τον εκφυλισμόν των γενεών. Δηλαδή την διαδικασίαν εις την οποίαν οι αξίες της κοινωνίας φτίρουνται με την κάθαν γενιάν φτάνοντας εις το σημείον του κοινωνικού μαρασμού. Τον εκφυλισμόν των γενεών θωρώ τον να λαμβάνει χώραν εδώ τζαι μιαν δεκαετίαν εις την Κύπρον. Ο κόσμος ήτουν άλλως πως πριν 10 γρόνους. Τωρά η κοινωνία μας έν σαφέστατα διαφορετική. Έχομεν αποξενωθεί τζαι τες αξίες των πρωτινών εματσςάσαμεν τες τζαι εχαρατζίσαμεν τες ως που φτάννει η κουτάλα μας.

Το συγκρότημαν Mes Aïeux έν έναν πετυχημένον συγκρότημαν παραδοσιακής μουσικής το όγοιον κατάγεται που την γαλλόφωνην επαρχίαν του Κιεμπέκ στον Καναδάν.

Τέλως πάντων τα πολλά λόγια είναι φτώσςεια. Καλήν ακρόασην!Μετάφραση:

Your great-great grandfather cleared the earth
Your great-grandfather laboured on the earth
Your grandfather turned a profit from the earth
Then your father sold the earth to become a bureaucrat

Now you, my little man, you don’t know what to do
In your little 3 room apartment - too expensive and cold in the winter
You want something to call your own
And you dream at night of having your own little piece of earth.

Your great great grandmother, she had 14 kids
Your great grandmother had about as many
Then your grandmother had three, that was enough for her
Your mom didn’t want any, you were an accident

Now you, my little lady, change partners all the time
When you screw up you save yourself by aborting
But there are mornings you awake crying
When you dream in the night of a large table surrounded by little ones.

Your great great grandfather lived through incredible suffering
Your great grandfather collected used, dirty pennies
Then your grandfather became a millionaire
Your father inherited and put it into RRSPs

Now you, my little youth, owe your a$$ to the government
No way to get a loan from a financial institution
To alleviate your desire to hold up a bank
You read books about voluntary simplicity

Your great great grandparents knew how to celebrate
Your great grandparent dance the night away
Your grandparents lived through the Rock and Roll era
Your parents, it was discos, that’s where they met

Now you, my friend, what are you doing with your evening?
Turn off your TV, can’t stay locked inside
Happily, some things in life never change
Put on your best, we’re going out tonight dancing!

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Ήσουν τζαι σου έναν ψέμαν
Εις τες σκοτεινόττερες ώρες της νύχτας
Έκαμα λάθος που σε ασκόπησα
Γιατί ήσουν τζαι σου κοπελλούιν της φαντασίας

Άμμαν επνίουμουν εις τα νερά των τάρτακων
Έκαμα λάθος που εις εσέν εστράφηκα
Γιατί κάθαν λέξη που εξεστόμηα του αέρα ήτον

Ήσουν τελικά μια οπτασία
Μιτά σου την ώραν μου έφαα
Ήσουν εν τέλη τζαι σου έναν ψέμαν

Εγιώ φταίω που επίστεψα
Ότι ο κοσσινάς εν τη ερήμω υπήρξες
Ότι ήσουν τζείνον που εγύρευκα

Άρκησα να καταλάβω ότι εν ήσουν η νηλιακτία εις την αντάραν
Αλλά μια λάμπα φτορίου που μέστην νύχταν αναβόσβηνες
Τζαι εγιώ, εν θέλω μια μπουμπουρία να σου είμαι πκιον.

Λεξιλόγιον

τάρτακα = άβυσσος
κοσσινάς = πηγή από την οποία ρέει άφθονο νερό
νηλιακτία = ακτίνα του ηλίου
αντάρα = θύελλα με πολύ άνεμο και βροχή
λάμπα φτορίου = λάμπα φθορίου
μπουμπουρία = πεταλούδα της νύχτας που ελκύεται στο φως

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Καρτέρα κόμα λλίον
Να συνάξεις τα πράματα σου μεν βκιάζεσαι
Σε παρακαλώ πόμινε νάκκον καλοτζαίριν
Κάμε αλλόνάκκον υπομονήν

Κάρτερα κόμα λλίον, φθινόπωρον
Για να σκεφτώ τζαι να αποφασίσω
Δώσμου κόμα έναν λεπτόν σε εκλιπαρώ

Εν ιξέρω αν θέλω καλοτζαίριν
Να σε πκιάω που το σςέριν
Τζαι μιτα σου εις τον ζόφφον να χαθώ

Αν η Ύπαρξη μου παρελθόν πρέπει να γινεί
Η Ψυσςή μου να σβηστεί
Η Λήθη να την ξεδιψάσει

Γιά αν το φθινόπωρον πρέπει να καλωσορίσω
Την ορπίαν να μεν χάσω
Την ζωήν μου να συνεχίσω.

Λεξιλόγιον

Ζόφφος = το σκοτάδι του Άδη εκ του οποίου φκαίννει το "ζοφφός", δηλαδή θαμπός.
Λήθη = η αδελφή του Θανάτου και του Ύπνου, εις τούτην περίπτωσην ποτάμιν του Άδη του οποίου το νερόν επίνναν οι νεκροί για να λησμονήσουσιν την επίγειαν ζωήν τους.

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Υπεράνω νόμων: Casino Royal


Προ πολλού είχα γράψει την ανάρτησην εν ονόματι Παρανομολατρεία. Εχτές όμως είχα το πιο τρανταχτόν παράδειγμαν της κυπριακής παρανομολατρείας.

Ονομάζεται Casino Royal, λειτουργεί έσςει που τον Ιούνην τζαι ΕΝ βρίσκεται εις κανέναν στενόν της Λάρνακας αλλά εις την καρκιάν των Φοινικούων 500 μέτρα που την Επαρχιακήν Διοίκησην Λάρνακος, το Δημαρχείον Λάρνακος ΤΖΑΙ τα κεντρικά της Αστυνομίας Λάρνακος.Έν της ιδιοκτησίας του "μαφιόζου" της Σκάλας. Ο συγκεκριμένος μαφιόζος έν ένας τύπος "αθίγγανου", μόνον που τούτον εν τον ατζίζει ο νόμος. Έν υπεράνω. Όπως υπεράνω του νόμου έν ο κάθε σςεσμένος της λίρας, κομματόσκυλον, κεντρικόν μέλος του κόμματος, επιχειρηματίας φίλος κόμματος, εγκληματίας, παράνομος κτλ.

Ο νομοταγής Κυπραίος που δουλεύκει μιαν σοβαρήν δουλειάν τζαι πκιορώννει τους φόρους του ανταμοίβεται με φόρους εις τα καύσιμα, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, πτωχήν παροχήν παιδείας, πτωχήν παροχήν υγείας, κανέναν πρόστιμον, πληθωρισμόν τζαι με ανεργίαν.

Ο εγκληματίας "τιμωρείται" με το στάτους του "Υπεράνω νόμων". Κάμνει ότι θέλει, όπως το θέλει, όποτε θέλει τζαι ως αποτέλεσμαν σςέζει της λίρας. Ζςει καλά δίχα να ταλαιπωρείται, δίχα τιμωρίαν.

Εις την Κύπρον η σκληρή δουλειά τζαι η νομοταγεία σημαίνει ότι είσαι ΓΆΡΟΣ.

Δίδαγμαν του κράτους μας: "καλλύττερα να είσαι οκνυρός αγύρτης τζαι χαραμοφάης."

Τούτος ο τόπος θέλει νάκκον χάος για να σάσει...

...για να γινεί "δίκαιη κοινωνία".

Θέλει καμιάν επανάστασην.

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010


Τα σχόλια σας κάμετε τα εις το youtube τζαι εις τον δημιουργόν του βίντεο.

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Το παράπονον νιού παππού


Σήμερον εποσαραντώσασιν οι αρφότεκνες μου τζαι ήρτασιν έσσω μου με τον τζύρην τζαι την μάναν τους να φάσιν για να το γιορτάσομεν.

Ο τζύρης μου, ο περίφανος παππούς, ήτουν σκεφτικός που την ώραν που ήρτασιν. Αρώτηα τον ένταμπου έσςει τζαι είπεν μου "τίποτε". Εκάτσαμεν να φάμεν τζαι εν ήτουν ομιλητικός όπως πάντα.

"Άπα, ένταμπου σςεις;", ξαναρωτώ.

"Επαρατήρησα κάτι", πολοέται με έναν χαμόγελον εις τα σςείλη.

"Τα μωρά άμμαν ρεχτούσιν λαλείτε τους 'μπράβο αγάπη μου'. Άμμαν σςέσουσιν λαλείτε τους 'μα έκαμες μου κακκά αγάπη μου;'. Άμμαν κλάσουσιν λαλείτε τους 'μα έκαμες μου πούρτου αγάπη μου;'.

Εγιώ άμμαν ρεχτώ λαλείτε ότι είμαι 'ζώον'. Άμμαν σςέσω λαλείτε μου 'έν χτιτζόν' τζαι άμμαν κλάσω σίρνετε μου μαστραππούθκια."

Έντα πάει να πει;!"

Τούτον εστί το παράπονον νιου χαζοπαππού...!

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Autumno, benvenuto

Τούντο καλοτζαίριν πραγματικά επέτησεν ομπρός που τα μάθκια μου. Εν αθθυμούμαι να επεράσασιν τρεις οποιοιδήποτε μήνες τόσον γλήορα όπως οι τρεις τελευταίοι.

Ούτε είχα συνειδητοποιήσει ότι εχτές είχαμεν 31 του Αούστου. Ήμουν κάτω με κάτι φίλους τζαι όπως εσηκωθήκαμεν να φύουμεν που το μπαράκιν λαλεί μου μια φίλη μου:

-Άδε! Ετέλιωσεν το καλοκαίριν!

Τζαι δείχνει μου το κινητόν της...

...Ώρα 00:00, Ημερομηνία 1-ΣΕΠΤ-2010

Εν μπορώ ότι ελυπήθηκα. Αλλά ήταν μια υπενθύμηση ότι ετέλεψεν τζαι τούντο καλοτζαίριν.

Η γιαγιά μου είπεν μου κάποτε ότι άμμαν αρκέψουν να παιρνούσιν οι μέρες δίχα να το καταλάβεις σημαίνει ότι άρκεψες να γερνάς. Αρνούμαι να αποδεκτώ ότι εγέρασα!

Έντα ειρωνία. Κάθουμαι τζαι γράφω τούντην ανάρτησην τζαι εσκοτήνιασεν, εσυννέφκιασεν...

Κόπιασε φθινόπωρον......Καλόν μας φθινόπωρον

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Αντισλαμικόν Φεστιβάλ: Ισλαμική "παιδεία"

Ισλαμική "Παιδεία" εις τα καλλύττερα της:Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Αντισλαμικόν Φεστιβάλ: Μέρος 3ον

Σήμερον παραθέτουμεν άρθρα προς ανάγνωσην:

Giant Mecca clock seeks to call time on Greenwich

For more than a century, a point on the top of a hill in south-east London has been recognised as the centre of world time and the official starting point of each new day.

But now the supremacy of Greenwich Mean Time is being challenged by a gargantuan new clock being built in Mecca, by which the world’s 1.5 billion Muslims could soon be setting their watches.
Islamic nations snub UN plea to help flood victims

ISLAMIC nations are shunning a United Nations appeal for the worsening Pakistan floods, amid tensions with President Zardari.

Western countries have rallied to Pakistan's aid, with the US and Britain the leading donors in the drive to raise $US460 million in the first 90 days. Hillary Clinton, the US Secretary of State, is expected to attend a special meeting of the UN General Assembly on Thursday to show solidarity with Pakistan, diplomats said.

Not a single Islamic nation appeared yesterday on the UN's latest list of donors, despite efforts to reach out to them.

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Αντισλαμικόν Φεστιβάλ: Μέρος 2ον

Το βίντεον συντυχάννει που μόνον του:

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Αντισλαμικόν Φεστιβάλ 2010: Μέρος 1ον

Σήμερον αρκεύκει το ραμαζάνιν του 2010. Η μιαλλύττερη νηστεία τζαι φεστιβάλ του ισλάμ. Για έναν μήναν οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν, με νηστείαν κατά την διάρκειαν της ημέρας τζαι πολλήν προσευτζήν, τον μήναν εις τον οποίον ο αλλάχ έδωκεν εις τον μωάμεθ το κοράνιν.

Εις τον κοσμικόν ανεπτυγμένον κόσμον έσςει τζαιρόν που ευνουχίστηκεν ο χριστιανισμός τζαι επιτεύχθειν η απελευθέρωσις της σκέψης, της λογικής τζαι της ζωής που τους αλύσους της οργανωμένης χριστιανικής θρησκείας. Η λογική σκέψη ενίκησεν τζαι υπόταξεν τες δεισιδαιμονίες της. Πάνω εις τούντην λογικήν σκέψην (τον Πεφωτισμόν) εκτίσαμεν τες χώρες μας.

Που την άλλην μερικές χώρες παραμένουν ισλαμικές, άλλες κόμα σςειρόττερα ισλαμιστικές, κολλημένες εις τον Μεσαίωναν. Η αραβική λέξη ισλάμ σημαίνει "υποταγή"* γιατί οι θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι υποτάσσουν την σκέψην τους, την λογικήν τους τζαι την ζωήν τους εις το κοράνιν τζαι τον αλλάχ. Η θρησκεία τους ελέγχει κάθαν άποψην της ύπαρξης τους.

Το ισλάμ, η ισλαμική μετανάστευση, τα φανατισμένα ισλαμιστικά κινήματα, ούλλα τούτα αποτελούν την μιαλλύττερην απειλήν της λογικής σκέψης του κοσμικού κόσμου.

Επειδή θωρώ τούντην απειλήν να εισχωρεί μαζικά τζαι παράνομα εις την χώραν μας με τις ευλογίες μιας υποτιθέμενης άθεης κυβέρνησης υπό την πρόφασην του ψευτοπολυπολιτισμού, αποφάσισα να ξεκινήσω σαν ανταπάντηση το πρώτον ιστολογικόν Αντισλαμικόν Φεστιβάλ κατά του οποίου εννά δείξω το πραγματικόν πρόσωπον της απόλυτης θρησκευτικής υποταγής του αθθρώπου.

Μπαίννω τζαι εγιώ εις τον σύγχρονον αγώναν της κοσμικής κοινωνίας για τον ευνουχισμόν του ισλάμ.

Ξεκινούμεν λοιπόν με την ταινίαν "Υποταγή" του 2004. Γράφτηκεν που την πρώην υποταγμένην(/μουσουλμάναν) Αγιάν Χιρσί Αλί εκ Σομαλίας τζαι εσκηνοθετήθειν που τον Θέο βαν Γκο εξ Ολλανδίας. Η ταινία παρουσιάζει την καταπίεσην των γυναικών που το ισλάμ με παραπομπές τζαι αναφορές που το κοράνιν.Ο σκηνοθέτης Θέο βαν Γκο τζαι η σεναριογράφος Αγιάν Χιρσί Αλί ελάβασιν πολλές απειλές μετά που τούντην ταινίαν.

Ο Θέο βαν Γκο εδολοφονήθηκεν το 2004 που τον Μοχάμμαντ Βουγερί. Γεννημένος εις το Αμστερνταμ της Ολλανδίας σας παρακαλώ που Μαροκινήν οικογένειαν. Τον εσςεπέθκιασεν 8 βολές, επροσπάθησεν να του κόψει το τζεφάλιν του τζαι μετά εκάρφωσεν του το μασςαίριν εις το στήθος.Ο δολοφόνος αρνήθηκεν να αναγνωρίσει την δικαιοδοσίαν του Ολλανδικού Δικαστηρίου. Εμεταφέρτειν παρά την θέλησην του εις το δικαστήριον με το κοράνιν εις το σςέριν τζαι εδήλωσεν:

"Δεν συμπονώ μιτά σας. Εν έχω καμιάν συμπόνιαν για σας...Εν μπορώ να το νώσω επειδή είσαστιν άπιστοι...Θα το εξανάκαμνα...Εις τον αγώναν εναντίων των άπιστων, η βία έν επιθυμητή που τον μωάμεθ"**

Τζαι όντως το προστάζει το Κοράνιν:

"Ο αλλάχ είναι εχθρός των άπιστων" - σούρα 2:98

"Η κατάρα του αλλάχ εις τους άπιστους" σούρα 2:161

"Σφάξετε τους οπουδήποτε τους (άπιστους) έβρετε" σούρα 2:191

Ο δολοφόνος εκαταδικάστειν εις δια βίου φυλάκισην.

Τζαι λαλώ σας το ξεκάθαρα:

Η θρησκευτική υποταγή εν έσςει θέσην εις την κοινωνίαν μας, εις την χώραν μας.

Η κοσμική μας κοινωνία πρέπει να προστατευτεί.

Η ισλαμική θρησκευτική υποταγή αννήκει εις τον ΜεσαίωνανΠηγές:
*http://dictionary.reference.com/browse/islam
**http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article543212.ece
**http://www.welt.de/print-welt/article195343/Van_Gogh_Moerder_haelt_Attentat_fuer_Waffe_im_Glaubenskampf.html

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Παράκλησις εις Σαουδάραβαν Πρίγκιπαν

Αγαπητέ Σαουδάραβα πρίγκιψ,

Παρακαλώ σε Σαουδάραβα πρίγκιψ, εσού που μεινίσκεις εις το Άνασσα τζαι εν έσιεις να φάεις, να πκιάεις το κότερον-πόλην σου τζαι να το παρκάρεις δίπλα που τον λιμέναν της Σκάλας. Μετά να φέρεις τζαι το ιδιωτικόν σου τζετ, ακούω ότι έν έναν ολόκληρον Μπόϊνγκ, τζαι να το σταθμεύσεις εις τον αεροδρόμιον της Σκάλας. Να σου κάμομεν τραπέζιν εις τον Μιλίτζην δίπλα που το τζύμμαν ωσότου εσού, το σόϊν τζαι το πολυπληθές προσωπικόν σου που εν έσιετε να φάτε να βάλετε κάτι εις το στόμαν σας πέρκιμον τζαι πνάσει η τζοιλιά σας.

Μετά όμως πάμπτωχε πρίγκιψ, να βάλεις μέστα κότερα τζαι αεροπλάνα σου ούλλους τους παράνομους μετανάστες, τους ψευτοπαλαιστινίους, που ζςούσιν εις την Κύπρον τζαι εκάμαν την Ιράκ, τζαι να τους πάρεις μιτά σου εις την χώραν σου. Να τους κατεβάσεις εις το προσωπικόν σου τερματικόν εις το αεροδρόμιον του Ριγιάντ τζαι να τους πάρεις εις έναν που τα τρία καλυφοπαλάθκια σου.

Παρακαλώ σε Σαουδάραβα πρίγκιψ να τους πάρεις έσσω σου τζαι να τους ταΐζεις εσού.

Ο κάθε μόνιμος, νόμιμος, φορολογούμενος κάτοικος της Κύπρου εκουράστειν να ταΐζει τους ομοεθνείς αράπηες σου για να κάθουνται (τζαι εις ερωτήσεις του αν δουλεύκουν απαντούν: "are you kidding me? I'm a political refugee", ΑΛΗΘΙΝΗ ιστορία) ενώ Κυπραίοι, Ευρωπαίοι τζαι εκ τρίτων χώρων εργαζόμενοι (που ήρταν νόμιμα εις την Κύπρον) πκιορώννουν φόρους ή έν άνεργοι τζαι καταφεύγουν εις το έγκλημαν για να μεν μείνουσιν άστεγοι τζαι νηστιτζοί αφού το κράτος αδιαφορεί για λόου τους (εν εμπίπτουν εις τες πολυαγαπημένες ακελικές κατηγορίες του κομμουνιστικού κεφαλαίου, της Ομόνοιας τζαι των "πολιτικών" "προσφύγων").

Παρακαλώ σε Σαουδάραβα πρίγκιψ, εσού που κτίζεις τεμένη-τέρατα πάνω εις Ε/Κ περιουσίαν για τους εποίκους εις τα κατεχόμενα που εκάμαν τους Τ/Κ μειονότητα εις την χώραν τους τζαι επήραν τον έλεγχον της ψευδοκυβέρνησης, όπως ακούσεις την παράκλησην μου τζαι κάμεις το ψυσικόν να τους πάρεις μιτά σου πίσω εις την Αραπκιάν που την οποίαν ήρταν τζαι να μοιραστείς με τους ομοεθνείς σου την μιαν κόρταν ψουμίν που έσιεις μέστο πουτζίν σου.

Μεν κρόννεσαι του ανοιχτοσιέρη Γριστόφκια που υποθηκεύκει το μέλλον των παιθκιών μας με δάνεια που διεθνείς τράπεζες (του καπιταλιστικού κεφαλαίου) για να καλύψει το έλλειμμαν της κυβέρνησης του, της δικαίης κοινωνίας. Εμείς που είμαστιν νόμιμα εις την Κύπρον, εμείς που εγεννηθήκαμεν εις την Κύπρον (κατύσιη μας) εν μπορούμεν πκιον τούντο βάρος.

Εφκιόρωσεν η πούγκα μας τζαι αρκέψαμεν να πεινούμεν.

Με εκτίμησην,
Οι νόμιμοι, μόνιμοι εργαζόμενοι τζαι άνεργοι κατοίκοι της Κύπρου.

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Θκυό λουλουδούθκια ιάσμου ανθίσασιν
Θκυό λουλουδούθκια ιάσμου ανθίσασιν
Τόσον μιτσςά, τόσον λεπτεπίλεπτα
Το άουλον εμουσκομοιρίσασιν
Τόσον υπέροχα, τόσον πανέμορφα

Φούμαι να τα ατζοίσω
Γλέπω τα ο αέρας να μεν τα πάρει
Εν μπορώ να σταματήσω να τα θωρώ
Σςέπω τα ο νήλιος να μεν τα φάει

Μιτά τους ερωτεύτηκα.
Ποττέ εν ήξερα
Ότι τόσον πολλά κάπκοιον
Εμπορούσα να αγαπήσω

Εν χιέλω ποττέ
Το πλευρόν του να αήκω
Εν χιέλω ποττέ
Να τα δω να πονήσουσιν

Τζείνος που εννά τους κάμει κακόν
Εννά τον πέψω εις τον Αγιον Πέτρον
Τζαι που τα μάθκια τους όσον ξορτώσω
Το πισσούριν της ζωής εννά χώσω.

Θκυό λουλουδούθκια ιάσμου ανθίσασιν
Τόσον μιτσςά, τόσον λεπτεπίλεπτα
Την ζωήν μου εμουσκομοιρίσασιν
Τόσον υπέροχα, τόσον πανέμορφαΑφιερωμένον εις τες 2 αρφότεκνες μου οι όγοιες εγεννηθήκαν προ ολίγων ημερών.

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

ΝΟΜΙΜΟΝ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟΝ

5:23 μμ

Gerechtshof: onafhankelijkheid Kosovo rechtmatig

Gepubliceerd: 22 juli 2010 16:00 | Gewijzigd: 22 juli 2010 16:21

Door onze redacteuren

Rotterdam, 22 juli. De eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van de Servische provincie Kosovo, in 2008, was niet in strijd met het internationale recht. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag vandaag bepaald.

http://www.nrc.nl/buitenland/article2586731.ece/Gerechtshof_onafhankelijkheid_Kosovo_rechtmatig

5:13 μμ

ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ.

ΟΥΛΛΕΣ ΟΙ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΈΝ ΠΛΕΟΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΑΓΗΝ(;!)


3:22 μμ

Επειδή εν ασχολήθηκεν κανένας είπα να ασχοληθώ εγιώ.

Σήμερον η ώρα 16:00 φκαίννει η απόφαση που το διεθνές δικαστήριον της Χάγης για την νομιμότηταν της μονομερούς ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του Κοσόβου που σημαίνει ότι επιρεάζει ούλλες τες μονομερείς ανακυρήξεις ανεξαρτησίας που διάφορα αποσχιστικά κινήματα. Βλέπε κατεχόμενα, αμπχάζια, οσσέτια, παλαιστίνη κτλ.

Για όσους ξέρουν Ολλανδικά:

Oordeel over onafhankelijkheid Kosovo verwacht

Rotterdam, 22 juli. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het hoogste juridisch orgaan van de Verenigde Naties, velt vandaag een oordeel over de vraag of de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring door het bestuur van Kosovo van 17 februari 2008 in overeenstemming is met het internationaal recht.

http://www.nrc.nl/buitenland/article2584524.ece/Oordeel_over_onafhankelijkheid_Kosovo_verwacht

Για Αγγλικά στις Ευρωειδήσεις:
http://www.euronews.net/

Σοβαρές Συζητήσεις στο Ιράκ...;!

Σοβαρές συζητήσεις λαμβάνουν χώρα εις το Ιράκ μετά την απελευθέρωση του που τους Αμερικάνους. H νέα πεφωτισμένη τζαι εκδημοκρατισμένη κοινωνία του Ιράκ αρκεύκει δειλά δειλά να ατζίζει θέματα ταμπού μέσω σοβαρών συζητήσεων μεταξύ ειδημόνων. Δια του λόγου το αληθές:

Ένι η γη επίπεδη;!

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Αν είσςεν φωνήν η Κύπρος

15η Ιουλίου έγινεν το προδοτικόν πραξικόπημαν

5 μέρες μετά

20η Ιουλίου έγινεν η τουρκική εισβολή

ζητώ σας πέντε λεπτά που την ζωήν σας

για να θυμηθούμεν το διπλόν έγκλημαν εις βάρος της Κύπρου μέσω αυτού του τραγουδιού το οποίον μάλλον εννά τραγουδούσεν η Τζύπρος μας αν είσςεν φωνήν.Vissi d’arte, vissi d’amore,
Έζησα για την τέγνην, έζησα για την αάπην

non feci mai male ad anima viva!
ποττέ εν έκαμα κακόν σε οποιανδήποτε ψυσςήν

Con man furtiva
με κρυφόν σςέριν

quante miserie conobbi aiutai.
όσες λύπες ήξερα εξαλάφρωσα

Sempre con fè sincera
πάντα με πίστην αληθινήν

la mia preghiera
η προσευτζή μου

ai santi tabernacoli salì.
εις τους αγίους ναούς ανέβειν

Sempre con fè sincera
πάντα με πίστην αληθινήν

diedi fiori agl’altar.
εναπόθετα λουλούθκια εις την αγιάν τραπέζην

Nell’ora del dolore
τούντην ώραν του πόνου

perchè, perchè, Signore,
γιατί, γιατί Κύριε μου

perchè me ne rimuneri così?
γιατί με ανταμοίβκεις έτσι;

Diedi gioielli della Madonna al manto,
έδωκα θκιαμάνκια για τον μανδύαν της Παρθένου

e diedi il canto agli astri, al ciel,
τζαι έδωκα το τραούιν μου εις τα αστέρκα, τον ουρανόν

che ne ridean più belli.
για να χαμογελούσιν πιο όμορφα

Nell’ora del dolor
τούντην ώραν του πόνου

perchè, perchè, Signor,
γιατί, γιατί Κύριε μου

ah, perchè me ne rimuneri così?
γιατί με ανταμοίβκεις έτσι;

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Αναδημοσίευση: Η παρέα του ΑΚΕΛ

Έχει πάρα πολύ καιρό που τριγυρίζει στο μυαλό μου αυτή η σκέψη. Εγώ προσωπικά δεν αναγνώρισα ποτέ μου το ΑΚΕΛ σαν κομουνιστικό κόμμα. Πίστευα ότι είναι ένα κόμμα, το οποίο υποστηρίζει μια μερίδα εργαζομένων, έχει κάποια πιστεύω, αλλά δεν το θεώρησα ποτέ μου σαν κόμμα πολιτικής δημιουργίας, τουλάχιστον από την εποχή του Παπαϊωάννου και μετά. Προηγουμένως υπήρξαν εμπνευσμένοι άνθρωποι και ιδεολόγοι και οραματιστές, αλλά από τότε που ο Παπαϊωάννου ανέλαβε την εξουσία, παράλληλα με τους υπόλοιπους κομουνιστές δικτάτορες της Ευρώπης (Τσαουσέσκου και Σία) το ΑΚΕΛ έγινε μια κλίκα, μια παρέα ανθρώπων, που έλεγχαν τις επιτροπές του κόμματος και περνούσαν καλά.

Περνούσαν καλά όχι διότι ήταν φορτωμένοι ριάλια, διότι δεν ήταν, αλλά διότι είχαν δημιουργήσει ένα κόσμο δικό τους με πολλά κόκκινα γαρύφαλλα, πολλά πισκάλια, εφημερίδες, διανομείς εφημερίδων, επαγρύπνηση, υποτροφίες εις τις Ανατολικές χώρες, σωματεία, ποδοσφαιρικές ομάδες και γενικώς ένα σοσιαλιστικό παρακράτος, που με συμβιβασμούς στην ιδεολογία και ψήφους προς τους εκάστοτε δεξιούς Προέδρους, εβόλευε τους δικούς του. Το αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως ήταν να δημιουργηθεί ένα ανθηρό κόμμα βολέματος και από αριστεροί αγωνιστές να εξελιχθούν σε μια παρέα βολεψιών. Όταν ήρταν τζιαι τα ριάλια την εποχή του χρηματιστηρίου έδωκαν μέσα τζιαι έκαμαν τη Δήμητρα και διάφορα άλλα κόλπα. Έτσι ορισμένοι από αυτούς εσάστησαν και καπιταλιστικά.

Είπαμε ότι είναι μια παρέα και ο αρχηγός της παρέας είναι ο γενικός γραμματέας. Γύρω από τον γενικό γραμματέα ένας κόσμος ολόκληρος, πολλοί απ' αυτούς καλοί, πάμπολλοι γλείφτες, οι πλείστοι άσχετοι. Ο γενικός γραμματέας φαίνεται ότι ευνοεί τους φίλους του και υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση και αλληλοβοήθεια, το οποίο από μόνο του δεν είναι πρόβλημα αλλά δημιουργεί συνθήκες διαφθοράς. Το ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια έχασε πάρα πολλά από τα αξιόλογα στελέχη του λόγω του διχασμού και της αποσκίρτησης των αποστατών. Τότε έχασαν σημαντικά στελέχη και έχασαν όχι όλους αλλά πολλούς από τους διανοούμενούς τους. Το αποτέλεσμα ήταν η παρέα αυτή να ξεφτίσει πνευματικά και τα παλιά στελέχη αντικαταστάθησαν ή από καραβανάδες του κόμματος ή από γλείφτες της παρέας. Επίσης επρόσεξα ότι με την άνοδο του ΑΚΕΛ στην εξουσία δεν επροωθήθηκαν τα μορφωμένα και έξυπνα στελέχη αλλά οι απόγονοι των καραβανάδων, πολλοί γλείφτες, πολλοί τάχα τάχα φίλοι του Χριστόφια και πολλοί ΔΗΚΟϊκοί εντελώς διεφθαρμένοι, οι οποίοι επιβλήθησαν από το ΔΗΚΟ.

Αυτοί όλοι τώρα μας κυβερνούν μαζί με τους ανώτατους κυβερνητικούς, οι οποίοι δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η κυπριακή ιντελιγκένσια, διότι πρόκειται για ανθρώπους που αναρριχηθήκαν στις θέσεις τους με χίλια δυο μέσα και χίλια δυο κόλπα και όχι πάντοτε λόγω της αξίας τους. Πρέπει να προσθέσουμε σε αυτούς καμιά πενηνταριά γομαροεπιχειρηματίες οι οποίοι έκαμαν παράδες στο χρηματιστήριο, στα σπιτούθκια και σε άλλα παρασιτικά επαγγέλματα, τουλάχιστον οι πλείστοι, και τις τράπεζες οι οποίες δεν εμπόρεσαν ποτέ να ξεφύγουν από το τοκογλυφικό παρελθόν τους. Αυτοί ουσιαστικά διοικούν την Κύπρο και δυστυχώς το ΑΚΕΛ όχι μόνο δεν μπόρεσε να βελτιώσει την ποιότητά τους αλλά η παρέα του ΑΚΕΛ, διαβρωμένη και αυτή ούσα, την υποβίβασε ακόμα περισσότερο. Ως αποτέλεσμα οι πιθανότητές μας για χαΐρι είτε στην εσωτερική είτε στην εξωτερική διακυβέρνηση φθίνουν. Οι κλειστές κλίκες ποτέ δεν μπορούν να γίνουν δημιουργικές διότι έχουν τον κόμπο του γλειψίματος, της διαφθοράς και της εξ αυτής φθοράς από την αρχή.

Εγώ βλέπω τα πράγματα να πηγαίνουν προς το χειρότερο διότι ούτε ο Πρόεδρος, ούτε οι περί αυτόν χαρακτηρίζονται για τις ικανότητές τους και δυστυχώς οι συνθήκες είναι κρίσιμες και σωτήρες δεν υπάρχουν πουθενά. Οι κλίκες είναι πάντα περιχαρακωμένες και αδιάβατες, οπότε δεν προβλέπεται να εισέλθει νέο αίμα σε αυτή την κυβέρνηση ούτε νέα σκέψη. Η σκέψη θα συνεχίσει να είναι άγονη.

του Γιάγκου Μικελλίδη
Κωδικός άρθρου: 957083
ΠΟΛΙΤΗΣ - 11/07/2010, Σελίδα: 9
http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=957083&-V=columns


Τζαι πρωτού με προπυλακίσετε:: Ούλλα τα κόμματα εκαταντήσασιν γέριμα. Προετοιμάζω ανάρτησην για το θέμαν που μάλλον εννά φκει μετά τες μαύρες επετίεους.

Απλώς το άρθρον έν επίκαιρον τζαι κατακρίνει την παρούσαν κυβέρνησην (η οποία έχασεν την υποστήριξην μου) με τρόπον τον οποίον με εκφράζει εμέναν τον ίδιον.