Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Καλήν Πρωτογρονιάν

Η αντίστροφη μέτρηση
Όπου να σαι αρκεύκει

10...
Πότε επέρασεν ένας γρόνος; εμέν αρωτώ
Έντα γλήορα περνά ο γρόνος, δκιαπιστώννω

9...
Τα πράματα που εν έκαμα φέτη
Πομπρός μου περνούσιν σγιαν αστραπή

8...
Τες καλές τζαι τες κατζές στιμμές
Μιάν μιάν ξαναζςώ τες

7...
Ο γρόνος ήτουν καλός γιά κακός;
Σημαντικόττερον, έμεινεν ανεκμετάλλευτος;

6...
Πως όι, μάχουμαι να πιστώ
Για να μεν μαραζώσω

5...
Γυρών γυρών θωρώ
Το δικολόιν πεισκάζω*

4...
Για τζείνους πουν δαμαί καλοκαρτίζω*
Για τζείνους που λύπουν μακκουφκιάζω*

3...
Για έναν αριθμόν που εννά αλλάξομεν
Το νόημαν προπολλού το εχάσαμεν

2...
Οι τζαινούρκες αρκές
Εν χιέλουσιν ημερομηνίες

1...
Για να βελτιωθούμεν τζαι να ευτυσςίσομεν
Απόφαν* μανιχά πρέπει να πάρομεν

Καλήν Γρονιάν.Γλωσσάριν:

πεισκάζω = παίρνω παρουσίες
καλοκαρτίζω = χαίρομαι
μακκουφκιάζω = λυπάμαι
απόφα = απόφαση

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Πούμπου επήεν το καράβιν;

Μέστο καθηστικόν κάθουμαι
Την πατανίαν μου τυλίουμαι
Το δέντρον θωρώ τζαι σκέφτουμαι
Πούμπου επήεν το καράβιν;

Τα φωτούθκια αναυκοσβήννουσιν
Σγιάν τες ψυσςές που φεύκουσιν
Που άδικα εις τον άλλον τον κόσμον εβρεθήκασιν
Πούμπου επήεν το καράβιν;

Ατζέλλοι που τα κλωννιά κρέμμουσιν
Σγιάν δια απαγχονισμού να εκτελεστήκασιν
Το άστρον με την ελλατόμουττιν σγιάν να εσουβλήστειν
Πούμπου επήεν το καράβιν;

Ομπρός μου έναν δεντρόν στέκει
Η μυρώνια του ποκλονίζει σγοιόν ξεψυσςεί
Μιά κορτέλλα γρουσή σγιαν το σάβανον τυλιμένη
Τζαι αναρωθκιούμαι, πούμπου επήεν το καράβιν;
(Καλά Γέννα)

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Το φάντασμα του 74'

Έν έτη 2009, 35 γρόνια μετά το έγκλημαν του 74', το φάντασμαν των γεγονότων στοισςώννει μας κόμα. Το φάντασμαν κόμα ζςει μόνον επειδή οι εγκληματίες του 74' εν ετιμωρηθήκασιν. Κόμα δρουν για τον δκιαμελισμόν της Κύπρου.Ούλλοι σίουρα εννά έσςετε ακούσει ότι η σωρός του πρώην προέδρου τζαι μακαρίτη Παπαδόπουλου εκλάπειν που τον τάφον του. Η πράξη έν σίουρα απαράδεκτη, προβοκάτσια αμμά που πκοιόν, γιατί; Οι απαντήσεις βρίσκουνται ειστό ένταμπου μάσςεται να προκαλέσει το γεγονός τζαι τα άτομα που το εκάμασιν. Μια τέθκοια πράξη ακατάχνωτα εννά προκαλέσει έκρηξην του εθνικισμού, οργήν εναντίων των αριστερών, των ΔΗΣΥιτών τζαι γενικά εναντίων όσων υποστηρίζουσιν την λύσην. Αμμά γιατί να χιέλει κάπκοιος να προκαλέσει τούντα συναισθήματα;Ίσως επειδή η λύση ποττέ εν ήτουν τόσον κοντά; Επειδή εκαταλάβασιν ότι η λύση είναι προ των πυλών τζαι φοούνται να συζήσουσιν με τους Τ/κ. Επειδή εκαταλάβασιν ότι εννά χάσουσιν την πολιτικήν επιρροήν τζαι δύναμην τους αφού η πολιτική τους τζαι το μανιφέστο τους έν κτισμένον πάστην εισβολήν τζαι κατοχήν. Επειδή φοούνται την Τούρκιτζην κουλτούραν τζαι νομίζουσιν ότι η ελληνιτζή έν υποδιαίστερη. Φοούνται την αφομίωσην των Ε/κ ειστήν Τ/κ κοινότηταν. Άρα θέλουσιν μέστον παραλογισμόν τους να υποσκάψουσιν, να ποτινάξουσιν τες διαπραγματεύσεις με μιάν έκρηξην εθνικισμού.Πκοιοι το εκάμασιν; Τα ίθκια άτομα, ''ΕλληνοΚύπριοι'', που τες τελευταίες μέρες γράφουσιν πάστους τοίχους ''η Κύπρος είναι τουρκική'' τζαι πάστα αυτοκίνητα των Τ/κ ''ΕΟΚΑ''. Τούντα άτομα λαλούσιν ότι έν εθνικόφρων τζαι άλλες μαλακίες. Αυτοσκοπός τους όμως έναι να δκιαμελίσουσιν την Τζύπρον τζαι να γινεί διχοτόμηση. Εν τους ενδιαφέρει για τους Έλληνες της Τζύπρου. Αντιθέτως εν συνεννοημένοι με τους Τούρκους τζαι τους Καλαμαράες για να καταστρέψουσιν το νησίν, όπως το 74'. Για να αφανίσουσιν τους Τζυπραίους που την Τζύπρον.Πκοιούς εννά φταίξουσιν; Τους Επανενωνιστές, τους Τ/κ τζαι τους Τούρκους. Επειδή λαλούσιν ότι οι συνκεκριμένοι δουλεύκουσιν για την εξόντωσην του Ελληνισμού της Τζύπρου. Μεν γελιέστε. Οι εθνικιστές επροκαλέσασιν την εισβολήν. Οι εθνικιστές εκάμασιν 200,000 Τζυπραίους πρόσφυγες, 1619 αγνοουμένους τζαι 5,000 θανάτους. Οι εθνικιστές εδώκασιν την ευκαιρίαν ειστήν Τουρτζάν να φέρει 40,000 στρατεύματα, 150,000 εποίκους τζαι να γεμώσει η Τζύπρος μετανάστες επειδή προτιμούν να πκιορώννουσιν τους αλλοδαπούς παρά τους Ε/κ. Οι εθνικιστές επαρατήσασιν τα όπλα την ώραν που εκατέβαιννεν ο Τούρτζικος στρατός ειστήν Τζερύνιαν. Τα άτομα που τους μαστίζει η ημιμάθεια, που συνεννοούνται με Ελληνοεγγλέζικα τζαι γράφουσιν greeklish ενώ δηλώνουσιν Έλληνες.


Εν φταίει κανένας άλλος παρά τζείνοι που λαλούσιν ότι ένι Έλληνες. Τα ίθκια άτομα εκάμασιν τζαι την ιεροσυλίαν. Ο στόχος τους έν πλέον ο εμφύλιος. Να χυθεί περίτου γιαίμαν Ε/κ τζαι Τ/κ. Γιατί ααπούσιν την Ελλάδαν τζαι την Τουρτζάν, όι την Τζύπρον. Γιατί ααπούσιν τα ριάλια. Γιατί μισούσιν τους Τζυπραίους. Γιατί μισούσιν την Τζύπρον.

Μεν ξιάννεται, ο εθνικισμός μας έφερεν όπου είμαστιν σήμερον. Εγιώ, Εν Ξιάννω.

Αήννω σε μανιχόν σου

Η ημέρα που πάντα αφέρπιζες
Τζείνη η ώρα που κρυφά έτρεμες
Η στιμή που σου θκιούσεν εφιάλτες

Την πόρταν του σπιθκιού σου εφάτσςηεν
Ποκλείωτην τζαι ορθάννοιχτην την ήβρεν
Του κατωφλιού έμπειν, έσσω επέραεν

Κλαίεις τζαι οδύρεσαι
Για το τέλος παουρίζεις, σςυλλοφοάσαι
Γιατί η πίστη τζαι η γύναμη σου αήκαν σε

Τα όπλα εν σώννεις να τα σηκώεις
Τα πόθκια σου ούτε να τα κωλοσύρεις
Τον νουν σου εν ιμπορείς να τον κουμαντάρεις

Εμέν μεν με ασκοπάς
Για να σου τανύω μεν με παρακαλάς
Το σςέριν μου ξαπόλα μεν βαστάς

Εγιώ φεύκω, αήννω σε μανιχόν σου
Μεν αγκρίζεσαι, μεν με έσςεις ειστό άχτιν σου
Ούλλοι είχαμεν την τύσςην του λόου σου

Ποσςαιρετώ σε άντζακκις που σε λυπούμαι
Καλήν αντάμωσην μας εύκουμαι
Για λόου σου εννά προσεύκουμαι

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Αποκωδικοποιώντας τις Στατιστικές: Συμπεράσματα

Έναν συμπέρασμαν έναι ότι παρόλο που αξξήθηκεν ο αριθμός των μεταναστών η ένταξη μας ειστήν Ε.Ε. παραμένει ο κύριως τόπος καταγωγής της τεράστιας πλειοψηφίας των νεοαφηξέντων αλλοδαπών. Άρα η αξξημένη μετανάστευση ήταν αναπόφευκτη τζαι μιά που τες επιπτώσεις της ένταξης μας. Εντούτοις ο αριθμός των Ελλήνων ειστήν Τζύπρον εσημείωσεν απότομην πτώσην. Κακά τα ψέματα η Τζύπρος έσςει δεχτεί υπερβολικούς αριθμούς μεταναστών τζαι η διατάραξην ειστήν κοινωνία διαπιστώννεται τζαι που την άξξησην των ενκλημάτων ειστήν Τζύπρον (40% μετά το 2004).

Αν τζαι 2-3 σχολεία ειστήν Τζύπρον εκαταντήσασιν γκέτο για τα παιθκιά των μεταναστών εντούτοις 5-6% έν αλλόγλωσσα ειστό σύνολον τους τζαι έτσι το εκπαιδευτικόν σύστημαν έν εθκιαταράχτειν. Ήδη η τζυβέρνηση κάμνει καλήν δουλειάν για να ενταχθούσιν ειστήν κοινωνίαν τζαι να μάθουσιν Ελληνικά τα παιθκιά των αλλόγλωσσων που σημαίνει ότι αν εμείνουσιν ειστήν Τζύπρον ώστην ενηλικίωσην τους εννά θεωρούσιν τους εαυτούς τους Τζυπραίους.

Η Τζυβέρνηση εν πρέπει να θεωρεί τους μετανάστες σαν κάτι εχθρικόν. Πρέπει να θεωρόμεν τους μετανάστες σαν πιθανούς μόνιμους κατοίκους της Τζύπρου που μέσω την ένταξης τους ειστήν τζοινωνίαν εννά εξελληνιστούσιν μειώνοντα τες αρνητιτζές τους επιπτώσεις ειστήν τζοινωνίαν. Δυστυχώς όμως η τζυβέρνηση έν κόμα ειστά πρώτα στάδια ένταξης των μόνιμων αλλοδαπών ειστήν τζοινωνίαν τζαι εν πέρνει το θέμαν τόσον σοβαρά όσον πρέπει.

Έν απαράδεκτον εις μιάν Ευρωπαϊκήν Χώραν τόσοι μετανάστες να μεν μαθαίννουσιν την γλώσσαν του κράτους τζαι του λαού που τους φιλοξενά τζαι να απαιτούσιν όπως τους συντύσςεις ειστά εγγλέζικα για να καταλαβαίννουσιν ένταμπου λαλείς. Κόμα σςειρόττερα οι αλλοδαποί εκαναντήσασιν σκλάβοι. Πολλοί εργάζουνται 24/7, κυρίως οι Ασιάτισσες οικιακές βοηθοί τζαι οι ''νοσοκόμες'' των ηλικιωμένων. Τρανταχτή απόδειξη τζαι η πρόσφατη υπόθεση όπου ένας Ε/κ είσςεν σκλαβοπάζαρων με Ρουμάνους.

Επι πρόσθετα η Τζυπραίϊτζη οικονομία εξαρτάται τεράστια που εξωγενείς παράγοντες, όπως την ζήτηση τζαι την προμήθειαν εργατικού δυναμικού. Ο λόος έν απλώς. Κόμα εξαρτούμαστιν που τον τουρισμόν τζαι πάσχομεν που χαμηλήν παραγωγικότηταν ενώ πολλοί Τζυπραίοι αρνούνται να κάμουσιν θκιάφορες δουλειές. Η Τζυβέρνηση πρέπει να αρχίσει προγράμματα κατάρτησης για να φύουσιν καμπόσοι που συνκεκριμένα επαγγέλματα που έχουν κόρεσην όπως τους εκπαιδευτικούς. Επίσης πρέπει να αρκέψει τα κρατικά γηροκομεία γιατί έν απαράδεκτον τζαι γελοίον ο κάθε γέρος να έσςει μιάν βιετναμέζαν να τον υπηρετεί σαν σκλάβος.

Η Τζύπρος ανέκαθεν ήτουν μια χώρα της μετανάστευσης αμμά τα τελευταία γρόνια απειλείται η δομή της κοινωνίας αφού οι μετανάστες ΔΕΝ εντάσσουνται ειστήν κοινωνίαν. Ήρταν ούλλοι να ζήσουσιν την ζωήν που εκάμναν ειστήν χώραν τους ειστήν Τζύπρον. Τούτον ένναιν αποδεκτόν αμμά έναι δυστυχώς μιά που τες επιπτώσεις της φιλελεύθερης κοινωνιτζής πολιτιτζής. Μια πολιτιτζή πέρα για πέρα γελοία.

Ειστό μέλλον ένταμπου εννά γινεί; Αδύνατον να πεις. Το 2008 είεν μιάν δραματιτζήν μείωσην ειστό πλεόνασμαν της μετανάστευσης. Το 2009 λόγω οικονομιτζής κρίσης πιστεύκω ότι εννά προκύψει έλλειμαν της μετανάστευσης. Ήδη πολλοί νόμιμοι μετανάστες που απολυθήκασιν επήασιν έσσω τους, Εγγλέζοι που είχαν κατοικίες δακάτω εφύασιν, το ίθκιον τζαι πολλοί συνταξιούχοι ενώ ως τον Ιούλην είχασιν φύει 2,500 παράνομοι μετανάστες. Πιστεύκω ότι ώστα τωρά μπορεί να εφύασιν αλλο 1-2,000 παράνομοι αφού η κυβέρνηση έκαμεν τζαι εκστρατείαν για αντιμετώπισην της παράνομης εργοδότησης. Εξάλλου η παράνομη μετανάστευση εμειώθηκεν κατακόρυφα.

Το μόνον σίουρον έναι ότι μετά το 2009 η τζυβέρνηση πρέπει να προβεί σε πολλές τολμηρές αποφάσεις. Για την παιδείαν πχ. τα παιθκιά των μεταναστών πρέπει να κάμνουσιν ενταντικά μαθήματα ελληνικών ανεξαρτήτως του αν πάσιν εις ιδιωτικά ή εις δημόσια σχολεία. Όσον αφορά την εργασίαν να απαγορεύεται η εργοδότηση του οποιουδήποτε αλλοδαπού εν ξέρει ελληνικά. Οι τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί να κάμνουσιν ιδιαίτερα ειστά σχολεία για τους μετανάστες που θέλουσιν δουλειάν. Όσοι εργοδότες εργοδοτούσιν παράνομους ή αλλοδαπούς που εν επεράσασιν τες εξετάσεις βασιτζής γνώσης ελληνικών να δέχουνται επί πρόσθετην φορολογίαν 10% ειστά ακάθαρτα έξοδα τους ανά κκελλέν τζαι αν μεν πκιορώσουσιν εννά κλείει η επιχείρηση τζαι οποιαδήποτε νέα επιχείρησην πάει να αννοίξει εννά αναγκάζεται να αναγράφει πάστην πόρταν του ότι εργοδοτεί παράνομα μετανάστες ή εργοδοτεί πάρανομους μετανάστες. Τέλος πρέπει να γινεί παράνομη η παροχή υπηρεσιών υγείες, παιδείας τζαι κατοικίας εις παράνομους μετανάστες.

Τούτα έν μόνον λλία που τα μέτρα που πρέπει να λάβει η τζυβέρνηση. Φυσικά παίζουσιν πολλά συμφέροντα τζαι εν τέλη εννά ναι δύσκολον να περάσουσιν ασχέτως με το πόσον αναγκαία έναι.

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Αποκωδικοποιώντα τες Στατιστιτζές Πληθυσμού

Εις τούντην ανάρτησην χιέλω να αναλυσω την Δημογραφιτζήν Αναφοράν του 2008 που την τζυβέρνησην. Τελευταίως απασχολά πολλά την τζοινωνίαν μας το θέμαν της μετανάστευσης λόγω της παράνομης μετανάστευσης που είχαμεν το 2008 που την Συρίαν αλλά τζαι το γεγονός ότι ειστήν Κύπρον έσςει έναν δυσανάλογον αριθμόν παράνομων τζαι νόμιμων μεταναστών.

Για μιαν συνκριτικήν ανάλυσην ας αρκέψομεν με την Απογραφήν του Πληθυσμού του 2001. Η απογραφή λαλεί ότι ως τον Οκτώβρην του 2001 η Τζύπρος είσςεν πληθυσμόν περίπου 703,500 άτομα. Παρούλα τούτα έχοντα του αριθμούς μεταξύ 2002-08 για τους Τζυπραίους που επαναπατιστήκασιν, την φυσιτζήν άξξησην του πληθυσμού τζαι το πλεόνασμαν της μετανάστευσης (ούλλα που τες δημογραφιτζές αναφορές 2002-08) φκάλομεν τον υπολογισμόν 705,534 για τον πληθυσμόν την 1.1.2002.

Ο πληθυσμός θκιαμοιράζεται εις 639,507 πολίτες της Τζυπραίϊτζης Δημοκρατίας ή 90.64% (με 360-400 Τ/κ) τζαι εις 66,027 ξένους υπήκοους ή 9.36% του πληθυσμού με 36,792 άτομα ή 55.72% να ναι που τες χώρες της σημερινής Ε.Ε. των 27, 9,355 να ναι που τες υπόλοιπες ευρωπαϊτζές χώρες, 1,320 που την Αφριτζήν, 1,220 που την Αμεριτζήν, 15,049 που την Ασίαν, 290 που την Ωτζεανίαν τζαι 2,001 που άγνωστην χώραν. Οι μιαλλύττερες ομάες μεταναστών ήσαν οι Καλαμαράες με 17,459 άτομα, οι Εγγλέζοι με 11,870, 4,952 Ρώσσοι, 4,939 Σςρι Λανκκέζοι, 3,245 Φιλιππινέζοι, 2,411 Βουλγάροι, 1,778 Ρουμάνοι, 1,436 Σύριοι, 1,313 Ινδοί τζαι 1,259 Ουκρανοί Υπήκοοι.

Η Δημογραφιτζή αναφορά του 2008 μας λαλεί ότι ο πληθυσμός έν 796,875 άτομα με 668,700 Ε/κ. Η άξξηση οφείλεται εις την φυσιτζήν άξξησην του πληθυσμού, την μετανάστευσην τζαι τον επαναπατρισμόν Τζυπραίων. Μεταξύ του 2002-2008 είχαμεν 59,034 γεννήσεις τζαι 36,716 θανάτους. Σημείωσην έναι ότι μέστες γέννες τζαι τα θανατικά εν λαλεί αν συμπεριλανβάννει τους αριθμούς που αφορούν τους αλλοδαπούς αλλά μας δκια την εντύπωσην ότι εν τους συμπεριλανβάννει. Ενώ μέστους θανάτους μετρούσιν τζαι οι Τζυπραίοι που εμεταναστέυσασιν, επεθάνασιν ειστό εξωτερικόν τζαι εθαφτήκασιν ειστήν Τζύπρον. Τέλως πάντων η φυσιτζή άξξηση έναι 22,318 άτομα. Μεταξύ του 2002-8 είχαμεν αφήξεις (εμπάματα) 126,353 ατόμων για θκιαμονήν πέραν του νιού γρόνου τζαι 57,330 αναχωρήσεις (φευκάματα). Το πλεόνασμαν της μετανάστευσης έναι 69,023. Συμπεριλανβάννει αφήξεις 11,512 τζαι αναχωρήσεις 4,637 Τζυπραίων με πλεόνασμαν 6,875 Τζυπραίους. Άρα 639,507 + 6,875 + 22,318 = 668,700 Ε/κ που έν ο αριθμός που δκιά η Δημογραφιτζή Αναφορά.

Ενώ 66,027 + 62,148 = 128,200 άτομα που έν αλλοδαποί. Οι Ε/κ έναι 83.91% τζαι οι αλλοδαποί 16,09%. Θωρόμεν ξεκάθαρα μιάν εκτίναξην πέραν του 50% ειστόν αριθμόν των αλλοδαπών τζαι μιάν άξξησην 6-7% ειστήν άξξησην των μεταναστών ειστόν συνολικόν πληθυσμόν. Αλλά πόθεν έναι τούτοι ούλλοι. Που την Ε.Ε. έχομεν 93,073 άτομα, που την υπόλοιπην Ευρώπην 16,239, που την Αφριτζήν 2,167, που την Ασίαν 2,075, που την Αμεριτζήν 2,188, που την Ωτζεανίαν 1,131 τζαι που άγνωστην χώραν 14,861 (μάλλον ούλλοι που 3ες χώρες). Άρα θωρόμεν ξεκάθαρα ότι οι αλλοδαποί που την Ε.Ε. των 27 αποτελούσαν σχεδόν ούλλην την μετανάστευσην των τελευταίων ετών τζαι αποτελούσιν 72,60% ούλλων των αλλοδαπών. Οι πλείστοι μετανάστες που εφύαν ήταν που την Ασίαν. Πκιο αναλυτικά ήρτασιν 20,044 Ασιάτες τζαι εφύασιν 33,018, δηλαδή έλλειμαν 12,974 τζαι πλεόνασμαν που τον αριθμόν του 2001 2,075 άτομα. Εντούτοις θωρόμεν ότι εφύασιν 15,833 Σςρι Λανκκέζες τζαι ήρτασιν μόνον 6,953 με τελικόν αριθμόν -3,941 Σςρι Λανκκέζες! Άρα σκεδόν ούλλοι που άγνωστες χώρες έν που την Ασίαν τζαι ειστήν Τζύπρον έσςει τουλάχιστον 3,941 Σςρι Λανκκέζες.

Οι μιαλλύττερες ομάες έναι Καλαμαράες 38,628, Εγγλέζοι 27,330, Ρώσσοι 10,223, Πολωνοί 4,651, Βουλγάροι 4,395, Ρουμάνοι 4,340, Σςρι Λανκκέζες 3,941, Σλοβάκοι 2,596, Γερμανοί 2,375, Φιλιππινέζοι 1,844, Σύριοι 1,800, 1,666 Ουκρανοί, Σέρβοι 1,626, Αμερικάνοι 1,596 τζαι 1,121 Λιβανέζοι. Σημαντικόν τωρά έναι ότι δεν ξέρομεν πόσοι έναι Ε/κ με Εγγλέζικα, Καλαμαρίστικα, Αμερικάνικα, Αυστραλέζικα, Νοτιοαφρικάνικα τζαι άλλα θκιαβατήρια άρα τζαι ξένην υπηκοότηταν. Υποθέτω ότι τους εμετρήσασιν σαν Τζυπραίους ειστήν μετανάστευσην πρός Τζύπρον. Επίσης ξέρομεν που στατιστικές της Ευρωστατιστιτζής Υπηρεσίας (Eurostat) ότι εδωθήκασιν εις 11,776 άτομα Υπηκοότηταν της Τζυπραίϊτζης Δημοκρατίας μεταξύ 2002-2006! Οι αριθμοί τους εν συμπεριλανβάνονται ειστόν αριθμόν των Ε/κ επειδή ο επαναπατρισμός τζαι οι γεννήσεις καλύφκουσιν την διαφοράν μεταξύ του πληθυσμού των Ε/κ το 2001 τζαι το 2008! Αν ειστόν αριθμόν των πολιτών της δημοκρατίας το 2001 εσυμπεριλανβάνονταν είναι άγνωστον αμμά μάλλον όι! Εντούτοις ο αριθμός τους μάλλον ήταν μικρός κάπου ειστές 4-6,000 (είναι 9% του αριθμού των αλλοδαπών το 2008 άρα χρησιμοποιώ το ίθκιον ποσοστόν για τον αριθμόν του 2001 λανβάνοντα όμως υπόψην ότι ήσαν η πρώτη δεκαετία μετά το ''άννοιμαν'' των συνόρων το 1991).

Άρα έχομεν 668,200 Ε/κ τζαι 11,776 Υπηκόους που όμως μετρούνται σαν αλλοδαποί! Πράμαν οξύμορον! Σύνολον 679,976 Υπηκόοι ή 85.33% του πληθυσμού, μείωση του 5%, ενώ με τους Καλαμαράες (718,604) πρέπει να θεωρόμεν ότι 90.17% παραμένουν μέλη της Ελληνιτζής Κοινότητας. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2001 ήσαν 93.82%, μείωση κατά 3.5% περίπου. Τωρά όμως πρέπει να αναρωτηθούμεν αν όντως εμεινίσκασιν 796,875 άτομα την 1.1.2009 ειστήν Τζύπρον.

Μάλλον όι γιατί σύφφωνα με τες στατιστιτζές της αστυνομίας περίπου 30,000 αλλοδαποί που ήρτασιν παράνομα ή που ελήξασιν οι βίζες τους ή που εν εφύασιν μετά που απορρήφτειν η αίτηση ασύλου τους πιθανόν να παραμεινίσκουσιν ειστήν Τζύπρον. Άρα οι αλλοδαποί πρέπει να ναι 145,000 σςιλιάες (λαμβάννω υπόψην ότι πρέπει να εδωθήκασιν εις τουλάχιστον αλλο 2,000 άτομα Υπηκοότηταν) τζαι ο συνολικός πληθυσμός 826,000 που σημαίνει ότι 87% άτομα έναι μέλη της Ελληνιτζής Κοινότητας. Άρα έχομεν μιάν μείωσην του 7% που το 2001.