Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Αν είσςεν φωνήν η Κύπρος

15η Ιουλίου έγινεν το προδοτικόν πραξικόπημαν

5 μέρες μετά

20η Ιουλίου έγινεν η τουρκική εισβολή

ζητώ σας πέντε λεπτά που την ζωήν σας

για να θυμηθούμεν το διπλόν έγκλημαν εις βάρος της Κύπρου μέσω αυτού του τραγουδιού το οποίον μάλλον εννά τραγουδούσεν η Τζύπρος μας αν είσςεν φωνήν.



Vissi d’arte, vissi d’amore,
Έζησα για την τέγνην, έζησα για την αάπην

non feci mai male ad anima viva!
ποττέ εν έκαμα κακόν σε οποιανδήποτε ψυσςήν

Con man furtiva
με κρυφόν σςέριν

quante miserie conobbi aiutai.
όσες λύπες ήξερα εξαλάφρωσα

Sempre con fè sincera
πάντα με πίστην αληθινήν

la mia preghiera
η προσευτζή μου

ai santi tabernacoli salì.
εις τους αγίους ναούς ανέβειν

Sempre con fè sincera
πάντα με πίστην αληθινήν

diedi fiori agl’altar.
εναπόθετα λουλούθκια εις την αγιάν τραπέζην

Nell’ora del dolore
τούντην ώραν του πόνου

perchè, perchè, Signore,
γιατί, γιατί Κύριε μου

perchè me ne rimuneri così?
γιατί με ανταμοίβκεις έτσι;

Diedi gioielli della Madonna al manto,
έδωκα θκιαμάνκια για τον μανδύαν της Παρθένου

e diedi il canto agli astri, al ciel,
τζαι έδωκα το τραούιν μου εις τα αστέρκα, τον ουρανόν

che ne ridean più belli.
για να χαμογελούσιν πιο όμορφα

Nell’ora del dolor
τούντην ώραν του πόνου

perchè, perchè, Signor,
γιατί, γιατί Κύριε μου

ah, perchè me ne rimuneri così?
γιατί με ανταμοίβκεις έτσι;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου