Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Μόλυνσις

Εις το γιαίμαν μου εισέβαλες
Μέστα κύτταρα μου επόκατσες
Ραγδαία βρυμιθκιάζεσαι
Επικίνδυνα εξαπλώννεσαι

Το γιαίμαν μου χοχλάζει
Θέλει να σε σκοτώσει
Τζςαι εσού κόμα σώννεις
Με τον πόνον μου ευημερείς

Τον εγκέφαλον μου πολιορκείς
Το σώμαν μου αχαμνίζεις
Την καρκιάν μου έβαλες εις τ'αμμάτιν
Να μεν της αήκεις κομμάτιν

Οπτασίες δκιάς μου
Παίζεις με τα λογικά μου
Την γλώσσαν μου κόμπους έδηες
Την θέλησην μου λάκκους εγέμωσες

Οι φλέβες μου ενημπλίσαν σηψαιμίαν
Η καρκιά μου ακατάσχετην αιμορραγίαν
Η ψυσςή μου σπάζει τους αλύσους της
Η ζωή μου χάννει την δύναμην της

Τωρά που με σκοτώννεις
Απολαμβάνεις το;
Μιτά μου εννά πάεις
Εκαταλάβες το;

Λεξιλόγιον
βρυμιθκιάζουμαι = πολλαπλασιάζουμαι
αχαμνίζω = αντέχω
νημπλίζω = γεμίζω

1 σχόλιο: