Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Επικίνδυνα Κενά Εξουσίας

Πάντα έν πκιο σκοτεινά τσας πριν γινεί πισσούριν

Οι τζαιροί αλλάσσουσιν. Εν θυμίζουσιν τα παλιά.

Οικονομικός μαρασμός. Χρεοκοπίες εταιριών. Ανεργία. Ολιγοπώλεια. Πληθωρισμός τζαι ακρίβκεια. Φτώσςεια. Χαμηλή παραγωγικότητα. Χρεοκοπημένον ΤΚΑ. Γραφειοκρατία. Πτωχή παροχή δημόσιας παιδείας τζαι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ραγδαία αυξανόμενον δημόσιον χρέος. Κότσςινες τρύπες εις κρατικούς προϋπολιγισμούς. Ανεξέλεκτη παράνομη τζαι νόμιμη μετανάστευση. Γκέτος. Ναρκωτικά. Έγκλημαν. Αδιέξοδα εις πολιτικά προβλήματα.

Τούτα ούλλα, τα σημάθκια μιας παρακμάζουσας χώρας.

Μια υγιής κοινωνία τζαι έναν λειτουργικόν κράτος αποτελείται που 2 μέρη. Το έναν μέρος έν το πολιτικά ενεργόν κοινόν που ψηφίσει τζαι δρα σγιαν σύνολον τζαι το άλλον μέρος έν μια πολιτική ηγεσία που ακολουθώντα την λαϊκήν εντολήν προσπαθεί να εξυπηρετεί το εθνικό συφφέρον πάνω από όλα τζαι όι την καριέραν τους. Αν μια δυσλειτουργά προκαλεί προβλήματα τζαι της άλλης. Αν μια που τες 2 προϋποθέσεις παύκει να υπάρχει τότε η άλλη ακολουθά την ίδιαν μοίραν.

Το κράτος αυτοδιαλύεται άμμαν έρτουσιν εις την εξουσίαν απανωτές κυβερνήσεις πούν βουττημένες εις την σύψην τζαι την διαφθοράν. Κυβερνήσεις που αντί να λύννουσιν προβλήματα πολλαπλασιάζουν τα επειδής τους το επιτρέπουσιν οι καταστάσεις. Κυβερνήσεις που νοιάζουνται μόνον για την εξουσίαν τζαι την επόμενην κάρπην. Η κυβέρνηση όμως ένναιν κάτι που υπάρχει που μόνον του. Ένναιν μια μηχανή που βάλλουμεν να δουλέψει τζαι άμμαν χαλάσει επιδιορθώννουμεν την. Η κυβέρνηση αποτελείται από άτομα. Τούντα άτομα έν οι πολιτικοί.

Έναν κράτος υπό διάλυσην παρουσιάζει πάντα το ίδιον σύμπτωμαν. Κακοί πολιτικοί οι όγοιοι καταντούσιν αλαζόνες, υπερφίαλοι, διακιοφανείς. Έν τόσον μεθυσμένοι που το κρασίν της σίγουρης εξουσίας που αποκτούσιν το συναίσθημαν της θεότητας τζαι του αλάθθαστου. Παρερμηνεύκουν τους λόγους για τους οποίους εκλεγήκασιν. Πιστεύκουσιν ότι ο κόσμος τους εξέλεξεν επειδή επιστέψασιν τζείνα που τους επουλήσασιν. Όμως οι εκλογές της χώρας υπό διάλυσην έν εκλογές του λιόττερου σςειρόττερου. Άμμαν η λίμνη έσςει μόνον άρρωστα ψάρκα ο πεινασμένος εννά θκιαλέξει τζείνον που έν το λιόττερον άρρωστον.

Φυλακίστε τους διεφθαρμένους πολιτικούς

Ο κόσμος ξέρει ότι οι πολιτικοί του έν διεφθαρμένοι ως το κόκκαλον. Εν πλάσκιεται ένας πολιτικός που νάν αξιόπιστος. Που να υπηρετεί το εθνικόν συφφέρον τζαι όι την κάρπην. ' Εκατάντησαν ίθκιοι ούλλοι τους', 'κανένας τους εν υπηρετεί το συφφέρον του λαού', 'μόνον το προσωπικόν τζαι πολιτικόν τους συμφέρον θωρούσιν' έν τα σχόλια που εννά ακούσεις που έναν εκλογικόν σώμαν εις απελπισίαν. Υπάρχει η απόλυτη απαξίωση για ούλλους τους πολιτικούς τζαι το σςειρόττερον που ούλλα, για το κράτος. Η απάθεια του κόσμου, και ειδικά των νέων, διογκώννεται. Η δυσφορία τζαι η αγανάκτηση ένει εις τα ύψη.

Μέστον χορόν μπαίννει ο φόος τζαι η ανασφάλειαν. Ο λαός θωρεί έναν μέλλον ζοφερόν για τον ίδιον τζαι τα παιθκιά του. Ο φόος οδηγεί εις την απερπισίαν. Άμμαν αρκέψει ο μέσος πολίτης να μεν εμπιστεύκεται καν το κράτος του η χώρα οδηγείται εις πολλά σκοτεινά μονοπάθκια. Επιτήθεται του κράτους του γιατί διαφορετικά έθθα δικαιωθεί. Οι ακραίες τάσεις πολλαπλασιάζουνται. Ο κόσμος στρέφεται εις τον πρώτον τυχώνταν που εννά του κρωστεί. Η πόλωση του κόσμου, δηλαδή η στροφή του εις ακραίες ιδεολογίες έν φυσική επίπτωση ενός τεράστιου βαθύτατου κενού εξουσίας. Εις την ουσίαν τούντο φαινόμενον τρέφεται που την πολιτικήν ηγεσίαν.

Αλλά ας μεν είμαστιν παντελώς άδικοι. Ας μεν ξιάννουμεν ότι χρειάζουνται 2 άτομα για να χορέψουσιν ταγκόν. Μέρος της ευθύνης για τον μαρασμόν της χώρας έσςει τζαι ο λαός. Ο κάθε ψηφοφόρος άμμαν ψηφίζει με λάθος κριτήρια ψηφίζει για την καταστροφήν της χώρας του. Ο κακός ψηφοφόρος θωρεί μόνον το δικόν του συφφέρον τζαι όι το συφφέρον του λαού. Βάλλει εις την εξουσίαν άτομα που εννά τους εξυπηρετήσουσιν. Είτε με διευκολύνσεις εις την κρατικήν μηχανήν είτε με θέσεις εργασίας εις την κρατικήν μηχανήν.

Είναι η επιλογή μου να είμαι ηλίθιος ψηφοφόρος.
Τα γυαλλιστερά αντικείμενα που αποσπούσιν την προσοχήν τζαι ψηφίζω λαθθασμένα.

Ο κακός ψηφοφόρος επίσης έν τζείνος που ψηφίζει κατά παράδοσην, ή κατά ιδεολογίαν. Δηλαδή κάθαν βολάν που έσςει εκλογές πάει τζαι δκιά τον σταυρόν του εις το ίδιον κόμμαν τζαι πριχού ρίξει το ψηφοδέλτιον μέσα βάλλει τον σταυρόν του. Κάθε βολάν που έσςει εκλογές ψηφίζει τα κόμματα που του επουλήσασιν μιαν χρεοκοπημένην ιδεολογίαν αγνοώντα το γεγονός ότι το κόμμαν που ψηφίζει ένναιν μόνον ανάξιον αμμά τζαι επικίνδυνον αν φκει εις την εξουσίαν. Ο ψηφοφόρος δηλαδή εν ξέρει να τιμωρεί τα κόμματα. Εν ξέρει να χρησιμοποιά την κριτικήν του σκέψην για να θκιαλέξει το σωστόν κόμμαν. Εν ξέρει να αλλάσσει κόμμαν προτίμησης. Άρα η πληθώρα κακών ψηφοφόρων έν επικίνδυνη επειδή τρέφει τα κενά εξουσίας.

Ο κάθε λαός έσςει εις την εξουσίαν την πολιτικήν ηγεσίαν που του αξίζει.

Εν τέλη, για να υπάρχει μια επιτυχημένη κοινωνία χρειάζουνται πολιτικοί τζαι ψηφοφόροι που να μεν (εξ)υπηρετούσιν το προσωπικόν ή το ιδεολογικόν συφφέρον.

Χρειάζουνται πολιτικοί τζαι ψηφοφόροι που υπηρετούν το συφφέρον της χώρας.

Γιατί "Μωραίνει Ιστορία λαόν βούλεται απωλέσαι"

Αυτοκαταστροφή

9 σχόλια:

 1. Καλημέρα Κυπριακόφωνε,

  Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μερικές φορές πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε, συνήθως σε περιόδους που δεν έχουμε εκλογές , αλλά απογοητεύομαι πριν από της εκλογές με την συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης των ψηφοφόρων.

  Πραγματικά σέβομαι περισσότερο κάποιον που μου λέει ότι θα ψηφίσει τον Χ γιατί έχει κάποιο συμφέρων παρά κάποιων που μου αραδιάζει αρκετές ιδεολογικές αρλούμπες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γεια σου Κλειδάριθμε! Σςαίρουμαι που τουλάχιστον κάπκοιος εθκιέβασεν το κείμενον τζαι σςαίρουμαι παραπάνω που συφφωνεί μιτά μου! Να σαι καλά.

  Εγιώ απλώς εννά πω πως αν ακούσω έναν να ψηφίζει για προσωπικόν συφφέρον (ή για ιδεολογικόν κόλλημαν) διαπιστώννω ότι τούτος έν άτομον που εν αγαπά την χώραν του. Απλώς αγαπά των εαυτόν του. Εν τρέφω ιδιαίτερον σεβασμόν για τούντου τύπου τους ψηφοφόρους.

  Δηλαδή, για να είμαι πκιο ξεκάθαρος, για εμέναν εν υπάρχει λιόττερον κακός εκ των 2. Ψηφοφόρους του προσωπικού συφφερόντου = Ψηφοφόρους Ιδεογίας. Το ίθκιον πράμαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. κάθε λαός έχει την εξουσία που του αξίζει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλή σας μέρα.Και πάνα που νομιζα οτι μονο εγω είχα αυτες τις ανησυχίες...
  Στην Κυπρο θεωρουμε οτι ο καθε πολιτικός μας κανει και χάρη, που δεχεται π.χ. να γίνει υπουργός. Μονο στη Κυπρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πιστεύκω στην Κύπρο το πρόβλημα εν πολλά πιο μιτσήν που άλλες χώρες, αλλά βαδίζουμε στα ίδια χνάρια. Όπως γίνεται σε 1002 άλλα πράματα, είμαστε καμμιά δεκαετία πίσω. Οι πολιτικοί μας κάμνουν κατάχρηση εξουσίας και διασπάθιση δημόσιου χρήματος, όπως οι πολιτικοί άλλων χωρών. Αλλά κάμνουν το σε πολλά πιο μικρό βαθμό απ'όσο χρειάζεται για να καταστραφεί η χώρα. Εν εφτάσαμε ακόμα στο επίπεδο της Ελλάδας ασπούμε. Αλλά έχουμε τες κατάλληλες βάσεις για να φτάσουμε τζαμαί. Σε μια δεκαετία ενδεχομένως να βρεθούμε στο ίδιο σημείο. Οι νέοι όμως, που εννάν πλειοψηφία τότε, πιστεύκω (ή θέλω να πιστεύκω) σκέφτουνται διαφορετικά, φκάλλουν τες παρωπίδες και έχουν διορατικότητα. Και αν "εκπαιδευτούν" κατάλληλα που τους πιο μεγάλους, έννα αποτρέψουν τζείνην την καταστροφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @ Φλεγόμενος

  Τούτον έγραψα τζαι γιω εις την ανάρτησην :)

  @ Okyalos

  Υπάρχουν τζαι άλλες χώρες με ψηφοφόρους της ίδιας νοοτροπίας. Κυρίως τριτοκοσμικές...!

  @ Defiance

  Εγιώ πιστεύκω ότι η Κύπρος έμπηκεν εις τα ίδια σκοτεινά μονοπάθκια της Ελλάδας έσςει 1-2 γρόνια αφού το δημοσιονομικόν μας έλλειμμαν, το δημόσιον χρέος, η ανεργία κτλ. κτλ. παρουσιάζουσιν τα σημάθκια της Ελλάδος πριν την κρίσην (πτώχευσην). Όσον αφορά τους νέους δυστυχώς υπάρχουσιν πολλά κομματόσκυλα. Το μέλλον έν αβέβαιον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Στις άλλες χώρες, ο πολιτικός εαν κάνει την πατάτα, απολογείται, γιατό κατα βαθος έχει επίγνωση. Ακόμα και στην Ελλάδα, δεν θα δείς ενα πολιτικό να τρώει με ενα εργολάβο ή ενα μεγαλοεκδότη.
  Ενω στη Κύπρο η διαπλοκή και η διαφθορά ειναι τοσο εκτεταμενη αλλα και συνηθισμενη που δεν κανει σε κανένα εντύπωση.Παει ο υπουργός στο le cafe και τρωει με προσφοροδότη της Κυβέρνησης και δεν ιδρώνει κανενός το αυτί του.
  Μπορει μονο στο Μαλάουι να εχουν το ιδιο επίπεδο πολιτικής ευαισθησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. όταν άκουσα ότι παίζει να κλείσουν και οι Κυπριακές Αερογραμμές σκέφτηκα ότι αυτή είναι η τιμωρία που μας αξίζει. να μείνουμε αποκλεισμένοι σε ένα κατά τα άλλα όμορφο τόπο, που πάει από το κακό στο χειροτέρο, γιατί αντί να ξυπνήσει, ανέχεται τον κάθε μαλάκα πολιτικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Όι μόνον τον κάθε μαλάκαν πολιτικόν αλλά τζαι το κάθε ιδεολογικόν ζόμπι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή