Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Νεοχιππισμός

Ωραίος πούν ο κόσμος (μας)!

Ούλλοι μας ξέρουμεν ένταμπου ήτουν οι χίππηες. Τα μέλη της γενιάς των λουλλουθκιών. Μιας γενιάς που αποφάσισεν να αφιερώσει τα νεανικά της γρόνιας εις το φιλειρηνηστικόν κίνημαν, το ροκ εντ ρολ, τα ναρκωτικά, την περιβαλλοντολατρείαν τζαι tην επανάστασην εις οτιδήποτε το καθεστημένον τζαι ειδικά την δουλειάν.

Σγιαν τους οποιουσδήποτε πιστούς οποιασδήποτε θρησκείας, όποτε τους εκάπνιζεν αποφασίζαν να κάμνουν μιαν τεράστιαν συναυλίαν για να αλλάξουν τον κόσμον προς το καλλύττερον. Μια συναυλία με τραούθκια ροκ εντ ρολ τζαι πνευματικού τύπου, η οποία πολλά σύντομα εκατέληγεν εις έναν μαζικόν όργιον υπό την επήρειαν των ναρκωτικών. Η προσπάθεια της αλλαγής του κόσμου έμπαιννεν εις δεύτερην μοίραν αφού ο οργασμός κατά την μαστούραν τζαι την μέθην ήτουν πολλά πιο σημαντικός.

"Αλλάσσω τον κόσμον! Αλλάσω τον!"

Εις το τέλος της συναυλίας ο κόσμος είσςεν όντως αλλάξει. Σςιλιάδες ωάρια εγονιμοποιηθήκασιν, το χορτάριν του λειβαθκιού εγίνετουν πιλά, ο τόπος εγέμωννεν προφυλακτικά, πότσες μπύρας τζαι γόμες ενώ ο αέρας εμπλουτίζετουν με πολλύν διοξείδιον του άθθρακα που τα περίφημα αυτοκινητούθκια τους καθοδόν προς τα χιπποχωρκά τους. Τούντα άτομα εφουσκώσασιν μιαν φούσκαν γυρόν τους τζαι εζςούσασιν εις τον δικόν τους φανταστικόν κόσμον, η ευθυνοφοβία τους ποττέ εν τους επέτρεψεν να καταλάβουν την πραγματικότηταν.

Η πραγματικότητα όμως τους τα εχάλεσεν. Οι πκιο πολλοί χίππηες εγίνασιν γονιοί τζαι εκαταλάβασιν ότι τα ιδανικά χιπποχωρκά ήτουν...αβίοτα για μωρά. Εκόψαν το μαλλύν τους, επκιάσιν μιαν δουλειάν τζαι εχώσασιν τες φωτογραφίες τους που ήτουν χίππηες. Άλλοι επεθάνασιν που την υπερδόσην κάπκοιου ναρκωτικού ή που το σςόνιν σγιαν άστεγοι. Μερικοί όμως επαραμείνασιν χίππηες. Εμιαλύνασιν κοπελλούθκια τα οποία τους εμισήσασιν, εκαταστρέψαν την υγείαν τους που τους εθισμούς τους τζαι ποττέ εν είασιν προκοπήν. Ως τες αρκές του 80' ο χιππισμός είσςεν εν πολλύς πεθάνει που μιαν μικρήν δόσην πραγματικότητας.

Ο χιππισμός αναστήθειν όμως. Κατά το 90' αντατζαι πολλοί χίππηες, 40ρηες ή 50άρηες τότες, εγευτήκασιν την δύναμην μέσω της δουλειάς τους τζαι του πλούτον τους τζαι αποφασίσασιν να αναβιώσουσιν το κίνημαν τους. Επροσεγγίσασιν εφήβους, φοιτητές τζαι πολλούς παλιούς φίλους τους που το 60' τους οποίους τα τηλέφωνα είχαν γραμμένα εις μιαν τρισχωσμένην ατζένταν.

Γεννήθηκα τζαι θα πεθάνω χαραμο...εμ...χίππης!

Με τα λεφτά των πρώτων, την ενέργειαν των δευτέρων τζαι τες ναρκωτικοεπνευσμένες αντεπιστημονικές ιδεολογίες των τρίτων εδημιουργήθηκεν ο νεοχιππισμός. Τούτον το κίνημαν πιστεύκει πάλαι εν πολλύς εις τα ίθκια. Τα ναρκωτικά, την συνουσίαν, την επανάστασην, την διαβολικήν εργασίαν τζαι εις το καλοσύνην της αθθρωπότητας. Μισούν την παγκοσμιοποίησην τζαι τον πόλεμον. Εδημιούργησεν την δικήν του κοσμοθεωρίαν η οποία όπως τζαι η παλιά είναι βασισμένη εις λαθθασμένην κοινωνιολογίαν τζαι τον ιδεαϊσμόν.

Το όνειρον τους έν έναν. Η δημιουργία ενός κόσμου που ούλλοι ζςούσιν αγαπημένοι χωρίς πολέμους τζαι που ούλλοι ζςούσιν δίχα να μολυνίσκουσιν το περιβάλλον τζαι να δουλεύκουν. Πολλά ωραίον το όνειρον τους.

Τούντο κίνημαν εννά ήτουν το ίθκιον ακίνδυνον όπως το πρωταρχικόν αν μεν ήτουν όμως για την μιάλην διαφοράν μεταξύ τους. Οι νεοχίππηες εγευτήκασιν την Ισχύν τζαι θέλουν να την έχουσιν ούλλην. Εμπλεχτήκασιν μέστα πολιτικά τζαι πουλούσιν μαζικά τα ιδεώδη τους. Το νέον τους ναρκωτικόν έν η ιδεολογική τζούρα. Πολλαπλασιάζουνται οι πιστοί τους καθώς υπόσχουνται τον ουρανόν με τα άστρα εις τον κάθε κακομοίρην φτωχόν, καταπιεσμένον τζαι φοητσςασμένον που έν απελπισμένος τζαι θέλει κάποιον να του τανύσει.

Δοκίμαστο τούτον, έβαλα του πολλήν ιδεολογίαν μέσα.

Θέλουν να κάμνουν ότι θέλουν χωρίς τιμωρίαν, να κάθουνται τζαι να πκιορώννουνται, να τους ταΐζουσιν άλλοι, να τους έρκουνται ούλλα έτοιμα που μόνα τους δια μαγείας, εν ολίγοις θέλουν να ζςούσιν σγιαν τους βασιλειάες, τζείνον που μισούσιν περίτου πούλλα δηλαδή. Θωρούν παντού ακραίους που υπηρετούν ξένα συμφέροντα, μισάθθρωπους, κακούς πλούσιους τζαι θέλουν ούλλοι τούτοι να μετανοήσουσιν ή να πεθάνουσιν. Δηλαδή αγαπήσουσιν μόνον την αθθρωπότηταν που συφφωνεί μιτά τους. Μισούν τες θρησκείες αλλά αρέσκει τους κρυφά η θρησκευτική απολυταρχία τζαι έχουν ως θεόν την ιδεολογίαν. Οι νεοχίππηες πιστεύκουν ότι επειδή εκαταλάβαν τάχατες γιατί ο κόσμος έσςει προβλήματα, έν αυτόματα οι εξυπνόττεροι της γης, πλάσματα νοητικά ανώτερα. Αλλά κατά τάλλα παίζουν το ισότημα μέλη της κοινωνίας.


Κάμνω τον κόσμον καλλύττερον με βίαν τζαι μίσος.


Αλλά άμμαν τα ριάλια λείψουν, άμμαν ο κόσμος καταλάβει ότι εν προσφέρουν λύσεις, άμμαν διαπιστώσει ο λαός ότι μόνον προβλήματα προκαλούν, άμμαν ο κόσμος αρκέψει να (αλληλο) σκοτώννεται, τζαι αποδεικνύεται ότι η φύση του αθθρώπου είναι μέρος μιας πραγματικότητας που εν μπορούσιν να αγνοούσιν, τζείνοι παίζουν πελλόν, επαναστατούν σύρνοντα μολότωφ, με τους φίλους τους τους χαραμοφάηες, σε τζείνους που τους επήραν είδησην. Ταυτοχρόνως βαλιτσώννουσιν τα κέρτη τους τζαι πέμπουν τα Ελβετείαν γιατί πολλά τους αρέσκει η χλιδή χωρίς δουλειάν. Τζείνους που ετάξαν βοήθειαν καρφώννουν το μασςαίριν πισώπλατα τζαι βουρούν να φύουν καθώς τα θύματα τους ψυχορραγούσιν. Τους φίλους τους ξιάννουν, χώννουνται τζαι ζςούσιν με τα ριάλια που εκλέψαν. Αλίμονον του κόσμου άμμαν τα λειφτούσιν.

"Oops, I did it again!"


Οι νεοχίππηες έν οι αθθρώποι που επαραμείνασιν οι ίθκιοι ανασφαλείς, ανίδεοι τζαι ανώριμοι έφηβοι. Κάμετε μας την χάρην τζαι ωριμάστε πλέον. Ο κόσμος εν μπορεί νάν μια ωραία ιδέα. Ο κόσμος μπορεί νάν ο εαυτός του. Τζαι ο εαυτός του ένναιν απλός. Μπορούμεν μόνον να τον αντιμετωπίσουμεν με παυσίπονον λογικής.


Που πελλόν τζαι που μιτσήν ακούεις την αλήθκειαν.

2 σχόλια:

  1. Αν και εν ασπάζουμαι πλήρως την ιδεολογία των Hippies, ορισμένα σημεία της φαίνουνται μου υπερβολικά δελεαστικά. Όπως και ορισμένα της Αναρχίας. Πάντως, νομίζω είσαι λλίον υπερβολικός και απόλυτος. Τούτοι που περιγράφεις εν άτομα που εξεπουλήσαν κάθε πιστεύω που είχαν για τζείνον που επολεμούσαν. Και θέλω να πιστεύκω ότι εν μειοψηφία.
    Το κίνημα, όπως εξεκίνησε, εζητούσε εγκατάλειψη των πολέμων (εν νομίζω η σφαγή στο Βιετνάμ να ετέλειωνε έτσι απλά χωρίς τους Hippies) και χρήση των πόρων για αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Κάτι καθόλου παράλογο. Όπως καθόλου παράλογο εν και το να ζεις που τη φύση (π.χ. γεωργία) και να μεν εξαρτάσαι που τεχνολογία και βιομηχανία. Ή το να μεν έσιεις ταμπού με τη σεξουαλική ζωή των άλλων και να βλέπεις τη δουλειά σου. Να μεν καταπιέζεσαι και να μεν καταπιέζεις.
    Πάντως, βρίσκω λλιότερο ανησυχητικό να ξέρω ότι κάπου τζαμαί έξω, έσιει μια μερίδα πληθυσμού που θέλει να κάμει ναρκωτικά και όργια, παρά να ξέρω ότι έσιει κόσμο που θέλει να σκοτώσει άλλους γιατί έχουν λάθος χρώμα/θρησκεία/φυλή.

    ΑπάντησηΔιαγραφή