Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Μαύρον ΛουτρόνΜε μύρια άνθη ραίνεις με
Τα πέταλλα τους σςεπάζουσιν με
Το άρωμαν τους μεθύζει με
Το κορμίν μου άνοιξη γινίσκεται

Αμμά κάτι μέσα μου λαλεί
Ότι κάτι καλά εν πάει
Γιατί πάστα καλά τους τα έκοψες
Τζαι τωρά πάνω μου σαπίζουσιν

Μυ μύρια πτώματα ραίνεις με
Τα κομμάθκια τους σςεπάζουσιν με
Ο θάνατος τους πνίει με
Το κορμίν μου τάφος γινίσκεται

Νώθω ότι τζαι γιω έναν που τζείνα είμαι
Πρόωρα εσκοτώσαν τα όνειρα μου
Μέσα μου άρκεψα σιγά να σαπίζω
Προσβλέπω για το υστερκόν.

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Η Κύπρος προς πώληση στους ΙησούςΌπως ξέρουμεντε ή εν ιξέρουμεντε ούλλοι μας, η Κύπρος έν παττισμένη που νάκρας. Προσπαθούμεν με νύσςα τζαι με δόνκια να μεν το παραδεκτούμεν τζαι να βρούμεν τρόπους να συνεχίσομεν να ζςούμεν πολλά πέραν τζείνου που παράγομεν.Ως εκ τούτου, αποφασίσαμεν να ξεπουλήσομεν ότι έχομεν στους Μεσσίες της οικονομίας μας. Ότι πρόβλημαν έχουμεν αποφασίσαμεν να το λύσομεν με το να νεκατώσομεν Ρώσσους μέσα που τους εκάμαμεν τους νέους Ιησούς Χριστούς μας.

Με την ίδιαν ταχύτηταν μαχούμαστιν να κάμουμεν τους Κινέζους, τους αγίους της νέας μας θρησκείας.Το ερώτημαν έναι, αλήθκεια πόσον κόμα εννά περιπαίζομεν εαυτόν; Πόσα να αγοράσουν οι Ρώσσοι σε μιαν τριτοκοσμικήν χώραν; Πόσα να αγοράσουν οι Κινέζοι;Η λύση είναι η αύξηση της παραγωγικότητας τζαι η δημιουργία παραγωγικών τομέων της οικονομίας που θα παράξουν χειροπκιαστά αγαθά τζαι όι υπηρεσίες για φοροφυγάδες. Αλλά νούν εις τούντην "χώραν" έθθα βάλομεν. Άρα ακολουθούμεν πιστά τον δρόμον της Ελλαδίτσας μας.

Άτε, με το καλόν πουλήστε τζαι ούλλην την χώραν!

Ελπίζω να μου χαμογελάσει η τύχη για να σας θωρώ που (πολλά) μακρά!