Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Der Schein trügt...
und es ist nicht alles Gold, was glänzt.

[Τα φαινόμενα απατούν και ότι λάμπει ουκ εστί χρυσός]

Η επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελάριου Μέρκελ ήτουν άκρως ενδιαφέρον, ειδικά για άτομα όπως εμέναν που παρακολοθούν στενά τες εξελίξεις όι μόνον εις την Ευρώπην γενικά αλλά τζαι την ίθκιαν την Γερμανίαν.

Πολλοί εις τα ιστολόγια εσπεύσαν να επαινέσουσιν τον πρόεδρον για την σημαντικήν του διπλωματικήν επιτυχίαν καθώς η Μέρκελ εξέφρασεν την πλήρην υποστήριξην της υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τούτη η επιτυχία έρκεται τζαι δέννει με την επίσκεψην του Πάπα τζαι του Ρώσσου Προέδρου Μεντβέντεβ. Το να χρεώσει όμως κάπκοιος της επίσκεψην της Μέρκελ εις τον πρόεδρον Χριστόφκιαν έν άκρως αφελές.

Η Μέρκελ έκαμεν ότι δήλωσην έκαμεν επειδή:

1. Η ανακάλυψη τεραστίων αποθεμάτων υγραερίου νότια των ακτών του νησςού μας καταστεί την Κύπρον ανεκτίμητη για την Ε.Ε. η οποία προσπαθεί να απογαλακτιστεί που την εξάρτησην της σε πετρόλαον τζαι γκάζιν που την Μέσην Ανατολήν. Άλλες προσπάθειες της Γερμανίας έν η στενή συνεργασία με την Ρωσσίαν τζαι η δημιουργία του αγωγού "Βορείου Ρεύματος"/North Stream. Ο συγκεκριμένος αγωγός εννά τανύσει της Γερμανίας επειδή εννά αυξήσει την εισαγωγήν υγραερίου που την Ρωσσίαν τζαι να να την μειώσει που επικίνδυνες περιοχές όπως την Μέσην Ανατολήν. Εντούτοις η Γερμανία εν επιστεύκετε την Ρωσσίαν πλήρως.

Το άνοιμαν του Ρωσσοκινέζικου αγωγού σημαίνει ότι η Ρωσσία μπορεί να εκβιάζει την Ευρώπην τζαι την Κίναν εναλλάξ για να πετύχει αυξήσεις εις τες τιμές πώλησεις υδατανθράκων. Εξ ού τζαι η Ε.Ε. κάμνει άλλες συμφωνίες με χώρες όπως το Αζερμπαϊζςάν. Το γεγονός ότι ανακαλύφτηκεν υγραέριον εις τες ακτές μας χαροποιεί την Γερμανίαν ιδιαίτερα επειδή τωρά εννά μπόρει να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγραερίου εις την ηπειρωτικήν Ευρώπην δίχα το ίδιον το αέριον να περνά που χώρες εκτός της Ε.Ε. Επί πρόσθετα η τιμολόγηση του υγραερίου εννά γινίσκεται εις Ευρώ που ενδυναμώννει το νόμισμαν εις μιαν δύσκολην περίοδον.

2. Η Μέρκελ εν θέλει την Τουρτζάν εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσην

Α. Η κοινή γνώμη εις Γερμανίαν τζαι Γαλλίαν εν θέλουν να δούσιν την Τουρτζάν μέλος της Ε.Ε. επειδή γνωρίζουν πολλά καλά το χάος που εννά επικρατήσει μετά την ένταξην της με την μαζικήν κάθοδον πτωχών Τούρκων πολιτών [Κούρδων] εις την Ευρώπην καθώς επίσης τζαι παράνομων μεταναστών αφού η Τουρτζά έσςει σύνορα με χώρες όπως το Αζερμπαϊζςάν, την Συρίαν, το Ιράκ τζαι το Ιράν. Σύνορα τα οποία έν δυσκολοφύλακτα επειδή έν εις ορεινές περιοχές.

Β. Η Ευρώπη γινίσκεται ούλλον τζαι πκιο Ισλαμοσκεπτικιστική. Η ιδέα της πολυπολιτισμικότητας εις την Ευρώπην αλλάσσει επειδή εδιαπιστώθειν ότι οι μόνοι μετανάστες που μπορούν να ενταχθούσιν εις την κοινωνίαν μιας ευρωπαϊκής χώρας έν τζείνοι που έρκουνται που άλλες Ευρωπαϊκές χώρες τζαι γενικά άλλες χώρες της Δύσης. Η ένταξη μουσουλμάνων μεταναστών εις την κοινωνίαν έν η εξαίρεση παρά ο κανόνας τζαι εδημιουργηθήκασιν αμέτρητα γκέτο εις ούλλην την Ευρώπην. Η ραγδαία άνοδος του Ισλαμιστικού κινήματος θέτει εις κίνδυνον της ασφάλειαν εις την Ευρώπην αφού θέλει να καταργήσει το σύγρονον ευρωπαϊκόν κράτος τζαι να το αντικαταστήσει με έναν ισλαμικόν.

Η Μέρκελ έκαμεν το ξεκάθαρον ότι η Γερμανία εννά αποτρέψει τούντην εξέλιξην άντα τζαι εδήλωσεν "Multikulti ist gescheitert" [Η πολυπολιτισμικότητα έχει αποτύχει] που αντίθετα με την ερμηνείαν που εδώκασιν οι "ανθρωπιστικές" οργανώσεις, εν αναφερόταν εις τον κάθε μετανάστην εις την Γερμανίαν αλλά εις τους μουσουλμάνους μετανάστες (Μόνον οι ομάδες μουσουλμάνων μεταναστών αντιδράσαν, οι υπόλοιπες όι επειδή εξέραν σε πκοιόν απευθυνόταν η Καγκελλάριος). Η συζήτηση που γίνεται εις την Ευρώπην για το θέμαν έν μιάλη τζαι ούλλων τζαι πκιο πολλοί Ευρωπαίοι καταλήγουσιν εις το συμπέρασμαν ότι "'η εντάσσουνται ή απελαύνουνται" που διαπιστώννεται εύκολα με την άνοδον διαφόρων Ισλαμοσκεπτικιστικών κομμάτων όπως το ολλανδικόν Partij voor de Vrijheid [Κόμμα για την Ελευθερία] του Geert Wilders [Χέηρτ Βίλντερς].

Η Γερμανία κάμνει στοχευμένες προσπάθειες για ευγενικόν ξεκούμπισμαν των Τούρκων, Κούρδων τζαι Αράβων μεταναστών της. Ήδη οι μισοί Τούρτζοι εις την Γερμανίαν θέλουν να φύουν τζαι πλέον περίτου Τούρτζοι φεύκουν που την Γερμανίαν από ότι έρκουνται.

Γ. Η μάχη για τον έλεγχον της Ε.Ε.

Αν ενταχθεί ποττέ η Τουρτζά εις την Ε.Ε., εννά γινεί σε καμιάν 10ρκαν ή 15ρκαν χρόνια αλλά ως τζείντον τζαιρόν η Τουρτζά εννάν το μιαλλύττερον κράτος εις την Ε.Ε. λόγω της μείωσης του πληθυσμού εις την Γερμανίαν τζαι την ταχαίαν αύξησην του εις την Τουρτζάν (ασχέτως αν οφείλεται επί το πλείστον εις τες γεννήσεις Κούρδων). Τούτον αυτόματα σημαίνει ότι η Γερμανία εννά χάσει τον έλεγχον της Ευρώπης τζαι εννά πρέπει να συνεργαστεί με την Τουρτζάν για να περάσει την ατζένταν της εις την Ε.Ε. Μια τέθκοια συνεργασία με τους Ισλαμιστές που κυβερνούν εις την Τουρτζάν θεωρείται αδιανόητη. Επιπλέον η Γαλλία φοάται ότι αν μπει η Τουρτζά εις την Ευρώπην εννά χάσει την δικήν της επιρροήν τζαι ότι εννά αποδυναμωθεί ο Γαλλογερμανικός άξονας.Άρα κοντολογίς οι δηλώσεις της Μέρκελ εν οφείλουνται εις τες κινήσεις Χριστόφκια. Αντιθέτως η Γερμανία σγιαν μια χώραν που ακολουθεί μιαν ρεαλιστικήν εξωτερικήν πολιτικήν τζαι θωρεί μόνον το συμφέρον της ιδίας [τέθκοιαν αλλάγήν θέλει τζαι η Κυπριακή εξωτερική πολιτική], θα χρησιμοποιήσει πιθανώς το Κυπριακόν ως τρόπον παρεμπόδισης της ένταξης της Τουρτζάς εις την Ε.Ε. επειδή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της. Μια διαιρεμένη Κύπρος συμφέρει του Γαλλογερμανικού άξονα.

Η Μέρκελ εδήλωσεν ότι εδήλωσεν όι για λόγους αγάπης προς την Κύπρον ή λόγους Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης κτλ. Αμμά επειδή θωρεί το προσωπικόν της συμφέρον σγιαν πολιτικός (γίνονται εκλογές σύντομα εις την Γερμανίαν) τζαι το συμφέρον της χώρας της (υγραέριον τζαι ένταξη Τουρτζάς). Εμείς σγιαν Κύπρος πρέπει να ταυτοποιήσομεν, να αναλύσομεν τζαι να εκμεταλλευτούμεν τους λόγους δια τους οποίους κάμνει ότι κάμνει η Μέρκελ για το δικόν μας συμφέρον.

Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Ολοτζαίνουρκος

Ξεκινούμεν την γρονιάν με έναν ανέκδοτον:

Έτος 2050, παρπατά ένας Κυπραίος εις τον δρόμον τζαι θωρεί έναν κατάστημαν με πινακίδαν "ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ". Εκίνησεν του την περιέργειαν γιαυτόν έμπηκεν μέσα να δει ένταμπου σςει.

Θωρεί εις το πρώτον ράφιν:

ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΪΝ - 100 ΕΥΡΩ

Επαραξενεύτει ο Κυπραίος. Μα μόνον 100 ευρώ ο εγκέφαλος του Άϊστάϊν σιόρ;

Προχωρά εις το 2ον ράφιν:

ΤΖΟΡΤΖ ΓΟΥΑΣςΙΝΓΚΤΟΝ - 1000 ΕΥΡΩ

Μα έν δυνατόν; Ο εγκέφαλος του πρώτου πρόεδρου της Αμερικής μόνον 1000 ΕΥΡΩ;

Προχωρά εις το 3ον ράφιν:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΙΣΤΟΦΚΙΑΣ - 10,000,000 ΕΥΡΩ

- Αποκλείεται νάν σωστές οι τιμές, λαλεί ο Κυπραίος.

Πάει εις τον ιδιοκτήτην του καταστήματος τζαι λαλεί του:

- Ρε κουμπάρε, ένταλως είναι δυνατόν ο εγκέφαλος του Άϊνστάϊν νάν 100 ΕΥΡΩ τζαι ο εγκέφαλος του Γριστόφκια 10,000,000;;
- Ε ένταλως νά μένναιν 10 εκατ. ρε κουμπάρε;! Αφού έν ολοτζαίνουρκος. Εν τον εχρησιμοποίησεν ποττέ.

Καλήν γρονιάν να σςετε!