Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Η Κύπρος προς πώληση στους ΙησούςΌπως ξέρουμεντε ή εν ιξέρουμεντε ούλλοι μας, η Κύπρος έν παττισμένη που νάκρας. Προσπαθούμεν με νύσςα τζαι με δόνκια να μεν το παραδεκτούμεν τζαι να βρούμεν τρόπους να συνεχίσομεν να ζςούμεν πολλά πέραν τζείνου που παράγομεν.Ως εκ τούτου, αποφασίσαμεν να ξεπουλήσομεν ότι έχομεν στους Μεσσίες της οικονομίας μας. Ότι πρόβλημαν έχουμεν αποφασίσαμεν να το λύσομεν με το να νεκατώσομεν Ρώσσους μέσα που τους εκάμαμεν τους νέους Ιησούς Χριστούς μας.

Με την ίδιαν ταχύτηταν μαχούμαστιν να κάμουμεν τους Κινέζους, τους αγίους της νέας μας θρησκείας.Το ερώτημαν έναι, αλήθκεια πόσον κόμα εννά περιπαίζομεν εαυτόν; Πόσα να αγοράσουν οι Ρώσσοι σε μιαν τριτοκοσμικήν χώραν; Πόσα να αγοράσουν οι Κινέζοι;Η λύση είναι η αύξηση της παραγωγικότητας τζαι η δημιουργία παραγωγικών τομέων της οικονομίας που θα παράξουν χειροπκιαστά αγαθά τζαι όι υπηρεσίες για φοροφυγάδες. Αλλά νούν εις τούντην "χώραν" έθθα βάλομεν. Άρα ακολουθούμεν πιστά τον δρόμον της Ελλαδίτσας μας.

Άτε, με το καλόν πουλήστε τζαι ούλλην την χώραν!

Ελπίζω να μου χαμογελάσει η τύχη για να σας θωρώ που (πολλά) μακρά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου