Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Ο συνταξιούχος

Αληθινό συμβάν που έλαβε χώρα ομπρός των μαθκιών του πατέρα μου:

Ιούνιος 2012 εις μιάλην υπεραγοράν σε πλούσιαν περιοχήν της πρωτευούσης.

Εις τον διάδρομον με τα φθαρτά ήτουν ένας ηλικιωμένος. Εσύναεν τα μαραμμένα φύλλα των μαρουλιών, γκραμπιών και λοιπών λαχανικών τα οποία εφκάλαν όσοι είχαν περάσει τζείντην ημέρα που τζαμαί τζαι ετοποθετήσαν εις το πλάι του πάγκου. Έβαλλεν τα έναν έναν μέστην σακκουλλούιν του.

Ομπρός που τους άλλους πελάτες οι οποίοι επροσπαθήσουν να αγνοήσουν την απόλυτην φτώσςειαν που εβλέπαν για να μεν τους πκιάει η κατάθλιψη, ήρτεν ένας υπεύθυνος της υπεραγοράς.

-Συγγνώμην κύριε τι κάμνετε;
-Συνάω τα φύλλα που επετάξαν οι άλλοι.
-Κύριε τα φύλλα έν για πετάξιμον. Σταματήστε τζαι παρακαλώ φύετε.
-Άδρωπε μου εν έχω να φάω.
-Κύριε, αν θέλετε τα φύλλα, να φκείτε που την υπεραγοράν, να πάτε στο πίσω μέρος του κτιρίου που πετάσσουμεν τα φύλλα τζαι πριν τα πετάξουμεν να πάεις να τα πκιάεις.

"Άκου να σου πω", απαντά εξοργισμένος ο συνταξιούχος, "εννά πκιάω τα φύλλα τζαι εννά περάσω που το ταμείον χωρίς να τα πληρώσω επειδή εν κραώ μπακκίραν τζαι έν έχω να φάω".

Τζαι έτσι έκαμεν.

Αλλά μεν ανησυχείτε, ο πρόεδρος του λαού και της εργατιάς λαλεί μας ότι η οικονομία μας πάει καλά! Ένναιν γιαυτόν που μεθαύριον εννά ρτει η Τρόϊκα;

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Η φοράδα του Μιχαλιού


C'est dans dix ans je m'en irai
J'entends le loup et le renard chanter
J'entends le loup, le renard et la belette
J'entends le loup et le renard chanter
C'est dans neuf ans je m'en irai
La jument de Michao a passé dans le pré
La jument de Michao et son petit poulain
A passé dans le pré et mangé tout le foin
L'hiver viendra les gars, l'hiver viendra
La jument de Michao, elle s'en repentira
C'est dans huit ans...
C'est dans sept ans...
C'est dans six ans...
C'est dans cinq ans...
C'est dans quatre ans...
C'est dans trois ans...
C'est dans deux ans...
C'est dans un an...

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Μεν φέξεις


Χάραμαν του φου 
Τζαι παρακαλώ την αυκήν 
Να μεν φέξει της καμαρής μου 
Nα μεν με ξυπνήσει 

Προτιμώ τα όνειρα μου 
Δαμαί που η ζωή έν καλή 
Νώθω την βράστην του ψεύτικου νήλιου
Ξιάννω του ξύπνιου τον εφιάλτην 

Ανεργία, Φτώσςεια, Μιζέρκα 
Η Τζύπρος που αγάπησα
Πού εις τα αγκάλια της ενιώθηκα 
Προδώννεται, δολοφονείται, αποδημά


Χάραμαν του φου 
Παρακαλώ τον νήλιον 
Πέρκιμον κρωστεί μου
Τζαι εν φκει εις τον ουρανόν

Προτιμώ την μονήν μου 
Δαμαί που η ζωή έν όπως παλιά
Ξαναζιώ τα παιδικά γρόνια μου
Σςαίρουμαι την Τζύπρον όπως ήτουν προτινά

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Μαύρον ΛουτρόνΜε μύρια άνθη ραίνεις με
Τα πέταλλα τους σςεπάζουσιν με
Το άρωμαν τους μεθύζει με
Το κορμίν μου άνοιξη γινίσκεται

Αμμά κάτι μέσα μου λαλεί
Ότι κάτι καλά εν πάει
Γιατί πάστα καλά τους τα έκοψες
Τζαι τωρά πάνω μου σαπίζουσιν

Μυ μύρια πτώματα ραίνεις με
Τα κομμάθκια τους σςεπάζουσιν με
Ο θάνατος τους πνίει με
Το κορμίν μου τάφος γινίσκεται

Νώθω ότι τζαι γιω έναν που τζείνα είμαι
Πρόωρα εσκοτώσαν τα όνειρα μου
Μέσα μου άρκεψα σιγά να σαπίζω
Προσβλέπω για το υστερκόν.

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Η Κύπρος προς πώληση στους ΙησούςΌπως ξέρουμεντε ή εν ιξέρουμεντε ούλλοι μας, η Κύπρος έν παττισμένη που νάκρας. Προσπαθούμεν με νύσςα τζαι με δόνκια να μεν το παραδεκτούμεν τζαι να βρούμεν τρόπους να συνεχίσομεν να ζςούμεν πολλά πέραν τζείνου που παράγομεν.Ως εκ τούτου, αποφασίσαμεν να ξεπουλήσομεν ότι έχομεν στους Μεσσίες της οικονομίας μας. Ότι πρόβλημαν έχουμεν αποφασίσαμεν να το λύσομεν με το να νεκατώσομεν Ρώσσους μέσα που τους εκάμαμεν τους νέους Ιησούς Χριστούς μας.

Με την ίδιαν ταχύτηταν μαχούμαστιν να κάμουμεν τους Κινέζους, τους αγίους της νέας μας θρησκείας.Το ερώτημαν έναι, αλήθκεια πόσον κόμα εννά περιπαίζομεν εαυτόν; Πόσα να αγοράσουν οι Ρώσσοι σε μιαν τριτοκοσμικήν χώραν; Πόσα να αγοράσουν οι Κινέζοι;Η λύση είναι η αύξηση της παραγωγικότητας τζαι η δημιουργία παραγωγικών τομέων της οικονομίας που θα παράξουν χειροπκιαστά αγαθά τζαι όι υπηρεσίες για φοροφυγάδες. Αλλά νούν εις τούντην "χώραν" έθθα βάλομεν. Άρα ακολουθούμεν πιστά τον δρόμον της Ελλαδίτσας μας.

Άτε, με το καλόν πουλήστε τζαι ούλλην την χώραν!

Ελπίζω να μου χαμογελάσει η τύχη για να σας θωρώ που (πολλά) μακρά!

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Τζυπραίϊκα: Δειλά δειλα τζαι εις τα σκολεία!

Πολλυνίσκουσιν να καλά νέα όσον αφορά την γρούσσαν μας. Ακολουθεί αυτούσιον, άρθρον περί της εισαγωγής των Τζυπραίϊκων εις τα σκολεία.

Μιλάτε τζαι κυπριακά
| Εκτύπωση | 15/01/2012 | Του Κυριάκου Πενηνταέξ

Στο νέο μάθημα της γλώσσας, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν με τον εκπαιδευτικό τους διάφορα κειμενικά είδη του προφορικού και του γραπτού λόγου και την κυπριακή διάλεκτο.
Αξιοποιείται η διάλεκτός μας στα σχολεία

Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα νεοελληνικής δίνει ένα τέλος στη σύγχυση για το αν πρέπει οι καθηγητές και μαθητές να μιλούν και κυπριακά στα σχολεία

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της κυπριακής διαλέκτου θα επιφέρει θετικότατα αποτελέσματα στην εκπαίδευση γενικότερα του τόπου

Στα κυπριακά σχολεία πάντοτε υπήρχε μια αμηχανία σε ό,τι αφορά το ρόλο της διαλέκτου μας στον τρόπο διδασκαλίας και γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε ορισμένα σχολεία οι επιθεωρητές επιτρέπουν στους καθηγητές και μαθητές να χρησιμοποιούν την κυπριακή διάλεκτο, ενώ σε άλλα, λόγω άγνοιας, αρκετοί καθηγητές απαγορεύουν τη χρήση της κυπριακής διαλέκτου, θεωρώντας την εμπόδιο στη εκμάθηση της νεοελληνικής.

Το ζήτημα πλέον ξεκαθαρίζει, αφού φιλοσοφία του νέου αναλυτικού προγράμματος νεοελληνικής γλώσσας, που ξεκίνησε φέτος να εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας στη δημοτική και μέση εκπαίδευση, είναι πως πρέπει να αξιοποιείται και η κυπριακή διάλεκτος για να επιτευχθεί μια σωστότερη μετάβαση των μαθητών στη νεοελληνική γλώσσα.

Στιγματισμένη η διάλεκτος

Η υπεύθυνη του νέου αναλυτικού προγράμματος για τη γλώσσα, καθηγήτρια γλωσσολογίας Σταυρούλα Τσιπλάκου, δήλωσε στη «Σ» ότι σε πολλές χώρες οι διάλεκτοι είναι κοινωνικά «στιγματισμένες» όσον αφορά στο ρόλο που μπορούν να παίξουν στη γλωσσική διδασκαλία. «Αυτό συνέβαινε ώς τώρα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως έχουν δείξει και πολλές επιστημονικές έρευνες», είπε η κ. Τσιπλάκου.

Πρόσθεσε ότι στην Κύπρο η διάλεκτος κατά κανόνα δεν θεωρείται όργανο και μέσο καλλιέργειας του γραμματισμού, παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχει και γραπτή παράδοση. «Συχνά κυριαρχούν απόψεις περί ''γλωσσικού ελλείμματος'' των μαθητριών και των μαθητών ή και της γλωσσικής κοινότητας στο σύνολό της», συμπλήρωσε.

Η καθηγήτρια γλωσσολογίας τόνισε ότι ένας από τους στόχους του νέου προγράμματος είναι να αξιοποιήσει δυναμικά και ουσιαστικά τη γλωσσική ποικιλότητα και να την καταστήσει εργαλείο γλωσσικής καλλιέργειας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της γλωσσομάθειας και τη δημιουργία κριτικών στάσεων απέναντι στη γλώσσα.

Οι λόγοι

Έρευνα που διενήργησε η κ. Τσιπλάκου αναφέρει τους λόγους που πρέπει να αξιοποιηθεί η κυπριακή διάλεκτος στο εκπαιδευτικό σύστημα.

«Σε οποιοδήποτε παιδαγωγικό μοντέλο που ασπάζεται την αρχή ότι η επόμενη γνώση οικοδομείται πάνω σε προηγούμενη, η προϋπάρχουσα γνώση οφείλει να αξιοποιείται. Στην περίπτωση του γλωσσικού μαθήματος, η προϋπάρχουσα γνώση της διαλέκτου, το προϋπάρχον γλωσσικό κεφάλαιο των παιδών, οφείλει να γίνει όργανο οικοδόμησης της γνώσης της νέας ελληνικής. Αυτό συνεπάγεται αντιπαραβολική διδασκαλία της κυπριακής και της νέας ελληνικής, προκειμένου να καταστούν συνειδητές στις μαθήτριες και στους μαθητές οι ομοιότητες και οι διαφορές τους, ως μηχανισμός όξυνσης της μεταγλωσσικής τους ενημερότητας», αναφέρεται στην έρευνα.

Επίσης θεωρεί ότι στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού παίζει τεράστιο ρόλο η επίγνωση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η γλωσσική ποικιλότητα στην επικοινωνία.
«Αν πρόκειται να διδαχθεί λειτουργικά η διαφοροποίηση της γλώσσας, ανάλογα με το κειμενικό είδος και την περίσταση μέσα στην οποία γεννάται, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι διάφορες μορφές της γλώσσας κωδικοποιούν ιδεολογήματα, κοινωνικές σχέσεις και πολιτισμικές πρακτικές, αυτό δεν μπορεί να γίνει εν κενώ και ερήμην της γλωσσικής πραγματικότητας των μαθητριών και των μαθητών».

Η έρευνα καταλήγει ότι η αξιοποίηση της κυπριακής διαλέκτου θα επιφέρει θετικότατα αποτελέσματα στην εκπαίδευση γενικότερα του τόπου.

Πώς γίνεται το μάθημα γλώσσας

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν με τον εκπαιδευτικό τους διάφορα κειμενικά είδη του προφορικού και του γραπτού λόγου. «Επιλέγει ο δάσκαλος ή καθηγητής κείμενα είτε από λογοτεχνικά βιβλία ή από το διαδίκτυο, άρθρα εφημερίδων στη ελληνική γλώσσα ή στην κυπριακή διάλεκτο και στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης και κατανόησής τους», εξήγησε η καθηγήτρια.

Πρόσθεσε ότι στο πρόγραμμα «δεν προβλέπεται καμία μορφή ''διαχωρισμού'' των δύο ποικιλιών, ούτε στις ώρες διδασκαλίας ούτε μέσα στο μάθημα». «Αντίθετα, προβλέπει συνειδητή αντιπαραβολή. Δεν κάνει ρυθμίσεις ως προς το πώς πρέπει να μιλάνε μέσα στην τάξη οι εκπαιδευτικοί και οι μαθήτριες/μαθητές. Στη συζήτηση μέσα στην τάξη προτείνεται να χρησιμοποιείται όποια μορφή (ή μορφές) γλώσσας εξυπηρετούν καλύτερα την κατανόηση των νοημάτων», είπε η Σταυρούλα Τσιπλάκου.

«Ωστόσο, τόνισε, «στις δραστηριότητες παραγωγής λόγου, είτε προφορικού είτε γραπτού, θέλουμε οι μαθήτριες και οι μαθητές να είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι όσον αφορά ποια ποικιλία μιλούν/γράφουν, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κειμενικού είδους, τον πομπό, τον αποδέκτη κτλ.».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές θα μπορούν έτσι να κατανοήσουν τις βασικές δομικές ομοιότητες και διαφορές της νέας ελληνικής γλώσσας και της κυπριακής διαλέκτου και να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν σωστά.

«Η αξιοποίηση δεξιοτήτων από τη μητρική γλώσσα στο πλαίσιο διδακτικών μοντέλων προσθετικής διγλωσσίας μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Τέτοιες δεξιότητες περιλαμβάνουν, π.χ., την ικανότητα εντοπισμού και κατανόησης βασικών εννοιών με βάση το κειμενικό ή επικοινωνιακό συγκείμενο. Επίσης, κοινές γλωσσικές λειτουργίες και κειμενικά είδη και οι κειμενικές και πολιτισμικές-κοινωνικές συμβάσεις που τα διέπουν, μπορεί να είναι ήδη γνωστά στη μητρική γλώσσα και επομένως αναγνωρίσιμα στη δεύτερη. Ακόμα και η μεταγλωσσική επίγνωση της γραμματικής της μητρικής γλώσσας μπορεί να βοηθήσει στη συνειδητή εκμάθηση της δεύτερης», αναφέρει έρευνα της καθηγήτριας γλωσσολογίας.

Οι πρώτες εντυπώσεις καθηγητών και γονέων για το νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τη γλώσσα είναι πολύ θετικές. Κτίζεται, πλέον, η αντίληψη ότι η κυπριακή διάλεκτος αποτελεί κληρονομιά του τόπου και πρέπει οπωσδήποτε να μείνει ζωντανή.

Πηγή

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Εγίνηκεν η ώρα οι μάσκες να ππέσουν

Τον τελευταίον τζαιρόν το "κυβερνών" "κόμμαν" πκιάννει πολλαπλά Όσκαρ υποκρισίας.

Τι εστί το 'ΑΚΕΛ'; Κόμμαν. Τι κόμμαν όμως;

Το ΑΚΕΛ, σύμμαχος της νεοαστικής τάξης

Η νεοαστική τάξη έν τζείνη των Δημοσίων Υπαλλήλων, των ψευδοπροσφύγων τζαι τζείντων των Κομματόσκυλων που επωφελούνται που την κρατικήν εύνοιαν. Το ΑΚΕΛ συστηματικά υπερασπίζεται τα υπερδικαιώματα τους τζαι τες παχουλές επιταγές τους δίχα να σκεφτεί ότι τα ριάλλια ένναιν πέτρες που συνάουνται που τα χωράφια αμμά προέρκουνται που τους φορολογούμενους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Τούτη έν η πραγματική τάξη των εργατών τζαι όι οι προαναφερόμενοι αφού επιρεάζονται που τον πληθωρισμόν, την ανεργίαν τζαι γενικά ξέρουν εργασία καθώς οι προαναφερθήντες εν την κάμνουν. Η νεοαστική τάξη έν τζείνη η οποία συστηματικά εκμεταλλεύται την εργατική τάξη με τις ευλογίες του αντι-εργατικού και αντι-λαϊκού ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ ένναιν υπέρ των εργατών αμμά απλώς κατά των εργοδοτών τζαι γενικά τζείνων που έχουν περίτου ριάλλια που τζείνους λόγω παθολογικού πλουτοφθόνου τζαι μιας ακαταμάχητης οκνυρότητας. Στο ΑΚΕΛ επίσης παίζει το γεγονός ότι πολλά μέλη του ουδέποτε εδουλέψασιν πολλύν τζαιρόν εκτός κόμματος τζαι έτσι εν κατανοούν τον προλετάριο αλλά υποστηρίζουν σθεναρά την μεγαλύτερη πηγή εσόδων τζαι ψήφων τους, την νεοαστικήν τάξην.

Επίσης αρκετοί του ΑΚΕΛ υιοθετήσαν έναν μίγμαν αναρχικού και αστικού φιλειρηνισμού. Υποστηρίζουν ότι ο στρατός πρέπει να καταργηθεί τζαι ότι ο πόλεμος είναι κακός. Ξεχνούν φυσικά τα όσα έγραψε ο Λένιν όσον αφορά τον πόλεμο που κοντολογίς διαχωρίζει την θέση του από τους αστούς τζαι τους αναρχικούς τζαι δηλώνει ότι ο Μαρξισμός βλέπει τον κάθε πόλεμο ξεχωριστά. Ξεχωρίζει τους πολέμους εις αστικούς-ιμπεριαλιστικούς τζαι προλεταριακούς-αυτοδιαθέσεως με τους πρώτους νάν αντι-μαρξιστικοί τζαι τους 2ους μαρξιστικούς. Δηλαδή η φιλειρηνιστική εμμονή του ΑΚΕΛ, οδήγησεν την Ε.Φ. εις διάλυσην τζαι άηκεν τους προλετάριους δίχα άμυναν εναντίον των ιμπεριαλιστικών ορέξεων της Τουρκίας που κατέχει 1/3 της πατρίδος μας τζαι μας απειλεί συχνά για πόλεμο (Πχ. Εξόρυξη φυσικού αερίου). Ο σκοπός της Ε.Φ. ένναιν κανένας άλλος παρά να δώκει γρόνον εις τα γυναικόπαιδα να έβρουν καταφύγιον. Επι πρόσθετα φταίσιν μιαν ξεκοκκαλισμένην Ε.Φ. για το συμβάν στο Μαρί αλλά πως να χειριστεί η Ε.Φ. τα εμπορευματοκιβώτια χωρίς κονδύλια έτσι ώστε να τα αποθηκεύσει σε υπόγειο χώρο όπως επιβάλλεται για κάθε εκρηκτική ύλη; Το ΑΚΕΛ προτίμησε ιδιωτικά τζετ, επιδόματα, τον εφησυχασμόν κτλ. παρά την προστασίαν των Κυπρίων πολιτών τζαι την υποδομή της χώρας.

Τέλος, έν χαρακτηριστική η έλλειψη προσπάθειας του ΑΚΕΛ για την ανατροπή των αστικών θεσμών και της αστικής δημοκρατίας της Κύπρου. Τουναντίον, το ΑΚΕΛ όι μόνον αγκάλιασεν τους αστικούς αυτούς θεσμούς αμμά τους υπερασπίζεται λυσσαλέα τον τελευταίον τζαιρόν καλώντας το κοινό τζαι την αστικήν αντιπολίτευσην να σεβαστεί τους θεσμούς τζαι νόμους αυτής της αστικής δημοκρατίας!

Το ΑΚΕΛ, υπηρέτης της Διεθνής Καπιταλιστικής Τάξης

Η Διεθνιστική Καπιταλιστική Τάξη η οποία έσςει ως αυτοσκοπόν την εξολόθρευσην ούλλων των ανθρωπίνων ταυτοτήτων έτσι ώστε να μετατραπεί ολόκληρος ο πλανήτης εις μιαν ομοιόμορφην μάζαν καταναλωτών που εν μπορεί να βασιστεί σε τίποτα άλλον για να ικανοποιήσει την ανθρώπινην ανάγκην του να ξεχωρίζει παρά αγοράζοντα ασταμάτητα υλικά αγαθά.

Το ΑΚΕΛ συστηματικά προωθεί την εξάλιψην των ανθρώπινων ταυτοτήτων, στηρίζει ή εστήριζεν δικτάτορες οι οποίοι ξεζουμίζουν τον λαό τους όπως ο Μουμπάρακ, ο Πούτιν τζαι ο Ασσάντ τζαι δκιά τα οικόπεδα του ορυκτού πλούτου της Κύπρου εις διεθνείς εταιρίες όπως η Noble Energy. Επίσης η ομάδα του ΑΚΕΛ, η Ομόνοια, άηκεν τους παίχτες της απλήρωτους για μήνες πράξη η οποία μας παραπέμπει εις εποχές όπου εν επλάσκιετουν το συνδικαλιστικόν κίνημαν τζαι κατά τις οποίες υπήρχαν συνθήκες σκλαβιάς των εργαζομένων αφού εν επκιορώνουνταν.

Το ΑΚΕΛ, "Κομμουνιστικό" Κόμμα

Πως είναι δυνατόν οι εκπροσώποι του ΑΚΕΛ να συνεργάζουνται τζαι συναναστρέφτουνται με άτομα της Εκκλησίας (δέτε τες πρώτες σειρές σε εκδηλώσεις), να βάζουν υποψηφίους που υπερτονίζουν την θρησκευτική τους καταγωγή τζαι να επικαλούνται το Δεκαπενταύγουστο σγιαν δικαιολογία του να μεν διαμαρτύρουνται οι Αγανακτισμένοι; Τζαι ενώ καλούσιν την εκκλησία να μεν παραμβαίνει στα πολιτικά, εντούτοις έν τζείνοι που υποστηρίζουν τον αρχιεπίσκοπον Μακάριον. Τι ειρωνία! Έχουν πετάξει το "η θρησκεία είναι το όπιο του λαού" που το παραθύριν επειδή ξέρουσιν πολλά καλά ότι αν ακολουθήσουσιν την αληθινήν μαρξιστικήν γραμμήν όσον αφορά την θρησκεία εννά απωλέσουσιν ψήφους. Αμμά θωρείτε, άμμαν οι ψήφοι έν πάνω απ'όλα η εκπόρνευση εαυτού τζαι ιδεολογίας έν δικαιολογημένη.

Ας πούμεν ότι το ΑΚΕΛ έν τζείνον το κόμμαν που βοηθά τους καταπιεσμένους τζαι κατατρεγμένους. Ωστόσο πούμπου ήτουν άραγε το ΑΚΕΛ όταν ο Ρεγγίνος εφυλακίστηκεν επειδή ήταν ομοφυλόφιλος; Πουθενά. Επειδή απλούστατα εννά έχανεβ ψήφους. Ίσως να ακολουθούσε φυσικά τζαι το παράδειγμα της ΕΣΣΔ τζαι του Κάστρο που εφυλάκιζαν τους ομοφυλόφιλους επειδή δεν ήταν υποδείγματα του φύλου τους. Πούν το ΑΚΕΛ τώρα που η ανεργία βρίσκεται στο 9%, ο κόσμος πεινά τζαι ο Κύπριος εργαζόμενος εκδιώχνεται πού επαγγέλματα τζαι αντικαθαστείται από αλλοδαπούς;

Το ΑΚΕΛ λαφαζανεύκει μας καμπόσα για την πολυπολιτισμικήν κοινωνίαν τζαιν υπέρ της ανεξέλεκτης μετανάστευσης καθώς για τζείνους εν πλάσκιουνται λαθρομετανάστες. Την στάσην τούτην βασίζουν την εις το "οι εργάτες δεν έχουν σύνορα" τζαι κατ'επέκταση εις το "Proletarier aller Länder vereinigt Euch!" [εργάτες όλων των χωρών, ενωθείτε] του Κομμουνιστικού Μανιφέστου του Έγκελς τζαι του Μαρξ. Εντούτοις τούτη έν παρανόηση του συνθήματος γιατί απλούστατα ο Έγκελς τζαι ο Μαρξ ήτουν ρατσιστές, φασίστες τζαι εναντίον της ανεξέλεκτης μετανάστευσης.

Που το βασίζω;

Ο Έγκελς σε επιστολή του προς τον Μαρξ περί της Ιρλανδικής μεταναστεύσεως εις την Αγγλία το 1845 γράφει:

"These people [οι Ιρλανδοί] having grown up almost without civilisation, accustomed from youth to every sort of privation, rough, intemperate, and improvident, bring all their brutal habits with them among a class of the English population which has, in truth, little inducement to cultivate education and morality."

Τζαι συνεχίζει:

"Whenever a district is distinguished for especial filth and especial ruinousness, the explorer may safely count upon meeting chiefly those Celtic faces which one recognises at the first glance as different from the Saxon physiognomy of the native, and the singing, aspirate brogue which the true Irishman never loses."

Εγώ έχω κατηγορηθεί για ρατσισμόν για πολλά λιόττερα. Ο Έγκελς τι είναι; Ναζιστής μήπως; Τζαι εν σταματά δαμαί Η επιστολή έσςει επιπλέον σημασία γιατί ο Έγκελς προβαίνει εις τα ακόλουθα συμπεράσματα:

"With such a competitor the English working-man has to struggle, with a competitor upon the lowest plane possible in a civilised country, who for this very reason requires less wages than any other. Nothing else is therefore possible than that, as Carlyle says, the wages of English working-man should be forced down further and further in every branch in which the Irish compete with him."

"Such occupations are therefore especially overcrowded with Irishmen: hand-weavers, bricklayers, porters, jobbers, and such workers, count hordes of Irishmen among their number, and the pressure of this race has done much to depress wages and lower the working-class. And even if the Irish, who have forced their way into other occupations, should become more civilised, enough of the old habits would cling to them to have a strong, degrading influence upon their English companions in toil, especially in view of the general effect of being surrounded by the Irish."


Άρα ο Έγκελς μας λέει ότι η ανεξέλεκτη μετανάστευση οδηγεί εις τον άνισον ανταγωνισμόν μεταξύ Άγγλων τζαι Ιρλανδών εργαζομένων τζαι έσςει ως αποτέλεσμα την άδικην μείωσην των μισθών τζαι τον εκδιωγμόν του Άγγλου εργαζομένου που διάφορα επαγγέλματα. Πκοιός μπορεί να αρνηθεί ότι ακριβώς τούτον βιώνουμε τες τελευταίες δύο δεκαετίες εις την Κύπρον; Έννταιν τούτα που τονίζω γρόνια τώρα όσον αφορά την Κύπρο τζαι την μετανάστευση τζαι για τα οποία είχα πάλι κατηγορηθεί για ρατσισμό; Η ΑΚΕΛική στάση φιλική προς την ανεξέλεκτη μετανάστευση βάσει του "οι εργάτες δεν έχουν σύνορα" είναι άκρως αντι-κομμουνιστική. Κατ'ακρίβεια είναι φασιστοκαπιταλιστική καθότι βοηθά εις την εξολόθρευσην των ανθρώπινων ταυτοτήτων τζαι την μετατροπήν τους εις απλούς καταναλωτές.

Πριν έναν γρόνον περίπου το ΑΚΕΛ αποκαλούσεν ρατσιστές όσους ελαλούσαν κάτι για την εργοδότηση των κοινοτικών αμμά τώρα λόγω της κατακραυγής των ψηφοφόρων του βουρά να σώσει το εργατικόν κίνημαν που τους κακούς εργοδότες που εργοδοτούσιν μανιχά κοινοτικούς ξεχνώντα ότι τζαι οι κοινοτικοί έν μέρος του προβλήματος καθότι αποδέχουνται τους χαμηλούς μισθούς δίχα ενδιασμούς.

Έγκελς και Μαρξ, οι ρατσιστές

Για δέστε εδώ τι γράφει ο Έγκελς για τους Μεξικάνους:

"And will Bakunin accuse the Americans of a "war of conquest", which, although it deals with a severe blow to his theory based on "justice and humanity", was nevertheless waged wholly and solely in the interest of civilization? Or is it perhaps unfortunate that splendid California has been taken away from the lazy Mexicans, who could not do anything with it?"

Τζαι εις το ίδιον κείμενον γράφει πκιο κάτω:

"We repeat: apart from the Poles, the Russians, and at most the Turkish Slavs, no Slav people has a future, for the simple reason that all the other Slavs lack the primary historical, geographical, political and industrial conditions for independence and viability."

Επιπλέον, εις επιστολήν του Μαρξ προς τον Έγκελς εις τες 30 Ιουλίου του 1862, ο Μαρξ μιλά μεταξύ άλλων για τον Λασάλλ τον οποίον βλέπει σαν ανταγωνιστή. Να μερικές περιγραφές του Λασάλλ από τον Μαρξ

"The Jewish nigger Lassalle...It is now quite plain to me — as the shape of his head and the way his hair grows also testify — that he is descended from the negroes who accompanied Moses’ flight from Egypt (unless his mother or paternal grandmother interbred with a nigger). Now, this blend of Jewishness and Germanness, on the one hand, and basic negroid stock, on the other, must inevitably give rise to a peculiar product. The fellow’s importunity is also nigger-like."


Δηλαδή ο Μαρξ απεχθανόταν τα άτομα με μελαψόν δέρμαν τζαι εδιούσεν έμφασην εις την εθνοτικήν καταγωγήν. Παρεπιπόντως να ο Λασάλ. Αν τούτος έν "νέγρος" κατά τον Μαρξ, τότε ο μέσος Κύπριος τι είναι;

Τζαι τελεύκουμεν με αυτό. Σ'αυτό το κείμενο παρουσιάζουνται οι θέσεις του Μαρξ τζαι του Έγκελς για τους διάφορους λαούς στην Ευρώπη. Αποκαλούν τους Βαλκανικούς λαούς "Völkerabfälle", λαούς σκουπίδια, επειδή εν εφτάσασιν εις το επίπεδο του καπιταλισμού τζαι ζςουσιν υπό φεουδαρχικές συνθήκες. Ο Μαρξ αποκαλεί τούτους τους λαούς "so geldgierig wie die Juden", δηλαδή "τόσον φιλάργυρους όπως τους Εβραίους." Ο Έγκελς καλεί για έναν "Vernichtungskrieg" κατά των "slawischen Barbaren", δηλαδή πόλεμον εξολόθρευσης των βαρβάρων σλάβων.

Τι μας θυμίζει αυτό; Ναζιστική ρητορική. Εξ ου και ο ΝΑΖΙ είναι συντομογραφία του Nationalsozialistische.

Επι πρόσθετα εν θωρούν την πολυπολιτισμικότηταν με καλόν μάτι:

»Der wirklich strittige Punkt ist immer die europäische Türkei, die gro­ße Halbinsel südlich der Save und der Donau. Dieses herrliche Gebiet ist so unglücklich, von einem Konglomerat der verschiedensten Rassen und Nationalitäten bewohnt zu werden, von denen man schwer sagen kann, welche von ihnen die für die Zivilisation und Fortschritt am wenigsten befähigte ist.«

(Η Ανατολική Θράκη έσςει την δυστυχίαν να κατοικείτι που έναν μείγμαν διαφόρων εθνών τζαι ρατσών που τες οποίες κάπκοιος με δυσκολίαν μπορεί να πει αν έχουν την ικανότηταν για πολιτισμμόν τζαι πρόοδον)

Ενώ καλούν για πόλεμον κατά των Ρώσσων για να τους αποθύσουν από την Ευρώπη:

»Sie [die Russen] sind keine Slawen; gehören überhaupt nicht zur indogermanischen Race, sind des intrus [Ein­dringlinge], die wieder über den ­Dnjepr gejagt werden müssen, etc.«

(Οι Ρώσσοι ένναιν Σλάβοι, εν ανήκουν εις την Ινδογερμανικήν φυλήν, είναι εισβολείς οι οποίοι πρέπει να εκδιωχθούν πέρα του ποταμού Ντνγιεπρ)

Φυσικά κατά της πολυπολιτισμικότητας ήταν και ο Λένιν ο οποίος γράφει:

"Kautsky’s proposition is absolutely correct: the national state is the rule and the “norm” of capitalism; the multi-national state represents backwardness, or is an exception. From the standpoint of national relations, the best conditions for the development of capitalism are undoubtedly provided by the national state. This does not mean, of course, that such a state, which is based on bourgeois relations, can eliminate the exploitation and oppression of nations. It only means that Marxists cannot lose sight of the powerful economic factors that give rise to the urge to create national states."


Άρα ο Λένιν μας λέει ξεκάθαρα ότι οι καλλύττερες συνθήκες για την ανάπτυξην του καπιταλισμού έτσι ώστε να φτάσει στο ύψιστο σημείον του τζαι να επέλθει ο κομμουνισμός σγιαν μέρος της φυσικής εξέλιξης των οικονομιών τζαι λαών, έν το κράτος-έθνος τζαι ότι τα πολυπολιτισμικά κράτη έν οπισθοδρομικά. Εξ ου τζαι η προσπάθεια Ρωσσοποίησης όλων των μειονοτήτων εις την Σοβ. Ενωση η οποία απέτυχεν καθότι πριν την κατάρρευσην της σχεδόν 50% του πληθυσμού της αποτελείτο από μειονότητες καθιστώντα τούντην αποτυχίαν μέρος της συλλογικής αποτυχίας που οδήγησεν την Σ.Ε. στην κατάρρευσην.

Άρα λαμβάνοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ΑΚΕΛ δεν ακολουθά μαρξιστική γραμμή γενικά τζαι ότι το σύνθημα "εργάτες όλων των χωρών, ενωθείτε!" παίρνει δύο αστερίσκους: 1) Όσοι είναι λευκοί και 2) Όσοι είναι εργάτες σε βιομηχανοποιημένες και πολιτισμένες χώρες. Επίσης η στάση του ΑΚΕΛ όσον αφορά την ανεργίαν εννά οδηγήσει τον Κυπραίον είτε εις την πλήρην περιθωριοποίησην τζαι εξαφάνισην που τον χώρον εργασίας είτε εις την χαμηλομισθίαν. Το μέλλον του μέσου εργαζόμενου Κυπραίου έν δυσοίωνον, καταδικασμένον εις την πτώχειαν.

Η πραγματική ταυτότητα του ΑΚΕΛ

Η μόνη ταυτότητα του ΑΚΕΛ ένναιν άλλη παρά "εμείς δεν εκάναμε το πραξικόπημα" ή γενικά "εμείς δεν κάναμε ποτέ κακό στην Κύπρο". Τωρά αν τούτη ένει σοβαρή ταυτότητα έν αμφίβολον. Που την άλλην έν σίουρα ψέματα ότι το ΑΚΕΛ εν έκαμεν ποττέ κακόν εις την Κύπρο. Το ΑΚΕΛ ήταν γενικά απών κατά τον αντι-ιμπερεαλιστικό πόλεμο της ΕΟΚΑ, έπαιζε πελλόν όταν γνώριζε για το επικείμενο πραξικόπημα, φωνάζει για φασίστες αλλά ποττέ εν εζήτησεν την παραίτησην του Μακαρίου άμμαν έδωσε συγχωροχάρτι στους πραξικοπηματίες τζαι τέλος οδηγεί την Κυπριακή Δημοκρατία του 21ου πρώτου αιώνα εις τον γκρεμό με την οικονομική και κοινωνική της πολιτική αλλά τζαι τες ιδεολογικές εμμονές τζαι φασιστικές τάσεις του (Βλ. Μαρί). Επιμένει να πιστεύει παρά των αποδείξεων του αντιθέτου με θρησκευτική ευλάβεια που θυμίζουν τον κάθε κληρικόν ότι δεν έκανε κακό τζαι ότι ούλλοι οι άλλοι έχουν λάθος. Το ΑΚΕΛ ανέκαθεν ήτουν ουραγός εις τες εξελίξεις τζαι ουδέποτε εφάνειν ισάξιον των δύσκολων περιστάσεων.

Ο Α. Ζιαρτίδης, συνιδρυτής του ΑΚΕΛ και πρώην Γ.Γ. της ΠΕΟ, επροειδοποίησεν με την εκλογήν του Χριστόφια σαν Γ.Γ. του ΑΚΕΛ ότι έν επικίνδυνος καθώς εννά καταστρέψει το κόμμαν τζαι την Κύπρο. Μήπως έν τζαι τούτος φασίστας ή απλώς διορατικός;

Ο μύθος του "εμείς δεν κάναμε ποτέ κακό στην Κύπρο" αρχίζει να καταρρέει τάχυστα τζαι οδηγεί το ΑΚΕΛ σε κρίση ταυτότητας. Εξ ού τζαι καταφεύκει εις τες παλιές σταλινιστικές τακτικές, του να αποκαλεί τους πάντες φασίστες τζαι να τα φταίει ούλλα εις τους άλλους ή σε συνομωσίες.

Όμως το ΑΚΕΛ μάλλον θωρεί την νοσςάν του εις τον καθρεύτην. Εγίνειν το τέρας που μισά.

Τούτη ένει η αλήθκεια.

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Παίζουμε Κυπριακά: Εύγε στο ΡΙΚ!

Επειδή τηλεόρασην εν θωρώ, μόλις τελευταίως έμαθα ότι το ΡΙΚ άρκεψεν μιαν εκπομπήν εν ονόματι 'Παίζουμε Κυπριακά' εις την οποίαν οι καλεσμένοι εξετάζουνται ως προς την γνώσην τους για τα Τζυπραίϊκα.

Επαρακολούθησα μερικά επεισόδια τζαι έν αρκετά καλόν πρόγραμμαν τζαι πιστεύκω αξίζει τα συγχαρητήρια μου. Εύγε για την προσπάθειαν που γινίσκεται.

Δείτε το εχτεσινόν επεισόδιον δαμαί:

http://www.cybc.com.cy/index.php?option=com_videoflow&task=play&id=1886&sl=cats