Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Η Γερμανία έδωκεν παραίτησην

Την περασμένην Πέφτην οι υπόλοιπες 15 χώρες μέλη της Ευρωζώνης εν εγγυηθήκαν απλώς τα ριάλια που πρέπει η Ελλάδα να δανειστεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010. Ηταν επίσης μια μέρα όπου η Γερμανία έδωκεν την παραίτησην της. Εις γενικές γραμμές η γερμανίδα καγκελλάριος Μέρκελ εδήλωσεν ότι που δαμαί τζαι δα η Γερμανία εν πρόκειται να ασχολείται με την Ε.Ε. τζςαι θέλει να σταματήσει να πκιορώννει υπέρογκα ποσά στους θεσμούς της Ε.Ε.

Πως εφτάσαμεν ειστό σημείον μιας Ε.Ε. που έχασεν τον οδηγόν της; Με το Γαλλογερμανικόν πείραμαν της Ευρωζώνης. Η Γαλλία τζςαι η Γερμανία μετά το 1945 είχαν επιτέλους καταλάβει ότι καμιά τους εν εμπορούσεν να κατακτήσει την Ευρώπην μανισςή της. Έπρεπεν να συνεργαστούσιν. Η Ε.Ε. έν με τούτην την κρυφήν ιδεολογίαν που εδημιουργήθειν τζςαι γιαυτόν η Γερμανία τζςαι η Γαλλία είχαν ζευκαρώσει. Η Αγγλία έμπηκεν ειστήν Ε.Ε. αφού σαν ανεπίσημη πολιτεία των Η.Π.Α. της εδώθηκεν αποστολή που την Ουάσςινγκτον να καθυστερήσει την δημιουργίαν των Η.Π.Εύρώπης ή αλλιώς το 4ον Ράϊχ.

Μετά την πολιτικήν ένωσην επήλθεν η προσπάθεια για νομισματικήν ένωσην τζςαι ο Γαλλογερμανικός άξονας, όντα τόσον κοντά ειστό όνειρον τους, αρκέψαν να βάλλουν τες μεσογειακές χώρες εντός της Ευρωζώνης με πολιτικά τζςαι όι οικονομικά κριτήρια αφούσον έν πασίγνωστον ότι ειστό παράδειγμαν της Ελλάδος εγνωρίζαν ότι επαραποίησεν η Στατιστική Υπηρεσία τζςαι η ελλαδική κυβέρνηση τα δημοσιονομικά τζςαι οικονομικά της στοιχεία. Ο άξονας όρπιζεν ότι εννά σάσει η Ελλάδα. Δυστυχώς για τον άξοναν με η Ελλάδα έσασεν με οι υπόλοιπες νοτιοευρωπαϊκές χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Ένταλως εφτάσαμεν όμως ως τούντο σημείον;

Οι νοτιοευρωπαϊκές χώρες με την ένταξην τους ειστήν Ευρωζώνην είχαν πρόσβασην σε φτηνόν χρήμαν τζςαι οι κυβερνήσεις εξοθκιάζαν αλόγιστα ενώ ο κόσμος έπκιαννεν δάνεια για να αγοράσει Κινέζικα τζςαι Γερμανικά προϊόντα. Εν τέλη το εμπορικόν ισοζύγειον ήταν τεράστια υπερ τούντων 2 χωρών τζςαι τωρά έχουσιν το μιαλλύττερον εμπορικόν πλεόνασμαν ούλλων των εποχών. Ενώ όμως η Κίνα εδημιούργησεν το με φτηνά προϊόντα η Γερμανία εδημιούργησεν το με το να δκιά δάνεια ειστούς νοτιοευρωπαίους τζςαι μαζεύκοντα τόκους που τζςείνους επίσης. Ειστήν ουσίαν η Γερμανία εγάλευκεν την υπόλοιπην Ευρώπην. Το τελιωτικόν χτύπημεν ήρτεν άμμαν ο πληθωρισμός εκτύπησεν άσςημα τες νοτιοευρωπαϊκές χώρες λόγω υπερκαταναλωτισμού τζςαι εχάσασιν τα προϊόντα τους την ανταγωνιστικότηταν τους. Εζςούσαν με δανεικά ειστό τέλος τζςαι η χρεοκοπία ήταν απλώς η λογική εξέλιξη.

Άρα εν πρέπει να μας εκπλήσσει που τούτες οι χώρες επαττήσαν. Αλλά η Γερμανία είσςεν αυτοσκοπόν να μεν πκιορώσει για την ζημιάν. Γιαυτόν αρνήθηκεν την δημιουργίαν νιού Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου όπως το ΔΝΤ αλά ευρωπαϊκά άμμαν εδημιουργήθειν το Ευρώ τζαι γιαυτόν εν πκιορώννει τωρά ούτε παραδέχεται την ευθύνην της. Ειστήν ουσίαν την τελευταίαν δεκαετίαν η Γερμανία είσςεν οργανώσει μιά που τες μιαλλύττερες κομπίνες του αιώνα. Ο λόος;

Η Γερμανία πρόκειται να υποστεί την μιαλλύττερη μείωσην πληθυσμού στον κόσμον τα επόμενα 40 γρόνια χάνοντα 20% του πληθυσμού της . Η Γερμανία φέτος έσςει 81.75 εκατ. πληθυσμόν ενώ πέρσυ ο πληθυσμός της ήταν 82 εκατ. Χάννει ήδη 250,000 άτομα ειστόν πληθυσμόν της ανά έτος. Ο ρυθμός μείωσης υπολογίζεται να προσεγγίσει το μισόν εκατομύρριον ανά έτος εντός 15-20 ετών. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας αποτύχαν τζςαι η Γερμανία άρχησεν να χάννει τζςαι μετανάστες. Αρχικά υπολόγιζεν η γερμανική κυβέρνηση ότι αν επροσέλκυεν 200,000 μετανάστες ανά έτος ο πληθυσμός της εννά εμειώννετουν κάπου ειστά 70 εκατ., με 100,000 ειστά 65 εκατ. αλλά πέρσυ η Γερμανία είσςεν χάσει σύνολον 50,000 μετανάστες. Με μηδενικήν μετανάστευσην εννά μειωθεί ο πληθυσμός της ειστά 60 εκατ. Με αρνητικήν μετανάστευσην μπορεί τζςαι ειστά 55 εκατ. Ενώ η Γαλλία τζςαι το Η.Β. ως το 2050 εννά έχουν 72 εκατ. (που τα 63 φέτος) η καθεμιά χώρα.

Η Γερμανία εννά χάσει την επιρροήν της τζςαι την οικονομικήν της υπεροχήν. Εννά σβήσει. Άρα τουλάχιστον να μεν υποστεί τζςαι ανεπανόρθωτον οικονομικόν βάρος. Με τα ριάλια που έφκαλεν την περασμένην δεκαετίαν σκοπεύκει να χρηματοδοτήσει τες συντάξεις των εκατ. μελλοντικών συνταξιούχων γερμανών. Ενώ τα πρόσφατα δημοσιεύματα ειστόν γερμανικόν τύπον δείχνουν έμπρακτα ότι υπάρχει κρυφή νοσταλγίαν για το σκοτεινόν τους παρελθόν. Ειδικά το άρθρον της Süddeutsche Allgemeine Zeitung που αμφισβητούσεν την ελληνικότηταν των νεοελλήνων μας δείχνει ότι η ναζιστική ιδεολογία εν εχάθειν που την Γερμανίαν. Γερμανοί δημοσιογράφοι κόμα έν με την εντύπωσην ότι το έθνος τους έν αγνόν τζςαι ότι οι Σλαβο-Αλβανοί (μια πληθυσμιακή ομάδα με την οποίαν εσύνδεσεν τους Έλληνες) έν κατώτεροι ανθρώποι σαν φυλές. Μας μυρίζει Lebensraum η υπόθεση. Μυρωθκιάν τούντης στάσης είχα πάρει όταν μια γερμανίδα με την οποίαν εσυνομιλούσα εδήλωσεν ότι δεν την ενδιαφέρει τι εκάμαν οι Ναζιστές τζςαι εν έσςει καμιάν σχέσην μιτά τους. Ήδη προσπαθούν να ξεχάσουν ένταμπου εκάμαν.

Εν τέλη, γιατί επολλολόησα, η Ε.Ε. έχασεν τον αιμοδότην της. Η Γαλλία εν μπορεί να δημιουργήσει τες. Η.Π.Ε δίχα την Γερμανίαν. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε κομβικόν σημείον. Οι πιθανότητες να σβήσει σαν πυροτέχνημαν τζςαι να επιστρέψουμεν απλώς εις μιάν εμπορικήν ένωσην έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Τζςαι μάλλον έν προτιμόττερον γιατί κανεί μας για να κραήσει την Ευρώπην μακρά που πολέμους. Η πολιτική τζςαι η νομισματική ένωση ήταν καλές ιδέες αλλά ειστήν πράξην αδύνατες.

Οι χώρες της ευρωζώνης υποκύψαν ειστές Ολλανδογερμανικές πιέσεις για την μη ενοποίησην των δημοσιών χρεών χωρών της Ευρωζώνης. Ειστήν ουσίαν η Ευρωζώνη παραμένει επικίνδυνον αστείον. Κακώς εμπιστευτήκαμεν την Γερμανίαν ειστό να οργανώσει την Ευρωζώνην σωστά αφού εν εμπόρεσεν να αναβιώσει την οικονομίαν της ανατολικής Γερμανίας τζςαι Ανατολικόγερμανοί πάσιν να δουλέψουν ειστήν Πολωνίαν!

Η Κύπρος τζςαι η Ελλάδα πρέπει να καταλάβουν ότι η ανάκτηση της ανεξαρτησίας τους που την Ε.Ε. πρέπει να καταστεί προτεραιότητα πριχού η κατάρρευση τους προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιάν.

1 σχόλιο:

 1. μα γίνεται;

  εδω και 180 χρόνια προσπαθεί η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη. Όχι οικονομικά αλλά πολιτισμικά.

  Η Κύπρος μπορεί ακόμη περισσότερα. Αν και άλλοι την προορίσαν μόνο για παροχές υπηρεσιών και τίποτα άλλο (βλέπε ένα μεγάλο ποσοστό γίνουνται CHARTER)

  Όπως και να χει, καλό είναι οι προβλιματισμοί σου να προωθηθούν.

  Γιατί αν προωθηθούν προς τα πάνω, τότε μπορείς να αρχίσεις να σκέφτεσαι, και να δημιουργείς ιδέες, προς υλοποιήση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή