Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ψέματα τζαι Αλήθκειες...

...όσον αφορά την μετανάστευσην εις την Κύπρον:

Ε: Πόσοι έν οι μετανάστες εις την Κύπρον;

Α: Πολλά λέγονται για τους αριθμούς των μεταναστών εις την Κύπρον.

Περιληπτικά εις την Κύπρον μέχρι την 1.1.2009 εζςούσασιν 128,200 νόμιμοι μόνιμοι μετανάστες που ούλλες τες χώρες του κόσμου. Σύνολον μόνιμου νόμιμου πληθυσμού: 797,000. Οι νόμιμοι μετανάστες αποτελούσιν το 16% του μόνιμου νόμιμου πληθυσμού. Οι Ε/Κ το 84%. Εις την Κύπρον έχομεν τζαι 25,000 παράνομους μετανάστες. Δηλαδή ο πραγματικός πληθυσμός έν 822,000 περίπου. Το σύνολον των μεταναστών έν 18.5% ή 155,000. Δηλαδή σχεδόν ένας τους πέντε εις την Κύπρον έν μετανάστης.

Αν μετρήσεις την νόμιμην αρνητικήν τζαι θετικήν μετανάστευση μεταξύ 2002-8 για κάθαν εθνικότηταν καταλήγεις εις το εξύς συμπέρασμαν. Εις την Κύπρον ζςούσιν περίπου 35-40,000 Ελλαδίτες, 25-30,000 Βρεττανοί, 8-10,οοο Ρώσσοι, 5-10,000 Ρουμάνοι, 5-10,000 Βουλγάροι και οι υπόλοιποι έν των υπόλοιπων εθνικοτήτων.

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει διάφορα στοιχεία που εν συφφωνούσιν με την Ευρωστατιστικήν ή την Κυπριακήν Στατιστικήν Υπηρεσίαν δείχνει την προχειρότηταν με την οποίαν αντιμετωπίζεται το θέμαν. Ακριβείς αριθμούς εννά μάθουμεν με την πανευρωπαϊκήν Απογραφήν Πληθυσμού το 2011.

Ε: Πόσον αυξήθηκεν η μετανάστευση τζαι ένταλως συγκρινούμαστιν με την υπόλοιπην Ε.Ε.;

Α: Σύμφωνα με την Απογραφήν Πληθυσμού του 1960 οι μετανάστες εις την Κύπρον ήτουν 5% του πληθυσμού. Σύφφωνα με την Απογραφήν Πληθυσμού του 2001 εις την Κύπρον εζςούσασιν 65,000 περίπου νόμιμοι μόνιμοι μετανάστες ή 9% του πληθυσμού εκ των οποίων οι 18,000 Ελλαδίτες, 12,000 Βρεττανοί, 5,000 Ρώσσοι τζαι 5,000 Σςρι Λανκκέζοι/-ες. Δηλαδή εντός 41 γρόνων το ποσοστόν αυξήθηκεν κατά 4%. Τα τελευταία χρόνια είχαμεν 62,000 επιπλέον μετανάστες, διπλασιασμός δηλαδή, τζαι το ποσοστόν των μεταναστών αυξήθηκεν κατά 7%.

Εις την Ε.Ε. των 27 ο μέσος όρος των μόνιμων νόμιμων μεταναστών έν 6.4%. Ο μέσος όρος των 15 έν 9.7%. Η Κύπρος έσςει το 3ον πιο ψηλόν ποσοστόν εις την Ε.Ε. Να σημειώσομεν επίσης ότι 15-20% των Κυπραίων περίπου παντρεύκουνται αλλοδαπούς/ες με την πλειοψηφίαν τους νάν Ελλαδίτες/ισσες, Ρώσσους/ιδες, Εγγλέζους/ες (Δημογραφικές εκθέσεις 2002-8). Τα 15,000 άτομα που επκιάσιν Κυπριακήν υπηκοότηταν μεταξύ 2002-7 εν μετρούσιν μέστους αριθμούς των Ε/Κ της χώρας αν τζαι αρκετοί νέοι υπηκόοι έν επαναπατριζόμενοι Κυπραίοι που ήρτασιν με ξένα διαβατήρια. Επίσης εις τους αριθμούς των αλλοδαπών έν άγνωστος ο αριθμός των Κυπραίων με ξένα διαβατήρια. Πολλοί Κυπραίοι πχ. έχουσιν Βρεττανικά διαβατήρια μόνον.

Ε: Ευθύνονται οι μετανάστες για το έγκλημαν εις την Κύπρον;

Α: Σύφφωνα με τες αναφορές των Εγκληματολογικών στατιστικών της Κυπριακής Αστυνομίας οι μετανάστες ευθύνονται για το 25-40% των εγκλημάτων ανάλογα με την κατηγορίαν. Για το 2008 π.χ., 40% των σοβαρών εγκλημάτων εγίνασιν που αλλοδαπούς. Να σημειώσομεν ότι μεταξύ 2006-9 ο αριθμός των εγκλημάτων μειώννεται τζαι φτάννει τες 7100 αλλά ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών εις την Κύπρον τζαι το ποσοστόν των αλλοδαπών που συλλαμβάννουνται για διάφορα εγκλήματα αυξάνουνται. 56% των φυλακισμένων εις τες Κεντρικές Φυλακές έν αλλοδαποί μερικοί εν των οποίων προκαλούν για διάφορους λόγους επεισόδια. Τέλος, όταν είχα κάμει έναν ρεπορτάζ για την συμπεριφοράν των Παλαιστίνιων Αιτητών Ασύλου είχα κατακριθεί αλλά έκτοτε επιβεβαιώθηκα, θκυό βολές. Τέλος η Αλ-Κάϊνταφακκά μας την πόρταν.

Ε: Κλέβκουσιν τες δουλειές μας οι μετανάστες;

Α: Εξαρτάται. Θέλεις να είσαι χτίστης, να δουλεύκεις εις τα χωράφκια, να είσαι οικιακή δούλα; Μάλλον όι. Αν θέλεις όμως να είσαι πωλήτρια, ταμείας, νοσοκόμα ίσως ναι. Πχ. έχομεν 250 άνεργους/ες νοσοκόμους/ες γιατί οι ιδιωτικές κλινικές εργοδοτούσιν παράνομα αλλοδαπές/ους που εν μιλούσιν Ελληνικά όπως εννά έπρεπεν σύφφωνα τζαι με τον νόμον τζαι αρνούνται να τους απολύσουσιν (ΠΟΛΙΤΗΣ - 24/08/2010, Σελίδα: 18).

Ε: Πόσοι έν οι αιτητές ασύλου τζαι πόσοι παράνομοι μετανάστες έρκουνται κάθε γρόνον;

Α: Η Κύπρος μεταξύ 2002-2009 είσςεν 40,000 αιτήσεις ασύλου. Που τες 40,000 αιτήσεις εδώθηκεν άσυλον εις 2,000 άτομα περίπου επειδή οι πλείστοι παράνομοι μετανάστες που εκάμνασιν αίτησην ασύλου εν εδικαιούνταν άσυλον ή προστασίαν.

Ο τεράστιος αριθμός των αιτήσεων ασύλου οφείλεται εις το γεγονός ότι πριν 2 γρόνια για να επεξεργαστεί η κυβέρνηση την αίτησην ασύλου σου ήθελεν 2-3 χρόνια. Κατά την διάρκειαν της επεξεργασίας της αίτησης σου εν μπορεί η Αστυνομία να σε απελάσει. Έτσι σςιλιάες μεταναστές που είαν τες βίζες τους να λίγουσιν ή που ήτουν παράνομοι εκάμασιν αίτησην ασύλου με την παρότρυνσην των Κυπραίων δικηγόρων ή εργοδοτών τους για να μείνουσιν Κύπρον.

Το 2009 η Κυπριακή Δημοκρατία έδωκεν άσυλον/προστασίαν εις 1200 άτομα. Το 2007 εις την Ιαπωνίαν με πληθυσμόν 127 εκατομμύρια ο αριθμός ήτουν 27 άτομα. Εις τες ΗΠΑ με πληθυσμόν 310 εκατομμύρια ο αριθμός ήτουν 50,000. Άλλες χώρες όπως η Ισπανία τζαι ηΙταλία έχουσιν 10,000 τζαι 50,000 παράνομους μετανάστες αντίστοιχα ενώ ο πληθυσμός τους έν 46 εκατομμύρια τζαι 60 εκατομμύρια αντίστοιχα. Ο αριθμός των αιτητών ασύλου εις την Κύπρον όπως παραδέχεται τζαι ο Υπουργός Συλικιώτης έν δυσανάλογος τζαι δυσβάσταχτος.

Ε: Πκοια η σημερινή κατάσταση;

Α: Η ροή μεταναστών εις την Κύπρον συνεχίζεται αλλά όι που τρίτες χώρες αλλά που χώρες της Ε.Ε. Τα άτομα που τρίτες χώρες μειώννουνται σταθερά. Η παράνομη μετανάστευση μειώννεται επίσης καθώς τζαι οι αιτήσεις ασύλου. Αλλά οι αριθμοί παραμένουσιν σταθερά πάνω που τα 1-2,000 άτομα. Σημείωση: η Κύπρος έσςει πληθυσμόν 800,000 τζαι η φυσική αύξηση του πληθυσμού εν υπερβαίνει τες 5,000.

Ε: Πόσα επιδόματα πκιάννουσιν οι αιτητές ασύλου;

Α: Μια απάντηση: Πολλά. Έν εμφανέσταση όμως η εκμετάλλευση εκ μέρους των αιτητών ασύλου, του δυσλειτουργικού τζαι ανίδεου Ταμείου Προνοίας. Η Επίτροπος Διοικήσεως επισημάνει τούτον που ξέρουν ούλλοι οι φορολογούμενοι Κυπραίοι εργαζόμενοι.

Ε: Έν αλήθκεια ότι 50% των γεννήσεων έν που αλλοδαπές μητέρες;

Α: Όι. Αν τζαι μια μονον μελέτη υπάρχει για έναν έτος θωρούμεν ότι 75% των γεννήσεων έν που Κυπραίες μητέρες. 12% των γεννήσεων έν που μητέρες που κατάγονται που χώρες της Ε.Ε. τζαι 12% που μητέρες που τρίτες χώρες. Η μελέτη φυσικά δεν λαμβάνει υπόψην τους πατέρες. Ξέρουμεν ότι 20% των Κυπραίων ανδρών παντρεύκουνται κυρίως Ελλαδίτισσες, Ανατολικοευρωπαίες, Εγγλέζες κτλ. Επίσης οι πλείστες αλλοδαπές γιενέτζες έν εις την Κύπρον για δουλειάν τζαι όι για οικογένειαν. Άρα ένας σημαντικός αριθμός των γεννήσεων που αλλοδαπές αφορούν Κυπραίον πατέραν. Μια δική μου εκτίμηση έναι ότι τωρά εις την Κύπρον 85-90% των γεννήσεων αφορούν τουλάχιστον έναν Κυπραίον γονιόν.

Ε: Παράγουσιν πλούτον οι μετανάστες;

Α: Φυσικά. Όσοι μετανάστες εργάζουνται, τζαι πολλοί εργάζουνται σκληρότατα, παράγουσιν πλούτον για την οικονομίαν μας. Μήπως όμως σημαίνει ότι όποια χώρα δεν έσςει μετανάστες εν πρόκειται να προοδεύσει; Όι φυσικά. Η Ιαπωνία της SONY, Nintendo, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Nissan, Honda κτλ. έσςει μόνον 1.5% μετανάστες ενώ η Κορέα της Samsung, Hyundai, LG έσςει 1% αλλοδαπούς. Τούτες οι θκυό χώρες αποτελούσιν τες πιο ανταγωνιστικές τζαι πλούσιες οικονομίες του κόσμου.

Ε: Πκοιά η μελλοντική κατάσταση;

1. Δύσκολον να πει κάπκοιος. Πάντως η συνεχής εισροή μεταναστών τζαι η συνεχής αύξηση της εργοδότησης μεταναστών καθώς αυξάνεται η ανεργία πρέπει να ανησυχήσει την κυβέρνησην γιατί τρέφει τον ρατσισμόν. Προσωπική μου άποψη έναι ότι καθώς αυξάνουνται οι μισθοί εις τες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες τζαι αφού η Ε.Ε. εν ευνοεί πκιον την εργοδότησην ατόμων που τρίτες χώρες οι Κυπραίοι εργοδότες εννά βρεθούσιν με το πρόβλημαν του: "εν ιβρίσκω εργάτες". Πιστεύκω ότι τωρά που την 1.1.2011 που εννά αννοίξει τα σύνορα της η Γερμανία για τους Ανατολικοευρωπαίους εννά τραβήσει πολλούς μετανάστες που άλλες χώρες της Ε.Ε αφού η γερμανική οικονομία βιώννει μιαν άθθησην εν μέσω οικονομικής κρίσης.

2. Το γεγονός ότι η σημαντική πλειοψηφία των αλλόγλωσσων μεταναστών εις την Κύπρον εν μιλά ελληνικά τζαι άρα εν εντάσσεται εις την κοινωνίαν, εννά δημιουργήσει αρκετά κοινωνικά προβλήματα. Το νέον φαινόμενον έναι ότι εν μιλούσιν καν Εγγλέζικα. Μόνον την μητρικήν τους γλώσσαν. Τούτον δημιουργεί μιαν πολυκοινωτικήν κοινωνίαν τζαι όι μιαν πολυπολιτισμικήν κοινωνίαν. Τζαι με τον όρον "πολυπολυτισμικήν κοινωνίαν" εν εννοούμεν καμπόσες ομάδες αθθρώπων που διάφορα έθνη να ζςούσιν δίπλα δίπλα. Μιλούμεν για αθθρώπους διαφόρων εθνών που παράλληλα με την δικήν τους κουλτούραν υιοθετούν σε ίσον βαθμόν την τοπικήν κουλτούραν (αντί να θέλουν να επιβάλουν την δικήν τους) τζαι μιλούσιν την ντόπκιαν γλώσσαν που τους επιτρέπει να ζήσουσιν μιτά των ντόπκιων τζαι όι δίπλα τους απλώς.

Ε: Γιατί τόση μετανάστευση εις την Κύπρον;

Οι λόγοι έν τρεις:

1. Πράσινη Γραμμή

Η Πράσινη Γραμμή εγίνειν η πύλη των παρανόμων μεταναστών. Χρησιμοποιούν την για να έρτουσιν πίσω μετανάστες που απελαθήκασιν αλλά τζαι μετανάστες που εν τους εγκριθήκασιν οι αιτήσεις για βίζαν. Επίσης χρησιμοποιούν την παράνομοι μετανάστες για να κάμουσιν αιτήσεις ασύλου.

Συχνά λαλούν μου ότι έσςει υποχρέωσην η Κυπριακή Δημοκρατία να δέχεται αιτήσεις ασύλου. Ναι όντως έσςει υποχρέωσην σύφφωνα με την Συφφωνίαν της Γενέβης.

Τούτη η συφφωνία όμως λαλεί ότι πρέπει να δώκεις το δικαίωμαν αίτησης ασύλου αν πατήσει το πόϊν του ο αλλοδαπός εις την χώραν σου αλλά σγιαν χώρα μπορείς να τους αποτρέψεις, κάτι που γίνεται εις την Ισπανίαν τζαι την Ιταλίαν που εκάμασιν συφφωνίες με Βορειοαφρικάνικες χώρες για επαναπατρισμόν παράνομων αλλοδαπών των οποίων η βάρκα ανακόπτεται πριν φτάσει εις την ξηράν.

Εις την περίπτωσην της Κύπρου πολλοί αλλοδαποί εκμεταλλεύκουνται το γεγονός ότι το 37% της πατρίδας μας έν υπό κατοχήν. Τούτων τους επιτρέπει να έρτουσιν εις την Κύπρον μέσω κατεχομένων. Δηλαδή ότι τζαι αν κάμομεν τούτοι πατούσιν εις το έδαφος της Κύπρου χωρίς να μπορούμεν εμείς να τους αποτρέψομεν. Η Κύπρος εν μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμαν της αποτροπής, εν έσςει έτσι πολυτέλειαν.

2. Ο επιχειρηματικός κόσμος

Τα σύνορα μας αννοίξασιν το 1990 για τους μετανάστες λόγω έλλειψης εργατών. Αλλά μετά το 1995 οι επιχειρηματίες της Κύπρου εβρεθήκαν ομπρός που το ακόλουθον δείλημμαν. Ένταλως να μείνεις ανταγωνιστικός εις την διεθνήν τζαι ντόμπιαν αγοράν; Βλέπετε, η εργοδότηση Κυπραίων έγινεν ακριβή επειδή η παραγωγικότητα έμεινεν στάσιμη.

Η παραγωγικότητα εν αυξάνεται εύκολα. Η εύκολη αλλά βραχυπρόθεσμη λύση εις το πρόβλημαν τους ήτουν η εργοδότηση μεταναστών. Έτσι οι Κυπραίοι εργοδότες αρκέψασιν την μαζικήν εισαγωγήν μεταναστών για την αντικατάστασην των Κυπραίων εργαζομένων. Για να διατηρήσουν όμως χαμηλά τα κόστη τους τζαι υψηλά τα κέρτη τους, οι εργοδότες πκιορώννουν τους αλλοδαπούς μισθάρια τζαι έχουν τους υπό απαράδεκτες συνθήκες εργασίας τζαι διαβίωσης. Εξ ου τζαι πριν 15 γρόνια είσςεν Κυπραίους εργαζομένους εις τα χωράφκια τζαι εις τες οικοδομές ενώ τωρά οι πλείστοι έν αλλοδαποί. Τζείντον τζαιρόν μπορεί να μεν εγίνειν ντόρος επειδή η οικονομία ήτουν ανθηρή τζαι απορροφούσεν τους Κυπραίους εργαζομένους αλλού.

Δηλαδή εις την ουσίαν τζείνον που εγίνειν είναι η παγοποίηση των μισθών εις συγκεκριμένα επαγγέλματα, πράμαν που τα έκαμεν απωθητικά για τους Κυπραίους. Δηλαδή πριν 15 γρόνια ο μισθός νιου χτίστη ήτουν ικανοποιητικός. Αλλά άμμαν οι μισθοί αυξηθήκασιν ελάχιστα τα τελευταία 15 γρόνια, πκοιός Κυπραίος εννά πάει να δουλέψει 12ώρα για μισθάρια των 500-600 ευρώ;

Τούτα ούλλα εν δυνατά επειδή εν υπάρχει κατώτατος μισθός για ούλλα τα επαγγέλματα. Παρά μόνον για ορισμένα. Η ΣΕΚ πρόσφατα αναγνώρισεν το πρόβλημαν τζαι εκάλεσεν την κυβέρνησην να βάλει κατώτατους μισθούς για ούλλα τα επαγγέλματα. Η ΠΕΟ τζαι η κυβέρνηση εν ανταποκριθήκασιν.

Η συνεχής μείωση των επαγγελμάτων εις τα οποία μπορεί να δουλέψει ο Κυπραίος οδήγησεν τους πλείστους εις τες σπουδές για ιατρός, δάσκαλος, καθηγητής, λογιστής κτλ. Η άλλη επιλογή έν το να αννοίξεις δικήν σου επιχείρησην. Τούτη η διαστρέβλωση της αγοράς εργασίας επροκάλεν την συφφόρησην/υπερπροσφοράν εις πολλά επαγγέλματα όπως τζείνα που εξαρτούνται έν πολλοίς που την Δημόσιαν εργοδότησην. Εξ ου τζαι οι λίστες έν τεράστιες ενώ ούλλον τζαι πιο πολλοί Κυπραίοι σπουδάζουσιν, κάμνουσιν μεταπτυχιακόν, δοκτοράτον κτλ. Αλλά εις μιαν χώραν που η έρευνα έν σχεδόν ανύπαρκτη εννά φτάσουμεν εις το σημείον να έχομεν το πιο προσοντούχων προσωπικόν που ταυτόχρονα έν άνεργον. Εν μπορούμεν να γινούμεν ούλλοι επιστήμονες, δημόσιοι ή λογιστές τζαι εν το εκαταλάβαμεν κόμα.

3. Αποτυχία του Κοινωνικού κράτους

Υπάρχουσιν 2 λόγοι για την ύπαρξην των "οικιακών δούλων" (γιατί περί αισχρής εκμετάλλευσης πρόκειται). Για να φροντίζουσιν τους γέρους, ή τα κοπελλούθκια. Εις χώρες όπως το Η.Β. όπου υπάρχει ΓεΣΥ (NHS) παρέχεται νοσοκομειακή φροντίδα για γέρους 24 ώρες την ημέραν 7 ημέρες την εφτομάν. Ο νοών νοείτω. Εις την δε Γαλλίαν το σύστημαν παιδοκομίας εν ονόματι Creche παρέχει βοήθειαν για νεαρές μητέρες με νηπειαγωγία ανοικτά ως αργά τζαι με γαλλίδες οικιακές βοηθούς του κράτους να έρκουνται σπίτιν σου να σε βοηθούσιν με το καθάρισμαν τζαι το μαείρεμαν. Ούλλα τούτα για 200-250 ευρώ τον μήναν. Η επιτυχία του γαλλικού συστήματος είσςεν ως αποτέλεσμαν η Γαλλία να έσςει γονιμότηταν 2 παιδιών ανά γιενέκαν που έν το 2ον πιο ψηλόν εις την Ε.Ε. Ο νοών νείτω.

Μερικά τελικά σχόλια:

Υπάρχει εκμετάλλευση αλλοδαπών εις την Κύπρον; Ναι.
Υπάρχει υπερβολικός αριθμός αλλοδαπών εις την Κύπρον; Ναι.
Υπάρχει πρόβλημαν με την παράνομην μετανάστευσην; Ναι.
Υπάρχει πρόβλημαν με τες αιτήσεις ασύλου; Ναι.
Υπάρχει ρατσισμός; Αμφίδρομος ρατσισμός.
Πρέπει να φύουσιν ούλλοι οι αλλοδαποί; Όι.
Πρέπει να λαλούμεν ότι εν υπάρχουσιν λαθρομετανάστες; Όι.
Έν ούλλοι οι μετανάστες κακοί; Όι.
Έν ούλλοι οι μετανάστες καλοί; Όι.

Τι χρειαζούμαστιν εις την Κύπρον για να λυθεί το πρόβλημαν;

Μεταναστευτικήν τζαι Κοινωνικήν Πολιτικήν.

Οι δηλώσεις που αριστερούς φασίστες ότι ούλλοι οι μετανάστες έν αθώοι, καημένοι τζαι καλοί(ττεροι που τους Κυπραίους) τζαι οι δηλώσεις που τους δεξςούς φασίστες ότι ούλλοι οι μετανάστες έν κακοί, βίαιοι τζαι εγκληματίες, ούτε λογικές είναι, ούτε σοβαρές.

Υπάρχουν πολλοί τίμιοι, εργατικοί, νομοταγείς μετανάστες που προσφέρουν τζαι εντάσσουνται εις την κοινωνίαν μας τζαι τούτοι έν ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ.

Υπάρχουν όμως τζαι πολλοί μετανάστες που εν σέβουνται τούντην χώραν τζαι τούτοι έν ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ.

Παν μέτρον άριστον.

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Γοιόν το ονειρευτώ


Λαλούν μου να πάω πίσω σπίτιν
Για των Γέννων την γιορτήν
Αλλά η πατρίς άλλαξεν
Το σπίτιν εμάρανεν
Σγιαν ξενιθκειά μοιάζει
Γοιόν αφιλόξενον νώθει

Την ημέραν των Γέννων
Είμαι σγιαν τον άστεγον
Το σπίτιν έν μια παλιά αθθύμιση
Που χαράν, ευτυχίαν, ζέσην γιεμωμένη
'Ομως το ταξίιν της επιστροφής
Εν ιξέρω πκιον αν το αξίζεις

Όπως πραγματικά το έζηα
Γοιόν πραγματικά το αγάπηα
Τον τζαιρόν που μουν μιτσής
Που κόμα εζςούσεν ο Άης Βασίλης
Φέτος πίσω έσσω εννά πάω
Αμμά μανιχά που ννα το ονειρευτώ.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Νεοχιππισμός

Ωραίος πούν ο κόσμος (μας)!

Ούλλοι μας ξέρουμεν ένταμπου ήτουν οι χίππηες. Τα μέλη της γενιάς των λουλλουθκιών. Μιας γενιάς που αποφάσισεν να αφιερώσει τα νεανικά της γρόνιας εις το φιλειρηνηστικόν κίνημαν, το ροκ εντ ρολ, τα ναρκωτικά, την περιβαλλοντολατρείαν τζαι tην επανάστασην εις οτιδήποτε το καθεστημένον τζαι ειδικά την δουλειάν.

Σγιαν τους οποιουσδήποτε πιστούς οποιασδήποτε θρησκείας, όποτε τους εκάπνιζεν αποφασίζαν να κάμνουν μιαν τεράστιαν συναυλίαν για να αλλάξουν τον κόσμον προς το καλλύττερον. Μια συναυλία με τραούθκια ροκ εντ ρολ τζαι πνευματικού τύπου, η οποία πολλά σύντομα εκατέληγεν εις έναν μαζικόν όργιον υπό την επήρειαν των ναρκωτικών. Η προσπάθεια της αλλαγής του κόσμου έμπαιννεν εις δεύτερην μοίραν αφού ο οργασμός κατά την μαστούραν τζαι την μέθην ήτουν πολλά πιο σημαντικός.

"Αλλάσσω τον κόσμον! Αλλάσω τον!"

Εις το τέλος της συναυλίας ο κόσμος είσςεν όντως αλλάξει. Σςιλιάδες ωάρια εγονιμοποιηθήκασιν, το χορτάριν του λειβαθκιού εγίνετουν πιλά, ο τόπος εγέμωννεν προφυλακτικά, πότσες μπύρας τζαι γόμες ενώ ο αέρας εμπλουτίζετουν με πολλύν διοξείδιον του άθθρακα που τα περίφημα αυτοκινητούθκια τους καθοδόν προς τα χιπποχωρκά τους. Τούντα άτομα εφουσκώσασιν μιαν φούσκαν γυρόν τους τζαι εζςούσασιν εις τον δικόν τους φανταστικόν κόσμον, η ευθυνοφοβία τους ποττέ εν τους επέτρεψεν να καταλάβουν την πραγματικότηταν.

Η πραγματικότητα όμως τους τα εχάλεσεν. Οι πκιο πολλοί χίππηες εγίνασιν γονιοί τζαι εκαταλάβασιν ότι τα ιδανικά χιπποχωρκά ήτουν...αβίοτα για μωρά. Εκόψαν το μαλλύν τους, επκιάσιν μιαν δουλειάν τζαι εχώσασιν τες φωτογραφίες τους που ήτουν χίππηες. Άλλοι επεθάνασιν που την υπερδόσην κάπκοιου ναρκωτικού ή που το σςόνιν σγιαν άστεγοι. Μερικοί όμως επαραμείνασιν χίππηες. Εμιαλύνασιν κοπελλούθκια τα οποία τους εμισήσασιν, εκαταστρέψαν την υγείαν τους που τους εθισμούς τους τζαι ποττέ εν είασιν προκοπήν. Ως τες αρκές του 80' ο χιππισμός είσςεν εν πολλύς πεθάνει που μιαν μικρήν δόσην πραγματικότητας.

Ο χιππισμός αναστήθειν όμως. Κατά το 90' αντατζαι πολλοί χίππηες, 40ρηες ή 50άρηες τότες, εγευτήκασιν την δύναμην μέσω της δουλειάς τους τζαι του πλούτον τους τζαι αποφασίσασιν να αναβιώσουσιν το κίνημαν τους. Επροσεγγίσασιν εφήβους, φοιτητές τζαι πολλούς παλιούς φίλους τους που το 60' τους οποίους τα τηλέφωνα είχαν γραμμένα εις μιαν τρισχωσμένην ατζένταν.

Γεννήθηκα τζαι θα πεθάνω χαραμο...εμ...χίππης!

Με τα λεφτά των πρώτων, την ενέργειαν των δευτέρων τζαι τες ναρκωτικοεπνευσμένες αντεπιστημονικές ιδεολογίες των τρίτων εδημιουργήθηκεν ο νεοχιππισμός. Τούτον το κίνημαν πιστεύκει πάλαι εν πολλύς εις τα ίθκια. Τα ναρκωτικά, την συνουσίαν, την επανάστασην, την διαβολικήν εργασίαν τζαι εις το καλοσύνην της αθθρωπότητας. Μισούν την παγκοσμιοποίησην τζαι τον πόλεμον. Εδημιούργησεν την δικήν του κοσμοθεωρίαν η οποία όπως τζαι η παλιά είναι βασισμένη εις λαθθασμένην κοινωνιολογίαν τζαι τον ιδεαϊσμόν.

Το όνειρον τους έν έναν. Η δημιουργία ενός κόσμου που ούλλοι ζςούσιν αγαπημένοι χωρίς πολέμους τζαι που ούλλοι ζςούσιν δίχα να μολυνίσκουσιν το περιβάλλον τζαι να δουλεύκουν. Πολλά ωραίον το όνειρον τους.

Τούντο κίνημαν εννά ήτουν το ίθκιον ακίνδυνον όπως το πρωταρχικόν αν μεν ήτουν όμως για την μιάλην διαφοράν μεταξύ τους. Οι νεοχίππηες εγευτήκασιν την Ισχύν τζαι θέλουν να την έχουσιν ούλλην. Εμπλεχτήκασιν μέστα πολιτικά τζαι πουλούσιν μαζικά τα ιδεώδη τους. Το νέον τους ναρκωτικόν έν η ιδεολογική τζούρα. Πολλαπλασιάζουνται οι πιστοί τους καθώς υπόσχουνται τον ουρανόν με τα άστρα εις τον κάθε κακομοίρην φτωχόν, καταπιεσμένον τζαι φοητσςασμένον που έν απελπισμένος τζαι θέλει κάποιον να του τανύσει.

Δοκίμαστο τούτον, έβαλα του πολλήν ιδεολογίαν μέσα.

Θέλουν να κάμνουν ότι θέλουν χωρίς τιμωρίαν, να κάθουνται τζαι να πκιορώννουνται, να τους ταΐζουσιν άλλοι, να τους έρκουνται ούλλα έτοιμα που μόνα τους δια μαγείας, εν ολίγοις θέλουν να ζςούσιν σγιαν τους βασιλειάες, τζείνον που μισούσιν περίτου πούλλα δηλαδή. Θωρούν παντού ακραίους που υπηρετούν ξένα συμφέροντα, μισάθθρωπους, κακούς πλούσιους τζαι θέλουν ούλλοι τούτοι να μετανοήσουσιν ή να πεθάνουσιν. Δηλαδή αγαπήσουσιν μόνον την αθθρωπότηταν που συφφωνεί μιτά τους. Μισούν τες θρησκείες αλλά αρέσκει τους κρυφά η θρησκευτική απολυταρχία τζαι έχουν ως θεόν την ιδεολογίαν. Οι νεοχίππηες πιστεύκουν ότι επειδή εκαταλάβαν τάχατες γιατί ο κόσμος έσςει προβλήματα, έν αυτόματα οι εξυπνόττεροι της γης, πλάσματα νοητικά ανώτερα. Αλλά κατά τάλλα παίζουν το ισότημα μέλη της κοινωνίας.


Κάμνω τον κόσμον καλλύττερον με βίαν τζαι μίσος.


Αλλά άμμαν τα ριάλια λείψουν, άμμαν ο κόσμος καταλάβει ότι εν προσφέρουν λύσεις, άμμαν διαπιστώσει ο λαός ότι μόνον προβλήματα προκαλούν, άμμαν ο κόσμος αρκέψει να (αλληλο) σκοτώννεται, τζαι αποδεικνύεται ότι η φύση του αθθρώπου είναι μέρος μιας πραγματικότητας που εν μπορούσιν να αγνοούσιν, τζείνοι παίζουν πελλόν, επαναστατούν σύρνοντα μολότωφ, με τους φίλους τους τους χαραμοφάηες, σε τζείνους που τους επήραν είδησην. Ταυτοχρόνως βαλιτσώννουσιν τα κέρτη τους τζαι πέμπουν τα Ελβετείαν γιατί πολλά τους αρέσκει η χλιδή χωρίς δουλειάν. Τζείνους που ετάξαν βοήθειαν καρφώννουν το μασςαίριν πισώπλατα τζαι βουρούν να φύουν καθώς τα θύματα τους ψυχορραγούσιν. Τους φίλους τους ξιάννουν, χώννουνται τζαι ζςούσιν με τα ριάλια που εκλέψαν. Αλίμονον του κόσμου άμμαν τα λειφτούσιν.

"Oops, I did it again!"


Οι νεοχίππηες έν οι αθθρώποι που επαραμείνασιν οι ίθκιοι ανασφαλείς, ανίδεοι τζαι ανώριμοι έφηβοι. Κάμετε μας την χάρην τζαι ωριμάστε πλέον. Ο κόσμος εν μπορεί νάν μια ωραία ιδέα. Ο κόσμος μπορεί νάν ο εαυτός του. Τζαι ο εαυτός του ένναιν απλός. Μπορούμεν μόνον να τον αντιμετωπίσουμεν με παυσίπονον λογικής.


Που πελλόν τζαι που μιτσήν ακούεις την αλήθκειαν.

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Τζείνον που θέλω πκιο πολλά


Μακρά που τούτα ούλλα
Εις την μέσην του πουθενά
Εις μιαν καλυφούαν, μιαν σταξςάν 2 επί 3

Μέστο μιτσίν μου σατσςιν
Μονον χαρτίν τζαι καλαμάριν
Φυλάωντα μιαν παλιάν ανάμνησην

Ζώντα με ότι μου δωρίσει η γη
Κόφκοντα κουβέντες με την σιωπήν
Τραγουδώντα με την θαλάσσην

Ο νήλιος, η λάμπα μου
Η σελήνη, ο έρωτας μου
Ακούωντα τες ιστορίες του έναστρου ουρανού

Μακρά που τα πάντα
Σύνοπλα του τίποτα.
Με εμέναν μανιχά.