Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Παρανομολατρεία

Η δημιουργία του Κράτους

Ζώντα εις τες ζούγκλες τζςαι τα δάση του κόσμου ο άθθρωπος επρωτοδιαχώρησεν τον εαυτόν του που τους στενόττερους του βιολογικούς συγγενείς με την κατάκτησην των αισθημάτων του. Δηλαδή η αθθρώπινη νοημοσύνη, όντα οδηγός του αρμάτου της ύπαρξης, έπκιαεν τα χαλινάρκα των αππάρων της ζωϊκής φύσης τζςαι των ζωϊκών παρορμήσεων επιτυχάνοντα την λογικήν σκέψην.

Η λογική σκέψη οδήγησεν τον άθθρωπον εις το συμπέρασμαν ότι ζώντα εις μιάν οργανωμένην κοινωνία οι πιθανότητες επιβίωσης του πολλυνίσκουσιν. Μια κοινωνία οργανώννεται μόνον άμμαν πλάσκιουνται διάφοροι κανόνες. Μια κοινωνία διατηρείται άμμαν η παρακοή των κανόνων τιμωρείται. Αρχικώς η τιμωρία τούτη ήτουν θεία τιμωρία μετά θάνατο.

Εντούτοις επειδίς όντως η τιμωρία έν μετά θάνατο το κίνητρον για την υπακοήν εις τους νόμους ήτουν χαμηλόν. Η επιβολή της υπακοής επήρτεν με την άσκησην προ θάνατο τιμωρίας που την αθθρώπινην κοινωνίαν. Εις τες αγροτικές κοινωνίες λογικώς σκεφτόμενως η τιμωρία ήτουν ο οστρακισμός που επέβαλλεν έναν λαϊκόν δικαστήριο. Καθώς ο αθθρώπινος πληθυσμός αστικοποιούταν η τιμωρία του οστρακισμού ήτουν αδύνατη καθώς εις τα μεγάλα αστικά κέντρα κάπκοιος εμπορούσεν να αλλάξει γειτονιάν ή κόμα τζςαι αστικόν κέντρον.

Η ανάγκη για κάπκοιαν δύναμην που να του επιβάλλει τιμωρίαν καθώς τζςαι έναν οργανομένον δικαστικόν σύστημαν ανάγκασεν τους αθθρώπους εις την δημιουργίαν του σύγχρονου κράτους όπου τα εγκλήματα τζςαι οι διαπληκτισμοί των υπηκόων του κράτους εκδικάζουνταν με την τιμωρίαν να την επιβάλλει η αστυνομία.

Άρα το κράτος όπως το ξέρομεν σήμερον έν το σύστημαν όπου οι νόμοι που διαμορφώννει μιά κοινωνία, ένας πληθυσμός, έναν έθνος καταγράφονται τζςαι η λαϊκή προσταγή προς το κράτος είναι να κάμει ότι μπορεί για να τηρηθούν οι νόμοι εις την επικράτειαν του.

Κοντολογίς το κράτος ένι η αρχή διατήρησης μιάς πολιτισμένης κοινωνίας.

Τζςαι τώρα ερκούμαστιν εις το παράδειγμαν του Κυπριακού Κράτους.

Αστυνομία

Την αστυνομία της Κύπρου την μαστίζει μια χρόνια σύψη τζςαι διαφθορά όπως σωστώς το έθεσεν ο πρόεδρος. Επιτέλους μετά που 60 γρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας θωρόμεν αστυνομικούς να ξηλώνουνται επειδή οι ίδιοι ένι εγκληματίες αφού έν μπλεμένοι εις κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών, σάρκας, μεταναστών κτλ. Η σταθερή αύξηση των απολύσεων αστυνομικών μας δκιά επιτέλους την εντύπωσην ότι κάτι γινίσκεται με τον θεσμόν της αστυνομίας τζςαι με το αθθρώπινον δυναμικόν που την απαρτίζει. Η αστυνομία σάζει αμμά κόμα έσςει αρκετούς αστυνομικούς που συνδέουνται με το οργανωμένον τζςαι μη έγκλημαν τζςαι άρα έσςει πολλύν δρόμος ομπρός μας κόμα. Τουλάχιστον όμως έμπηκεν η κάθαρση εις κίνησην.

Εγκληματίες

Πέραν του ότι μερικοί αστυνομικοί έν οι ίθκιοι εγκληματίες προς σοβαρήν αμβισβήτησην τίθεται η ικανότητα του κράτους τζςαι της αστυνομίας να τιμωρεί τους εγκληματίες. Πρόσφατες αποκαλύψεις μας δείχνουσιν ότι οι κεντρικές φυλακές ήτουν ξενοδοχείον. Κατάδικοι με κινητά, ναρκωτικά, κλιματιστικά, κατοικίδια, υπολογιστές, νοσοκόμες, γιενέτζςες, ελεύθερες επισκέψεις, περιπάτοι εις ούλλην την Κύπρον. Πράμαν που φυσικώς τους επέτρεψεν να διενεργούσιν εγκληματικές πράξεις εντός του τζςελιού. Άμμαν το κράτος όι μόνον αποτυχάννει να τιμωρήσει τους εγκληματίες του αλλά τζςαι ανταμοίβει τους για τες πράξεις τους τότες έχομεν πρόβλημαν σοβαρόν. Το κίνητρον για να τηρείς τους νόμους ξηλώνεται. Κουντά εαυτόν το ίδιον το κράτος προς αυτοακύρωσην.

Παράνομη Μετανάστευση

Τέλος ερκούμαστιν εις το παράδειγμαν της παράνομης μετανάστευσης. Δεν το εσυμπέραλαβα εις την κατηγορίαν των εγκληματιών επειδίς πρέπει να σεβαστώ το δυτικοφερνούμενον ''πλαγίως λέγειν'' της σύγχρονης κοινωνίας μας.

Τα κατεχόμενα εγίναν προορισμός τζςαι η πράσινη γραμμή ανοιχτή πόρτα για μιάν χώραν της Ε.Ε. άρα έν λογικόν να δημιουργηθεί μια αυξανόμενη ροή παράνομης μετανάστευσης δια μέσου της πράσινης γραμμής.

Ωστόσο εις την Κύπρον παρατηρείται το εξής: Οι παράνομοι μετανάστες που τα κατεχόμενα έχουν το δικαίωμαν για αίτησην ασύλου, δωρεάν ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψην, δωρεάν παιδείαν καθώς τζςαι δικαίωμαν εις διάφορες κοινωνικές παροχές. Χαρακτηριστικόν παράδειγμαν ένας ''Παλαιστίνιος'' ''πρόσφυγας'' που έμπηκεν εις το λογιστικόν γραφείον νιού γνωστού μου με επιταγήν των 7,000 Ευρώ για τον μήναν Ιανουάριον. Επιδόματα για κατοικίαν, ανεργεία, αυτοκίνητον, παιθκιά, θέρμανσην κτλ. Εν ξέρω καν κανέναν ιδιωτικόν ή δημόσιον υπάλληλον με μηνιαίον εισόδημαν των 7,000 Ευρώ. Εσείς;

Με συγκλονισμόν ανακάλυψα ότι μόνον εις την Κύπρον δκιούνται τόσα πολλα δικαιώματα εις έναν που έμπηκεν παράνομα εις την χώραν σου. Τζςαι έφριξα άντατζςαί διαπίστωσα ότι η Ε.Ε. χρηματοδοτεί μόνον την ψυχολογικήν στήριξην τζςαι εκμάθησην ελληνικών για τους αλλοδαπούς, όι τα επιδόματα τους. Δηλαδή ο Κύπριος φορολογούμενος επιβραβεύκει τους παράνομους μετανάστες που εκάμαν αίτησην ασύλου με 18 εκατ. τον γρόνον. Αγνοάς τους διεθνείς νόμους διακίνησης, εκμεταλλεύκεσαι την πολιτικήν κατάστασην νιου κράτους τζςαι εισέρχεσαι παράνομα εις μιάν χώραν με τα έγγραφα σου να εγίναν στάχτην προπολλού τζςαι τούντα απανωτά εγκλήματα επιβραβεύκουνται.

Η συχνή δικαιολογία που ακούω έναι: Μα η Κύπρος ξέρει που προσφυγιάν.

Μήπως ούλλοι οι αιτητές ασύλου έν πρόσφυγες; Όι.
Μήπως οι Κυπραίοι εκμεταλλευτήκαν μιάν υπο κατοχήν περιοχήν μιάς χώρας για να πάσιν παρανόμως εις την χώραν; Όι
Μήπως οι Κυπραίοι εμπαίνναν που κάτω που λεοφορεία τζςαι φορτηγά που είχαν προορισμόν το Η.Β. μέσω της Ευρωσύραγγας ή εχώννουνταν μέστα εμπορευματοκιβώτια πλοίων; Όι
Μήπως οι Κυπραίοι εμπαίνναν εις τες Η.Π.Α. μέσω των Μεξικάνικων συνόρων; Όι.
Μήπως οι Κυπραίοι εκάμαν ποττέ τους κατάληψην νιου γραφείου κοινωνικών ασφαλίσεων οπουδήποτε επειδή εφοούνταν ότι έθεννα πκιάσιν επίδομαν ανεργείας όπως 500 που τους πολυαγαπημένους μας (αρρωστημένον) Παλαιστίνιους πρόσφυγες εις την Σκάλαν; Όι.

Μήπως η Κύπραίοι πέμπουσιν βοήθειαν εις κράτη όπου υπήρξεν αθθρωπιστική καταστροφή; Ναι.
Μήπως η Κύπρος χρηματοδοτά διάφορα έργα εις υποανάπτυκτες χώρες μέσω Ε.Ε.; Ναι.
Μήπως η Κύπρος εβοήθησεν ταμάλα τον Λίβανον 2 βολές λόγω πολέμου με το Ισραήλ; Ναι.
Μήπως το κυπριακόν κράτος είσςεν καθήκον να υποστήρίξει τους πρόσφυγες πολίτες του το 1974; Ναι.

Άρα γιατί επιβραβεύκει τους παράνομους μετανάστες που εν σέβουνται την χώραν που τους φιλοξενεί; Εν έπρεπεν αν μεν έσςει κανέναν δικαίωμαν ο μετανάστης που εισέρχεται εις μιάν χώραν παρανόμως, ιδιαίτερα μέσω της Πράσινης Γραμμής;

Η Κυπριακή κοινωνία βρίθει που παρανομολατρείαν. Λατρεύκομεν την επιβράβευσην των παρανόμων. Η παρανομία έν συνουσιάσιμη (σέξυ). Εν πρέπει να μας εκπλήσσει που ο Κυπραίος εργοδοτεί, εργοδοτείται παρανόμως. Που φοροαποφεύγει. Που σταθμεύκει παρανόμως. Που βουρά μες τους δρόμους.

Πολλοί κατηγορούν την Κυπριακήν Δημοκρατίαν για Μπανανισμόν. Η μπανανία έν έναν σώμαν που το παίζει κράτος. Τι γινίσκεται όμως άμμαν η μπανανία εν σέβεται ούτε τον εαυτόν της;

Άμμαν το κράτους που εν μπορεί να επιβάλει τους νόμους του τζςαι επιβραβεύει τους εγκληματίες του τότε πρόκειται για αυτοξήλωσην.

Εγιώ ανησυχώ. Εσείς;

6 σχόλια:

 1. Εγώ έν ξέρω αν είναι που μεγαλώνω τζαι καταλάβω, αλλά ανησυχώ πάρα πολλά!
  Εν γίνεται τίποτε το ουσιαστικό. Καμιά καλή, ουσιαστική επένδυση του κράτους στους πολίτες του! Μόνο αρπακτές τζαι αχάπαρους πολιτικούς βλέπω, τζαι κανείς τους εν εκατάφερε να με πείσει ότι έχει τη θέληση και τη δύναμη να κάμει τούτο τον τόπο καλύττερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. να πάμε να τους σκοτώσουμε όλους στην πλατεία ελευθερίας

  και τους μαύρους και τους πολιτικούς.  (ειρωνικά μιλώ μην με περεξηγήσει κανένας ευερέθιστος δυσκοίλιος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΥΛΛΟΙ έχουν την θέλησην να κάμουν την περιουσίαν τους μιαλλύττερην. Τίποτε άλλον. Ούλλα για την καρέκλαν τζιαι το συμφέρον. Εν πολλά άδικον τούτον που γινίσκεται με τους παράνομους μετανάστες. Ώσπου εννά πάει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φίλε μου έσςεις δίτζαιον, συμφωνώ σε όσα είπες τζςαι έσςει τζι άλλα πολλά κακά τζςαι στραβά ο τόπος μας, δυστυχώς. Ήνναμπου μπόρουμεν οι γέρημοι να κάμουμεν? Ποιος θ'αλλάξει την κοινωνίαν? Μόνο με να τραουδούμεν "να σου δώσω μια να σπάσεις αχ βρε κόσμε γυάλινε και να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία άλληνε", (εν πάω τον Καζαντζίδην αλλά εν άλλον χέμαν) εν τζςαι γίνεται τίποτις.
  Αααα...έμαθα καλά τα τζυπραίικα σου εν μπορείς να πεις άλλωσπως, χεχεχε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. κοιταξετε ειπαμε οτι ειμασταν και εμεις καποτε στην θεση τους.ετσι?αλλα εγω που ειμαι 22 γιατι να εφαα τοσο καιρο να εβρω δουλεια να μην επαιρνα ανεργιακο,να περιμενω ακομα απο το κεντρο παραγωγικοτητας ειδοποιση για εκπαιδευση και αυτοι να τα παιρνουν χοντρα?δηλαδη να παω και εγω στο ιρακ να απρω μια κουρδισσα να ερτω κυπρο μεσω συριας παρανομα και να καμω αιτηση για ασυλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εγιώ εννά εσύστηνα να ακολουθήσεις το παράδειγμαν τους. Την αλλαγήν του ονόματος σου τζςαι την κάψην των κυβερνητικών σου εγγράφων. Ούλλων. Πιστοποιητικά γέννησης, ταυτότητες, διαβατήρια, τα πάντα που έχουν να κάμουν σχέσην με την ταυτότηταν σου.

  Μετά κάμνεις τζςαι μιάν αίτησην ασύλου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή