Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Γράφοντα Τζυπραίϊκα: Τελικές εισηγήσεις

Είχα υποσχεθεί εις τον Ασέρας ότι εννά σκεφτώ τα κριτήρια που θέτει δια την γραφήν των Τζυπραίϊκων τζαι να παρουσιάσω διάφορες προτάσεις. Τα κριτήρια όπως τα αθθυμούμαι έναι:

1. Χρήση ελληνικών γραμμάτων
2. Απαγορεύκουνται τα κατσουνούθκια πανωθκιόν των γραμμάτων
3. Κάποιος σεβασμός εις τες ρίζες των λέξεων

Αν εξίασα τίποτε άλλον ας μου το αθθυμήσει ο ίδιος.

Το πρόβλημαν της απόδοσης με τους υφιστάμενους παραδοσιακούς τρόπους που κάμνουν την χρήσην του Ιώτα είναι:

1. Ότι εν μπορούν να γραφτούν τούντα σύφφωνα εις το τέλος μιας λέξης πχ. σιέριν αλλά πασι θκιεβάζεται σαν πα-σι αντί σγιαν παsh (πασς),
2. Σε συνδυασμόν με άλλα σύφφωνα υπάρχει πρόβλημαν ως προς την ανάγνωσην. Αν ο ήχος sh γράφεται σγιαν 'σι' τότε το σικκιμέ μπορεί να θκιεβαστεί σαν shκκιμέ.
3. Σε συνδυασμόν με άλλα φωνήεν μπορεί να υπάρχει πρόβλημαν ως προς την ανάγνωσην. Πχ. ζιω μπορεί να θκιεβαστεί σγιαν ζι-ώ ή σγιαν zho.
4. Επίσης η λέξη σιίζω είναι δυσανάγνωστη. Είναι σ-ιί-ζω ή σι-ί-ζω ή shίζω.

Το πρόβλημαν της απόδοσης των ήχων με διπλά σύφφωνα έν ότι ούλλα τα σύφφωνα εις τα Κυπριακά μπορούν να προφερθούν διπλά πχ.:

ΣΣ = αγγόνισσα
ΚΚ = κάκκαφα
ΨΨ = έψψυχον (έμψυχο)
ΖΖ = έζζωνας (εύζωνας)
ΞΞ = άξξηση (αύξηση)

Μετά που πολλήν σκέψην τζαι πειρασματισμόν εκατάληξα εις τες ακόλουθες προτάσεις ως προς την απόδοσην των 6 συφφώνων των Τζυπραίϊκων που εν πλάσκιουνται εις τα Καλαμαρίστικα.

Εις τα Πολωνικά οι ήχοι 'ch΄, 'j' τζαι 'sh' αποδίδονται με την χρήσην του Ζ. Δηλαδή εις τα Πολωνικά τούτοι οι ήχοι γράφουνται sh = sz, dz = j τζαι ch = cz. Πχ. polszczyzna [πολωνικά] = πολσςτσςίζνα/πολshchιζνα ή Dzien = jien/τζςέν.

Άρα με έμπνευσην τα Πολωνικά τζαι λαμβάνοντας υπόψην τα κριτήρια που μας έδωκεν ο Ασέρας:

sh = σιέριν [χέρι] = χζέριν
sh = σιίζω [σκίζω/σχίζω] = σχζίζω/σκζίζω/σζίζω
sh = σιεπέττον [schioppetto] = σζεπέττον*
sh = [pash] = πασζ/πασς**

ch = κότσιινον [κόκκινον] = κόκκζινον
ch = τσιεκκάρω [check] = τσζεκκάρω*
ch = sketch = σκετσς/σκετσζ/σκετς**

j = τζιαι [και] = κζαι
j = τζίτρινον [κίτρινο] = κζίτρινον
j = τζιελλεπία [αραβική] = τζιελλεπία [χωρίς αλλαγή]

zh = ζιώ = ζζώ
zh = ζιαμαφού [γαλλική] = ζζαμαφού*
zh = garage = γκαράζζ/γκαράζς**

psh = ανιψιός = ανιψζός

ksh = ξιουρίζουμαι = ξζουρίζουμαι

*(ισχύει για ούλλες τες ξένες λέξεις όπου ο ήχος αποδίδεται εις φωνολογίαν άλλης γλώσσας)
**(ακολουθώντα τον υφιστάμενον κανόναν ορθογραφίας Τζυπραίϊκων όπου ο δασύς ήχος εις το τέλος μιας λέξης αποδίδεται με το τελικόν σίγμαν).

Απόψεις περί της εισηγήσεως;

7 σχόλια:

 1. Xmmm. Μεταξύ τούτης της εισήγησης τζιαι της άλλης με το σς προτιμώ την τζιείνην με το σς. Όι γιατί θέλω να σου κολλήσω :))). Εκτίμώ την προσπάθειαν σου να έβρεις μιαν λύσην σε έναν άλυτον πρόβλημαν που ίσως τζιαι να μεν έσιει λύσην. Τζιαι η παραξενιά δεν με βρίσκει αντίθετον ούτες η καινοτομία.

  Η καινοτομία όμως που πιάννει στην γλώσσαν είναι κάτι που βλαστά αυθόρμητα που κάποιον τζιαι που το υιοθετούν τζιαι οι άλλοι που την πρώτην επίσης αυθόρμητα.

  Δεν ξέρω πως θα πιάσει η εισήγηση σου με το ζζού. Γράφε το τζιαι ίσως αυτοί που σε θκιαβάζουν να τους αρέσει τζιαι να το πιάσουν.

  Εγώ που τα παλιά που έσειρες για ιδέες έπιασα το σς αλλά μόνον για το τέλος της λέξης.

  ΣΣυφωνώ για το ότι ο ι σαν μόριον που φκάλλει το δάσεμαν του σσυφφώνου που το προηγήται δουλέφκει όπως στο τζιαί, τζιείνος, ζιώ, Ζιαρτίδης, κλπ, αλλά έχει πρόβλημαν με το sh μπροστά που το ι ή στο τέλος της λέξης.

  Εγώ υιοθέτησα το σς στο τέλος της λέξης. Γράφω δηλαδή πασς πίσκοπος για τον αρτζιεπισκοπάτσον μας που μας έτυχεν. Δεν ξέρω γιατί αλλά κάθεται μου. Αλλά το σςίζω δεν μου κάθεται παρόλον που βρίσκω την ιδέαν géniale. Με σσυχίζει στο θκιάβασμαν. Δεν ηθκιαβάζω τζιύλητά σαν το νερόν. Κουτσουφλά η γλώσσα μου. Τωρά μην με αρωτάς γιατί. Αυθόρμητα, άμαν σε θκιαβάχω με τα σςιζω τζιαι τα κότσςινα κορακά ο θκιάβασμαν στο ς. Τούτον με το ζ πάλε βρίσκω το idéé géniale τζιαι βολική λύσην αλλά για να θκιαβάσω τες θκυο τρεις λέξεις που έβαλες εσκοτώθηκα. Ίσως άμαν το συνηθήσω να τζιυλά. Το ίδιον κορακά τζιαι με τζιείνους που χρησημοποιούν το χχού κατά το γαλλικόν ή εγγλέζικον sh τζιαι γράφουν τσχιατήριν για τσιατήριν. Που γράφουν τσχιφτές. Φαντάσου να πεις του Κυριάκου του Τσιφτέ ότι το όνομαν του γράφεται Τσςιφτές ή Τσχιφτές ή Τσζιφτές. Πάντως φωνητικά έχει νόημαν, κουντά την γλώσσαν να πει sh. Αλλά οπτικά εκ πρώτης όψεως κορακά. Δοτζίμας το πάντως, θα δούμεν πως θα περάσει.

  Έχει έναν άλλον εργαλείον που δεν χρησημοποιείς τζιαι που εγώ το βρίκω καλήν διέξοδον άμαν χρησημοποιείται με φειδώ , είναι το να γράφεις κάτι τζιαι να έχεις εμπιστοσύνη στον αναγνώστην. Όταν γράφεις κότσσινον δηλαδή, αναμένεις που τον άλλον να καταλάβει. Το ίδιον τζιαι με το κότσινον. Εγώ σούζουμαι μεταξύ των δύο λύσεων για το shi αλλά δεν εκαταστάλαξα ακόμα. Γράφω πότε το έναν, πότε το άλλον, όποιον έρτει αυθόρμητα. Τζιαι το κότσσινον εν συνεπές τζιαι με τζιείνον που υιοθέτησα που σέναν για το πάσς, το γκαρτάσς ή το σάντουιτσς. Αν επρόσεξες εν ούλλες ξένες λέξεις τζιαι δεν έχει τζιαι τόσες πολλές. Με το sshi (όπως σσίστρα για το σχίστρα) τζιαι το shi μίσσιμου ιδώμεν. Θωρώ τζιαι πως τα γράφουν τζιαι οι άλλοι που τους θκιαβάζω σαν το νερόν (ο Διάσπορος ή ο Λινοπάμπακος που δεν κάθουνται σαν εμάς να κωλογαμούν μούγιες - όπως λαλούν τζιαι οι γάλλοι). Τείνω πάντως προς το διπλόν σσού τζιαι να πώ σσιστρα τζιαι το μονόν (τζιαι ας καταλάβει ο άλλος) για το κότσινον.

  Ο Διάσπορος γράφει σσιήστρα αλλάσσοντας το ί σε ή άμαν μετατραπεί το προηγούμενον σε sh (σσιήστρα τζιαι κότσιηνον). Δεν το απορρίπτω τέλια διότι εν η μόνη περίπτωση που αλλάσσουμεν την ορθογραφίαν των ελληνικών. Ε και;

  Συνέχισε να προβληματίζεσαι τζιαι να μας προβληματίζεις τζιαι μας. Πάντως τζιείνα τα παλιά τα κυπριακά καθαρευουσιάνικα σαν να τζιαι επαράτησες τα λλίον τζιαι πάει πιο τζιυλητόν το θκιάβασμαν αυτών που γράφεις.

  Να σε ρωτήσω τζιαι κάτι για να καταλάβω.

  Άμαν μιλάς σε προφορικόν λόγον λαλείς "ζγιάν τον πελλόν" οξά "σαν τον πελλόν". Η στετέ μου τζιαι ο παππούς μου ελαλούσαν το ζγιάν αλλά στην δικήν μας γενιάν εγκαταλείφτηκεν. Ούτες καν ο τζιύρης μου δεν το λαλεί. Λαλούμεν όμως όταν συνυχάννουμεν βαρετά χωρκάτικα (με χωρκανούς όι με ξένους) γιον τον πελλόν αντίς σαν τον πελλόν. Εγώ θα γράψω γιον τον πελλόν άμαν μιλά ένας παλλιός στες ιστερίες μου, αλλά όχι για να εκφραστώ εγιώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Που τους τρόπους που αναφέρετε πιο πάνω προτιμώ τζείνον του Διάσπορου (σσιήστρα). Δηλαδή το "sh" να δίνεται με "ι" μετά το "σ", ενώ σε περίπτωση που ακολουθεί έτσι τζιαλλιώς "ι", το δεύτερο να γίνεται "η". Αν τζαι πιστεύκω ότι στο "σσιήστρα" το δεύτερο "σ" εν πλεονασμός. Το "σιη" που μόνο του εν αρκετό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Defiance, όπως το εκφράζεις αρέσκει μου. Δηλαδή ο κανόνας είναι ότι μετά το σσύφφωνον πον να δασέψει βάλλουμεν ι. Όταν το φωνήεν πον να ακολουθήσει είναι ι, τότε το ι μετατρέπεται σε ή.

  Αλλά το διπλόν σσού για το σσιού της σσιήστρας χρειάζεται για να διαφέρει που το σιού του μίσιημου. Το είναν είναι αρχικά σχί. Το διπλόν σσού βαρινίσκει την προφοράν τζιαι γεμώννει το στόμαν σου. Λαλείς για παράδειγμαν "τον σσιήστον που τους έφκαλεν" τζιαι το σσιού διαρκεί 3 δευτερόλεπτα. Θα γράψεις "τον σιήστον που τους έφκαλεν" όταν ο άλλος προφέρει το σιή όπως λέει "σιοίρος, κατίσιη σου τζιαι μαύρη τύσιη σου", οι τοίσιοι οι άσπροι κοκ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ώρα καλή,

  Ευκαριστώ για τα σχόλια. Κάθε κριτική είναι ευσπρόσδεκτη.

  Καταρχάς προς τον Ασέρας:

  Ναι συφφωνώ ότι πρέπει η τζαινοτομία νάν "μεταδοτική". Εγιώ απλώς μάχουμαι να την έβρω λαμβάννοντα υπόψην ούλλα τα προβλήματα με τον υφιστάμενον τρόπον γραφής. :) Πάντως το τελικόν "-σς" έχω την εντύπωσην ότι έν ο παραδοσιακός τρόπος. Ένναιν δικός μου. Απλώς εμπνεύστηκα που τζείνον για να γράφω τους υπόλοιπους ήχους.

  Τούτον με το 'χ' πχ. Τσχιφτές εν το πάω ούτε εγιώ.

  Το διπλόν σίγμα για το sh έν λάθος καθώς υπάρχουν πολλές λέξεις εις τα Τζυπραίϊκα που γράφουνται με 2 σίγμα επειδή προφέρεται ακριβώς διπλόν το σίγμα.

  Εις τον προφορικόν λόγον το σγιάν/ζγιάν λαλώ το ανάλογα με την περίστασην. Με την οικογένειαν μου. Με τους φίλους μου για να δώκω έφφασην εις τζείνον που λαλώ.

  Προς Ντιφάηάνς.

  Όπως είπα τζαι εις τον Ασέρας πκιο πάνω ένναιν σωστόν να χρησιμοποιάς 2 σίγμα για το 'sh'. Επι πρόσθετα η αλλαγή το 'ι' σε 'η' που λογικά αλλάσσει τζαι την ορθογραφίαν της λέξης προκαλεί προβλήματα. Δηλαδή το κόσκινο γινίσκεται κόσσιηνον; Ειδικά αν αλλάσσει την ετυμολογίαν της λέξης έν, δίχα παρεξήγησην, απαράδεκτον. πχ. γράφει σσιήζω; Έναν μιάλον όι που εμέναν.

  Επίσης συφφωνώ με τζείνα που σου έγραψεν ο Ασέρας.

  Γενικά σχόλια:

  Εγιώ που τούτην ούλλην την κουβένταν κρατώ το ότι πρέπει να σεβούμαστιν κάπως την ρίζαν της λέξεως. Ομολογουμένως εν το είχα σκεφτεί προηγουμένως αλλά έν όντως σημαντικόν. Το θέμαν είναι ότι περιπλέκει την ορθογραφίαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Για να σεβαστούμεν την ρίζαν της λέξης πρέπει να προστεθεί έναν μασκαραλλίκκιν που να αλλάσσει τον ήχον των λέξεων που αλλάσσει η προφορά. Αυτά είναι τα κατσουνούθκια.

  Μια λύση είναι να βάλουμεν τα κατσουνούθκια άμαν έχουμεν την τεχνικήν δυνατότηταν, τζιαι άμαν δεν υπάρχει, ή να παραλείπονται (τζιαι όποιος εκατάλαβεν εκατάλαβεν), ή να μετατρέπονται σε ι μετά το σσύφωνον. Γιατί ί τζιαι όι απόστροφον, z, ς, h, ή ξέρω γω τι άλλον; C'est la coutume που λαλούν τζιαι οι γάλλοι. Διότι αυθόρμητα οι κυπραίοι πάνω στο ίντερνετ είναι πεήντα τοις εκατόν να γράφουν τζιαι ή τζιείνος.

  Με το πρόβλημαν της σσίστρας, ας τους αφήκουμεν να επιλέξεξουν

  Σε 3 χρόνια θα δούμε ποιόν είναι το πλειοψηφικόν ρεύμαν άμα γράψουμεν πάνω στον γκούγκολαν γαμώ τον σσίστον της οικονομικής κρίσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. στατιστική γκουγκολική έρευνα

  γαμώ τον σσίστο 4
  γαμώ το σίστο 56
  γαμώ το σιίστο 1
  γαμώ το shίστο 6
  gamw to shisto 2050
  gamw ton shisto 757
  gamo to shisto 803
  gamo ton shisto 2000

  Κότσινο 636
  κότσσινο 6
  κότshινο 2
  kotshino 56

  Άρα υπάρχει μια τάση προς το παραλείπεται τζιαι ο κόσμος καταλάβει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Χαχαχα καλή έρευνα αλλά το γεγονός ότι πολλοί ως πρόσφατα εγράφαν μόνον εις τα γκρίγκλις προκαλεί στρεβλώσεις.

  Παραδόξως μετά την εκστρατείαν του Ράδιο Αρβύλα εσημειώθηκεν μείωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή