Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Ο Ελληνικός Πολιτισμός εστί Ευρωπαϊκός; (1)

Η Ελλάδα στέκει προ γκρεμού λόγω χρεοκόπησης, η Κύπρος στέκει μανισςή της ειστό εθνικόν ζήτημαν τζςαι ένναιν σύγχρονος Δαυίδ. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται εις κομβικόν σημείον που εννά καθορίσει το μέλλον του, ίσως τζςαι την επιβίωσην του. Τζςαι οι 2 χώρες εστραφήκασιν προς την Ευρώπην για να τους βοηθήσουσιν να διτζαιωθούσιν. Γιατί προς την Ευρώπην; Επειδή αποφασίσασιν σήσωμοι οι Έλληνες ότι πολιτισμικά αννήκουσιν ειστήν Ευρώπην.

Αρωτώ: αννήκει η ρίζα ειστό δεντρόν γιά το δεντρόν ειστήν ρίζαν; Η Κυπριακή Διάλεκτος μας απαντά ξεκάθαρα με το ρήμαν «ρίζειν». Η ρίζα κάμνει το δεντρόν. Ύστερις της θεάλλης η ρίζα μέστο χώμμαν εννά μείνει νέον δεντρόν εννά κάμει, το δεντρόν εννά χάσει τα φύλλα του, ο κορμός του εννά σαπίσει.

Έν πραγματικά ο ελληνικός πολιτισμός ευρωπαϊκός; Η αρώτηση μπορεί να πολοηθεί μανιχά μέσω της ιστορίας.

Ο αρχαιόττερος οργανωμένος πολιτισμός της Ευρώπης που εσυνυπήρχεν με τον αρχαίον Ελληνικόν ήταν τζςείνος του Χαλστάτ, ο οποίος εβρίσκετουν ειστήν κεντρικήν Ευρώπην, ειστήν σημερινήν νότιαν Γερμανίαν. Ωστόσο ο πολιτισμός τούτος ήταν κελτικός τζςαι οι Κέλτες έχουσιν περιθωριοποιηθεί την σύγχρονην εποχήν μας. Το έργον του πολιτισμού της Χαλστάτ έν ασήμαντον. Η Ελλάς που την άλλην άνθησεν με τρόπον αξιοθαύμαστον παράγωντας αμέτρητους διανοούμενος τζςαι τες σημαντικόττερες τέγνες της ανθρωπότης. Η επιτομή της Αρχαίας Ελλάδος ήτουν ο Παρθενώνας, το σημαντικόττερον αρχαίον οικοδόμημαν της Ευρώπης. Η πρώτη Ελληνική αυτοκρατορία ήτουν του Αλεξάνδρου που επεκτάθηκεν ειστήν Ευρώπην τζςαι ελληνοποίησεν την λεκάνην της Ανατολικής μεσογείου για αιώνες. Άμμαν επήλθεν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εκαταχτήθηκεν που τους Έλληνες μέσω του πολιτισμού τους. Η Ρώμη ήσαν η πρώτη Ιαπωνία, δηλαδή μια χώρα που έφκαλεν φτηνές αντιγραφές, ειστήν προκειμένην περίπτωσην του Ελληνικού πολιτισμού.

Άρα ένναιν έκπληξη ότι την Ρώμην την εκληρονόμησεν η Ελλάς με την δημιουργίαν της ελληνοορθοδοξοκεντρικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η απέχθεια που υπάρχει κόμα τζαι ανάμεσα των ιδίων των Ελλήνων ενάντιας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας επροήλθεν που αιώνες δυτικοευρωπαϊκής προπαγάνδας η οποία λανθασμένα εκατηγορούσεν την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν για γραφειοκρατίαν, αναποτελμαστικότηταν τζςαι πολιτιστικόν μαρασμόν. Ωστόσο τα μεγάλα έργα που εδημιουργηθήκασιν κατά την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν όπως το Ανάκτορον της Πόλεως, το Υδραγωγείον, τα Τείχη της Πόλεως, ο Ιππόδρομος, η μυθική Βιβλιοθήκη της Πόλεως τζςαι τα αμέτρητα κάστρα, μοναστήρκα τζςαι εκκλησςές αποδεικνύουν ότι η Ελλάς εν επέρασεν ειστόν Μεσαίωναν πως η υπόλοιπη Ευρώπη την ίθκιαν περίοδον. Το φως του πολιτισμού εδιατηρήθειν ενώ η υπόλοιπη ευρώπη έππεσεν ειστόν σκοταδισμόν.

Άλλωστε γιατί η 4η Σταυροφορία (η πρώτη μιάλη προδοσία της Δύσης) είσςεν ως στόχον την Κωνσταντινούπολην; Για τον μυθικόν πλούτον της φυσικά. Τα κλεψιμιά λοβάρκα της Πόλεως κόμα στολίζουσιν τες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως τα λιοντάρκα της Κωνσταντινουπόλεως τα οποία κοσμούσιν τον καθεδρικόν του Μιλάνου, ενώ η καταστροφή της Βιβλιοθήκης της Πόλεως δείχνει την σημασσίαν που εδκιούσασιν οι Ευρωπαίοι για την γνώσην. Φυσικά μετά την λεηλασίαν της Πόλεως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επήλθεν ειστόν μαρασμόν. Η απελευθέρωση της Κωνσταντινουπόλεως που τον αυτοκράτωρ Μιχαήλ H' Παλαιολόγον εν ήτουν αρκετή για τους μετέπειτα αυτοκράτορες να αναβιώσουσιν το Βυζάντιον τζςαι άρα η Πτώση της στους Οθωμανούς ήταν αναπόφευκτη.

Ένταλως εμπορούσεν διαφορετικά να προκύψει η Αναγέννηση; Μόνον με την πτώσην της Πόλεως επήλθεν η Αναγέννηση αφού σςιλιάες Βυζαντινοί ιστορικοί, καλλιτέχνες τζςαι συγγραφείς επροσφυγοποιήθασιν ειστήν Ιταλίαν τζςαι εμοιραστήκασιν με τους Ιταλούς την γνώσην τους. Αντιθέτως η Ελλάς έππεσεν ειστόν Μεσαίωναν της. Οι Οθωμανοί κληρονόμησαν την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν αλλάσσωντα μανιχά την επικεντρικήν θρησκείαν που τον Χριστιανισμόν ειστό Ισλάμ. Εν πρέπει να μας εκπλήσσει που οι συμβούλοι των Οθωμανών αυτοκρατώρων ήτουν Αρμένιοι τζςαι Έλληνες. Τζςαι πάλε η Ελλάς επιρέασεν τον κατακτητήν της με το σύστημαν της ενώ η Βυζαντινή αρχιτεκτονική εγίνειν το πρότυπον της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής.

Ενώ οι Ευρωπαίοι εχτίζασιν τον πλούτον τους (το τραπεζικόν σύστημαν) μέσω των κλεψιμιών ριαλιών που την Κωνσταντινούπολην οι Έλληνες εδεινοπαθούσασιν. Η Ελλάς ήταν ξιασμένη. Κανένας έν ασχολείτουν μιτά της. Αντιθέτως ήτουν απασχολημένοι με την επέκτασην των αυτοκρατοριών τους εις άλλες ηπείρους. Εδολοφονούσασιν τζςαι ελημοκτονούσασιν τον πληθυσμόν των αποικιών τους τζςαι άμμαν εκαταστρέφασιν τον πολιτισμόν τους επουλούσαν τους ειστά σκλαβοπάζαρα. Εδημιουργήσασιν τον Αυτοκρατορισμόν (Ιμπερεαλισμόν).

Τζςαι όσον αφορά τες τέγνες; Το μόνον που εκάμασιν ήταν να μεταφέρουσιν το πνεύμαν του Βυζαντίου ειστήν υπόλοιπην Ευρώπην σκεδιάζοντα τες πόλεις τους, την κοινωνίαν τους πάνω ειστόν Αρχαιοελληνικόν Πολιτισμόν (Θέατρο, Συγγραφείς, Φιλοσοφία, Επιστήμες, Αρχιτεκτονική). Δηλαδή η Ευρώπη εγίνειν Κίνα, η 2η μιάλη αντιγραφή.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ

1 σχόλιο:

  1. μα αλήθκεια έτσι είναι;;
    η εύρώπη μέσα από το βυζάντιο?

    εν και ξέρω ιστορία, αλλά εν το είχα υπόψην μου

    ΑπάντησηΔιαγραφή