Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Πρωτομαγιά: Θεατρικός Όμιλος ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ

Ανήμερα Πρωτομαγιάς. Η ημέρα για τα δικαιώματα των εργαζομένων εννά γιορταστεί φυσικά δεόντως που την Αριστεράν της Κύπρο, ΕΔΕΚ τζςαι ΑΚΕΛ, με διάφορες εκδηλώσεις, τα λεγόμενα φεστιβάλ. Εννά κραούν πανό τζςαι εννά φωνάζουν συνθήματα τα ΕΔΟΝοπουλα καθώς εννά τους συνοδεύουν οι των εργατικών συντεχνιών. Για τα εργατικά δικαιώματα εννά φωνάζουν σίουρα, εν ξέρω τα συνθήματα τους φέτος ούτε ξέρω αν ναιν σταθερά τα ίθκια ενώ αναμένεται ναν ερυθρή η παρέλαση.


Παρούλα τούτα θέλω να καταγγείλω και δημοσίως ότι η πκιο πάνω κατάσταση έν θέατρον του παραλόγου, μια θεατρική παράσταση με ηθοποιούς την Αριστέραν της Κύπρου. Το ΑΚΕΛ τζςαι η ΕΔΕΚ έν υποκριτές. Δεν αντιπροσωπεύκουσιν τον Κυπραίον εργαζόμενον ούτε υπερασπίζουνται τα δικαιώματα του. Αντιθέτως δουλεύκουσιν εναντίον των δικαιωμάτων των εργαζομένων τζςαι εθελοτυφλούν όσον αφορά τες εξευτελιστικές συνθήκες των εργαζομένων εις την Κύπρον.Επειδίς αρέσκουν μου οι αριθμοί ας δούμεν μερικά στοιχεία:

Χρονιά Εργατ. Δυναμικόν Δημόσιον Αλλοδαποί Ανεργία Ρθμς Ανπτξης

2002_____347400______45628___40000<__3.3%____2.1%>

2003_____357700______47198___40656____4.1%____1.9%
2004_____370600_____47679____47310____4.7%____4.3%
2005_____380600_____49068____55827___5.3%___3.9%

2006_____385900_____50568____65973____4.5%____4.1%

2007_____394700_____50948____79938____3.9%____5.1%

2008_____403800_____52826____96324____3.7%____3.7%

2009_____407542______54000___107036____6%____-1.7%

2010_____407000+______?_______?_______6.7%____?


Εργοδότηση:

2008 = 3ες Χώρες: 53329 Κοινοτικοί: 43857 Σύνολον: 96324

2009: = 3ες Χώρες: 58243 Κοινοτικοί: 50112 Σύνολον: 107036

Ανέργοι 2008: 14523

Κύπριοι: 10852 ή 74% Κοινοτικοί: 2487 ή 17% 3ες Χώρες: 1184 ή 8%

Ανέργοι 2009: 25000

Κύπριοι: 19750 ή 79% Κοινοτικοί: 3250 ή 13% 3ες Χώρες: 2000 ή 8%

Άνεργοι Νέοι Κάτω των 25:

Μάρτης 2009: 10.9%

Μάρτης 2010: 17.8%

Ανάλυση:

Επί 4 έτη (2002-2005) η ανεργία εις την Κύπρον αυξάνετουν ενώ οι αλλοδαποί εργαζόμενοι αυξάνονταν. Επί 2 γρόνια τωρά η ανεργία αυξάνεται ενώ οι αλλοδαποί εργαζόμενοι αυξάνουνται. Η εργοδότηση αλλοδαπών παρουσιάζεται να μεν επιρεάζεται που την οικονομικήν ανάπτυξην ενώ η ανεργία των Κυπραίων αυξομειώννεται αναλόγως. Η ανεργία που βιώννει η Κύπρος τωρά αφορά τους Κυπραίους καθώς σε σύγκριση με το 2008 οι άνεργοι Κυπραίοι αυξηθήκαν κατά 9,000 άτομα τζςαι αρκετοί εξ αυτών νέοι. Τωρά (Μάης 2010) μπορεί να αυξηθήκαν κόμα πκιο πολλά καθώς οι απελπισμένοι Κυπραίοι πκιάννουν τηλέφωνα εις εκπομπές για να κάμουν παράπονα ότι αντικαταστούνται που αλλοδαπούς.

Η άποψη μα ο Κυπραίος εν κάμνει τες δουλειές που κάμνει ο αλλοδαπός επέρασεν που τα αφκιά νιου άνεργου; Άμμαν είσαι άνεργος για μήνες έθεννα δεκτείς προσφοράν για δουλειάν κάπου ότι δουλειάν τζςαι αν ένι;

Ενώ όσες γρονιές αυξάνουνταν οι αλλοδαποί τζςαι εμειώννετουν η ανεργία ήτουν επειδή η ανάπτυξη ήταν τεράστια (2007 - 5.1%) ή επειδή εγινίσκουνταν μαζικές προσλήψεις εις το δημόσιον (2008 +2000 δημόσιοι). Δηλαδή οι Κυπραίοι για να έβρουν δουλειάν καλήν έπρεπεν να πάσιν εις το δημόσιον. Άρα τωρά που παγοποιούνται οι προσλήψεις λόγω οικονομικής κρίσης η ανεργία αναμεταξύ Κυπραίων αυξάνεται κατακόρυφα!

Συμπέρασμαν:

Η Αριστερά της Κύπρου αντιπροσωπεύκει τους κυβερνητικούς. Κανέναν άλλον. Εν καιρώ κυβερνήσεως κουμουνιστή προέδρου ο Κυπραίος εργαζόμενος εις τον ιδιωτικόν τομέαν αντικαταστήθεται που αλλοδαπούς εξ Ευρώπης ενώ οι αλλοδαποί που τρίτες χώρες δουλεύκουσιν σγιαν δούλοι εις τα σαλόνια της Κύπρου, άλλοι εξ αυτών δουλεύκουσιν παράνομα τζςαι εν τέλη άλλοι αμπάλατοι, μεσαιωνικοί, με σάνταλα τζςαι μαντίλες, γρουσώννουνται. Ο Κυπραίος ο εργαζόμενος του ιδιωτικού φορολογείται για να τους ταϊζει ούλλους!

Ένταμπου έκαμεν η Αριστερά για τους αλλοδαπούς εκ τρίτων χωρών; Ελάχιστα. Ένταμπου έκαμεν η Αριστερά για την αντικατάστασην Κυπραίων που κοινοτικούς; Τίποτε. Ένταμπου έκαμεν η Αριστερά για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους; Ελάχιστα. Ένταμπου έκαμεν η Αριστερά για την εκτοξευόμενην νεανικήν ανεργίαν; Τίποτε. Ένταμπου έκαμεν η Αριστερά για την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού; Τίποτε. Ένταμπου έκαμεν η Αριστερά για την παράνομην εργοδότησην; Ελάχιστα! Ένταμπου έκαμεν η Αριστερά για τους κυβερνητικούς; Προσλήψεις!

Εν θέλομεν περίτου ελέγχους. Θέλομεν ουσιαστικές λύσεις! Εν θέλουμεν επιδοτήσεις θέσεων εργασίας κ. Χαραλάμπους επειδίς επιδοτείτε θέσεις κοινοτικών. Οι Κυπραίοι εργαζόμενοι, η Κυπριακή νεολαία απαιτούν δουλειές! Όι επιδόματα! Οι Κυπραίοι εργαζόμενοι απαιτούν καλλύττερους μισθούς για συγκεκριμένα επαγγέλματα! Όι καταρτήσεις!

Ο Κυπραίος ιδιωτικός υπάλληλος φωνάζει:

Κανεί με την υποκρισίαν σας! Αντιπροσωπέυσετε τα δικαιώματα μας επιτέλους!

Κατώτατους μισθούς για ΟΥΛΛΑ τα επαγγέλματα για ΟΥΛΛΟΥΣ τους εργαζομένους ανεξαρτήτως εθνικότητας!

Ανώτατα όρια εργοδότησης κοινοτικών τζςαι εργατών εκ 3ων χωρών!

Ανθρώπινα ωράρια για τους εργαζόμενους αλλοδαπούς!

Τερματίστε την παράνομην εργοδότησην!

Θέστε τέρμαν εις το θέατρον σας τζςαι αθθυμηθείτε τους αγώνες που έκαμεν η Αριστερά προ δεκαετιών! Αθυμηθείτε ότι υπάρχουν ιδιωτικοί υπάλληλοι! Εν μπορούν να εργοδοτούνται οι Κυπραίοι που το δημόσιον μόνον! Σταματείστε την εκμετάλλευσην του συστήματος που αιτητές ασύλου τζςαι δώστε αυξήσεις εις τα επιδόματα ανέργων για τους πραγματικά ανέργους!

Ο Μαρξ, ο Λένιν τζςαι ο Μάο εννά αυτοκτονούσαν με τα χάλια σας ενώ εις τον τάφον τους ήδη εδώκαν εκατόν στροφές...Σεβαστείτε την ιδεολογίαν που αντιπροσωπεύκετε...

Βιβλιογραφία:

Ετήσια Έκθεση 2009, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

http://www.haravgi.com.cy/site-article-36779-gr.php

Εθνικοί Λογαριασμοί 1995-2007, Στατιστική Υπηρεσία

Εργατικές Στατιστικές 2008, Στατιστική Υπηρεσία
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2008, Στατιστική Υπηρεσία


http://alithia.com.cy/alithia_v2/front-end/main.php?action=nptext&page=&design=default&nptext_id=51327

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30042010-BP/EN/3-30042010-BP-EN.PDF

2 σχόλια:

 1. έχεις δίκαιο


  θέλω να μου δείξετε έναν αριστερό μες τη κύπρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φίλε εννά φάεις "κράξιμον", αλλά μεν μασάς.
  :-)
  Λάλε τζείνα που νώθεις τζαι let em fuck

  KKOULLAS

  ΑπάντησηΔιαγραφή