Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Der Schein trügt...
und es ist nicht alles Gold, was glänzt.

[Τα φαινόμενα απατούν και ότι λάμπει ουκ εστί χρυσός]

Η επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελάριου Μέρκελ ήτουν άκρως ενδιαφέρον, ειδικά για άτομα όπως εμέναν που παρακολοθούν στενά τες εξελίξεις όι μόνον εις την Ευρώπην γενικά αλλά τζαι την ίθκιαν την Γερμανίαν.

Πολλοί εις τα ιστολόγια εσπεύσαν να επαινέσουσιν τον πρόεδρον για την σημαντικήν του διπλωματικήν επιτυχίαν καθώς η Μέρκελ εξέφρασεν την πλήρην υποστήριξην της υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τούτη η επιτυχία έρκεται τζαι δέννει με την επίσκεψην του Πάπα τζαι του Ρώσσου Προέδρου Μεντβέντεβ. Το να χρεώσει όμως κάπκοιος της επίσκεψην της Μέρκελ εις τον πρόεδρον Χριστόφκιαν έν άκρως αφελές.

Η Μέρκελ έκαμεν ότι δήλωσην έκαμεν επειδή:

1. Η ανακάλυψη τεραστίων αποθεμάτων υγραερίου νότια των ακτών του νησςού μας καταστεί την Κύπρον ανεκτίμητη για την Ε.Ε. η οποία προσπαθεί να απογαλακτιστεί που την εξάρτησην της σε πετρόλαον τζαι γκάζιν που την Μέσην Ανατολήν. Άλλες προσπάθειες της Γερμανίας έν η στενή συνεργασία με την Ρωσσίαν τζαι η δημιουργία του αγωγού "Βορείου Ρεύματος"/North Stream. Ο συγκεκριμένος αγωγός εννά τανύσει της Γερμανίας επειδή εννά αυξήσει την εισαγωγήν υγραερίου που την Ρωσσίαν τζαι να να την μειώσει που επικίνδυνες περιοχές όπως την Μέσην Ανατολήν. Εντούτοις η Γερμανία εν επιστεύκετε την Ρωσσίαν πλήρως.

Το άνοιμαν του Ρωσσοκινέζικου αγωγού σημαίνει ότι η Ρωσσία μπορεί να εκβιάζει την Ευρώπην τζαι την Κίναν εναλλάξ για να πετύχει αυξήσεις εις τες τιμές πώλησεις υδατανθράκων. Εξ ού τζαι η Ε.Ε. κάμνει άλλες συμφωνίες με χώρες όπως το Αζερμπαϊζςάν. Το γεγονός ότι ανακαλύφτηκεν υγραέριον εις τες ακτές μας χαροποιεί την Γερμανίαν ιδιαίτερα επειδή τωρά εννά μπόρει να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγραερίου εις την ηπειρωτικήν Ευρώπην δίχα το ίδιον το αέριον να περνά που χώρες εκτός της Ε.Ε. Επί πρόσθετα η τιμολόγηση του υγραερίου εννά γινίσκεται εις Ευρώ που ενδυναμώννει το νόμισμαν εις μιαν δύσκολην περίοδον.

2. Η Μέρκελ εν θέλει την Τουρτζάν εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσην

Α. Η κοινή γνώμη εις Γερμανίαν τζαι Γαλλίαν εν θέλουν να δούσιν την Τουρτζάν μέλος της Ε.Ε. επειδή γνωρίζουν πολλά καλά το χάος που εννά επικρατήσει μετά την ένταξην της με την μαζικήν κάθοδον πτωχών Τούρκων πολιτών [Κούρδων] εις την Ευρώπην καθώς επίσης τζαι παράνομων μεταναστών αφού η Τουρτζά έσςει σύνορα με χώρες όπως το Αζερμπαϊζςάν, την Συρίαν, το Ιράκ τζαι το Ιράν. Σύνορα τα οποία έν δυσκολοφύλακτα επειδή έν εις ορεινές περιοχές.

Β. Η Ευρώπη γινίσκεται ούλλον τζαι πκιο Ισλαμοσκεπτικιστική. Η ιδέα της πολυπολιτισμικότητας εις την Ευρώπην αλλάσσει επειδή εδιαπιστώθειν ότι οι μόνοι μετανάστες που μπορούν να ενταχθούσιν εις την κοινωνίαν μιας ευρωπαϊκής χώρας έν τζείνοι που έρκουνται που άλλες Ευρωπαϊκές χώρες τζαι γενικά άλλες χώρες της Δύσης. Η ένταξη μουσουλμάνων μεταναστών εις την κοινωνίαν έν η εξαίρεση παρά ο κανόνας τζαι εδημιουργηθήκασιν αμέτρητα γκέτο εις ούλλην την Ευρώπην. Η ραγδαία άνοδος του Ισλαμιστικού κινήματος θέτει εις κίνδυνον της ασφάλειαν εις την Ευρώπην αφού θέλει να καταργήσει το σύγρονον ευρωπαϊκόν κράτος τζαι να το αντικαταστήσει με έναν ισλαμικόν.

Η Μέρκελ έκαμεν το ξεκάθαρον ότι η Γερμανία εννά αποτρέψει τούντην εξέλιξην άντα τζαι εδήλωσεν "Multikulti ist gescheitert" [Η πολυπολιτισμικότητα έχει αποτύχει] που αντίθετα με την ερμηνείαν που εδώκασιν οι "ανθρωπιστικές" οργανώσεις, εν αναφερόταν εις τον κάθε μετανάστην εις την Γερμανίαν αλλά εις τους μουσουλμάνους μετανάστες (Μόνον οι ομάδες μουσουλμάνων μεταναστών αντιδράσαν, οι υπόλοιπες όι επειδή εξέραν σε πκοιόν απευθυνόταν η Καγκελλάριος). Η συζήτηση που γίνεται εις την Ευρώπην για το θέμαν έν μιάλη τζαι ούλλων τζαι πκιο πολλοί Ευρωπαίοι καταλήγουσιν εις το συμπέρασμαν ότι "'η εντάσσουνται ή απελαύνουνται" που διαπιστώννεται εύκολα με την άνοδον διαφόρων Ισλαμοσκεπτικιστικών κομμάτων όπως το ολλανδικόν Partij voor de Vrijheid [Κόμμα για την Ελευθερία] του Geert Wilders [Χέηρτ Βίλντερς].

Η Γερμανία κάμνει στοχευμένες προσπάθειες για ευγενικόν ξεκούμπισμαν των Τούρκων, Κούρδων τζαι Αράβων μεταναστών της. Ήδη οι μισοί Τούρτζοι εις την Γερμανίαν θέλουν να φύουν τζαι πλέον περίτου Τούρτζοι φεύκουν που την Γερμανίαν από ότι έρκουνται.

Γ. Η μάχη για τον έλεγχον της Ε.Ε.

Αν ενταχθεί ποττέ η Τουρτζά εις την Ε.Ε., εννά γινεί σε καμιάν 10ρκαν ή 15ρκαν χρόνια αλλά ως τζείντον τζαιρόν η Τουρτζά εννάν το μιαλλύττερον κράτος εις την Ε.Ε. λόγω της μείωσης του πληθυσμού εις την Γερμανίαν τζαι την ταχαίαν αύξησην του εις την Τουρτζάν (ασχέτως αν οφείλεται επί το πλείστον εις τες γεννήσεις Κούρδων). Τούτον αυτόματα σημαίνει ότι η Γερμανία εννά χάσει τον έλεγχον της Ευρώπης τζαι εννά πρέπει να συνεργαστεί με την Τουρτζάν για να περάσει την ατζένταν της εις την Ε.Ε. Μια τέθκοια συνεργασία με τους Ισλαμιστές που κυβερνούν εις την Τουρτζάν θεωρείται αδιανόητη. Επιπλέον η Γαλλία φοάται ότι αν μπει η Τουρτζά εις την Ευρώπην εννά χάσει την δικήν της επιρροήν τζαι ότι εννά αποδυναμωθεί ο Γαλλογερμανικός άξονας.Άρα κοντολογίς οι δηλώσεις της Μέρκελ εν οφείλουνται εις τες κινήσεις Χριστόφκια. Αντιθέτως η Γερμανία σγιαν μια χώραν που ακολουθεί μιαν ρεαλιστικήν εξωτερικήν πολιτικήν τζαι θωρεί μόνον το συμφέρον της ιδίας [τέθκοιαν αλλάγήν θέλει τζαι η Κυπριακή εξωτερική πολιτική], θα χρησιμοποιήσει πιθανώς το Κυπριακόν ως τρόπον παρεμπόδισης της ένταξης της Τουρτζάς εις την Ε.Ε. επειδή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της. Μια διαιρεμένη Κύπρος συμφέρει του Γαλλογερμανικού άξονα.

Η Μέρκελ εδήλωσεν ότι εδήλωσεν όι για λόγους αγάπης προς την Κύπρον ή λόγους Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης κτλ. Αμμά επειδή θωρεί το προσωπικόν της συμφέρον σγιαν πολιτικός (γίνονται εκλογές σύντομα εις την Γερμανίαν) τζαι το συμφέρον της χώρας της (υγραέριον τζαι ένταξη Τουρτζάς). Εμείς σγιαν Κύπρος πρέπει να ταυτοποιήσομεν, να αναλύσομεν τζαι να εκμεταλλευτούμεν τους λόγους δια τους οποίους κάμνει ότι κάμνει η Μέρκελ για το δικόν μας συμφέρον.

6 σχόλια:

 1. Ε τζιαι πειράζει μας που η Μέρκελ στηρίζει τον πρόεδρον μας για τα δικά της συφφέρνοντα; Τζιαι μεις τα δικά μας θωρούμεν. Η σωστή αξιοποίηση των δηλώσεων της Μέρκελ είναι στο τραπέζιν των συνομιλιών για να δώκουμεν της τουρτζιάς να καταλάβει ότι αν λυθεί το Κυπριακόν φέφκει της έναν πάτημαν για να πιαννουν αυτοί που την αντιπαθούν. Θα βάλουμεν τζιαι τους τουρκοΚύπριους μέσα τζιαι εν να συνηθήσουν οι δυτικοευρωπέοι τες μουζουρόφατσες.

  Τα περι πολυπολιτισμικότητας λυπούμε φίλε μου αλλά εν λουβάνες που λαλεις. Τι σχέσην έχουν οι καθολικοί με τους προτεστάντες ή οι καθολικοί με τους ορθοδόξους; Τί σχέσην έχει ο απόγονος του Βίκκινκ με τον Σικελιανόν απόγονον του Σαρατζιηνού. Η πολυπολιτισμικότητα είναι το είναι της Ευρώπης.

  Η πολιτισμική διαφορά του μουσουλμάνου που τον ορθόδοξον εν λλιόττερη τζιείνην του ορθόδοξου με τον προτεστάντην του Βορρά. Η είσοδος της Τουρκίας δεν θα αλλάξει τζιαι πολλά την ήδη πολυπολιτισμικήν Ευρώπην.

  Τζιαι μπορεί η Τουρκία να είναι το μεγαλύτερον έθνος, αλλά τα έθνη δεν υπάρχουν πλέον στην Ευρώπην. Θα είναι τζιαι το μεγαλύτερον μάρκετ, τζιαι η μεγαλύτερη πηγή φτηνών κοντινών εξειδηκευμένων τζιαι πειθαρχειμένων χειρών.

  Για το νεκάτωμεν των ρατσών τί φοάσαι; Στην Γενεύην μεινίσκουν 40% δηλωμένοι ξένοι επιπλέον του 30% των ελβετών που ονομάζονται Carlos, Luis, Sandro, Lorenzo, Monika, Mehmet τζιαι μιλούν μόνον γαλλικά με το τοπικόν ιδίωμαν. Στα δημοψηφίσματα οι ελβετοί ψηφοφόροι της Γενεύης ψηφίζουν εναντίον των νεοφασιστολαικιστών κατά 70% ενώ οι χωρκάτες ακοινώνητοι της κεντρικής Ελβετίας που εν είδαν ξένον ομπρός τους τζιαι φκάλλουν τέρατα που τες αιμομιξίες ψηφίζουν κατά 70% υπέρ. Τζιαι ούτε πρόβλημαν εχουν να παντρέφκουνται τζιαι να κάμνουν "πανσπερμίες", κοπελλουθκια μουζουρόξαθθα, σσιυστομμάτικα με πράσινα μμάθκια. Η κόρη μου εν έναν πο τούτα της πανσπερμίας. Βέρα Ελβετίδα με έναν κομμάτιν Κυπριακή ψησιήν.

  Ρε μα είσαι Λυσιώτης; ;))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν διαφωνούμεν όσον αφορά την πρώτην παράγραφον σου. Τούτον έν τζαι το συμπέρασμαν μου! :)

  Όσον αφορά τα σχόλια περί Ελβετίας:

  1. 2/3 του Ελβετικού πληθυσμού μένουν σε αστικά κέντρα ενώ το 1/3 μένει σε Ζυρίχη, Λωζάνη, Γενέβη, Μπάζελ τζαι Βέρνη.

  http://www.swissworld.org/en/geography/town_and_country_planning/where_people_live/

  2. Ο χάρτης της απαγόρευσης του Μιναρέ δείχνει ότι τα αστικά κέντρα που απορρήψαν την απαγόρευσην έν της Βέρνης, της Λοζάνης τζαι της Γενέβης:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Minarettinitiative_2009_de.svg

  3. Η ίδια κουβέντα με το δημοψήφισμαν του Νιόβρη:

  http://bazonline.ch/schweiz/standard/Die-Schweiz-befindet-ueber-die-Ausschaffungsinitiative/story/29080283

  4. Για το δημοψήφισμαν του Νιόβρη: H αντιπρότασην που έκαμαν τα υπόλοιπα κόμματα εις την Ελβετίαν απορρήφθηκεν με μιαλλύττερον ποσοστόν που τζείνον που εψήφισεν υπέρ της αρχικής νομοθεσίας.

  5. Η πλειοψηφία των μεταναστών που έχουν Ελβετικήν υπηκοότηταν ή που εν πάσει περιπτώσην εμπορούσαν να ψηφίσουσιν εις το δημοψήφισμαν μεινίσκουσιν φυσικά εις τα Ελβετικά αστικά κέντρα. Εις Γενέβην πχ. φτάνει το 40%.

  6. Οι πλείστοι Γερμανοί τζαι Γάλλοι εν θωρούν το Ισλάμ τζαι τους μουσουλμάνους μετανάστες με καλόν αμμάτιν.

  http://www.presseurop.eu/en/content/news-brief-cover/449951-hostility-islam-rise

  http://sofiaecho.com/2011/01/07/1021179_poll-finds-french-germans-think-muslims-have-not-fully-integrated

  http://www.iengage.org.uk/component/content/article/1-news/1167-majority-of-french-and-germans-view-islam-as-threat-to-national-identity-

  7. "Half of respondents said they believe France has too many immigrants, and just under half feel that Muslims have too many rights."

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8260046/Marine-Le-Pen-posing-a-growing-threat-to-Nicolas-Sarkozy.html

  8. Η άνοδος αντιμεταναστευτικών, ακροδεξιών και ισλαμοσκεπτικιστικών κομμάτων εις την Ευρώπην:

  http://4.bp.blogspot.com/_P3zGkhjpiks/TKL3QLazJnI/AAAAAAAACU8/EnbrQlFHnTU/s1600/image-136031-galleryV9-nutt.jpg

  9. Έσςεις την τάσην να συγχίζεις το αίμαν με την κουβένταν μας. Ουδέποτε ανέφερα το αίμαν ή την καθαρότηταν των φυλών. Ούτε πιστεύκω εις έτσι ναζιστικές ιδεολογίες. Άρα τζείνον που φανερά συγχίζεις έν η καθαρότητα των φυλών με την πολιτιστικήν τους ταυτότηταν. Για εσέναν η καθαρότητα του έθνους είναι στενά συνδεδεμένη με την πολιτιστικήν του ταυτότηταν. Έχω την εντύπωσην ότι πιστεύκεις πως άμμαν το έθνος ένναιν καθαρόν τότε ξαφνικά χάννει την κουλτούραν τζαι τον πολιτισμόν του ή κόμα τζαι το δικαιώμαν του εις μιαν εθνικήν κουλτούραν. Πρέπει να έσςει αναγκαστικά μιάν κοσμποπολίτικην κουλτούραν.

  Έναν έθνος όμως εν χρειάζεται νάν "καθαρόν" από άποψης αίματος για να θεωρείται έθνος με δικόν του πολιτισμόν τζαι ταυτότηταν. Όπως λαλείς τζαι εσού τα πλείστα έθνη εις την Ευρώπην ένναιν καθαρά εντούτοις κρατούν τον πολιτισμόν τους τζαι τες εθνικές τους ταυτότητες.

  10. Το θέμαν μας έν πολιτισμικόν. Το Ισλάμ εν επέρασεν που αναδιάρθρωσην όπως ο Χριστιανισμός τζαι έτσι παραμένει έναν φασιστικόν πολιτικόν σύστημαν που εν αφήννει τους πιστούς του να ενταχθούσιν εις μιαν κοινωνίαν αφού καταφέρνει να τους φανατίσει:

  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5655554,00.html

  http://rt.com/news/germany-immigrants-turkish-police/

  Αυτά έχω να πω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για να ξεκαθαρίσω τη εννοώ άμμαν λαλώ ότι συφφωνώ με την πρώτην παράγραφον σου:

  Πρέπει να καταλάβουμεν γιατί μας δίννει η Μέρκελ την υποστήριξην της τζαι να χρησιμοποιήσουμεν τούντους λόγους προς το συμφέρον μας. Το ένταλως το αφήννω εις τες δικές σας εισηγήσεις τζαι εσού Ασέρας όντως έκαμες μερικές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ουφ. έκατσα τζιαι έκαμα ολόκληρην απάντησην τζιαι έφαεν την ο βλόγκσπος. βαρκούμε να ξαναγράψω. Κρίμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. είναι απλά τα πράγματα. το δώρο θέλει αντίδωρο. εμείς υποτίθεται πήραμε συμπαράσταση. τι θα δώσουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Υγράεριον :)

  Τζαι ίσως έναν άλυτον Κυπριακόν.

  Έν απλούστατα αφέλεια να πιστεύκουμεν ότι άξιππα έπκιαεν την Μέρκελ η έννοια για το Κυπριακό που τόσα γρόνια εν εκάμνασιν τίποτε.

  Που εννά κατεβεί τζαι ο Σαρκοζύ εννάν για τον ίθκιον λόον. Υγραέριον τζαι παρεμπόδιση της ένταξης της Τουρτζάς εις την Ε.Ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή