Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Καταναλώνοντα Αδρώπους

http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=931796&-V=archivearticles

Θκιεβάζωντα το πκιο πάνω άρθρον του Πολίτη μπορεί κάπκοιος να καταλάβει ότι κάτι πάει λάθος με την κοινωνικήν πολιτικήν της Κύπρου. Γεννήθηκα εις μιάν Κύπρον που ήταν φτωσςή αλλά είχασιν ούλλοι έναν δόμαν πανωθκιόν τους τζαι ζςώ εις μιάν Κύπρου σαφέστατα πλουσιόττερην με άστεγους, υπαίτες τζςαι κλέφτες. Τζςαι μιά που τες πολλές σκέψεις που επεράσασιν που το μυαλόν μου καθώς εθκιέβαζα τούντο άρθρον ήταν η επιφώτηση ότι ειστήν Κύπρον ο καταναλωτισμός μας οδήγησεν ειστό να καταναλώννομεν αδρώπους.

Σκεφτείτε το. Η κυβέρνηση μας εν ασχολείται με τους αλλοδαπούς τζςαι προφανώς όι μόνον εν ξέρει ένταλως να τους βοηθήσει αμμά ούτε ένταλως να χειριστεί το θέμαν της ένταξης των μεταναστών ειστήν Κυπριακήν κοινωνίαν. Αντί να ασχοληθεί με την αύξησην της γεννητικότητας, της παραγωγικότητας τζςαι την σωστήν εξειδίκευσην του Κυπραίου εργαζομένου προτιμά να επιτρέπει την απρόσκοπτην εισαγωγήν αδρώπων προς εκμετάλλευσην.

Οι Κυπραίοι καταναλώννουσιν ανατολικοευρωπαίες κάμνωντα τες ιερόδουλες, καθαρίστριες, καταναλώννουσιν ασιάτισσες κάμνωντα τες υπηρέτριες, δούλες. Φέρνουσιν ανατολικοευρωπαίους για να τους έχουσιν μέστες παράγκες δίχα μισθόν κανονικά σγιαν δούλους τζςαι τους μη-ευρωπαίους τσςιράκκια για τα ναρκωτικά. Τζςαι άμμαν βαρεθούσιν τούντα άτομα ούλλοι ξαπολούν τα να πάσιν, ειστήν ουσίαν πετάσσουν τα οσάν έν ποσκούπια τζςαι εννά ρτουσιν πο Δευτέρας να τα συνάξουσιν να τα πάρουσιν ειστόν Κοτσςάτην. Ωστόσο μεινίσκουν τζαμαί, γινίσκουνται επαίτες.

Που την άλλην μερικοί μετανάστες έρκουνται ειστήν Κύπρον σγιαν κουρσάροι, για να επιδράμουν, κλέφκωντα τον κόσμον. Άλλοι έρκουνται να φκάλουσιν καμπόσα λεφτά κινώντα αγωγήν των μάστρων τους τζςαι ύστερις πάσιν ειστήν χώραν προέλευσης τους. Τούτοι εννάν οι πρώτοι που εννά φύουσιν άμμαν λείψουσιν τα ριάλια. Τούντον τόπον έν τον αγαπούσιν. Έν δαμαί μόνον για το κέρτος.

Ένταλως εκαναντήσαμεν σγιαν κοινωνία να καταναλώννομεν ο ένας τον άλλον; Γιατί η τωρινή φιλάνδρωπη τζςαι κουμουνιστική κυβέρνηση επιτρέπει την κατανάλωσην των αλλοδαπών εκ μέρους των Κυπραίων τζςαι την κατανάλωσην της Κύπρου που τους αλλοδαπούς; Εν καταλάβει ότι τούτη η κατάσταση εννά οδηγήσει ειστήν κοινωνικήν κατάρρευσην όπως ειστήν Νότιον Αφρικήν;

Πότε εννά αναγκάσει τους Κυπραίους πολίτες να αναλάβουσιν την ευθύνην για τα άτομα που παράνομα και νόμιμα εργοδοτούσιν ή ειστά οποία (κούλλου μάκκα) δκιούσιν μιάν στέγην; Πότε εννά σταματήσει τους αλλοδαπούς κουρσάρους η κυβέρνηση;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το πκιο πάνω πρόβλημαν με τους άστεγους μετανάστες (τζςαι με τους πάρανομους μετανάστες) εν πρόκειται να λυθεί αγνοώντα το (δηλαδή καρτερώντα ώστι να ξυψυσςίσουσιν). Γιατί εν υπάρχει έναν άτομον ειστήν κυβέρνησην που έσςει καλές ιδέες τζςαι προ πάντων λύσεις; Αφού δουλειές εν έσςει έν τόσον δύσκολον να προσφέρεις συμβόλαιον εις έναν μετανάστην άστεγον, άνεργον (πέραν των 6 μηνών) που εννά προνοεί ότι εννά λάβει τους κατώτατους μισθούς (900 ευρώ Χ 3) τριών μηνών τζςαι έναν εισητήριον επιστροφής ειστήν πατρίδαν του με την προυπόθεσην ότι έθεννα ρτει πίσω για 5 γρόνια; (Τζςαι αν έρτει πίσω κατασχέτεις ότι έσςει για να πκιορώσεις το εισητήριον της επιστροφής του.) Είμαι σίουρος ότι ένας άστεγος εννά δεκτεί την προσφοράν παρά να προτιμήσει την απόλυτην φτώσςαν! Με τα λεφτά που εννά λάβει βοηθάς τον να ξεκινήσει μιάν νέαν ζωήν ειστήν χώραν του, τούτον που μάλλον εμάσςετουν να κάμει ούτις αλλιώς!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου