Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Της Τζιύπρου το Δεντρόν

Της Τζιύπρου το Δεντρόν

Δακάτω έσιει έναν δεντρόν
Που φτάνει που την γην ως τον ουρανόν
Οι ρίζες του φτάνουσιν την Καλαμαρκάν
Τζιαι ως την Μέσαν Ανατολάν

Οι κλώνοι του πλώθουνται που λες
Ως τες Ιταλίες τζιαι τες Φραντζιιές
Τζιαι ο νοσιός του σιεπάζει τες
Της Μεσογείου τες χάλασσες

Αμμά ήρτασιν αδρώποι κορτοτοί
Για να το παίξουσιν γεωρκοί
Τάχα εν γραμματιζούμενοι επειδή εσπουδάσασιν
Τζιαι χαρκούνται πως αρκόντοι εγινίκασιν

Με των χωρκανών τες εφτζιές
Αφου τους είπασιν πως εν που καλοφελγιές
Ισιοσασιν με καμπόσα φτζιάρκα τζιαι τσάππες
Το δεντρόν να φκάλουσιν που τες ρίζες

Εφέρασιν δέντρον ξεριζωμένον τζιαι ξένον
Θέλουσιν να φυτέψουσιν δεντρόν κλαεμμένον
Αμμά τούντην γην ξέρει την
Τζιείνος που τζιαιρόν δουλέυκει την

Ξέρω πως το δεντρόν μας εν γερόν
Με ρίζες ως της γης το τζιέντρον
Στο τέλος εννά μαράνει το τζ’αινούρκον
Τζιαι εννά ξαναφυτρώσει το παλγιόν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου